محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، هفدهم آوریل 2021:… آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – موقعیت فرقه رجوی، جداشده هاوخانواده های اعضای فرقه رجوی درسال گذشته – حذف حسابهای جعلی فرقه رجوی ازفیسبوک واثبات افشاگری جدا شده ها دراین رابطه  – آینده فرقه رجوی درآلبانی و اروپا صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی 

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزاییوحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی 

آقای رزاقی در برنامه زنده کانون آوا درتلویزیون مردم

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی

آقای محمد رزاقی ، پاریس

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 16 آوریل 2021 برابر با 27 فروردین ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با

– موقعیت فرقه رجوی، جداشده هاوخانواده های اعضای فرقه رجوی درسال گذشته
– حذف حسابهای جعلی فرقه رجوی ازفیسبوک واثبات افشاگری جدا شده ها دراین رابطه  – آینده فرقه رجوی درآلبانی و اروپا

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم  درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم

لینک به منبع

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-قجر-عضدانلو-رجوی/

مریم قجر عضدانلو (رجوی) به درد لولو خورخوری هم نخورد

مریم قجر عضدانلو رجویمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، پنجم آوریل 2021:… حال که فرقه رجوی داعشی اینقدر مورد توجه شما هست و علاوه بر حمایت مستقیم  شما به سفارش و پادرمیانی اسرائیل و عربستان از فرقه رجوی خاص مریم قجر به عنوان لولو خور خور استفاده می کنید می خواستم تقاضا کنم در مقابل خوش خدمتی و خوش رقصی مریم قجر در این پروژه و بازی در نقش لولو خور خوره حتما نیازهای فوری سران فرقه و اعضاء نگون بخت اش را در اسارتگاه اشرف 3 در البانی بصورت اقلام مورد نیاز تامین کنید .1 ــ  پوشک بزرگ سالان هر چند کشتی باشد بهتر چون هر سال به تعداد پوشک پوشان اردوگاه سالمندان  اشرف 3  در آلبانی افزوده می شود . 2 ــ صدها دستگاه ویلچر ؛ واکر برای اعضاء نگون بخت زهوار در رفته … مریم قجر عضدانلو (رجوی)  به درد لولو خورخوری هم نخورد ! 

مریم قجر عضدانلو رجویMaryam Rajavi Is Alive – Iran Interlink Weekly Digest

مریم قجر عضدانلو (رجوی)  به درد لولو خورخوری هم نخورد !

پاریس : محمد رزاقی ,05.04.2021

هفته پیش سایت فرقه رجوی داعشی حضور مریم قجر داعشی در اردوگاه اور سوراواز فرانسه را به نمایش گذاشت .

علت حضور بی رنگ و بی سروصدای مریم قجر داعشی بعد از 2 سال در اور سوراواز به چه دلیل می باشد ؟

آیا مریم قجر داعشی از ویلائی که در البانی  و اطراف شهر تیرانا دارد به ویلای اور سوراواز نقل مکان کرده ؟

حضور مریم قجر داعشی در اور سوراواز نه توجه کسی جلب کرد و نه باعث واکنش در رسانه ها و… شد . 

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

اما نکته اساسی که باید به ان توجه کرد درست یک هفته مانده به مذاکرات هیات ایرانی با نماینده گان اروپائی بر جام(1+4) سرو کله مریم قجر داعشی در فرانسه و در اردوگاه اور سوراواز پیدا می شود ! چرا ؟

حتما کسائی که اخبار مربوط به ایران دنبال می کنند متوجه شده اند برای مذاکرات ایران به طرفهای اروپائی بر جام هیچ خبر قبل از مذاکره بیرونی نشده بود و روز جمعه همزمان با شروع مذاکات خبر انهم بیرونی شد و حتا روز جمعه ایران مخالفت خود را برای شرکت هیت اروپائی در میز مذاکرات بطور شفاف اعلان کرد و هیت ایرانی اعلام کردند تا زمانی که امریکاییها تحریمها علیه ایران بر ندارد هیچ مذامره ای چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با امریکا ییها ندارند .

اما انچه قابل توجه اینکه چون از قبل زمان مذاکرات بصورت علنی از طرف هیچ یک از کشورها اعلان نشده بود و فقط کشورهای مذاکره کننده از زمان و محل وسطح  هیت های مذاکره کننده فقط توسط بر گزار کننده ها مشخص شده بود و اروپاییها خاص فرانسه هم در جریان اغاز مذاکرات بوده است .

مقامات اروپائی خاص فرانسه و انگلیس به یک کار احمقانه و ابلهانه دست زدند و به نظر من دشمنی خود با مردم ایران باز به نمایش گذاشتند .

اروپاییها خاص فرانسه و انگلیس 40 سال از فرقه رجوی داعشی که در ترور مقامات و مردم ایران و همکاری  رجوی داعشی با صدام ملعون در کشتار مردم عراق خاص در سال 1991 و همچنین کشتار و حذف ؛زندان ؛ شکنجه اعضاء خود دست سران فرقه رجوی خاص مریم قجر تا مرفق در خون هست و حمایت اشکار مریم قجر از تروریستهای داعشی در عراق و سوریه و برگزاری جلسات در حمایت از تروریستها  در خاک فرانسه بر مقامات فرانسوی پوشیده نبوده .

اما چرا مریم قجر داعشی یک هفته مانده به مذاکرات از البانی به اور سوراواز فرانسه اورده می شود ؟!

به نظر می رسد اوردن مریم قجر داعشی از البانی به فرانسه قبل از شروع مذاکرات بی حکمت نبوده !

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجویقرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی

من شخصا خبر های مربوط به ایران و خاص در این چند روز خبر های مربوط به مذاکره برجام دنبال می کنم می بینم مقامات اروپائی خاص فرانسه در یک حرکت احمقانه و سخیف تصمیم می گیرند قبل ازشروع مذاکرات با اوردن مریم قجر داعشی  به فرانسه به خیال احمقانه خود مریم قجر بعنوان لولو خور خور به  ایرانی ها نشان بدهند و بصورت تلگرافی به هیات ایرانی بگویند اگر در مذاکرات بر اساس خواسته ما بله نگویید  و امتیازی ندهید و … ما هم از فرقه رجوی داعشی حمایت خواهیم کرد !

یکم : به کشورهای طرف مذاکره خاص فرانسه و انگلیسی ها باید گفت چیز تازه ای را بعنوان لولو خور خور از استین تان بیرو ننیاورده اید . 40 سال سران فرقه رجوی تروریستی مورد حمایت شما بوده از همه امکانات دولتی شما بهره برده و بیشتر از شهروندان خودتان به تروریستهای فرقه رجوی امکان و امتیاز داده می دهید . 

دوم : اگر اروپاییها فکر کردند ایرانی ها از فرقه رجوی داعشی خواهند ترسید و در میز مذاکره امتیاز خواهند داد سخت در اشتباه هستند .

ایرانیها هیچ وقت در مقابل تهدید باج نمی دهند,استفاده شما از یک فرقه تروریستی بدنام که در میان ایرانیها به اسم فرقه رجوی داعشی شناخته می شوند و با صدها فاکت ثابت کرده اند سرا ن فرقه رجوی خاص رجوی روح پلید و مریم قجر بنیانگذار اصلی داشی در 40 سال پیش هستند و جنایاتی را که داعشی این چند سال اخیر در دنیا مرتکب شده کپی برداری شده از جنایاتی هست که فرقه رجوی 40 سال پیش در داخل ایران انجام داده هیچ سودی برای شما نخواهد داشت بلکه ماهیت در حمایت از تروریستها بیشتر رو نمائی می شود .

سوم : ایرانیها در مقابله با تروریستهای فرقه رجوی داعشی در 40 سال گذشته و در مقابله و جنگ با داعشی های البغدادی در چند سال گذشته بیشترین بها ء را به لحاظ انسانی ؛ مادی و معنوی  در ایران ؛ عراق ؛ سوریه پرداخت کرده اند و علاوه بر اینکه مقامات و مردم ایران بدستور رجوی داعشی ترور و شهید شده اند بلکه در چند سال گذشته در جنگ با داعش و تروریستهای مورد حمایت امریکا و اروپا بالاترین فرمانده نظامی در مبارزه با تروریسم را شهید داده و مطمئن باشید ایرانهای حاضر نیستند حتا تف هم روی سر وصورت سران فرقه رجوی به اندازند چون سران فرقه رجوی انقدر نزد ایرانیها منفور تشریف دارند که تف ایرانی هم برای ریختن در سر وصورت مریم قجر داعشی حیف و ارزش تف هم ندارند .

چهارم : بی توجهی ایرانیها چه به صورت دولتی و عمومی برای نمایش مضحک و احمقانه سیاستمداران اروپائی و استفاده طرفهای مذاکره کننده از مریم قجر داعشی بعنوان لولو خور خور ثابت کرد فرقه رجوی داعشی خاص مریم قجر داعشی به درد لولو خور خوری هم نمی خورد و مفت گران هست .

اما توصیه و درخواستم از اروپاییها :

حال که فرقه رجوی داعشی اینقدر مورد توجه شما هست و علاوه بر حمایت مستقیم  شما به سفارش و پادرمیانی اسرائیل و عربستان از فرقه رجوی خاص مریم قجر به عنوان لولو خور خور استفاده می کنید می خواستم تقاضا کنم در مقابل خوش خدمتی و خوش رقصی مریم قجر در این پروژه و بازی در نقش لولو خور خوره حتما نیازهای فوری سران فرقه و اعضاء نگون بخت اش را در اسارتگاه اشرف 3 در البانی بصورت اقلام مورد نیاز تامین کنید .

1 ــ  پوشک بزرگ سالان هر چند کشتی باشد بهتر چون هر سال به تعداد پوشک پوشان اردوگاه سالمندان  اشرف 3  در آلبانی افزوده می شود .

2 ــ صدها دستگاه ویلچر ؛ واکر برای اعضاء نگون بخت زهوار در رفته که به بیماریهای مختلف گرفتار هستند و توان راه رفتن را ندارند و در اردوگاه سالمندان اشرف 3 در البانی  نه راه پیش دارند و نه راه پس .

3 ــ شیاف جمع کننده و حس دهنده ! از انجا که در اردوگاه سالمندان اشرف 3 اکثر به خاطر سن بالا نمی توانند قدمی بدون گ…..ز  بردارند و حس و حالی برای راه رفتن ندارند چه رسد به برداشتن سلاح در کسوت ارتش ازادیبخش به گل نشسته نیاز فوری به شیاف های اهدائی را دارند .

4 ــ چند بیل مکانیکی مخصوص گور کندن . از انجا که امار مرگ و میر اعضاء زهوار در رفته هر ماه و سال بیشتر می شود و مریم قجر داعشی سعی می کند اجساد اعضاء خود را بصورت مخفیانه دفن کند به چند بیل مکانیکی مخصوص گور کنی نیاز هست تا برای سرپوش گذاشتن و دفن اعضاء خود در خارج از محدوده اردوگاه بد نام اشرف 3 نیاز فوری به بیل مکانیکی ها را دارند .

ــ  اما به مقامات امریکاییها و اروپاییها تاکید می کنم هیچ وقت ایرانیها را با داعش و فرقه رجوی داعشی تهدید نکنید !

سازنده داعش امریکا ؛ عربستان ؛ اسرائیل بودند و کشورهای مختلف هم حمایتشان کردند اما این ایرانیها بودند که جلو داعشی ها را در رسیدن به بغداد و شام و حتا رسیدن پای داعشی ها به اروپا را با تمام شجاعت جنگیدند و گرفتند و جان و مالشا ن را  در مبارزه با تروریستهای داعشی فدا کردند . بس بهتر از این به بعد در تصمیم گیرهایتان عقلانی فکر کنید و زیر بار خواسته ها و تصمیمات غلط پیرامونتان و کشورهای مثل عربستان و اسرائیل تسلیم نشوید خاص هیچ وقت ایرانها را با مریم قجر داعشی چه بصورت علنی یا غیر علنی تهدید نکنید . چون ایرانیها سرا ن فرقه رجوی به تخم چپ اسب بی صاحب رها شده در بیابان هم حساب نمی کنند !

(پایان) 

لینک به منبع

مریم قجر عضدانلو (رجوی)  به درد لولو خورخوری هم نخورد !

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی 

هذیان گویی رجوی از ترس مکافاتاستحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حسرت-بدل-ماندن-مریم-قجر-عضدانلو-در-شروع/

حسرت بدل ماندن مریم قجر عضدانلو در شروع سال نو

محمد رزاقی : حسرت بدل ماندن مریم قجر عضدانلو در شروع سال نومحمد رزاقی، کانون آوا، بیست و هفتم مارس 2021:… سال 1399 هم به پایان رسید و روزهای اول سال جدید شروع شد . سال گذشته هم سال شکست و خفت برای فرقه رجوی داعشی بود و باز مریم قجر داعشی نتوانست در سال گذشته به اهداف پلید خود برسد . این یعنی همان شکست و خفت و خواری و حسرت بدلی برای مریم قجر که نزدیک 30 سال با انوان رئیس جمهور باسمه ای و حسسرت بدلی روزها ؛ هفته ها ؛ ماهها ؛ سالها ؛ دهه ها را پسشت سر می گذراند و به قول آن مثل معروف : آفتابه لگن هفت دست … شام و ناهار هیچی ! حسرت بدل ماندن مریم قجر عضدانلو در شروع سال نو 

محمد رزاقی : حسرت بدل ماندن مریم قجر عضدانلو در شروع سال نوشما مجاهدین شکست خوردید

حسرت بدل ماندن مریم قجر عضدانلو در شروع سال نو 

مریم قجر باز حسرت به دل ماند !

محمد رزاقی – پاریس 26 مارچ 2021

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

با تبریک سال نو به همه هموطنان و ارزوی سلامتی و خوشبختی در زندگیشان و با تبریک خاص به خانواده های داغ دیده از فرقه رجوی داعشی و خانواده های اعضاء اسیران در چنگال سران فرقه رجوی داعشی و با امید ازاد شدن عزیزانشان از اسارت ذهنی و جسمی و با ارزوی اینکه اسیران فرقه رجوی داعشی بتوانند به دنیای آزاد قدم بگذارند .

سال 1399 هم به پایان رسید و روزهای اول سال جدید شروع شد . سال گذشته هم سال شکست و خفت برای فرقه رجوی داعشی بود و باز مریم قجر داعشی نتوانست در سال گذشته به اهداف پلید خود برسد . این یعنی همان شکست و خفت و خواری و حسرت بدلی برای مریم قجر که نزدیک 30 سال با انوان رئیس جمهور باسمه ای و حسسرت بدلی روزها ؛ هفته ها ؛ ماهها ؛ سالها ؛ دهه ها را پسشت سر می گذراند و به قول ان مثل معروف :

آفتابه لگن هفت دست … شام و ناهار هیچی !

از فرار بزدلانه رجوی داعشی از تهران به پاریس 40 سال می گذرد . رجوی روح پلید در همان سال وعده داده بود با اب شدن اولین برفها به ایران بر خواهد گشت قدرت و رهبری را به دست خواهد گرفت که 40 سال هنوز برفهای تهران اب نشده  ! البته یخ های الاسکا اب شدند ولی برفهای تهران هنوز مانع رسیدن یک قلاده مرده بد نام شده است . جلل الخالق

البته رجوی روح پلید در سال 72 با انتصاب مریم قجر بعنوان رئیس جمهور باسمه ای توانست با شعبده بازی و کلاشی خاص خود مریم قجر را هم به صف منتظران ریاست اضافه کند و به همین دلیل مریم قجر داعشی نیز در حسرت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری 30 سال هست حسرت بدلی را هر سال پشت سر می گذراند .

مریم قجر داعشی طبق معمول و عادت همیشگی با شیادی که از شوهر مفقود القبرش یاد گرفته یک قطار پیروزی ردیف کرد و طبق معمول  هر ساله مریم قجر داعشی مدعی شد :

تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام‌‌کنندگان برای سرنگونی استبداد مذهبی !
مریم قجر داعشی بهتر از هر کس می داند هیچ خبری نیست و با اویزان شدن به بیضه های  ترامپ هم نتوانست به اهداف پلید خود برسد به وعده کلی اکتفا کرده است .

 البته مریم قجر که در توهم رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در حسرت بدلی زندگی خفیف خود ادامه می دهد فراموش کرده که از طرف رجوی روح پلید سال میلادی گذشته سال سرنگونی رژیم ایران اعلان شده بود و قرار بود در سال 2020 رژیم سرنگون شود ! ولی حال که رژیم در سال میلادی سرنگون نشد و درپایان سال شمسی هم رژیم سرنگون شد بهتر سال چینی یا سال گینه را مریم قجر داعشی بعنوان سرنگونی رژیم اعلان می کرد .


آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا


اما واقعیت چیست ؟

سال گذشته سال شکست و خفت و خواری هر چه بیشتر برای سران فرقه رجوی بود .

ــ سال گذشته بزرگترین شکست با شکست ترامپ در انتخاببات ریاست جمهوری و رفتن ترامپ از کاخ سفید  رقم خورد وتمام نقشه ها و امید های مریم قجر به فنا رفت وسران فرقه رجوی نتوانستند به اهداف پلید خود برسند .

ـــ اجازه ندادن اتحادیه اروپا خاص فرانسه به مریم قجر برای بازگشت به اردوگاه اوور سوراواز شکست دیگری برای فرقه رجوی بود .

ــ مرگ و میر سریالی اعضاء نگون بخت به خاظر مبتلا شدن به ویروس کرونا و در پی افزایش مرگ ومیر اعضاء نگون بخت فرقه رجوی مریم قجر مجبور به سکوت و لاپوشانی و دفن اعضاء بصورت مخفی وکردن خبر مرگ اعضاء نگون بخت اش شد .

ـــ استخدام اراذل و اوباش توسط سران فرقه و ارسال پول از اروپا به یک مشت دزد و قاتل و اراذل و اوباش خواست از طریق اراذل و اوباش نا امنی اجتماعی و امنیتی بوجود بیاورد تا ان را به اسم کانونهای شورشی و قیام به خورد مردم و خاص اروپائی ها و امریکائیها بدهد ولی با برخورد نیروهای انتظامی با اراذل اوباش این نقشه پلید فرقه رجوی هم شکست خورد .

ــ اعلان جدائی اعضائی رسمی اعضاء جدا  شده که فرقه رجوی با چندرغاز ماهانه به اسارت نگه داشتن اعضاء جد اشده ادامه می داد ولی این زنجیر اسارت از طرف دوستان جدا شده توسط اراده خودشان از دست و پایشان باز کردند و دست به افشاگری زدند و باعث شدند شیوه اسارت گیری سران فرقه رجوی تمامآ لو برود .

ــ شکست و ناتوانی سرا ن فرقه رجوی در مقابل جد اشده هائی بطور واقعی ( ذهنی و جسمی ) از فرقه رجوی جد اشده و دست به افشاگری می زنند و نه به تهدیدات  جانی سران فرقه و اموزش دیده های فدائیان صدام اهمیت می دهند و نه به پرونده سازی های پلیسی و دادن اطلاعات دروغ به سرویس های امنیتی کشورهائی که جد اشده ها مستقر هستند .

ــ البته فرقه رجوی یک معتاد در مانده که در کف خیابانهای استانبول افتاده بود به اردوگاه بد نام اشرف اروده بود  بعد انتقال به البانی از فرقه رجوی به ظاهر و به اسم جدا شده بود با وعده انتقال به اروپا و گرفتن پناهندگی دادن امکانات بیشتر در اروپا بر علیه جد اشده ها استعمال کرد ولی نتیجه برعلیه فرقه رجوی چرخید و با عث ابرو ریزی بیشتر برای سران فرقه رجوی شد .

اما سران فرقه رجوی مطمئن باشند در سال جدید هم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و سران فرقه خاص مریم قجر داعشی با حسرت به دلی سال جدید را سپری خواهد کرد البته با بیشتر شدن امار پوشک پوشهای خانه سالمندان در اردوگاه بد نام اشرف 3 در تیرانا و بیشتر شدن امار مرگ و میر پیر دختران و پیر پسرانی که هنوز در اسارت ذهنی و جسمی سرا ن فرقه رجوی داعشی به سمت گورستان در البانی قدم زنان می روند .

پاریس : محمد رزاقی

(پایان)

لینک به منبع

محمد رزاقی در تلویزیون مردم تی وی 

***

همچنین: