محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم آوریل 2020:… آقای محمد رزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت: – درخواست خانواده های فرقه مجاهدین از سران این فرقه و دولت آلبانی برای دیدار با عزیزانشان – ویروس کرونا بیشتربه مردم ایران ضررزد یا فرقه رجوی و کسانی که سالهاست بر طبل تحریم می کوبیدند و می کوبند؟ – چرا فرقه رجوی هیچ اطلاعاتی از وضعیت سلامت اعضای خودرا بیرونی نمی کند؟ و آقای منصور نظری عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه   دررابطه با: – ویروس کرونا و مرزبندی دوست ودشمن – موقعیت مردم ایران واپوزیسیون جعلی . بمدت یکساعت صحبت کردند.  مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

Iranian MEK cult in Albania poses public health riskIranian MEK cult in Albania poses public health risk

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

آقایان رزاقی و نظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

آقایان محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 24 آوریل 2020 برابر با پنجم اردیبهشت ماه 1399 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت:
– درخواست خانواده های فرقه مجاهدین از سران این فرقه و دولت آلبانی برای دیدار با عزیزانشان
– ویروس کرونا بیشتربه مردم ایران ضررزد یا فرقه رجوی و کسانی که سالهاست بر طبل تحریم می کوبیدند و می کوبند؟
– چرا فرقه رجوی هیچ اطلاعاتی از وضعیت سلامت اعضای خودرا بیرونی نمی کند؟

و آقای منصور نظری   عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه   دررابطه با:
ویروس کرونا و مرزبندی دوست ودشمن
– موقعیت مردم ایران واپوزیسیون جعلی

بمدت یکساعت صحبت کردند.  مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش شدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

لینک به منبع

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان تلویزیون مردم تی وی 

***

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ادوارد-ترمادو-میهمان-تلویزیون-مردم-تی/

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، هجدهمم آوریل 2020:… آقای ادوارد ترمادو فعال حقوق بشر ازکانون آوا – آلمان درباره موضوعات زیر بمدت یکساعت صحبت کردند: – دروغگویی مجاهدین – تحریک مردم در دوران شیوع کرونا برای ایجاد آشوب. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن ویا ایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.  درادامه برنامه ویدیوی مستند “سوء استفاده جنسی مسعود و مریم رجوی اززنان فرقه مجاهدین ” بمدت 51 دقیقه پخش گردید. ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی .

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وینمایشگاه کانون آوا در باشگاه خبرنگاران بروکسل – مجاهدین خلق، تروریسم بین المللی

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای ادوارد ترمادو دربرنامه این هفته تلویزیون مردم

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی ویبرنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه  17 آوریل 2020 برابر با 29 فروردین ماه 1399 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای ادوارد ترمادو

فعال حقوق بشر ازکانون آوا – آلمان درباره موضوعات زیر بمدت یکساعت صحبت کردند:

– دروغگویی مجاهدین
– تحریک مردم در دوران شیوع کرونا برای ایجاد آشوب

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن ویا ایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

 درادامه برنامه ویدیوی مستند “سوء استفاده جنسی مسعود و مریم رجوی اززنان فرقه مجاهدین ” بمدت 51 دقیقه پخش گردید.

بدون تردید زمانی فرا خواهد رسید که اعضاء فرقه ها زبان به سخن خواهند گشود و تجربیات دردناک خود را برای دیگران بازگو خواهند کرد. خاطرات تلخ گذشته نظیر تجاوز رهبران فرقه ها به آنها و یا تن دادن به هرکار ناپسندی چون دروغگویی ، شیادی و دزدی، لحظه ای آنها را تنها نخواهد گذاشت. در زمان عضویتشان، این افراد یارای نه گفتن و یا اعتراض کردن را نداشتند. حتی اگر می دانستند که کار شایسته ای انجام نمی دهند ویا مورد سوء استفاده جنسی قرار دارند. این افراد از رنجهایی که بر آنها رفته تنها زمانی می توانند صحبت کنند که به اصل خویش برگردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر پخش شدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

لینک به منبع

ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or aliveGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: