محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، سی ام ژانویه 2021:… آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – لاپوشانی و مخفی کاری مرگ اعضاء فرقه براثر ویروس کرونا در آلبانی – آیا فرقه رجوی به خواسته ها و آرزوهایش در دوران ترامپ رسید؟ – چرا فرقه رجوی در حال حاضربه دنبال تعهد گرفتن از یک عده جد اشده هست؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزاییوحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای رزاقی دربرنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای محمد رزاقی ، پاریس

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 29 ژانویه 2021 برابر با دهم بهمن ماه 1399 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با
– لاپوشانی و مخفی کاری مرگ اعضاء فرقه براثر ویروس کرونا در آلبانی
– آیا فرقه رجوی به خواسته ها و آرزوهایش در دوران ترامپ رسید؟ 
– چرا فرقه رجوی در حال حاضربه دنبال تعهد گرفتن از یک عده جد اشده هست؟
صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک  و کانال یوتیوب تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

لینک به منبع

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گورستان-جدید-در-آلبانی/

گورستان جدید در آلبانی

گورستان جدید در آلبانیمحمد رزاقی، کانون آوا، شانزدهم ژانویه 2021:… مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند. سران فرقه رجوی همچنین برای اینکه خبر مرگ اعضاء براثر گرفتار شدن به ویروس کرونا را لا پوشانی کنند به دنبال گورستانی در شهرهای دیگر هستند تا با دفن اعضاء فوت شده در گورستان شهرهای دیگر کسی متوجه  تعداد مرگ اعضاء نگون بخت نشود. گورستان جدید در آلبانی 

وضعیت کمپ آلبانی بحرانی استوضعیت کمپ آلبانی بحرانی است

گورستان جدید در آلبانی

مریم قجر به دنبال آباد کردن گورستان جدید در آلبانی است !

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

در یکماه گذشته سران فرقه رجوی بعد از افشاگری جدا شده ها و خانواده ها مجبور شدند به مرگ اعضاء خود از ویروس کرونا اعتراف کند .

البته این اعتراف چراغ خاموش شیوه شناخته شده سران فرقه رجوی داعشی صورت گرفت وبعد از مرگ نزدیک به 20 نفر از اعضاء خود بر اثر ویروس کرونا به مرگ 2 عضوء خود به خاطر ویروس کرونا اعتراف کرد و مرگ بقیه اعضاء خود را فقط در حد خبر کوتاه در تلویزیون خود که به سیمای اسارت معروف هست در یکماه گذشته اعلان کرد .

اما بر اساس خبر هائی که از درون فرقه رجوی بدست آمده دهها نفر از اعضاء نگون بخت فرقه رجوی دچار ویروس کرونا شده اند و عده ای از نگون بختها فوت کرده اند و در سرد خانه بیمارستان تیرانا نگهداری می شوند .

ولی مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند .

سران فرقه رجوی همچنین برای اینکه خبر مرگ اعضاء براثر گرفتار شدن به ویروس کرونا را لا پوشانی کنند به دنبال گورستانی در شهرهای دیگر هستند تا با دفن اعضاء فوت شده در گورستان شهرهای دیگر کسی متوجه  تعداد مرگ اعضاء نگون بخت نشود بطورخاص که جدا شده ها در البانی می توانند تعداد زیاد شدن قبر های اعضاء فوت شده را در گورستان نزدیک اسارتگاه اشرف 3 به تصویر بکشند و در اختیار عموم قرار بدهند .

از اخبار درج شده در سایتهای فرقه رجوی و شوهای مسخره مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در آلبانی ما جدا شده ها خوب می فهمیم وقتی مریم قجر دست به بر پائی شوهای مختلف می زند در پی لاپوشانی یک واقعیت می باشد و تمامآ با سناریو از پیش تعیین شده و با توجیه سران فرقه در بین خود صورت می گیرد .

در چند هفته گذشته و با شروع بیرونی شدن اخبار مرگ اعضاء نگون بخت بر اثر ویروس کرونا مریم قجر در البانی چند شوء بر گزار کرده که این شوها نه تنها هیچ دردی از دردهای  بی درمان سران فرقه را علاج نمی کند بلکه بیشتر اعضاء نگون بخت دچار گرفتار شده به ویروس کرونا می کند . 

چند روز پیش مریم قجر داعشی به بهانه مراسم سالگرد کشته شده های حادثه هواپیمای اوکراینی در اسارتگاه اشرف در البانی شوئی بر گزار کرد که در ان شوء اعضاء نگون بخت بدون رعایت اصول بهداشتی که مورد تاکید همه پزشکان دنیا می باشد بدون ماسک ک وبدون رعایت فاصله از طرف سرا ن فرقه رجوی مجبور شده اند در کنار و چسبیده به هم به ایستند !

بر اساس تجربه حضور نزدیک به 20 سال در فرقه رجوی با اطمینان می توانم بگویم شوهائی که مریم قجر داعشی و سران فرقه در اسارتگاه اشرف 3 بر گزار می کنند تمامآ برای مشغول کردن ذهن اعضاء و منحرف کردن اذهان ازموضوع اصلی که همانا مرگ عده زیادی از اعضاء نگون بخت از ویروس کرونا می باشد دست به بر پائی شوهای مسخره می زنند و لا غیر .

فیلم کوتاهی که سایت فرقه رجوی داعشی از شوء مریم قجر در اسارتگاه البانی را پخش کرده ثابت می کند مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هیچ اهمیت و ارزشی به جان اعضاء نگون بخت خود ندارند و اعضاء برای شرکت در شوء مریم قجر داعشی مجبور هستند در کنار هم بدون ماسک و رعایت فاصله کنار هم به ایستند . 

چند قطعه عکس از شوء مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در آلبانی را در ببینید و خود قضاوت کنید اشک تمساح مریم قجر برای مردم ایران به خاطر گرفتار شدن  به ویروس کرونا را باور کنیم یا مجبور کردن اعضاء خود بدون ماسک و رعایت فاصله در شوء های مسخره مریم قجر داعشی را ؟!

به مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هم اطمینان می دهم همانطور که نتوانستید مرگ اعضاء نگون بخت در زندانهای ساخته رجوی روح پلید در اردوگاه بد نام اشرف درعراق لا پوشانی کنید وما جد اشده ها جنایت رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی را به اطلاع افکار عمومی رساندیم و ماهیت جنایتکارانه سرا ن فرقه رجوی افشاء کردیم .

تلاش مریم قجر داعشی برای دفن مخفیانه و اباد کردن گورستان دیگر در البانی شکست خواهد خورد و مریم قجر و دیگرسران فرقه رجوی نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند و دیر یا زود ابعاد مرگ و میرهای اعضاءنگون بخت که توسط مریم قجر داعشی و سران فرقه لاپوشانی شده افشاء خواهد شد .

لینک به منبع

گورستان جدید در آلبانی

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

***

عادل اعظمی نگفتمت مرو آنجا که آشنات منمنگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سعیده-شاهرخی-شکنجه%e2%80%8cگر-فرقه-رجوی/

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد محمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، یازدهم ژانویه 2021:… فهیمه اروانی بعد از صحبت در مورد بخشش ما که گناهی جز مخالفت با سیاست سرکوب گرایانه در داخل تشکیلات و حقه بازی بنام انقلاب ایدئولوژیک کاذب و سیاست های ابدوغ خیاری رجوی هیچ گناهی نداشتیم یکباره سعیده شاهرخی میکرفون را دست گرفت و از رجوی خواست همه ما را تسلیم ایشان بکند تا ایشان با چنگ و ناخن دندان همه ما را تکه پاره بکند. سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی  به درک واصل شد 

شکنجه گران تحت تعقیب فرقه رجوی مجاهدین خلقمزدوران و شکنجه گران سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی

سعیده شاهرخی زن شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

هفته گذشته سعیده شاهرخی یکی از زنان شکنجه گر فرقه رجوی داعشی بر اثر ویروس کرونا به درک واصل شد .

مرگ هیچ انسان خوشحال کننده نیست اما در مورد یکسری حیوانات وحشی در لباس و شکل انسان مثل سران فرقه رجوی داعشی باید استثناء قائل شد .

سعیده شاهرخی یکی از همان زنان شکنجه گر هست که شامل استثناء می شود .

سعیده شاهرخی که به برکت بودن زن یکی از سران فرقه رجوی ( محسن رضائی ) مدارج پوشالی تشکیلاتی با سرعت طی کرد یک مدت در یگانهای نظامی بعنوان فرمانده بود ولی بیشتر در سیستم اطلاعاتی فرقه رجوی مشغول به کار بود .

سعیده شاهرخی یکی از زنان شکنجه گر بود که در زندانی کردن زنان نگون بخت در سال 73 نقش اساسی داشت و همچنین در سرکوب افراد ناراضی در یگانهای نظامی بعنوان زن بد دهان و پرخاشگر شناخته می شد

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

ماههای اخر سال 73 درسیاه چالهای ساخته رجوی داعشی از زندان معروف اسراء مروارید شبانه با خودروهای اتاق دار آیفا به زندان جدید ( قلعه محمود قائمشهر ) منتقل شدیم .

چند روزی از انتقال به زندان ساخته رجوی روح پلید گذشته بود کلیه ام دوباره خونریزی کرد و ازانجا که در زندان انفرادی هم بر اثر شکنجه شکنجه گران فرقه رجوی و لگدهائی که به پهلوهایم زده بودند و چند روز کلیه ام خونریزی می کرد اینبار همان درد را داشتم برای اثبات خونریزی کلیه ام نمونه ادارخونی را در لیوان پلاستیکی که برای آب خوردن داده بودند گرفتم و خواستم حد اقل یک مسکن بدهند .

درست ایام عید بود پایان سال 73 و شروع سال 74 که درد کلیه ام باعث شد چند بار درب سلول را بکوبم تا شاید یکی از زندانبانان رجوی داعشی بیاد و لیوانی را که نمونه ادارا خونی را نشان بدهم بعد اینکه چند بار درب سلول را کوبیدم اخر سر مختار جنت سرائی زندانبان و شکنجه گر رجوی داعشی دریچه سلول باز کرد و اولین حرف اش این بود که کدام مادر قهبه درب اینقدر می کوبد !

گفتم چرا فحش میدهی ؟ من خونریزی کلیه دارم این هم نمونه ادار خونی .

در همان حالی که از دریچه سلول با شکنجه گر و زندانبان رجوی داعشی صحبت می کردم دیدم از سمت راست راهرویک دسته از زنان و چند مرد بصورت جمعی بطرف درب سلول ما می ایند .

در همان لحظه فهیمه اروانی سوگلی رجوی به همراه عذرا طالقانی با نام مستعار ( سوسن )  و سعیده شاهرخی ومحمد سادات دربندی با ناممستعار ( کاک عادل ) و فریدون سلیمی را توانستم بصورت کامل چهره هایشا ن را ببینم که مختار تا دید سران شکنجه گران به سمت سلول ما می ایند دریچه روی درب سلول را بست مثل قبل حتا یک قرص مسکن هم نداد .

روز23 فروردین سال 74 از زندان اردوگاه بد نام اشرف صبح چشم بسته 14 نفر از افراد سلول را صدا زدند ویک شلوار و پیراهن شخصی دادند و چشم بسته ما را سوار پشت کامیونت ایفا کردند در محمد شعبانی با نام مستعار ( باقر هم ) بعنوان نگهبان سلاح به دست پشت ایفا نشست و بعد چند ساعت  طی مسیر دریکی از مقر های رجوی در اردوگاه اهدائی صدام  ملعون به رجوی بنام ( بدیع )  پیاده مان کردند .

صبح روز 24 فروردین دادگاه ما به ریاست شخص رجوی روح پلید شروع شد که در ان دادگاه علاوه بر شکنجه گران و زندانبانان فرقه رجوی داعشی  زنان شکنجه گر مثل فهیمه اروانی ؛ عذرا طالقانی ؛  رقیه عباسی ؛ فائزه محبت کار ؛ شعیده شاهرخی ؛ زهرا توکلی با نام مستعار نصرت و …. حضورداشتند .

بعد از 3 روز محاکمه رجوی ادعا کرد همه ما را عفو کرده ! و دستور داد همه به اردوگاه بد نام اشرف برگردانده شویم . ( البته رجوی داعشی هیچ وقت هم نتوانستند دلیل و مدرکی برای زندان و شکنجه کردن اعضاء نگون بخت ارائه بدهند ) و پروژه ای بود برای زهر چشم گرفتن از مخالفان سیاست های رجوی و کسائی که خواهان خروج و جدا شدن ار فرقه رجوی داعشی بودند .

در اخرین لحظه و پایان حرفهای رجوی داعشی اول محمد علی جابر زاده با نام مستعار ( قاسم ) که در فرانسه ریق رحمت سر کشید  از رجوی می خواست به جای بخشیدن  ! ما همه ما را حکم اعدام بدهد و جابر زاده کف بر دهان از بخشش ما از طرف رجوی اعتراض داشت !

بعد از درخواست اعدام  همه ما از طرف محمد علی جابر زاده و بعد جابر زاده محمد محدثین با نام مستعار بهنام که معروف به ملیجک رجوی روح پلید می باشد رو به رجوی کرد و گفت :

 شما از موضع خودتان اینها را بخشیدید  اما محمد رضا روحانی و متین دفتری هم به من تاکید کرده اند هر کس از سازمان خواست جدا شود شما اعدام کنید اگر خبرش به بیرون درز کرد ما در اروپا رفع و رجوع اش می کنیم !

بعد از روده  درازی چند تن ازمردان شکنجه گر فرقه رجوی داعشی نوبت به زنان شکنجه گر رسید که فهیمه اروانی بعد از صحبت در مورد بخشش ما که گناهی جز مخالفت با سیاست سرکوب گرایانه در داخل تشکیلات و حقه بازی بنام انقلاب ایدئولوژیک کاذب و سیاست های ابدوغ خیاری رجوی هیچ گناهی نداشتیم یکباره سعیده شاهرخی میکرفون را دست گرفت و از رجوی خواست همه ما را تسلیم ایشان بکند تا ایشان با چنگ و ناخن دندان همه ما را تکه پاره بکند !

رجوی  با خنده  معنا دار؛ رو به سعیده شاهرخی گفت :

خواهر سعیده شما انقلاب مریم ثابت کردید و بایدهمه شما این برادران وادار کنید انقلاب بکنند !

بعد از افشا گری خانم های جدا شده از فرقه رجوی و راه انداختن حرمسرا توسط مریم قجر برای رجوی داعشی و تجاوز شخص رجوی به زنان نگون بخت در تشکیلات فرقه رجوی معنی اثبات انقلاب مریم قجر( هم خوابی زنان با شخص رجوی ) هم معنی واقعی خود را پیدا کرد .

دوستان جدا شده در البانی گفتند :

سعیده شاهرخی چند سالی بود که به بیماری سخت گرفتار شده بود و حتا نمی توانست راه برود و با ویلچر بابجا می شد و در روزهای اخر هم با گرفتن ویروس کرونا به درک واصل شد .

زنی که می خواست برای خوش رقصی به رجوی داعشی یک عده بی گناه و اسیر ذهنی و جسمی را تکه پاره کند به دردی گرفتار شد که هیچ علاجی برایش پیدا نشد .

تمام سران فرقه رجوی داعشی  و شکنجه گران و زندانبانان فرقه رجوی باید بدانند که خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت انتقام تمام ظلم هائی را که در حق مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خود کردید از شما خواهد گرفت مطمئن باشند دیر یا زود دارد اما سوخت و ساز ندارد .

مرگهای سخت با درد های لا علاج سران فرقه رجوی داعشی اثبات کننده انتقام خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت هست و دیگر سرا ن فرقه رجوی مطمئن باشند اه و ناله پدران و مادران ؛ خواهران ؛ برادران داغ دیده و چشم انتظار دامنشان را خواهد گرفت و نه تنها پایشان به خاک پاک ایران نخواهد رسید بلکه جسد شان هم در خاک ایران دفن نخواهد شد چون این حکم خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت در حق ظالمان ؛ و کسائی که حق را نا حق کردند

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

شکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنیدشکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنید

به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیاستمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: