محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، دوم ژوئن 2019:… محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در سلسله توئیتهایی در توضیح وقایع کنفرانس فوق‌العاده سران عرب در مکه گفت: تصمیمات متخذه در این کنفرانس بر این حقیقت صحه گذاشت که رژیم ایران عامل اصلی جنگ و ناامنی است. از … Continue reading محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟