محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی

محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی

محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم نوامبر 2019:… روزجمعه 15 نوامبر2019 برابر با 24 آبان ماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه – دررابطه باتشریح شرایط و وضعیت کنونی فرقه رجوی –  چرافرقه رجوی حداکثر تهاجم خودرا برعلیه جداشدگان شروع کرده و آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوع “اسیرجنگی – مایه افتخار یا ننگ؟” صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی 

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی

محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 15 نوامبر2019 برابر با 24 آبان ماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه
– دررابطه باتشریح شرایط و وضعیت کنونی فرقه رجوی
–  چرافرقه رجوی حداکثر تهاجم خودرا برعلیه جداشدگان شروع کرده

و آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی
دررابطه با موضوع “اسیرجنگی – مایه افتخار یا ننگ؟”

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردیند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, November 15, 2019

(پایان)

محمد کرمی و علی هاجری میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/غلامرضا-شکری-و-حسن-شهباز-میهمانان-مردم/

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، دهم نوامبر 2019:… آقای حسن شهباز عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با : – یک توضیحی از اتفاقاتی که در این پروسه رخ داد، یعنی مدت چند ماهی است که تماس با برنامه  تلویزون مردم نداشتید و انچه در طی این مدت گذشته و کارهای که افراد انجام داده اند برای شنوندگان توضیحی داده شود. و آقای غلامرضا شکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با : – توضیحی در رابطه با تحولات اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات جدا شده که موضوع چی است؟ چه شده است؟ – سوالی که پیش می اید ایا نمی خواهند این را دستمایه توطئه های بعدی بر علیه شما بکنند و از طرفی هم دستمایه ای برای مصرف داخلی و ترساندن نفرات درون تشکیلات فرقه صحبت کردند. غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی 

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی ویمجاهدین خلق فرقه مافیایی است. مراقب فرزندانتان باشید

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

آقایان شکری و شهباز در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه هشتم نوامبر 2019 برابر با 17 آبان ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران

آقای حسن شهباز عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
– یک توضیحی از اتفاقاتی که در این پروسه رخ داد، یعنی مدت چند ماهی است که تماس با برنامه  تلویزون مردم نداشتید و انچه در طی این مدت گذشته و کارهای که افراد انجام داده اند برای شنوندگان توضیحی داده شود
– با توجه به اینکه رمسا و دفتر کمیساریای پناهندگی  بخشی که مربوط به شما ها بود بسته شده وضعیت حقوقی افراد چطور شده است . واین که قرار بود وزارت کشور یا اداره مهاجرت برای شما ها کارهایی انجام  بدهند به کجا رسیده است ؟
– انعکاس این مسائل شما دردرون فرقه و نقشی که خود سران فرقه  در این رابطه ایفا می کنند .چطور در نشست ها خودشان توجیه می کنند ؟
– شما از شرایط خودتان و دوستانتان گفتید ، الان وضعیت شما چطور است و چکار انجام می دهید؟
– با توجه به شرایطی که در طی این مدت داشته اید چشم انداز خودتان را چطور می بینید ؟

و آقای غلامرضا شکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
– توضیحی در رابطه با تحولات اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات جدا شده که موضوع چی است؟ چه شده است؟
– سوالی که پیش می اید ایا نمی خواهند این را دستمایه توطئه های بعدی بر علیه شما بکنند و از طرفی هم دستمایه ای برای مصرف داخلی و ترساندن نفرات درون تشکیلات فرقه
– شما مگر در البانی چه اقداماتی  انجام میدهید که مجاهدین از امریکا علی صفوی را با خبرنگار فاکس نیوز میاورند البانی برای جنگ تبلیغاتی و توطئه بر علیه شما ها؟
– همان طور که  میدانید مجاهدین شما و اقای محمدیان و حیرانی را به عنوان مسببین اصلی معرفی کرده اند و از شما به عنوان تروریست اسم بردندودر خواست هایی از دولت البانی داشتند که شما را اخراج کنند چرا اینقدر از بودن شما وحشت دارند؟
– چه رابطه ای شما مابین اینکه احتمالا قراراست که مجاهدین از فرانسه بیرون بروند با این توطئه ها بر علیه شما وجود دارد.
چشم انداز اینده جدا شدگان در البانی را چطور می بیند با توجه به توطئه هایی که دائم بر علیه شما می شود .

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, November 1, 2019

پایان

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

***

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

همچنین: