واکنشهای عصبی فرقه مجاهدین . مخاطب کیست؟ قسمت سوم

انجمن نجات، تهران، بیست و چهارم می 2020:… نحوه برخورد فرقه بسیار ناشیانه و غیرمنطقی است. علت هم اینست که سران سازمان قافیه را کاملاً باخته و ابتکار عمل را از دست داده اند. سازمان مجاهدین در برابر اقدامات انجمن نجات عکس العمل نشان داده و صرفاً در یک لاک کاملاً دفاعی فرو رفته است. ما تمام این واکنش ها را جمع آوری کرده و برای نمایندگی ها در استان ها فرستادیم تا به اطلاع خانواده ها برسانند. عکس العمل های هیستریک فرقه، عزم خانواده ها را جزم تر کرد و خانواده ها را فعال تر نمود. فرقه رجوی مانند همه فرقه ها ضد خانواده است و آن ها را تروریست می خواند و مورد اهانت و اتهام قرار می دهد. اکنون در پویش طومار خانواده ها، تعداد امضاها به 11 هزار رسیده است. مخاطب واکنش های عصبی فرقه مجاهدین کیست؟