مدیر عامل انجمن نجات ایران: استمداد از وجدان های بیدار بشری

مدیر عامل انجمن نجات ایران: استمداد از وجدان های بیدار بشری

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجاتابراهیم خدابنده، انجمن نجات، اول مارس 2020:… سازمان مجاهدین خلق در سال 2016 انتقال اعضای خود از عراق به آلبانی را تکمیل نمود. این جابجایی به صورت گروهی تحت توافق صورت گرفته در ژنو میان دولت ایالات متحده آمریکا، دولت جمهوری آلبانی، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و سازمان مجاهدین خلق انجام شد. قرار بر این شد که کمیساریا مسئولیت انتقال و آمریکا هزینه آنرا بر عهده بگیرند. بعدا مشخص شد که این جابجایی بر اساس قوانین پناهندگی ملل متحد که افراد باید به صورت فردی پناهنده شوند صورت نپذیرفته بلکه به صورت سازمانی و صرفا در ارتباط با رهبران مجاهدین خلق انجام گرفته است. در نتیجه این افراد فاقد موقعیت قانونی بوده و بی وطن به حساب می آیند. سازمان مجاهدین خلق مانند یک فرقه مخرب کنترل ذهن عمل می نماید. این سازمان عشق، خروج از فرقه، ارتباط با بیرون خصوصا دوستان و خانواده، داشتن زندگی و افکار شخصی، انتقاد به رهبر فرقه و بسیاری دیگر از حقوق پایه ای انسانی را برای اعضای خود ممنوع کرده است. مدیر عامل انجمن نجات ایران: استمداد از وجدان های بیدار بشری 

Mothers, the forgotten victims of ISIS and the MEK (Rajavi cult)Mothers, the forgotten victims of ISIS and the MEK (Rajavi cult)

مدیر عامل انجمن نجات ایران: استمداد از وجدان های بیدار بشری

لینک به متن انگلیسی:

Iranian Nejat Society CEO appeals to awakened human consciences

انجمن نجات مرکز تهران11 اسفند 1398

نامه ای از جانب مدیر عامل انجمن نجات کشور خطاب به وجدان های بیدار بشری تنظیم گردید که برای سازمان های بین المللی و حقوق بشری از جمله نهادهای مختلف ملل متحد، صلیب سرخ جهانی، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، ارگان های مختلف اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و همچنین رسانه های بین المللی ارسال گردید. متن نامه به شرح زیر است؟

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

خطاب به وجدان های بیدار بشری

مایلم از جانب هزاران تن از خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاهی بسته و دورافتاده در آلبانی شما را در جریان موارد نقض فاحش اولیه ترین حقوق انسانی در خصوص این سازمان قرار دهم و از شما طلب یاری نمایم.

سازمان مجاهدین خلق در سال 2016 انتقال اعضای خود از عراق به آلبانی را تکمیل نمود. این جابجایی به صورت گروهی تحت توافق صورت گرفته در ژنو میان دولت ایالات متحده آمریکا، دولت جمهوری آلبانی، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و سازمان مجاهدین خلق انجام شد. قرار بر این شد که کمیساریا مسئولیت انتقال و آمریکا هزینه آنرا بر عهده بگیرند.

بعدا مشخص شد که این جابجایی بر اساس قوانین پناهندگی ملل متحد که افراد باید به صورت فردی پناهنده شوند صورت نپذیرفته بلکه به صورت سازمانی و صرفا در ارتباط با رهبران مجاهدین خلق انجام گرفته است. در نتیجه این افراد فاقد موقعیت قانونی بوده و بی وطن به حساب می آیند.

MEK Base In Albania – They Gave Us a Tour

سازمان مجاهدین خلق مانند یک فرقه مخرب کنترل ذهن عمل می نماید. این سازمان عشق، خروج از فرقه، ارتباط با بیرون خصوصا دوستان و خانواده، داشتن زندگی و افکار شخصی، انتقاد به رهبر فرقه و بسیاری دیگر از حقوق پایه ای انسانی را برای اعضای خود ممنوع کرده است.

من هزاران نامه از خانواده های این اعضا دریافت کرده ام که صرفا خواهان یک ارتباط ساده با عزیزان گرفتار خود در داخل این فرقه می باشند. رهبران فرقه ده ها سال است که چنین اجازه ای را نمی دهند و دولت آلبانی و دیگر ارگان های ذی ربط هم هیچگونه همکاری نشان نمی دهد. من در پاسخ به این خانواده ها چه باید بگویم و چه جوابی باید بدهم؟

تعداد قابل توجهی از این افراد از این سازمان جداشده اند که به دلیل وضعیت مبهم قانونی خود و نداشتن برگه های هویت فردی در شرایط بسیار بدی در آلبانی به سر می برند. کمیساریا و وزارت کشور دولت آلبانی هیچ قدمی برای آنان بر نمی دارند چرا که از اساس وجود آنان را به صفت فردی به رسمیت نمی شناسند و آنان را به صورت گروهی و سازمانی پذیرفته اند.

MEK Terrorist Cult Members In Albania Who Mustn’t Think About Sex

این افراد به لحاظ صنفی و مالی مجبورند همچنان به مجاهدین خلق وابسته باشند و البته آنان پول ماهیانه شان را صرفا به شرط عدم افشای نقض حقوق بشر در داخل مناسبات سازمان و همچنین جنایت ها و خیانت هایی که این سازمان انجام داده است می پردازند و به هر نحو ممکن آزادی عمل آنان را می گیرند و حتی آنان را وادار به جاسوسی می نمایند.

آیا در میان این همه سازمان های عریض و طویل بین المللی و حقوق بشری کسی هست که توجه کوچکی به این مقوله نقض فاحش حقوق انسانی بنماید؟ آیا کسی هست که برای التیام دردهای این مادران و پدران سالخورده حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آیا جدا از سیاست های بین المللی و اشتراک منافع یا تضاد منافع طرف های مختلف، بحث دیگری هم می تواند این میان مطرح باشد؟
بی صربانه منتظر پاسخ شما هستم و پیشاپیش از توجهات شما تشکر می کنم.

ابراهیم خدابنده
مدیر عامل انجمن نجات

(پایان)

Prisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

مدیر عامل انجمن نجات ایران: استمداد از وجدان های بیدار بشری

لینک به منبع

***

MEK Assassinated AmericansMEK Assassinated Americans

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دولت-آلبانی-مجاهدین-خلق-،-فشار-ترامپ-و-ت/

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپا

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپاابراهیم خدابنده، انجمن نجات، پانزدهم فوریه 2020:… دولت آلبانی ظاهراً منافع کوتاه مدت مقابله با ایران و حمایت از مجاهدین خلق را به منافع دراز مدت رابطه با اروپا و دنیا ترجیح می دهد. سازمان مجاهدین خلق دیگر یک تهدید امنیتی یا حتی یک تهدید سیاسی برای ایران نیست، این سازمان بیشتر یک مشکل حقوق بشری است. ولی مجاهدین خلق می توانند یک تهدید برای آلبانی و همچنین کل اروپا به حساب بیایند. اعضای مجاهدین خلق بدون مدارک سفر به آلبانی آورده شدند لذا هیچ موقعیت قانونی در این کشور ندارند و بی وطن به حساب می آیند و آنان در حال حاضر در دستان رهبری فرقه در شرایط برده داری نوین زندگی می کنند. در حال حاضر صدها تن از اعضا در آلبانی از این فرقه جدا شده اند و هیچ گونه حمایت قانونی و مالی ندارند. هزاران خانواده از ارتباط با عزیزان خود در داخل اردوگاه سازمان محروم می باشند. دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپا 

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپاحضور مجاهدین خلق در آلبانی مذاکرت پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را دچار مشکل کرده است

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپا

انجمن نجات مرکز تهران26 بهمن 1398

لینک به متن انگلیسی 

در شگفتم که دولت آلبانی با حمایت از یک فرقه تروریستی، که در سال 2016 بعد از این که از عراق اخراج شدند در خاک خود مستقر نمود، راه به کجا می برد؟

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپاملاقاتی برای جبران ضربه سنگین ترامپ

سوابق مجاهدین خلق

ابراهیم خدابنده تسنیم دسامبر 19 2

ابراهیم خدابنده، مدیر عامل انجمن نجات

سازمان مجاهدین خلق (شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش ملی، یا بهتر است گفته شود فرقه رجوی) یک پادگان نظامی در عراق داشت که توسط صدام حسین تجهیز گردیده بود و این فرقه به صورت فعال علیه کشور خود و در طرف دشمن در جنگ هشت ساله ایران و عراق (1980 تا 1988) شرکت نمود.
این عمل مکمل اقدامات تروریستی در داخل ایران در اوایل دهه 80 میلادی بود که 12000 قربانی گرفت. آنان همچنین همراه با ارتش صدام حسین در سرکوب قیام 1991 در شمال و جنوب عراق شرکت نمودند.
این فرقه همچنین دارای سوابق فجیع نقض حقوق انسانی علیه اعضای خود می باشد که آنان را مغزشویی کرده و در یک اردوگاه بسته و دور افتاده، ابتدا در عراق و سپس در آلبانی، نگهداری می نماید.
صدام که همیشه دشمن ایران و ایرانی بود از مجاهدین خلق تروریست برای پیش برد عملیات خرابکارانه در داخل ایران تا زمان سقوطش توسط اشغالگران آمریکایی در سال 2003 استفاده نمود.

انتقال مجاهدین خلق به آلبانی

بعد از سقوط دیکتاتور بغداد در سال 2003، دولت های عراقی یکی بعد از دیگری مصرانه خواهان اخراج مجاهدین خلق، که آن را یک تهدید امنیت ملی به حساب می آوردند، از کشورشان بودند. مشکل در این بود که هیچ کشوری آمادگی پذیرش آنان را نداشت تا این که آلبانی به خاطر منافع کوتاه مدت برخی سیاستمدارانش نسبت به این موضوع تمایل نشان داد.
در حال حاضر دولت آلبانی خدماتی مشابه صدام حسین در گذشته در اختیار این فرقه قرار می دهد.

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپایک عضو جدا شده از فرقه رجوی خطاب به رئیس جمهور آلبانی نوشت: بازدید شما به عنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر فرقه رجوی در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این فرقه، نه نفعی به حال مردم ایران دارد و نه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی، تنها کسانی که از این بازدید نفع می برند همانا مریم رجوی و رهبری فرقه است.

ترامپ از دولت آلبانی به خاطر تقابل با ایران تشکر کرد.

در 15 ژانویه 2020 اعلام شد که “آلبانی دو دیپلمات دیگر ایران را هم اخراج نموده است.” وزیر خارجه آلبانی گنت کاکاج این تصمیم را در صفحه فیس بوک خود اعلام نمود. او نوشت که “از دو نماینده جمهوری اسلامی خواسته شد تا خاک جمهوری آلبانی را ترک نمایند.” کاکاج توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نداد.

رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، از آلبانی به خاطر اخراج دو دیپلمات ایرانی ظاهراً به دلایل امنیت ملی تشکر نمود. طبق اعلام سفارت آمریکا در تیرانا، ترامپ از نخست وزیر ادی راما در نامه ای به خاطر “کوشش های مستمر برای تقابل با ایران” تشکر کرد.

دشمنی دولت ترامپ با ایران و ایرانی بر کسی پوشیده نیست، و رئیس جمهور آمریکا تصور می کند که ممکن است به نحوی بتواند از تروریست های مجاهدین خلق علیه ایران استفاده نماید. این دلیل حمایت آمریکا از این گروه است و لذا سعی می کند تا جلوی فروپاشی آن را علی رغم نقض اولیه ترین حقوق انسانی اعضا بگیرد.

نقش دولت آلبانی در این راستا بیش از دنباله روی کورکورانه از رهنمودهای واشنگتن نیست، حتی اگر به این معنا باشد که بهای آن از دست دادن عضویت در اتحادیه اروپا باشد که البته خیلی مشتاق آن است.

روابط اتحادیه اروپا و آلبانی

آلبانی کاندید عضویت در اتحادیه اروپا می باشد و پیشرفت قابل توجهی در سال های اخیر برای رسیدن به معیارهای سیاسی و اهداف مرتبط با پنج اولویت کلیدی برای باز کردن باب مذاکرات در این خصوص داشته است. در هر صورت، دولت آلبانی نیاز دارد تا موانع چالشی باقی مانده را با یک روش پایدار، جامع و ملموس، خصوصاً وقتی به مقابله با فساد در تمامی سطوح، مقابله با جرائم سازمان یافته، ارتقای نقش قانون و اصلاح سیستم قضایی، حمایت از اقلیت ها و برقراری روابط خوب با همسایگان بر می گردد، از میان بردارد.

حال آلبانی، برای خوشنودی خط دهندگان آمریکایی، یک فرقه تروریستی را در خاک اروپا با هر وسیله ممکن مورد حمایت کامل قرار می دهد. جداشدگان از مجاهدین خلق تحت فشارهای شدید برای وادار کردن آنان به بازگشت به داخل فرقه قرار می گیرند، و اعضا از ارتباط با دنیای خارج، خصوصاً خانواده شان، محروم هستند. دولت آلبانی از ورود خانواده های اعضای مجاهدین خلق که برای دیدار عزیزان خود می روند ممانعت به عمل می آورد.

آلبانی ها به دنبال چه هستند؟

دولت آلبانی ظاهراً منافع کوتاه مدت مقابله با ایران و حمایت از مجاهدین خلق را به منافع دراز مدت رابطه با اروپا و دنیا ترجیح می دهد. سازمان مجاهدین خلق دیگر یک تهدید امنیتی یا حتی یک تهدید سیاسی برای ایران نیست، این سازمان بیشتر یک مشکل حقوق بشری است. ولی مجاهدین خلق می توانند یک تهدید برای آلبانی و همچنین کل اروپا به حساب بیایند.

اعضای مجاهدین خلق بدون مدارک سفر به آلبانی آورده شدند لذا هیچ موقعیت قانونی در این کشور ندارند و بی وطن به حساب می آیند و آنان در حال حاضر در دستان رهبری فرقه در شرایط برده داری نوین زندگی می کنند.

در حال حاضر صدها تن از اعضا در آلبانی از این فرقه جدا شده اند و هیچ گونه حمایت قانونی و مالی ندارند. هزاران خانواده از ارتباط با عزیزان خود در داخل اردوگاه سازمان محروم می باشند.

ترسم از این است که آلبانی ریسک بالایی را در پیروی کامل از سیاست خصمانه ترامپ در قبال ایران و ایرانی بپذیرد. حمایتی که دولت آلبانی از اقدامات آمریکا می کند در جهان منحصر به فرد است و به هیچ وجه آنان را به اروپا نزدیک تر نخواهد کرد.

ابراهیم خدابنده

دولت آلبانی مجاهدین خلق ، فشار ترامپ و ترس اروپا

لینک به منبع

***

مجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانیمجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی.

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: