مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجویصابر تبریزی، ایران ایترلینک، بیست و ششم آوریل 2021:… شما درعملیات رسوا وخائنانه ی فروغ جاویدان نصف قدرت خود را درعراق ازدست دادید ونمیتوانستید دربرابر ایران مقاومتی بکنید. زمین گیر شده بودید وایران احتیاج به لشکر کشی به عراق که بقصد نابودی شما باشد، نداشت و گذشت زمان نشان داد که من دراین مورد ارزیابی درستی دارم.ضمنا تروریزم دست پخت آمریکا بود که شما نامی از جنبه های مختلف آن نمیبرید والبته حاضر به پذیرفتن این حقیقت هم نیستید که کسانی که شما تروریست ها آنها را تروریست میخوانید، چیزی جز مبارزین راه اعاده ی استقلال عراق ودفع خطر اسرائیل نبودند که بطور نسبی هم که شده باشد، آمریکا را درباتلاق عراق بیچاره کردند تا مجبور شود عمده نیروهای خود را از آنجا خارج کند وشما را یتیم نماید! مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی 

اقدامات دولت ایران در چهارچوب برجام استاقدامات دولت ایران در چهارچوب برجام است

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

اگر ره بجایی نمیبرد، دلواپسی مجاهدین رجوی از بهر چیست؟

05/02/1400

حسین پهلوان نامی که ازقلم بدستان دیرسال رجوی است ، طی نوشته ای تحت عنوان ” چرا مذاکرات با آخوندها راه بجایی نمی برد؟ ” ، آورده است :

” آقای جو بایدن پرزیدنت فعلی از متارکه آقای ترامپ از توافقنامه برجام که یادگار سلف وی آقای اباما وتنها دستاورد سیاست خارجی دموکراتها در ۸ سال حکمرانی اوباما خشنود نبود، قول بازگشت به همان برجام در صورت پیروزی را به جهان را داد “.

البته ناظرین تیزهوش ومجرب تر ازما اعتقاد دارند که آمریکا درشرایط حاضر که به تنهایی از برجام خارج شده و حمایت بقیه ی اعضای برجام را بخوبی جلب نکرده ، منزوی وناتوان تر شده وبنابراین بایدن زرنگ تر از ترامپ باین نتیجه رسیده تا بصورت نصف ونیمه در برجام باشد که بتواند با استفاده ازقدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد، ازمکانیزم ماشه استفاده نموده وضربات هولناک تری درتبعیت از صهیونست ها به ایران وارد کند.

ازاین روست که تن به مذاکره داده ودرصدد انجام این نیات شوم وصهیونیستی خودش است.

اما تغییر روبه تزاید شرایط جهانی وتعادل قوا بنفع ایران که ناشی از آغاز روبسرعت افول این امپراطوری وگرفته شدن تدریجی مقام وموقعیت او توسط چین ودیگران است، مانع شده که بخواهد این کار را باین سادگی انجام داده وبا دادن اندک چیزهایی به ایران ، زهر مهلک خودد را وار شریان های ما بکند.

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

سران آگاه ایران ازاین روند آگاهند وتمام تلاش شان در مذاکرات وین ، استفاده ی کافی ازاین حقوق وموقعیت خود میباشند وهمین مسائل است که درکنار مسائل فرعی دیگر، مذاکرات به نتیجه ی قطعی  سریع نمیرسد که منهم مثل تمام ایرانی ها امیدوارم تمامی این تحریم های ظالمانه ازدوش مردم ایران برداشته شود.

نه تنها من ، بلکه تمامی اپوزیسیون غیر برانداز وناراضی از حکومت ایران چنین آرزویی دارند وتنها مجاهدین وسلطنت طلبان وبراندازان حقیر هستند که راضی به تحق این امر مهم نیستند.

سپس :

” در گفتگوهای برجام ۲۰۱۵ که ۲۰ ماه طول کشید رژیم ایران موافقت کرد: در قبال لغو تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای ثانویه، ازمسیر تکثیر سلاح اتمی عقب نشینی کند. بساط اتمی و آب سنگین را جمع کند و تا پانزده سال فعالیت‌های خود را در نطنز متمرکز کند و تقریبا با تعداد ۵۰۰۰ سانتیفیوز از نسل (ای آر یک) کار کند و سالانه ۳۰۰ کیلوگرم هکزا فلوراید دریافت کند که ..اما قرار شد رژیم مثل سایر اعضای ملل متحد آدم شود و از پروتوکل های سازمان انرژی اتمی پیروی کند. و البته “تغییر رفتار” دهد اما در همان توافق نامه خبری از حقوق ملت ایران نیست “.

ایران درمسیر تولید سلاح های هسته ای نبوده ونخواهد بود واین اتهامات بدان خاطر برما وارد میشود که حقوق حقه ی ما را پایمال نموده وتروریزم اقتصادی شان را که جنایت بزرگی درحق بشریت است، توجیه کنند وبا تحمیل عقب مانددگی صنعنی وتضعیف قدرت دفاعی ما ، مانعی دربرابر تسلیم شدن کامل ما که اساس تمام قضایاست ، وجود نداشته باشند که بنظر میرسد دراین مورد، زیادی کور خوانده اند.

ضمنا برجام برای حل وفصل مسائل داخلی ایران ترتیب نیافته بود و طبیعی است که دراین مورد حرفی زده نشود و تعهداتی پذیرفته نگردد.

همچنین برابر اعلام سازمان انرژی اتمی که بعضا اعضایش به ویروس جاسوسی به آمریکا و شرکایش آلوده اند ، صحبتی ازنقض پروتکل ها توسط ایران درکار نیست.

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

دوباره :

” بی‌پرده باید سخن گفت رژیم دچار سرطان درمان ناپذیر ناتوانی در حل مشکلات مردم از قبیل سیاسی و اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و اجتماعی… است . اما اپوزسیونی بنام سازمان مجاهدین خلق دارد که درمان همه دردهای جامعه در دست انهاست. تحرکات رژیم در تنظیم رابطه‌اش با درون و بیرون از کشور برای نابودی این تشکیلات است که به پایگاه امنی برای فرار مردم از رژیم تبدیل گشته است “.

این مسائل هیچ ربطی به پایان دادن به تروریزم اقتصادی ندارد و مجاهدین خلق که حامی سخت این تروریزم بوده و حاصل این جنایت عظما را تنها راه باقی ماندن خود میدانند ، دارای این صلاحیت نیستند که دلشان بحال مردم ومیهن بسوزد.

مردم هم که در صف نیاستاده اند که به پایگاه های موهوم فرقه ی رجوی مراجعه کنند.

پس بی پرده سخن نگفته اید عمو وحتی حرف عادی هم نزده ودروغ بافی چنش آوری کرده اید.

درادامه :

” وحشت رژیم نه ازغرب و شرق است چون بقول معاویه همه اینها قیمتی دارند که میشود خرید. یکی را با دریای خزر و دیگری را با خلیج فارس و قراردادهای ۲۵ ساله و بقیه را هم با نفت و سلاح و خرید بنجل‌های اتمی و ولوو و بنز و ابزار استراق سمع …میشود ساکت کرد “.

اگر اینطور است که عملا میبینید که نیست ، دست وپا زددن های شما نتیجه ای جز رسوا کردن وافشای چهره ی کریه خودتان ندارد.

حکومت ایران میتواند درشرایط صلح آمیز وبا تکیه به پتانسیل های عظیم خود و همکاری با کسانی که حاضر به امضای قرار دادهای بی اما واگر سیاسی باشد ، مشکلات خود ومردم را میتواند حل کند وترس ودلواپسی شما درست ازهمین بابت است.

ونیز :

” بمباران پایگاههای مجاهدین در عراق توسط انگلیس و آمریکا راه برای ورود نیروهای رژیم به عراق و از آنجا از طریق اتوبان تهران – سوریه – لبنان برای ورود تروریسم بنیادگرائی بسمت غرب افتتاح شد. این بهترین هدیه به رژیم ایران از طرف ساده اندیشان وقت، رایس و بوش و پاول .. به رژیم آخوندی بود”.

شما درعملیات رسوا وخائنانه ی فروغ جاویدان نصف قدرت خود را درعراق ازدست دادید ونمیتوانستید دربرابر ایران مقاومتی بکنید.

زمین گیر شده بودید وایران احتیاج به لشکر کشی به عراق که بقصد نابودی شما باشد، نداشت و گذشت زمان نشان داد که من دراین مورد ارزیابی درستی دارم.

ضمنا تروریزم دست پخت آمریکا بود که شما نامی از جنبه های مختلف آن نمیبرید والبته حاضر به پذیرفتن این حقیقت هم نیستید که کسانی که شما تروریست ها آنها را تروریست میخوانید، چیزی جز مبارزین راه اعاده ی استقلال عراق ودفع خطر اسرائیل نبودند که بطور نسبی هم که شده باشد، آمریکا را درباتلاق عراق بیچاره کردند تا مجبور شود عمده نیروهای خود را از آنجا خارج کند وشما را یتیم نماید!

احزاب کرد بایکوت کردند . نشست اتحاد علیه ایران هسته ای و مجاهدین خلق

باردیگر :

” رژیم پس از دریافت پولهای کلان بلوکه شده بر تهاجمات خود در عراق و سوریه و افغانستان و لبنان و یمن در حمایت از تروریسم افزود و برد موشکهای خود را افزایش داد و بر خرابکاری پالایشگاهها عربستان و حمله موشکی به کشتی ها و گروگانگیری‌ها افزود “.

ایران هیچ کار غیر قانونی دراین موارد نکرد وآنچه که کرد، محکم نمودن سرحدات خود با پول خود بود و این کار کاری طبیعی وغیر قابل مذمت است.

پالایشگاه های عربستان وآنهم بصورت محدود توسط یمنی ها که جنگ تجاوزکارانه ای برعلیه شان تحمیل شده ، انجام گرفت.

یمنی هایی که میتوانند این سلاح ها را بسازند ویا مانند عربستان ازدیگر کشورها بخرند.

همچنین :

” تا جلوس آقای ترامپ به اریکه قدرت ، حکومت ایران با کشتن بیش از یک میلیون انسان در عراق و سوریه و یمن و لبنان و افغانستان، پس از بی خانمان کردن میلیونها انسان بیدفاع و بی سلاح برای قلع قمع آزادیخواهان حتی دست به سلاح شیمیایی در سوریه برد که با اولین حمله نظامی امریکا در سوریه، سمبه پر زور ترامپ او را برای مدتی گوشه نشین کرد “.

مثل اینکه شما آمریکا را با ایران عوضی گرفته اید ” چراکه جنایات برشمرده ی تان مربوط به آنهاست.

درعین اینکه هیچ مدرک معتبری دال براستفاده ی سوریه از سلاح های شیمیایی بدست نیآمده وتنها مدرک موجود، صحنه سازی های ” کلاه سفید ” های درخدمت تروریزم واشغالگری غرب است.

صابر  تبریزی

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

*** 

مریم رجوی برجامصابر تبریزی، سال 2017: خانم مریم رجوی! بالاخره برجام “ثبات” است یا “جام زهر”؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-رجوی-،-زیر-آوار-مذاکرات-وین/

مجاهدین رجوی زیر آوار مذاکرات وین

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم آوریل 2021:… درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند. وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی در سایرمسائل  انحرافی رخ دهد. مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودمجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود

21/01/1400

درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند.

دراین مورد ، یکی از رسانه های این باند وطن فروش چنین نوشته شده است :

” دور دوم مذاکرات برای احیای برجام، روز جمعه ۲۰فروردین در وین پایان یافت. هنوز هیچ اثر ملموسی از گشوده شدن بن‌بست دیده نمی‌شود. خبرگزاری رویترز طی تفسیری در پایان نشست وین خاطرنشان کرد که طرفین انتظار ندارند پیشرفتی سریع طی این دور از مذاکرات حاصل شود. علت اصلی این قضیه، تنیده شدن موضوع با جنگ و دعوای درونی رژیم است که به‌خصوص در پیش بودن نمایش انتخابات رژیم به‌آن ضریب زده است”.

آیا اعلام آمادگی آمریکا برای قبول پیشنهاد روسیه، چین واروپا که برای جلوگیری ازوقفه درمذاکرات واحیای مجدد برجام به هر نحو ممکن ، اثری ملموس نیست ؟

آیا قبول صدور 2میلیون بشکه نفت از طرف ایران که مدتی قبل تصورش هم سخت بود ، ایران را به میزان زیاد ازتنگناهای مالی خارج نخواهد کرد وبمنزله ی شکست فشار حداکثری آمریکا محسوب نمیشود؟

وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی درسایرمسائل  انحرافی رخ دهد.

بعبارت دیگر، طرف ایرانی رغبتی به طرح مسائل حاشیه ای ندارد تا عجله ای هم در پیشرفت آن داشته باشد.

طرف ناقض برجام گنجاندن موضوعات غیر برجامی ومخصوصا هدف قرار دادن توان  مشروع دفاعی ومخصوصا موشکی ایران را مد نظر دارد که ایران قبول ندارد ودراین شرایط حتی موفق به تحمیل قسمتی از حقوق ضایع شده ی خود میباشد و آیا این امر میتواند معنی غیر موثر بدهد یا آوار وحشتناکی است که بر سر رهبری مجاهدین خلق ویران شده وتوان حرکت وادامه ی زندگی را ازاو گرفته است؟

موضوع انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران هم میتواند مطرح باشد ولی این مسئله درمقایسه با موضوع صحبت ما فرع بر قضیه است وجریان هرچه باشد ، ایران را ازاصل اعاده ی حقوق خود منحرف نخواهد کرد.

دوباره :

“خبرگزاری ژاپنی کیودو روز پنجشنبه، گزارش داد که رژیم یک طرح ابتکاری گام به‌گام را به‌طرفهای مقابل ارائه داده است. یک مقام ارشد رژیم به‌شرط ناشناس ماندن به‌این خبرگزاری گفته است: «اگر آمریکا در کمتر از دو ماه قادر به‌انجام یک توافق با رژیم ایران قبل از اتمام ضرب‌الاجل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباشد، دیگر هرگز تضمینی برای رسیدن به‌یک توافق با تهران وجود نخواهد داشت… اگر آمریکا این فرصت اندک را از دست بدهد، آنگاه تمامی طرف‌ها باید ۷ماه صبر کنند تا دولت جدید برای مذاکرات آماده شود “.

قسمتی ازمنویات ایران برآورد شده ومیشود ومطمئن باشید ، قضیه به هر مسیری که کشیده شود ، مانع برآورده شدن حقوق حقه ی ایران نخواهد شد.

بخصوص اینکه تصمیم سازان اصلی ایران ، هیچ تمایلی برای کوتاه آمدن از مواضع اصلی خود ندارند.


دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسیمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا


ونیز :

” … نفس رژیم به‌خاطر تحریم‌ها به‌شمارش افتاده؛ مکیدن شیرهٔ حیاتی مردم برای تأمین هزینه‌های سرکوب و صدور تروریسم به‌نهایت خود رسیده .. از سوی دیگر تن‌دادن به‌مذاکره در شرایط تعادل‌قوای موجود معنایی جز کوتاه‌آمدن از توان هسته‌یی، پروژهٔ موشکی و دخالت‌های منطقه‌یی و نقض حقوق‌بشر ندارد…؟ “

من حیث المجموع، اوضاع بنفع منافع ملی ایران به پیش میرود  وبا تمهیداتی که اندیشیده شده و شکستی که فشار حداکثری آمریکا متحمل شده، ما مردم ایران روزهایی بدتر از چند سال گذشته را تجربه نخواهیم کرد ودرعوض گشایش های مورد اعتنایی درکارمان خواهد بود و هر روزی که میگذرد تناسب قوا بنفع ما چرخش پیدا کرده ومیکند .

اولا ما توان هسته ای بیشتر ازآنچه که دربرجام قبول کرده ایم داشته باشیم ، نمیخواهیم.

ثانیا مسئله ی موشکی ومذاکره درمورد آن ابدا دردستور کار ما نیست .

ثالثا ، دشمنان ما مشکلی بنام رعایت شدن یا نشدن حقوق بشر درایران ندارند واگر حرفی میزنند، برای سرپوش گذاشتن به دیگر اقدامات شیطانی شان هست.

اینجانب برای متنوع تر کردن این یاد داشت خود، متن نوشته ای کوتاه را از یک رسانه ی اپوزیسیون غیر برانداز نقل میکنم تا قضیه درابعاد بزرگتر مورد بر رسی قرار گیرد وخواننده ی محترم ، توشه ای پربارتر ازاین یاد داشت بردارد :

” چند دیدار و جلسه فشرده برجامی در وین پایان یافت و دو هیات ایرانی و امریکائی به کشورهایشان بازگشتند تا جزئیات مذاکرات را با مقامات ارشد در میان بگذارند. در امریکا معلوم نیست نماینده ویژه و جدید امریکا در برجام گزارش خود را غیر از رئیس جمهور در اختیار چه کس و یا چه نهادی خواهد گذاشت، اما در ایران تکلیف روشن است. هیات ایرانی که سرپرستی آن را عراقچی معاون ظریف بر عهده داشت و بی شک در طول مذاکرات وین بی وقفه با تهران در تماس بود، گزارش کامل مذاکرات را با روحانی و ظریف و رهبر جمهوری اسلامی و احتمالا صالحی رئیس آژانس اتمی ایران درمیان خواهد گذاشت. در وین تفاهم هائی برای لغو تحریم ها و حتی اجرای لغو تحریم ها از یکسو و بازگشت مرحله به مرحله امریکا به برجام بدست آمده است. اجازه فروش و صادرات نفت ایران تا سطح دو میلیون بشکه در روز، سفر فوری نخست وزیر کره جنوبی به تهران برای به هم وصل کردن پیوندهای پاره شد و آزاد سازی 7 میلیارد دلار پول نفت ایران که در آن کشور توقیف است، … وعده هائی که روحانی و سخنگوی دولت و رئیس دفتر و معاون اول رئیس جمهور درباره تحولات مهم اقتصادی و ارزی در آینده نزدیک میدهند و یک سلسله نشانه های دیگر همگی نتایج مذاکرات وین است. سخنان سفیر چین در تهران روز گذشته که گفت چین در مذاکرات وین نقش سازنده ای برعهده داشت. قرار است جلسه بعدی برجام 26 فروردین تشکیل شود و دو روز پیش از آن، یعنی 24 فروردین لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از دیپلمات ها نوشت: «در ادامه دومین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گروه های تخصصی تحریم ها و غنی سازی اورانیوم در حال پیشرفت هستند. دیپلمات های ارشد دخیل در این گفتگوها روز جمعه توافق کردند که اقدامات اولیه در دو گروه کاری که برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به توافق هسته ای برجام انجام می شود در هفته آینده نیز ادامه یابد .لغو تحریم ها یک موفقیت ملی است، زیرا از بار فشار کمر شکن بر روی مردم ایران کم می کند و…”.

صابر  تبریزی

(پایان)

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

***

مقایسه احمقانه مسعود رجوی بقصد دلبری از شیخ سعودیAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قرارداد-چین-و-ایران-نگرانی-شدید-فرقه-ر/

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی

قرارداد چین و ایران - نگرانی شدید فرقه رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس 2021:… کدامیک از ازموارد بالا به ضرر ایران است؟ البته که نیست ودشمنی باند رجوی و اربابانش درست ازهمین بابت است. چرا وصل شدن ایران به کریدور های استراتژیک جهانی که چین را به اروپا وآفریقا وصل میکند و منافع سرشاری را عاید ما میکند، وطن فروشانه است ؟ تولید انرژی پاک در کویر که ما عملااستفاده ای ازاین پهناورترین دشت ایران نمیکنیم ، چگونه میتواند برعلیه منافع ملی ما باشد؟ قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی 

دروغ گفتن علیه ایران مبارزه نیست مزدوری استدروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی 

نگرانی شدید فرقه رجوی از قرار داد تاریخی ایران با چین

08/01/1400

طبق انتظاری که میرفت ، هم باند رجوی وهم اربابان غربی آنها بعد از شنیدن خبر مورد بحث به تکاپو و وحشت افتاده وبا انتشار اخبار ونوشته هایی، درصدد برآمدند که این قرار داد را تخطئه کنند.

فرقه ی رجوی آنرا وطن فروشی وشبیه قرار داد ترکمانچای نامید و رئیس جمهور آمریکا چین را ازاین بابت که به روند تحریم های آمریکا برعلیه ایران لطمه وارد میکند،مورد مذمت وتهدید قرار داد.

رسانه های باند رجوی دراین مورد نوشته اند :

” … یورونیوز افزود: سایت پترولیوم اکونومیست پیش از آن به حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران در چهارچوب این توافق برای حفاظت از پروژه‌های چین اشاره کرده بود و روزنامه نیویورک تایمز نیز ادعا کرده بود که چین در قبال مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و نظامی ایران، نفت ایران را برای مدت ۲۵سال با تخفیفی ویژه خواهد خرید “.

ما هنوز ازجزئیات قرار داد اطلاع کافی نداریم ومیدانیم که اگر ایران دراجرای قرار داد سودی به قیمت صنعتی کردن تدریجی خود و شکستن دیوار تحریم ها وتروریزم اقتصادی آمریکا دارد ، پرواضح است که طرف دیگر قرار داد هم باید سود ومزایایی داشته باشد وگرنه در عالم سیاست وبده وبستان ها،هیچ کس عاشق چشم وابروی کس دیگری نیست.

ازاین رو وباتوجه به متن منتشر شده ی سال قبل ، میتوان متوجه شد که آمریکا وشرکایش به شرایطی که چین برعهده گرفته ، هرگز تن نداده اند تا قرار دادی هم با آنها امضاء شود.

قرارداد چین و ایران - نگرانی شدید فرقه رجوی

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی

نقطه ی اتکای باند رجوی دراین پاراگرافف 5 هزار نیروی امنیتی چین است که گویا مسئول حفظ امنیت پروژه های خودشان بوده و کار دیگری- ازجمله دخالت درامور داخلی وسیاسی ایران- ندارند.

بقیه پاراگراف ، اقدامات بنیادی ای در ارتقاء صنعت و وقدرت ایران است که البته باند رجوی وشرکایش بعنوان دشمنان ایران باید ازآن ناراضی باشند!

مثلا :

” همچنین بر اساس اخبار مذکور ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور ،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران و …از جمله بخش های مهم سند است “.

کدامیک از ازموارد بالا به ضرر ایران است؟

البته که نیست ودشمنی باند رجوی و اربابانش درست ازهمین بابت است.

چرا وصل شدن ایران به کریدور های استراتژیک جهانی که چین را به اروپا وآفریقا وصل میکند و منافع سرشاری را عاید ما میکند، وطن فروشانه است ؟

تولید انرژی پاک در کویر که ما عملااستفاده ای ازاین پهناورترین دشت ایران نمیکنیم ، چگونه میتواند برعلیه منافع ملی ما باشد؟

من درمقابل این ابراز تنفرهای فرقه ی رجوی ، قسمتی ازمتن یک نشریه ی اپوزیسیون  غیر برانداز را نقل میکنم تا خواننده ی محترم با ابعاد دشمنی این فرقه ی منحط با مردم ایران آشنائی بیشتری پیدا کنند:

” آیا فقط ایران با چین قرارداد راهبری طولانی مدت امضا کرده است ؟ برخی از کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقد هستند که تهران باید خیلی قبل تر از این ها سند همکاری ها راهبردی با چین را به امضاء می رساند و اجرایی می کرد و مهمترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل انکار چین در صحنه تحولات جهانی می دانند. این کارشناسان معتقد هستند که طی سال های اخیر وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی به قدری افزایش پیدا کرده است که بسیاری از کشورهای جهانی به مراتب جدی تر و خیلی قبل تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده اند. این کارشناسان بر این موضوع تکید دارند که لزوماً تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی می شوند، اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری جهانی به قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاری های راهبردی با چین کرده‌اند و یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده اند. به گونه ای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مسئله عقب تر از دیگر بازیگران جهان حرکت کرده است البته در این بین برخی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که یک توازن مثبتی در تعامل با کشورهای قدرتمند ایجاد شود، چون در این صورت است که می‌توان گفت ایران به منافع حداکثری در تعامل با هر کدام از بلوک های غرب و شرق دست پیدا خواهد کرد. اگر ما به دنبال برقراری روابط بسیار خوب با برخی از ابرقدرت ها هستیم، لازمه آن این است که با رقبای آن کشورها هم روابطی حسنه و مناسبی را تعریف کنید تا نفوذ خود را در هر کدام از این بلوک های قدرت افزایش دهیم و در سایه پیگیری این مسئله است که می‌توانیم بیشترین منافع را برای خود کسب کنیم. از دیگر سو لزوماً تعریف روابط مشترک راهبردی با چین به این معنا نیست که نمی‌توان با غرب روابط خود را برقرار کرد و اگر ما به دنبال احیای مناسبات خود با غرب هستیم باید روابط خوبی با رقبای آنها از جمله چین و روسیه نیز داشته باشیم.

علت مخالفت برخی از کشورهای غربی با امضای این سند بین ایران و چین

در طی ماه های اخیر برخی از منتقدان این سند ادعا می کنند که در صورت اجرایی شدن سند همکاری های راهبردی ۲۵ ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد در صورتی که به نظر می رسد این مسئله از همان هجمه های سیاسی و رسانه های غربی نشأت می‌گیرد، چراکه این سند به هیچ وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند، به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین کمک می کند و هم وزن هر کدام از طرفین به خصوص ایران را در صحنه‌های جهانی افزایش می دهد. از دیگر سو باید توجه داشت که این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند مقامات دو کشور در بخش های مختلف باید در مورد جزییات آن و راهکار های اجرایی شدن مفاد آن در راستای تامین منافع به بحث و رایزنی بپردازند بنابراین برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری برخی از جزایر از جمله کیش ازسوی ایران به چین از اساس بی اعتبار است .

تاکید ایران بر انعقاد قراردادهای مشابه با سایر کشورهای دوست

ایران در مدت اخیر بارها اعلام کرده است که علاقمند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرف های مقابل به امضا برساند؛ چرا که امضای این گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور می تواند در گسترش همکاریها بین کشورها موثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند “.پایان نقل قول

البته گزارش اصلی ظاهرا از خبرگزاری ایسناست ولی نقل قول این سایت اپوزیسیون ازاین خبرگزاری و عدم وارد کردن انتقاد ازطرف سایت اپوزیسیون غیر برانداز ، پر معنی بوده و دراصل بمعنی استقبال ازاین قرار داد استراتژیک بوده است.

این امر نشان میدهد که میتوان مخالف حتی جدی جمهوری اسلامی شد ولی نباید منافع ملی را قربانی این کین وکدورت ها نمود که رجوی میکند.

ابراز نگرانی بایدن را هم بنقل از رایو فردا هم ملاحظه کنیم :

” جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یک‌شنبه، ۸ فروردین، گزارش‌ها درباره مشارکت در حال شکل‌گیری چین با ایران را نگران‌کننده خواند. به گزارش وب‌سایت کاخ سفید، جو بایدن این مطلب را روز یک‌شنبه پیش از سوار شدن بر هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار بیان کرد.رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که «مشارکت در حال شکل‌گیری بین چین و ایران چقدر نگران‌کننده است؟» گفت: «سال‌هاست نگران آن هستم.»

اوکه ازنظرباند رجوی دوست مردم ایران است، چرا باید نگران باشد؟

جزاینکه جرات آزار بیشتر به ایران را ازدست میدهد ؟

رایو فردا :

” وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند. این سند فعلاً در سطح امضای اولیه است و تا عملی شدن فاصله دارد “.

اگر فاصله دارد این نگرانی ها وتهاجم های لفظی بیفایده از برای چیست؟

علاوه میکنم دولت آلمان را که چند سالی پیش با مشاهده ی زورگویی های آمریکا وپیش بینی افول این امپراطوری بی همتای قرن بیستم ، سریعا قرار دادهای بزرگی با چین بست ویا ترکیه بعنوان عضو معتبر پیمان ناتو،اعلام آمادگی های چند باره ای برای پیوستن به پیمان شانگهای تحت هدایت چین وروسیه نمود ویا کشورهای آسیای میانه که وابستگی شدیدی به آمریکا دارند، عموما به نقشه ی راه پیشنهادی چین وبعضا پیمان شانگهای پیوسته اند و باند رجوی ابدا مایل نیست که این تغییرات سیاسی مهم را باطلاع اعضای خود برساند .

چرا که میداند ، مرگ او در بالا رفتن سواد سیاسی  وآگاهی این اعضاست!

صابر  تبریزی

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی

***

همچنین: