مرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

Follow Share on Tumblrارسال – ایران فانوس، هشتم نوامبر 2019:… شما که از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می گویید بدون این که اسباب و وسایلش را داشته باشید و بدون این که قادر به هزینه دادنش باشید، آیا این ماموریت را مردم ایران به شما داده اند؟ اگر مردم ایران به شما ماموریت سرنگونی داده … Continue reading مرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال