مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران


مردابی به نام فرقه رجویمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2019:… امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، بر سر راه جداشدگان مانع تراشی میکنند. مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

مردابی به نام فرقه رجویMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

مردابی به نام فرقه رجوی

منصور نظری فرانسه

منصور نظری، فرانسه

فرقه رجوی یکی از مرموزترین و راز آلوده ترین فرقه های جهان معاصر و بطور خاص در ایران است فرقه ای که در گذشته ای نه چندان دور ، نزدیک به بیش از نیم قرن پیش تاسیس شد ، از همان زمان تاسیس فرقه ای مرموز و درهزار تویه تشکیلاتی تنیده شده  در افکار ارتجاعی با دهها اتفاق عجیب در درون سازمان که هیچگاه هیچ کسی بدان پاسخ نداده است ، از داستان بمب گذاری وترور مستشاران نظامی تا قتل همقطاران از جمله مجید شریف واقفی و صمدیه لباف تا انشعاب افراد مارکسیست شده در درون آن تا دهها اتفاق ریز و درشت دیگر اما نکته قابل توجه اینست که این اتفاقات بزرگ فقط در عرض 12 سال پس از تاسیس سازمان مجاهدین خلق  رخ داده است اما هیچگاه هیچ کسی هیچ پاسخ روشنی به این وقایع نداده است که منشاء این وقایع چه بوده است ، ناگفته نماند که پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 57 تا به امروز یعنی در عرض 41 سال تا به امروز این اتفاقات مرموز و راز آلود سر به هزاران گذاشته است ، فقط به چند نمونه از هزاران مورد اشاره میکنم و از آن میگذرم ،

– جنگ مسلحانه در سی خرداد سال شصت وسپس فرار مسعود رجوی ازایران

–  ازدواج با فیروزه بنی صدر و سپس طلاق فیروزه بنی صدر

– انقلاب ایدئولوژیک یعنی ازدواج با مریم رجوی زن نزدیک ترین دوست خودش

– معامله با صدام حسین ورفتن به عراق وپیوستن به ارتش متجاوز عراق

– گرفتن پول از صدام حسین مابه ازای خیانت به وطن

– انتقام گیری از نیروهای داخلی سازمان وسرکوب درونی همراه با زندان وشکنجه وتعدادی قتل درون سازمانی

– پس از سرنگونی صدام همپیمان شدن با نیروهای امریکائی برای ادامه خیانت به میهن

– فرار مسعود ومریم رجوی از عراق و باقی گذاشتن نیروها زیر تیغ

–  آمدن به البانی وادامه همان مسیری که بعد از سی خرداد سال شصت طی کرده است

موارد ذکر شده در بالا فقط وفقط تنها گوشه کوچکی از وقایع است که رخ داده اما انچه که اهمیت دارد ومهم است اینستکه از زمان تاسیس این سازمان یعنی بیش از نیم قرن تا به امروز حتی یک نقطه روشن در پروسه این سازمان وجود ندارد تاکید میکنم حتی یک نقطه روشن .

عملکرد این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی،  نشان میدهد آنها متعلق به عصر معاصر نیستند. در بهترین حالت آنها عقب افتادگانی هستند مربوط به یک قرن پیش که خود را لنگان لنگان به عصر معاصر کشانده اند به قیمت هزاران خون بیگناهی که برزمین ریخته اند و مسئول و مسبب آن بوده اند و بی جهت نیست که امروز مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین نزدیک به پانزده سال است مخفی شده و حتی جرات ندارد خود را نشان دهد.  واقعیت این است سازمان مجاهدین خلق پس از سی خرداد سال شصت به تاریخ پیوسته و آنچه باقیمانده نیروی پیاده نظام و مزدور دشمنان تاریخی ایران است. و اگر نام نیکی از بنیانگذاران آن نیزبود آنرا هم به لجن کشیده.  امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، بر سر راه جداشدگان مانع تراشی میکنند. فرقه رجوی میخواهد پس از سالها آوارگی و بدبختی و ویرانی بخشی از نیروهایش که میخواهند جدا شوند یا جدا شده اند دشنه اش را در قلب تک تک جداشدگانش فرو کند. این است سازمان مجاهدین خلق ایران. باشد تا تاریخ این روسیاهی و نکبت را به یاد خویش بسپارد و گواهی دهد که این سازمان ارتجاعی لایق همان بن سلمان است که با شمشیر گردن میزند و انسانها را با اره قطعه قطعه میکند. 

درود برجداشدگانی که با اینهمه مشقت راه خود را از این دیوان ددان جدا کردند تا سرمشق دیگرانی باشند که به این دام ومرداب گرفتارنیایند

*** 

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیفرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

Spiegel_MKO_MEK_Rajavi_Cult_in_Albania_horrific_trainingPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نه-به-دشمن-خارجی،-نه-به-تروریسم-و-رجوی-و/

نه به دشمن خارجی، نه به تروریسم و رجوی و نه به دزدان اموال ملت

مرجان شیخ السلامی محمود خاوری مریم رجوی کانادا دزدی خیانت جنایتمنصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم آوریل ۲۰۱۹:… فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. خائنین داخلی آنان که در چهل سال گذشته جان و مال ثروت مردم ایران را با اختلاس و دزدی چپاول کردند، صنعت ایران را به نابودی کشاندند و در کنارش با تعطیل شدن صنعت داخل به موج بیکاری دامن زدند.  

مرجان شیخ السلامی محمود خاوری مریم رجوی کانادا دزدی خیانت جنایتPETITION: CANADA MUST INVESTIGATE KHAVARI AND MARJAN ALEAGHA

منصور نظری

منصور نظری، پاریس

چهل سال از پیروزی انقلاب ایران میگذرد ، چهل سالی که هزاران حادثه دران بوقوع پیوسته است ، از همان روزهای اغازین بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تنها چند ماه پس از انقلاب ، گروهای تجزیه طلب فعال شده و زمزمه تجزیه مناطق مختلفی از کشور را در دستور کار خود قرار دادند. شروع آن با تسخیر پادگانهای ارتش در قسمت غربی ایران توسط تجزیه طلبان حزب دمکرات و دیگر تجزیه طلبان منطقه ای آغاز گشت و جنگ و خونریزی زیادی ببار آورد. هنوز گرد و خاک این قائله پایان نیافته بود که در مناطق جنوب ایران و از جمله خوزستان تجزیه طلبان تحت عنوان خلق عرب وارد صحنه شدند. تجزیه طلبانی که دمشان به صدام حسین جنایتکار و سعودی ها متصل بود رادیوهای سعودی و کویت و رادیو عراق بطور مستمر اعلام میکردند که خوزستان دیگر نامش عربستان است. این داستان با تهاجم تکاوران ارتش ایران  به تجزیه طلبان خلق عرب تقریبا پایان یافت. صدام حسین جنایتکار و سعودی ها که رویای خود مبنی بر تجزیه ایران و خوزستان را شکست خورده دیدند به فکر چاره بزرگتر از قبل افتاده و زمینه سازی های آنرا فراهم کردند. تا اینکه در شهریور سال  ۵۹ صدام حسین  دیکتاتور عراق حمله به ایران را آغاز کرد. جنگی ویرانگر که میلیونها کشته و زخمی و میلیاردها دلار خسارت از هر طرف برجای گذاشت

همزمان با جنگ ایران و عراق و پس از اندکی گذر از آن سازمان مجاهدین خلق به فرمان مسعود رجوی ۳۰ خرداد سال شصت را آفرید. جنگ مسلحانه در برابر جمهوری که فقط دو سال از عمر آن میگذشت. ۳۰ خرداد سال شصت سرآغاز بزرگترین ویرانی تاریخی سیاسی و اجتماعی و انسانی  ایران بود که همه مردم ایران تحت تاثیر آن قرار گرفتند.  ویرانی حتی فراتر از جنگ ایران و عراق، بسیاری از خانواده ها ویران گشتند، بسیاری در کوچه و خیابان از هر طرف  کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادن و بسیاری نیز آواره در اقصی نقاط جهان ، اما سازنده و بنیانگذار این همه ویرانی یعنی مسعود رجوی از ایران گریخت. او از آن پس به هر کس و ناکسی آویخت. حتی به دشمن مهاجم به خاک ایران یعنی صدام حسین. داستان خیانت رجوی به مردم و میهن بسیار طول و دراز است و خارج از موضوع این مطلب. فقط گذریست به نقش خائنین و تجزیه طلبان در تاریخ چهل ساله ایران و اینکه چگونه در چهل سال گذشته دشمنان خارجی با تکیه بر خائنین در جهت ویران کردن ایران قدم برداشته اند

ناگفته پیداست که دشمن خارجی برای موثر کردن هر اقدامی به خائنین و پیاده نظام و مزدورانش تکیه میکند. ازجمله خائنین داخلی. آنان که در چهل سال گذشته جان و مال ثروت مردم ایران را با اختلاس و دزدی چپاول کردند، صنعت ایران را به نابودی کشاندند، و بجای تکیه بر تولید درداخل، با وارد کردن کالاهای بنجل اقتصاد ایران را ویران ساختند و خود ثروتمند شدند و در کنارش با تعطیل شدن صنعت داخل به موج بیکاری دامن زدند. فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد. نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و … اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. ضربات اقتصادی که این خائنین به کشور ایران و مردم ایران زدند کمتر از دشمنان خارجی نبود. در حقیقت همان چیزی بود که دشمنان دیرینه ایران بدنبال آن بودند.

با همین اندک سخن میتوان اینگونه گفت و تردید نکرد که دشمنان خارجی کشور ما ایران در کمین نشسته اند. سرآمد همه آنها فرقه خائن رجویست. همان فرقه ای که حاظر است کفش های خونین امریکائی ها را لیس بزند  و از ترس اربابش بن سلمان که در جنایتی فجیع یکی از مخالفینش را با اره تکه تکه کرد جیک نزند. فرقه ای با این مشخصات بدون تردید آلت فعل دشمنان خارجیست. همچنین آپوزسیونهای خارج از ایران که مهمترین مرز وطن پرستی  را نادیده گرفته اند و با دشمنان ایرانزمین همپیمان و هم کاسه شده اند. هم صدا با همان دشمنان خواستار بمباران ایران میشوند و از انها میخواهند که ایران را بمباران کنند و با تحریم های ضد انسانی مردم ایران را تحت فشار اقتصادی و پزشکی و معشیتی قرار دهند ، کدام اپوزسیون انقلابی همدست دشمن مردمش میشود و میخواهد که همان متجاوزان به کشورش حمله کنند و برایشان کف و هورا بکشد؟ آنان که چنین کردن نه تنها اپوزسیون نیستند بلکه خائنینی هستند که ترد شده اند.

از سوئی دیگرخائنین با تبلیغات وسیع امریکا را فرشته نجات میدانند و اینگونه القا میکنند که این غول با اسب سفید می آید. یکی میگوید این غول مریم رجوی را با اسب سفید می آورد. یکی میگوید سلطنت را می آورد و یکی هم میگوید آزادی و عدالت و دمکراسی میآورد. همان غولی که هیروشیما وناکازاکی را آفرید و نزدیک به ۲۲۰ هزار نفراز مردم ژاپن را  در بمباران اتمی تبدیل به زغال کرد همان غولی که فقط در جنگ ویتنام جنوبی وشمالی شرکت کرد که فقط در این جنگ ۳ میلیون انسان کشته شدند. خارج از همه اینها تجاوز خارجی به هرکشوری ثمره ای جز ویرانی و مرگ برای مردمان ان کشور و ان سرزمین نداشته است

مردم ایران بنا به تجربه تاریخی از دهها تجاوز خارجی میدانند که دشمن خارجی هدفی جزمنافع خودشان ندارند. بدین جهت اپوزسیونهای فیک و پادو خارجی بدانند جائی در ایران امروز ندارند. مردم ایران بخوبی میدانند همه چیز در خود ایران گره خورده و همانجا گره اش باید باز شود. نه بدست دشمن خارجی، نه بدست خائنین، نه بدست تجزیه طلبان. نتیجه آنکه نه به دشمن خارجی. نه به خائنین. نه به تجزیه طلبان.

 ولی آری به همبستگی ملی در داخل ایران

(پایان)

*** 

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق ایران خائنین به مردم سیل زدهدرخواست مریم رجوی به درگیری مسلحانه با نیروهای کمک رسان به مردم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ماهیگیری-فرقه-رجوی-از-درد-و-رنج-مردم-ایر/

ماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوم آوریل ۲۰۱۹:… سخنگوی بی هویت و مجهول المکان فرقه رجوی در یک پیام یک خطی پیام داد ،،دست مریزاد هرگونه تعرض به مردم با زره پوش باید درهم کوبیده شود ،،، این در حالی بود که این ابلهان کوته مغز نمیدانستند که زره پوش را آورده اند تا بتواند در سیلاب به مردم کمک کند و مردم هم نه دنبال مقابله با زره پوش بلکه دنبالش بودند تا بیاید وکمکشان کند ، چون ماشینها نمیتوانستند در سیلاب حرکت کنند.

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانرجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

https://iran-interlink.org

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایران

بحران سیل وسیلابهای ویرانگر اخیر که در پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده است تقریبا تمامی شهرهای کشورمان را در نوردیده ومنجر به نابودی بخش های زیادی از زیرساخت های

شهری و روستائی شده ، از سوئی دیگر نیز تعداد زیادی ازهموطنانمان نیز جانشان را در سیلاب از دست داده اند

نکته قابل توجه در این ماجرا همیاری و همبستگی تمام مردم ایران برای کمک به یکدیگر بود موضوعی که باعث شده  شاخ از کله کفتربازان دنیای مجازی و فرقه رجوی بیرون بزند ، روز نخست سیلابها وبارندگی های شدید سخنگوی بی هویت و مجهول المکان فرقه رجوی در یک پیام یک خطی پیام داد ،،دست مریزاد هرگونه تعرض به مردم با زره پوش باید درهم کوبیده شود ،،، این در حالی بود که این ابلهان کوته مغز نمیدانستند که زره پوش را آورده اند تا بتواند در سیلاب به مردم کمک کند و مردم هم نه دنبال مقابله با زره پوش بلکه دنبالش بودند تا بیاید وکمکشان کند ، چون ماشینها نمیتوانستند در سیلاب حرکت کنند

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایران

این داستان به همین جا ختم نمیشود بخشی دیگر از کفتربازان ققنوس باز در دنیای مجازی هم گفتند در شیراز شورش شده و فیلمی از سالهای گذشته را روی اینترنت بار زدند به خیال اینکه بتوانند از این اب گل الود ماهی بگیرند اما بنظر می اید که بجای ماهی هویج هم گیرشان نیامده باشد ، از سوی دیگریک دفعه موج جدیدی از متخصصان سر برون کردن همه شان یک دفعه شدن متخصص زمین شناسی وپیدا کردن مشکل سیلاب واینکه در اخر نتیجه گرفتند که مردم باید به این دلقک های همه فن حریف وخائن روی بیاورند تا بعدا مردم اینها را سر کار بیاورند

ناگفته نماند تمامی این دروغگویان شیاد همان کسانی هستند که رفتند وجلوی سنای امریکا تحصن کردند وملاقات کردند که ایران را باید تحریم کنید حالا همان بی شرفها دارند جیغ بنفش و فیروزه ای میزنند که ای مملکت را اب برد ؟

خارج از همه شارلاطان بازیهای فرقه شیاد رجوی و دیگر همدستان شیاد آنها نباید از بی کفایتی های مدیریتی دولتی ها غافل شد که چرا از پیش براوردهای لازم را انجام نداده اند وب اید آنها پاسخگوی مردم ایران باشند

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایران

اما نتیجه مهم در این رخداد بزرگ این است همه چیز در ایران تعئین و تکلیف میشود و بس. اپوزسیون خارج از ایران اگر توان ون یروی لازم برای همبستگی ملی در داخل ایران را ندارد بهتر است برود و گم شود ، به عبارتی دیگر این حادثه محک بزرگی بود برای همه مردم ایران که بجز خودشان، و بجز تکیه روی نیروی موجود در ایران هیچ و هیچ تکیه گاهی وجود ندارد. مردم ایران امروز نشان دادند که تحولات ایران در تمام زمینه ها در خود ایران رخ میدهد و خواهد داد و خارج از آن را میتوان گفت کشکی بیش نیست که امریکا و اسرائیل و سعودی ها در خواب دیده اند و نوچه هایشان نیز بهتر است بروند دنبال کارشان، امید داشتن به ترامپ شیردل برای دگرگونی در ایران نتیجه اش این میشود که مشتی مغز از کف داده صبح تا شام پشت کامپیوتر بنشینند و در اوهام خویش  از خودشان سان ببینند ودر رویا بسر ببرنند

انسان که غرق شود قطعا می میرد

چه در دریا، چه در رویا، چه در دروغ.

قطعا مردم ایران میتوانند از ویرانه های سیل سربلند بیرون بیایند و کشور و میهنمان را آباد کنند.

زنده باد همبستگی تمام مردم ایران در داخل ایران

(پایان)

***

همچنین: