مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2019:… امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، … Continue reading مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران