مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند

مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند

Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه 2016:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا خواهد کرد؟ نتیجه انتخابات هر چه می خواهد باشد حاج مسعود رجوی مخفیگاهت راخوب حفظ کن . حاج مسعود رجوی و … 

داستان کمپ اشرف مجاهدین خلق قربانیان اربابانی بی شمار تقدیم به خانواده های تمامی قربانیان فرقه رجوی

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی و فرقه اش زدند

 مجید روحیشهرهای مختلف ایران با حضور گسترده مردم ایران برای شرکت در انتخابات آنچنان غلغله ای بود که هیچیک از رسانه های مستقل و معتبر جهانی نتوانستند به آن خدشه ای وارد آورند، این در حالی بود که بقایای توهم زده ی حاج مسعود رجوی و فرقه اش که در پستوهای تنگ و تاریک مالیخولیایی به سر می‌برند. واقعیت عیان و گزارش شبکه های خبری خارجی در باره حضور تاریخی ملت ایران در پای صندوق های رأی تو دهنی محکم دیگری به حاج مسعود رجوی و فرقه اش بود.

همیشه در فرقه حاج مسعود رجوی این رسم بود که هر موقع ضربه ای می خورند،  بطورسریع حاج مسعود رجوی کلاسهای تشکیلاتی ، سیاسی با نام انقلاب مریم بر پا میکرد.

هر ۴ سال یکبار انتخابات نماینده گان مجلس در ایران بر گزار می شود و حاج مسعود رجوی در اوج عقب ماندگی و با شیادی سعی می کرد حقیقت جامعه ایران را بپوشاند.

ماهیت حاج مسعود رجوى بر دروغ و دغل استوار بوده و من با پوست و گوشت خود آنرا لمس کرده ام و در دستگاه جهل و دروغ سازى حاج مسعود رجوى قرار داشتم و میدانم حاج مسعود رجوى براى سرگرم کردن اعضای اسیر فرقه اش و مغزشوئى ماها به چه دروغ هاى بزرگ و غیر واقعى روى می آورد.

یکى از این دروغهاى بزرگ که حاج مسعود رجوی با آن میخواست با یک تیر دو نشان بزند، سرفصلهاى انتخابات ایران بود. از یک طرف فریب اعضای اسیر در فرقه اش  و سمت دادن ذهن آنها در دستگاه بغایت جنایتکارانه خود و سوء استفاده از آنها بود از طرف دیگر، هم صدا شدن با دشمنان مردم ایران بود که حاج مسعود رجوى واقعا از هیچ خیانت و خباثتی در حق وطن و مردم ایران کوتاهى نکرده است.

درهرصورت، مردم درانتخابات شرکت کرده ورای خود را دادند و امروز حاج مسعود رجوی همچنان باید پاسخگوی تحلیل های غلط سرنگونی اش باشد.

حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی میگفت انتخابات ریاست جمهوری در ایران سر نوشت ساز است.

در هر دوره انتخابات حاج مسعود رجوی مدعی می شد و میگفت که حتمآ در داخل ایران جناح محافظه کارسر کار خواهند امد و این یعنی دوباره شروع جنگ با عراق.

حاج مسعود رجوی به اعضاء اسیر فرقه اش چنین القاء می کرد و میگفت که بین ایران و عراق دوباره جنگ خواهد شد و حاج مسعود رجوی خواهد توانست از این مسئله برای سر نگونی رژیم ایران استفاده کند.

حاج مسعود رجوی در یکی از نشستهای عمومی مدعی شد به خاطر حضور وی در عراق اقای رفسنجانی با پای برهنه به حضور صدام خواهد امد و از صدام خواهش خواهد کرد که جلو پیشروی حاج مسعود رجوی و فرقه اش را بگیرند.

اگر حاج مسعود رجوی شعارش درست بود و ایدئولوژی درستی داشت از بن بستها می توانست عبور کند و با شعار اینکه من به خاک وابسته نیستم از عراق خارج می شد و الان حداقل نیروهای کمتری را از دست می داد و امروز اینطور میان خانواده ها و مردم بی آبرو نمی شد. و این است آینده فرقه ها که در زیر شعارهای و تحلیلهای غلط خودشان ابتر و دم بریده و بی آینده و نابود می شوند.

در حالیکه انتخابات نمایندگان مجلس با استقبال عموم مردم مواجه شده است، فرقه ورشکسته  حاج مسعود رجوی بار دیگر به حربه زنگ زده و پوسیده تحریم روی آورده بودند تا شاید با تشدید تبلیغات روانی و ضد ایرانی، خوشخدمتی برای اربابان بیگانه را به نمایشی رسوا تر از قبل بگذارند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای تأمین و جلب حمایت مالی- سیاسی اصحاب شرك و شیطان، مجبور است همسو و همصدا با آل سعود و راست های جنگ طلب امریکا و صهیونیست های اسرائیل بر طبل تحریم انتخابات می کوبید.

تبلیغات روانی، جنگ تبلیغاتی تنها حربه سوخته و از کار افتاده ی حاج مسعود رجوی برای روحیه دادن به اعضای وامانده و سرخورده از لیبرتی تا آلبانی و اورسوراواز پاریس بود چون کلیه اعضای اسیر فرقه اش که مجبور به ماندن در زیر چتر شوم  حاج مسعود رجوی هستند، در شرایط وخیمی بسر می برند و روحیه از دست داده وعاجز و ناتوان به امید یافتن روزنه ای برای رهایی از چنگال حاج مسعود رجوی لحظه شماری می كنند.

حاج مسعود رجوی می داند، با خط تبلیغات منفی و تحریم انتخابات، نمی تواند عزم و اراده مردم ایران را تغییر بدهد و به انحراف بكشاند. سلسله انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری از گذشته تا حال مؤید ناکارآمدی حاج مسعود رجوی و دشمنان ایران بوده و هست.

سالهاست كه حاج مسعود رجوی و فرقه اش سر در آخور دشمنان ایران فرو کرده اند، حاج مسعود رجوی و فرقه اش که مزدوری و وطن فروشی را به جان خریده اند فکر می کنند مردم ایران به زوزه هایشان گوش فرا می دهند و آب به آسیاب خیانتشان می ریزند. «زهی خیال باطل». و اگر شناخت و آگاهی ملت قهرمان ایران نبود، امروز هر شهر و روستای ایران جولانگاه تروریسم بین المللی و اربابان رجوی در آمریکا تا اروپا و البته آل سعود و اسرائیل بود.

حاج مسعود رجوی با انواع و اقسام ترفند و شگردهای رایج تلاش می کرد جلوی شرکت مردم را در انتخابات 7 اسفند  بگیرد. اجازه و اذن شوهر برای خروج همسر از خانه را به میان كشیده بود كه اوج عوامفریبی را به نقل از دیگران، نمایش داده بود.

حاج مسعود رجوی فراموش کرده فرقه اش بیش از هزار تن زن و دختر، برده و كنیز نگونبخت را بدون حتی اطلاع خانواده و همسر، با هزار حقه و فریب ربوده و به عراق برده است. به حداقل حقوق بشر پایبند نیست، معنی و مفهوم انتخابات را نمی دانند. جز انتصاب، ترویج استبداد، استمرار دیکتاتوری مطلق و محض، سابقه و پیشینه ای در کارنامه سیاهش نیست، با داشتن کوهی انباشته از سوءِ سابقه و پرونده سیاه به موشکافی، کارشکنی علیه  انتخابات در ایران پرداخته اند. نه خجالتی و نه شرمی.

حاج مسعود رجوی رهبر فراری اموات فرقه و جرثومه فساد باید بداند که سمپاشی تبلیغاتی آن هم از دهان او و ایران ستیزی آشکارو بیگانه پرستی پایدارش نمی تواند در عزم و اراده مردم ایران خللی بوجود آورد یا عده ای را به انحراف بکشاند. مردم ایران در انتخابات 7 اسفند شرکت کردند و آگاهانه به کاندید خود رأی دادند.

حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟

رژیم ایران سرنگون میشود؟

رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟

یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا خواهد کرد؟

نتیجه انتخابات هر چه می خواهد باشد حاج مسعود رجوی مخفیگاهت راخوب حفظ کن .

حاج مسعود رجوی و اربابانش آب در هاونگ میکوبند. تلاش بیهوده می کنند. توان تأثیر بازدارنده بر اذهان عمومی جامعه ایران را نداشته و  هیچ وقت نخواهند داشت.

در پایان  به حاج مسعود رجوى میگویم که شما اکثریت هوادار در ایران دارید؟  به ارتش آزادى داخله مجهز هستید؟ مگر نه این که همیشه روى آن مانور میکردی حاج مسعود رجوی؟  لطف بفرمائید یک قیام کوچکى در ایران شکل بدهید که کوزه آخوندهای دجال را بر سرشان بشکنند و ایران را آنطور که میگوئید نجات دهند و ما جداشده های فلک زده که یک عمر در دستگاه جهل و جنایت ات عمرمان را هدر دادیم و در آستانه پیرى هستیم، یکبار دیگر چشممان به دیدار وطن و عزیزانمان روشن شود. آنوقت است که حرفهاى خود را پس گرفته و دروغهاى شما را باور خواهیم کرد.

روسیاهی مجاهدین خلق فرقه رجوی در انتخابات

روسیاهی مجاهدین خلق فرقه رجوی در انتخابات

روسیاهی مجاهدین خلق فرقه رجوی در انتخابات

روسیاهی مجاهدین خلق فرقه رجوی در انتخابات

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23359

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه …

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مسعود رجوی کوتوله یکی از خودخواه ترین انسانهایی هست که در چندین دهه گذشته میتوان از آن نام برد. اگر به القایی که او برای خودش درست کرده است نگاه کنیم بخوبی متوجه میشویم که او از تعادل روانی هم برخوردار نبوده و ضمنا قابل علاج هم نیست.

* مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

*مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

* مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین خلق قهرمان ایران

* مسعود رجوی نخستین مسئول انقلاب نوین مردم ایران

مسعود رجوی کوتوله توی نشست های عمومی میگفت شما به تعهدتان عمل کنید من هم قول میدهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر به قول و تعهد خودم عمل نکردم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گوی هیچ کس نباشم من اول از همه خودکشی میکنم و مسئولیت تمام شکست ها و ضربه فنی شدن ها در این زورآزمایی را شخصا به عهده میگیرم.

مسعود رجوی البته این وعده ها را به خورد اعضای اسیر در فرقه اش میداد تا آنها در قبال تحلیلهای آبکیش هیچ گونه اما و اگر و چون و چرا نیاورند. مسعود رجوی کلاهبردار وعده میداد تا اعضا همراهی کنند. تا مسعود رجوی بتواند همه را برای پیشبرد استراتژی غلطش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی قربانی کند و خوراکی بشوند برای تبلیغاتش و مظلوم نمایی و در نتیجه فرار از پاسخگویی در قبال همه شکستهایش.

مسعود رجوی کوتوله به معنی واقعی کلمه یک خود شیفته تمام عیار بود که حاضر بود برای رسیدن به اهدافش دست به هر جنایت و خیانتی بزند کما اینکه وقتی به تحلیلهایش برای سرنگونی آخوندهای دجال و کارنامه تماما سیاه اش نگاه میکنیم، در سر فصل های مختلف برای در بردن خود از زیر تیغ و تهدید، از جلو فرستادن و دیوار و سپر گوشتی درست کردن از اعضا استفاده کرده و حتی از نزدیکترین کسانی که سالیان سال با مسعود رجوی بوده اند و برایش همه کاری کرده اند هم نگذشته است . فرقه ای که از روز اول بالای سردرش با سرلوحه فدا و صداقت بنیانگذاری شده بود اکنون برای مسعود رجوی به بنگاهی تبدیل شده بود برای تجارت و جنایت و خیانت به فرزندان خلق قهرمان ایران و آب ریختن در آسیاب آخوندهای دجال.

واقعیت این است که از چهل سال پیش که مسعود رجوی کوتوله وارد فرقه مجاهدین شد سطح فکری و شعور سیاسی و آگاهی اش از جامعه ایران و جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و تمامی تفسیرهایش و تحلیل هایش نیز مربوط به اطلاعات کهنه و سطح فکری عقب مانده اوست.

اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه استراتژیک نمیشد کار به اینجا میکشید که نوک پیکان مبارزه مسعود رجوی بشود ضدیت با اعضای وفادارش و جداشده ها در اروپا و آلبانی و خانواده هایی که برای ملاقات فرزندانشان پشت دیوار لیبرتی بست بشسته اند. آن هم در گوشه ای از بیابانهای عراق بحران زده.

این تابلوها و تحلیلهای آبکی مسعود رجوی که حتی یکی هم به واقعیت نپیوست. مبارزه فرقه رجوی باید برای آزادی خلق قهرمان ایران، که همان خانواده هایی هستند که در پشت درب لیبرتی برای پنج دقیقه ملاقات با فرزندانشان بست نشسته اند می بود. براستی چرا مسعود رجوی اجازه ملاقات نمیدهد و توهین و اهانت هم میکند به خانواده های و خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی کوتوله همیشه در تابلوهایش و تحلیل های آبکیش فرقه خود را “مقاومت ایران” و “خلق قهرمان” میدانست .

مسعود رجوی! کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی. تو از چهل سال پیش تا کنون نه تنها در متن جانعه و مردم نبوده ای که به وسیله خود همین مردم به حاشیه رانده شده ای. این جمله بسیار گویا است. جمله “فرقه رجوی منفور هستند”. بارها در بخشهای مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و بارها در حوادث مختلف رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش را شاهد بوده ایم. بارها دیده ایم که بخاطر خود شیرینی برای اربابانش نقش “جاسوس و ترویست” هم را بازی کرده اند اما بارها هم به چشم دیده ایم که زمانش که میشود هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. فرقه ای یا حزبی که توان سازمانده ای نداشته باشد پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب میشود.

با توجه به بررسی اظهار و تفکرات وابستگان به این فرقه میتوان نتیجه گرفت که مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی هیچ تفاوتی با نیروهای وابسته به رژیم ایران و آخوندهای دجال ندارد. دفاع بی منطق رجوی ها از روند “عدم توجه به واقعیات” و هزاران دلیل دیگر نشان میدهد مسعود رجوی و فرقه رجوی نه تنها مقاومت ایران نبودند و نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در سطحی بسیار محدود و همین تعدادی که هستند و البته برای اربابان ضد ایرانی در خارج مرزها را بازی میکنند.

کلا مسعود رجوی در دنیایی بشدت غیر واقعی بسر میبرد و تمامی تحلیلهایش هم حول همینها هست و وعده های دروغین مسعود رجوی سر به فلک میکشد.

مسعود رجوی فرقه خود را آلترناتیو و تنها جایگزین دمکراتیک رژیم جمهورى اسلامى میدانست ولى اینجا این سوال پیش می آید که با چه معیار و بر چه استدلال منطقى ای مسعود رجوی چنین منمى را میزد و چنین دسته گلى به خود میداد؟ حال با چنین اعمال غیر دمکراتیک و مستبدانه و برخوردهاى آنتاگونیستى با همه مردم و حتی اعضا و خانواده ایشان چگونه این فرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میخواند؟ جاى سوال دارد مسعود رجوی.

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت مسعود رجوی به دروغ به پدر و مادرش پیام فرستاده بود که رژیم ایران قصد دستگیری شما را دارند و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند مسعود رجوی میخواست پدر و مادرش از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آورد که پدر و مادرش دستگیر شوند تا مسعود رجوی به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیرش هم رحم نکرده و آنها را دستگیر نموده.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

همچنین:

حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند

مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید … 

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی! 
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …