مروری بر کلیدواژه های ده ماده مریم رجوی؛ رای مردم

مروری بر کلیدواژه های ده ماده مریم رجوی؛ رای مردم

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، بیستم ژوئیه 2013: … نگارنده ضمن اعلام خوش بینی اولیه از این برنامه ده ماده ای، اما مشکل ام نه با ده ماده خانم رجوی که جای دیگری است. مشکل آنجا است که برنامه ده ماده ای کشف جدیدی نیست. هر چند معتقدم در برخی مفاد و مواد بر خلاف گذشته شفافیت و صراحت بیشتری برای بیان برخی مفاهیم وجود دارد؛ اما پر معلوم است که این مفاهیم کلی و استفاده از برخی کلمات و ادعاها بخودی خود دردی …

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)continued terror campain

لینک به منبع

مجاهدین از ابتدا تا کنون دنبال چه سیستم حکومتی بوده اند؟

برنامه ده ماده ای مریم رجوی در ویلپنت ظاهرا اسباب شعف برخی شده که سالها است در انتظار دو کلام حرف حساب از مجاهدین هستند. نگارنده ضمن اعلام خوش بینی اولیه از این برنامه ده ماده ای، اما مشکل ام نه با ده ماده خانم رجوی که جای دیگری است. مشکل آنجا است که برنامه ده ماده ای کشف جدیدی نیست. هر چند معتقدم در برخی مفاد و مواد بر خلاف گذشته شفافیت و صراحت بیشتری برای بیان برخی مفاهیم وجود دارد؛ اما پر معلوم است که این مفاهیم کلی و استفاده از برخی کلمات و ادعاها بخودی خود دردی دوا نمی کند. کلمات و مفاهیم حامل بار معنایی هستند، بخصوص وقتی از جانب آلترناتیو مطرح می شود. برای همین اصرار دارم از این به بعد برنامه ده ماده ای را مبنایی برای قضاوت مریم رجوی و مسعود رجوی و مجاهدین و همچنین طرح برخی ابهامات و سوالات در خصوص گذشته و برای روشن شدن وضعیت آینده قرار دهیم. اصرار دارم این مباحث را با تمرکز روی برخی کلیدواژه ها دنبال کنم. اولویت این کلیدواژه ها همان ترتیب بندی خانم مریم رجوی است. در برنامه اول خانم مریم رجوی روی شاخص رای مردم تاکید و آمده است:

” از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش می باشد و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. “

در واقع خانم رجوی روی رای مردم به عنوان شاخص نوع حکومت که همان جمهوری باشد تاکید دارند. اینکه خانم رجوی می گویند خواهان جمهوری مبتنی بر رای مردم هستند، ناخواسته این ذهنیت را تداعی می کند که در عالم واقع به جمهوری بدون آرای مردم هم قائل هستند. اگر منظور ایشان چنین است جای سوال باقی است که فلسفه وجودی چنین جمهوری چیست؟ آیا ممکن است منظور این باشد که برخی جمهوری ها در لفظ و نام و بدون اتکا به آرای مردم نام جمهوری را با خود یدک می کشند، اما رای مردم در آن تاثیر و نقشی ندارد؟

با احتساب چنین فرضی منظور خانم رجوی به یقین این است که جمهوری اسلامی یکی از آن نظام های سیاسی است که فقط لفظ و واژه جمهوریت را با خود یدک می کشد و ماهیتا جمهور و رای مردم در آن نقش ندارد. خوب از یک منظر ممکن است به لحاظ شکلی حرف ایشان منطقی باشد؛ پس در این صورت بحث بر سر الفاظ و واژه ها و ادعاها نیست. بحث سر ماهیتی است که این شکل و فرم را نمایندگی کند. این حرف از این منظر کاملا صحیح و متین است. اما امیدوارم منظور خانم رجوی این نباشد که مثلا رفراندم جمهوری اسلامی در سال ۵۸ به لحاظ کیفیت و کمیت مشارکت مردم در انتخاب نوع حکومت شان محل تردیدی باشد. من هم بر این باورم که سیستم ها بر خلاف ادعاها و آرمان های اولیه می توانند مسیر متفاوتی را در عمل و بر خلاف اراده و خواست مردم انتخاب کنند، اما یقین دارم در آن صورت دیگر از موضوعیت جمهوری ساقط شده اند. به این دلیل که جمهور یا همان مردم دیگر رغبتی به حضور و مشارکت سیاسی نشان نمی دهند؛ و به همین دلیل حکومت جمهوری به لحاظ حقوقی و قانونی از رسمیت و مشروعیت ساقط می شود. اما تا وقتی مردم ولو با درصدی عرفی در تعیین سرنوشت شان شرکت می کنند و رای می دهند این کنش بخودی خود به منزله مشروعیت حکومت جمهوری است. ممکن است انتخاب این جمهور در نقطه مقابل اراده و میل یک اقلیت باشد، اما این چیزی از اصل موضوع که شاخص رای مردم باشد کم نمی کند و به آن فی النفسه مشروعیت می دهد.

می شود از منظر دیگری به موضع اشاره کرد. جمهوری اسلامی در سال ۵۸ با مشارکت ۹۸ درصدی از سوی مردم به رسمیت شناخته شد. از جمله کسانی هم که در این رفراندوم شرکت کردند و به آن رای دادند همین مجاهدین بودند. گیرم رای شان مشروط بود. اما به هر حال با شاخص رای مردم که خانم مریم رجوی تعیین می کنند باید بپذیریم که هر چه می خواهند و انتخاب می کنند فی النفسه مشروع و بقیه باید از آن تبعیت کنند. با این مبنا باید ببینیم مجاهدین از ابتدا تا کنون دنبال چه سیستم حکومتی بوده اند. آیا این سیستم برآمده از خاستگاه های ایدئولوژیکی آنها بوده یا متکی به انتخاب و خواست مردم. مجاهدین در رفراندوم سال ۵۸ به جمهوری اسلامی رای دادند. دو سال و اندی بعد در اولین مصوبات شورای ملی مقاومت بجای جمهوری اسلامی جمهوری دمکراتیک اسلامی را سیستم حکومتی آینده انتخاب کردند. سی و اندی سال بعد از مصوبه شورای ملی مقاومت حالا دنبال حکومت سکولار هستند. حالا چند سوال مطرح است:

رای دادن اولیه مجاهدین به جمهوری اسلامی به ضرورت شرایط و احترام به رای مردم بوده یا خاستگاه خود مجاهدین بوده است؟ تغییر جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک اسلامی به حسب گرایش و تمایل جامعه به اسلام انتخاب شده بود یا به اولویت و تشخیص مجاهدین بوده است؟ اگر به حسب گرایش مردم به اسلام انتخاب شده بود، آیا تغییر آن به جمهوری سکولار هم به حسب همین ضرورت انجام شده است. یعنی مردم دنبال جمهوری سکولار هستند. اگر آری با چه مبنای رای گیری و مشارکتی. آیا تغییر نوع حکومت از جمهوری اسلام به هر سیستمی غیر از آن و بدون رای مردم مغایر با اصل مردم سالاری و رای مردم نیست. خانم رجوی این تناقض را چگونه توجیه می کنند.

بعلاوه از منظور خانم رجوی چنین بر می آید که صرف انتخاب و نام یک سیستم سیاسی فی النفسه تضمین کننده چیزی نیست. این هم ادعای درستی است. به این دلیل که انتخاب پیشاپیش سیستم حکومتی با هر عنوانی از جمله دمکراتیک اسلامی یا سکولار یا جمهوری اسلامی تا وقتی تضمینی برای برآورده شدن مطالبات مردم در پی نداشته باشد فرقی نمی کنند. بر ادعای خانم رجوی چنین معنایی مترتب نیست. در این صورت باید از ایشان پرسید تفاوت ماهوی میان جمهوری که با صفت دمکراتیک و پسوند اسلامی و آن جمهوری که بدون تاکید بر دمکراتیک بودن مطرح می شود، در چیست؟ یا این سوال که حکومت سکولار مورد ادعا آیا پیش فرض عبور مردم از اسلام به عنوان یک دین سیاسی است یا عبور اعتقادی و فردی آنها از دین.

این سوال بر خود مجاهدین نیز وارد است. آیا عبور آنها از جمهوری دمکراتیک اسلامی به معنی عبور از ماهیت و محتوای اسلامی است یا یک تاکتیک. همچنانکه باید پرسید پسوند سکولار برای حکومت آینده از سوی مجاهدین مترتب بر چه معنایی است. آیا به این معنی است که مجاهدین از ماهیت ایدئولوژیکی خود به سمت بی دینی عبور کرده اند یا این ضرورت به حسب عبور جامعه از دین بوده است.


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

Alejo Vidal-Quadras Struan Stevenson Mojahedin Khalq

همچنین:

فرضیه هشتاد به بیست رجوی از زاویه ای دیگر

2013/07/19 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … مبنای اتهام وابستگی و مزدوری جداشدگان به جمهوری اسلامی همچنان فرضیه بیست به هشتاد مسعود رجوی است. این فرضیه قدیمی بر این ادعا تاکید دارد که مخالفین و منتقدین مجاهدین یا همان مزدورهای جمهوری اسلامی بر اساس یک پروژه حساب شده برای سیاه نمایی و نابودی […]

سوی آینده رجوی؛ توازن بین عنصر داخلی و عنصر خارجی

2013/07/18 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … انتخابات سال ۸۸ اما جای هیچ کتمانی برای ادامه نادیده انگاری نقش و سمت و سوی عنصر اجتماعی در روند تحولات داخلی باقی نگذاشت. رجوی که سالها بود بر طبل تحریم انتخابات می کوبید، امسال اما بیشترین تمرکزش را بر پیش خوانی سمت و سوی مشارکت […]

نمود و ماهیت کثرتگرایی ادعایی خانم رجوی

2013/07/17 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … پیشتر در باب اهمیت برنامه ده ماده ای مریم رجوی در ویلپنت بر لزوم بازتوضیح و بارمعنایی و محتوایی این مفاهیم و ضرورت قیاس آنها تاکید و وعده کردم بتدریج به این مهم بپردازم. تلاش می شود روی تک تک این مفاهیم تامل و بازبینی کنیم […]