مرگ مسعود رجوى، واقعيت يا كذب

مرگ مسعود رجوى، واقعيت يا كذب

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم ژوئیه 2016:… يك هفته از برنامه خيمه شب بازى فرقه تروريستى رجوى گذشت و اين فرقه اظهارات رئيس پيشين اطلاعات شيخ نشين عربستان مبنى بر اينكه رجوى فرارى و در لانه موش خزيده با خطاب „مرحوم“ ياد كردن، مرگ او رسماً نه تأييد شده و نه آنرا نفى كرده اند. البته واضح است سران جهل و جنايت رجوى … 

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

لینک به منبع

مرگ مسعود رجوى، واقعيت يا كذب

يك هفته از برنامه خيمه شب بازى فرقه تروريستى رجوى گذشت و اين فرقه اظهارات رئيس پيشين اطلاعات شيخ نشين عربستان مبنى بر اينكه رجوى فرارى و در لانه موش خزيده با خطاب „مرحوم“ ياد كردن، مرگ او رسماً نه تأييد شده و نه آنرا نفى كرده اند.

البته واضح است سران جهل و جنايت رجوى يك موضع گيرى قاطع را در توان خود نمي بينند. چرا كه مواجب آنها توسط ارباب قطع خواهد شد و نيز آخرين گلوگاه تنفسى خود را از دست خواهند داد. بگذريم كه رجوى ضد ايرانى و ضد شيعه هم پيمان با اين مرتجعان و فرتوتان تاريخ جاهليت است و سران عربستان تاريخاً با ملت پارس در تضاد بوده و هيچگاه اين خصومت آنها نسبت به ملت ايران از بين نرفته است، بلكه هميشه در حال توطئه چينى بر ضد منافع مردم ايران بوده اند و از هر اهرمى در اين راستا كمك گرفته اند. رجوى هم كه ضد ايرانى است و خودش را به بيگانه، بر ضد منافع ملت ايران فروخته است، در اين راستا ميمون وار به پاى اين و آن افتاده تا ساعتى بر عمر كثيفش بيفزايد.

البته ملت بزرگ و با فرهنگ ايران ميدانند كه سران مرتجع برخى كشورهاى عرب با ميمون زنجير به گردن شان يعنى مسعود رجوى، عددى نيستند كه در برابر اين فرهنگ و تمدن تاريخى ايران و ايرانى قد علم كنند و براى ايران شاخ و شانه بكشند. انگار درس عبرت از سلفشان ديكتاتور صدام در تجاوز به ايران با پشتيبانى منطقه اى و جهانى نگرفته اند. پارس كردن اين شغالان بر ضد ملت ايران نشأت گرفته از تفكر عقب مانده و دوران جاهليت بوده است. هيچ كارى جز تروريسم پرورى به اسم اسلام نداشته و ندارند و داعش نمونه بارز اين تفكر سران مرتجع برخى كشورهاى عربى است.

به هر حال، موضع گيرى فردى به اسم شاهين قبادى در پاريس از سخنگويان دست چندم رجوى مبنى بر اينكه از سخنان تركى فيصل „سوء تعبير“ شده است، نشان دهنده يك سر در گمى در رأس سران سازمان بخصوص مريم و مسعود رجوى است. معتقدم كه رجوى زير چتر حفاظتى و مالى سران برخى از كشورهاى عربى على الخصوص شيوخ عربستان قرار دارد و هر جا هست، جايش امن بوده و اين فيل هوا كردن تركى فيصل از دو حالت خارج نيست، يا هوش و حواس اش را از دست داده كه اين بعيد به نظر ميرسد يا اين كلام اقاى تركى فيصل يك بازى سياسى – اطلاعاتى، براى ردگم كردن و برداشتن و منحرف كردن تيغ انتقادِ بازماندگان قربانى شده اين جنايت پيشه و جدا شدگان از اين فرقه بخصوص در حق ملت عراق و ايران و اعضاى تشكيلات بوده است.

فرقه رجوى، يك سال بدون ترسيم خطوط از طرف مسعود رجوى دوام نخواهد آورد و مريم رجوى هم كسى نيست كه بتواند معضل تشكيلات اين فرقه را آنگونه كه مسعود رجوى با دجاليت و مهارت و حيله گرى كنترل و حل و فصل ميكرد، اين مسئوليت را بر دوش بكشد. مريم رجوى عروسك كوكى مسعود رجوى است و هر آنچه او به اين عروسك منتقل ميكند، همان خطوط از او بيرون ميزند و بدون مسعود محال است.

مسعود رجوى خوب ميداند كه چه نقشى در صحنه تروريسم جهانى بازى كند و بعلت منفوريت در جناياتى كه مرتكب شده است، اين كارت يعنى مريم رجوى را جلو انداخته و اين استراتژى را ساليان پيش و يك دهه قبل از سرنگونى اربابش صدام حسين در سازمان پياده كرد. الان هم كه ارباب و صاحبخانه خود را ندارد و تقريبا نصف افراد تشكيلاتش از آن گريخته و جدا شده اند و بقاء رجوى بعلت جناياتش در حق ملت عراق در آن كشور ميسر نيست و جايگاهى در آنجا ندارد و هر از چند گاهى نيروى اسير در بند تشكيلاتش توسط خشم مردمى عراقى كشته و نابود ميشوند و افرادى كه در تشكيلات بعلت فريب و شستشوى مغزى توسط رجوى هنوز آنرا ترك نكرده اند، شقه شقه شده و در عراق و البانى و المان و… سكنى دارند. اما همچنان تحت طلسم اين جنايتكار هستند، هيچگونه چشم اندازى براى اين فرقه وجود ندارد. حاميان اين فرقه بخصوص سران عربستان و شركت و حمايت علنى دولت عربستان از فرقه رجوى نشاندهنده مسير نزولى است كه صدام ديكتاتور عراق پيمود. حكومت عربستان الان در بحرانى ترين موقعيت سياسى و اجتماعى خود قرار دارد و فقط با سركوب ملت خود همانند صدام موقتا با پول و تسليحات باد به غب غب ميدهد و اين بادكنك بزودى خواهد تركيد، چرا كه تروريستهاى داعش كه خود آنها را بنيان گذاشت و تغذيه ميكرد و سياست كشوركشايى دينى و مذهبى البته با وحشيانه ترين نوع تروريسم پيش ميبرد، در حال زوال و نابودى است و جامعه جهانى و قدرتهاى منطقه اى و فرامنطقه اى به اين نتيجه رسيده اند كه بايد اين جرثومه تروريستى ريشه كن شود و نشانه هاى اين را ميتوان در عراق و سوريه مشاهده كرد. بنابر اين رجوى زنده بودنش هيچ تأثيرى بر عقب انداختن اين روند و از هم پاشى تشكيلات خودش ندارد. اما بايد بدست عدالت سپرده شود و تاوان جناياتش در اين دنیا را پس بدهد.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25792

خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر 

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم ژوئیه ۲۰۱۶:… سؤال اساسى از مریم رجوى این است که آیا شرکت ایرانیان وطن پرست و جلاى وطن کرده هم در این خیمه شب بازیهایت با آمار و ارقام میتوانید به سمع بیرون از خود برسانید؟ آیا به قول خودت از شخصیت هاى سخنران که با پرداخت دلارهاى جذاب آنها را به مراسم میکشانید، شخصیت هاى اپوزیسیون ایران در این سخنرانیها هست؟ اگر وجود دارد، بهترین راه تبلیغ آنها براى باز شدن راه همیشه بسته … 

مزدور تروریست مریم رجوی در پاریسMaryam Rajavi – MEK propaganda queen – puts out again for Iran’s enemies

لینک به منبع

خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر

عبدالکریم ابراهیمییک هفته از خیمه شب بازى نهم ژوئیه و سخنرانى هند جگرخوار و قاتل بسیارى از مردم ایران و عراق و نیز نیروى تشکیلات خودش، یعنى مریم رجوى باقى مانده است و همچنان دستگاه جهل و شیطان سازى تبلیغاتى رجوى، پوشال بافى و دروغهاى گوبلزى خود را افزایش داده است و از حمایتها و فراخوانهاى انجمنها و سازمانهاى مجهول و خود ساخته و موهوم براى شرکت در این „شو“ی بى محتوا دم میزند.

از حمایت و فراخوان زندانى هاى سیاسى در ایران میگوید و از شرکت شخصیتهاى سیاسى در این خیمه شب بازى سخن میراند، البته که سخنران اجاره اى زیاد است و ریختن دلار در جیب این و آن و آوردن در این مراسم کار سختى نیست همانگونه که به عینه دیده و میبینیم، جمع آورى سیاهى لشکر و آوردن افراد غیر ایرانى به پاریس براى یک تور سیاحتى و البته به بهاى شرکت در خیمه شب بازى رجوى هم چندان کار مشکلى نیست.

سؤال اساسى از مریم رجوى این است که آیا شرکت ایرانیان وطن پرست و جلاى وطن کرده هم در این خیمه شب بازیهایت با آمار و ارقام میتوانید به سمع بیرون از خود برسانید؟ آیا به قول خودت از شخصیت هاى سخنران که با پرداخت دلارهاى جذاب آنها را به مراسم میکشانید، شخصیت هاى اپوزیسیون ایران در این سخنرانیها هست؟ اگر وجود دارد، بهترین راه تبلیغ آنها براى باز شدن راه همیشه بسته خود و شوهر مفقود شده ات است، تا کسى حداقل باورى نسبت به یاوه هاى دروغ و تکرارى شما داشته باشد. البته که جواب مشخص است و خود و شوهرت نه ظرفیت و نه لیاقت آنرا دارید که یک شخصیت ایرانى آزاده و وطن پرست بیاید برایتان کف و دف بزند و از راه و روش درست و استراتژى مناسب شما سخن براند. شما فرقه اى بسته و تروریست و پدرخوانده تروریسم بیش نیستید و مردم ایران از شما متنفر و بیزار است.

راستى خانم فرنگ نشسته شما دم از حمایت زندانیان خودتان در زندانهاى ایران میزنید و از طرف آنها اعلامیه و نامه در حمایت و فراخوان براى شرکت در خیمه شب بازى تان بیرون میدهید و آن را تبلیغ میکنید، اولا این سؤال را جواب بدهید که مخاطب این زندانیان مجاهد در زندانهاى ایران چه کسانى است؟ آیا فکر میکنید آنان از نفرت مردم ایران نسبت به شما و فرقه منحوس تان بیخبرهستند؟ و از این مهمتر به اینجانب پاسخ دهید که ربع قرن در تشکیلات تروریستى شما عمرم را بیهوده از دست داده به خاطر نبود آزادى در ایران و الان شاهد این گونه اطلاعیه ها و تبلیغات دروغین شما هستم، چطور است زندانى شما به قول خودتان در سیاهچال هاى آخوندها میتواند با بیرون در ارتباط باشد و آزادانه فراخوان بدهد و به نفع فرقه تروریستى شما تبلغ کند، اما خانواده یک اسیر در تشکیلات تروریستى شما این حق را ندارد با عزیزش ملاقات و تماس داشته باشد و یا خود فرد نتواند حداقل نامه اى براى خانواده خود بفرستد و آنها را از نگرانى و سردرگمى برهاند؟ این تناقض بزرگ را چطور توجیه کرده و پاسخ میدهید؟ در برابر افکار عمومى آیا مسئولیتى احساس میکنید؟ آیا فکر نمیکنید وقتى که من و امثال من این اراجیف شما را بشنویم با توجه و اشراف به مناسبات وحشیانه و دیکتاتورى درون تشکیلات، بگوئیم اگر واقعا اینطور است که شما میگوئید و از زندانهاى ملاها زندانى میتواند آزادانه فراخوان بدهد و از دشمن ملت ایران حمایت کند و رژیم هم کارى به آنها نداشته باشد، پس هزار شرف به شما داشته و دارد که اینقدر افراد تشکیلات را در منگنه می گذارید و مخوف ترین دیکتاتورى را راه انداخته و همه را اسیر و برده خود کرده اید، در درون تشکیلات هیچ حق و حقوقى براى افراد قائل نیستید و همه را برده عریان در دست مسئولین جنایتکارتان کرده اید.

خانم رجوى! تبلیغات پوچ و بى محتوا و برگذارى چنین خیمه شب بازیهایى از شما دردى دوا نخواهد کرد، همچنان که رفتن در دامان صدام و پشت کردن به مردم ایران و خودتان را بازیچه بعث بر ضد ایران کردید، دردى از شما دوا نکرد و عاقبت استراتژى مسلحانه تان به گِل نشست و بجاى اینکه بر اساس افاضات شوهر مفقود شده ات، میخواستید بروید در عراق تا در کوهستانها آتش ها به پا کنید و مردم ایران را نجات دهید، اما دیدیم که جز مزدورى و خودفروشى و کشتن جوانان ملت ایران هیچ دستآوردى نداشتید و به جاى آزادى مردم ایران، عاقبت فرقه تروریستى تان و رهبرى ناخلف آن طمع شکست و نابودى و از هم پاشیدگى کشید و الان دربدر و آواره این و آن کشور شده اید.

بس کنید و به خود بیائید و از مردم ایران و دلسوزان بیرون از تشکیلاتتان که شما را نصیحت کرده و خیانت رفتن در این مسیر را به شما گوشزد کرده و نیز نصایح جداشدگان از تشکیلات که خواهان سلامت دوستان خود هستند، عذرخواهى کرده و به انتخاب اشتباه مسیرتان إذعان کنید.

„پایان“

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIهمایش ویل پنت؛ به نام مجاهدین خلق به کام داعش

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25688

عراق بعد از داعش، هشدار به رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۶:… خانم رجوى به هوش باش که نفرت مردم عراق از شما اگر بیشتر از داعش نباشد، کمتر نیست، بنابر این دلسوزانه به شما توصیه میکنم که جان دوستانم در عراق (لیبرتى) در خطر است. دیگر بس کنید و عراق عراق را کنار بگذارید و نیروها را از آن کشور خارج کنید. همین نیروى داوطلب مردمى که عزم جزم کردند داعش را در کشورشان به شکست بکشانند و شهر فلوجه در … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

لینک به منبع

عراق بعد از داعش، هشدار به رجوى

جنایاتى که گروه تروریستى و آدمخوار داعش در سوریه و عراق مرتکب شده و این دو کشور را جولانگاه خود کرده بود، در تاریخ کم سابقه بوده است. قتل و عام هایى که با شنیدن اخبار آن مو بر تن هر انسان آزاده اى سیخ میشد و باور چنین سبوعیتى سخت و آزار دهنده بود تا جایى که بالاخره ساختگان دیروز این وحوش، امروز به وضوح بر ضد آن بر آمده و عرصه را بر داعش هر روز تنگ تر میکنند. این واقعیت کم کم میرود که دست این جانیان و تروریستهاى درنده خو را قطع نماید.

پیروزیهاى اخیر ارتش و نیروهاى داوطلب مردمى عراق و آزادسازى استان پهناور الانبار بخصوص شهر فلوجه، دژ مستحکم داعشى – بعثى و نیز حملات پى در پى بر پیکره این غول ترور و کشتار در سوریه به کمک ائتلاف ضد داعش، گویاى این واقعیت است که داعش در سراشیبى نابودى قرار گرفته و از دست دادن قلمرو تصرفاتش بخصوص در عراق، ترکیدگى این بادکنک پوشالى را نوید میدهد.

انسجام و یک پارچگى دولت و ملت عراق در برابر داعش و پیروزیهاى ارتش و نیروهاى داوطلب مردمى، نشاندهنده آن است که مردم عراق نه تنها از داعش و بعث و تروریسم بیزارند، بلکه در همبستگى و عُرق ملى حرف اول را میزنند و عراق هیچوقت جاى داعش و تروریسم نخواهد بود و رو سیاهى براى کسانى است که این وحوش داعشى را با حمایت شکست خوردگان دیکتاتور بعث به این سرزمین گسیل کرده و با خیانت راه را براى اتحاد بعثى – داعشى و تسلط بر عراق باز گذاشتند و از آنها حمایت کردند که با هولناکترین جنایات در حق ملت مظلوم عراق تقریبا نصف خاک این کشور را تصرف کردند و قرون وسطایى ترین قوانین که تا الان انسان به خود ندیده است، در قلمرو تصرفاتشان پیاده کرده و سرپیچى از آن با وحشیانه ترین مجازات مواجه بود، بنابر این همین عامل باعث شد که ملت عراق به این واقعیت تن دهد که تنها راه سرافرازى ملت عراق اتحاد و یکپارچگى و حفظ تمامیت ارضى عراق یکپارچه است.

داعش در عراق رو به زوال است و در آینده اى نزدیک ارتش و نیروهاى داوطلب مردمى این قدرت را دارند و همچنان قاطعیت دولتمردان این کشور نشان داد، موصل هم آزاد خواهد شد. آنوقت است که آثار و گرد تروریسم از سرزمین عراق با قاطعیت تمام برچیده خواهد شد و دیگر عراقِ جولانگاه تروریسم را شاهد نخواهیم بود.

رجوى که خود و سرانش در حق مردم عراق جنایات مرتکب شده اند، دیگر نمیتواند سنگ ماندن در عراق به سینه بزند، خانم رجوى که خود در فرنگ جلوس گزیده خواهان ماندن اسیران در عراق است، باید بداند که مردم عراق همانگونه که داعش را در کشورشان به شکست کشاند، همانهایى که شما آنها را عشائر انقلابى خطاب میکردید و براى ورودشان به عراق و تصرف بغداد کف و دف میزدید و شاهد کشتار بیرحمانه آنها بودید توسط همین مردم و نیروهاى نظامى و داوطلب آن بساطشان جمع میشود.

خانم رجوى به هوش باش که نفرت مردم عراق از شما اگر بیشتر از داعش نباشد، کمتر نیست، بنابر این دلسوزانه به شما توصیه میکنم که جان دوستانم در عراق (لیبرتى) در خطر است. دیگر بس کنید و عراق عراق را کنار بگذارید و نیروها را از آن کشور خارج کنید. همین نیروى داوطلب مردمى که عزم جزم کردند داعش را در کشورشان به شکست بکشانند و شهر فلوجه در بیخ گوش سرانت در لیبرتى آزاد کنند فرداهاى دیگر سراغ لیبرتى هم خواهند آمد، تا دیر نشده و عده زیادى را به کشتن نداده اید، خواهشا عراق را ترک کنید. بجاى اینکه به فکر سورچرانى در حومه پاریس باشى، همتى کن و جان اسیران لیبرتى را از آن مخمصه نجات بده در غیر اینصورت فردا در پیشگاه عدالت و خانواده این عزیزان پاسخگو خواهید بود.

“پایان”

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25642

هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، نوزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  هفده ژوئن، روزى تاریخى در مبارزه با تروریسم و تروریسم پرورى است. درست در سال ۲۰۰۳ در این روز، نیروهاى امنیتى و پلیس ضد تروریست فرانسه طى یک عملیات هماهنگ به مقر مریم رجوى و تعدادى از مقرهای سران فرقه رجوى، مریم و ١۶۵ تن از سران و همراهانش را دستگیر و باز داشت کرد، این دستگیریها به خاطر تدارک حملات تروریستى به سفارت خانه هاى ایران در اروپا … 

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

مریم رجوی بزرگداشت قتل و ترور در فرانسه حاج مسعود رجوی تفاوت گرد همایی خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست ؟ «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

لینک به منبع

هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى

هفده ژوئن، روزى تاریخى در مبارزه با تروریسم و تروریسم پرورى است. درست در سال ۲۰۰۳ در این روز، نیروهاى امنیتى و پلیس ضد تروریست فرانسه طى یک عملیات هماهنگ به مقر مریم رجوى و تعدادى از مقرهای سران فرقه رجوى، مریم و ١۶۵ تن از سران و همراهانش را دستگیر و باز داشت کرد، این دستگیریها به خاطر تدارک حملات تروریستى به سفارت خانه هاى ایران در اروپا و همچنین طرح ترور عده اى از جداشدگان از این فرقه و پولشویى توسط فرقه صورت گرفت. حدود ده میلیون دلار پول نقد از مقر مریم رجوى ضبط شد .

تشکیلات رجوى که در عراق بعلت سقوط دیکتاتور آن صدام حسین و حامى و پشتیبان اصلى رجوى روحیه خود را باخته بود، با این ضربه بر پیکره رهبرى سازمان به کلى روحیه نیروها ضعیف تر شد و حتى بالاترین مسئولین فرقه روحیه خود را باخته بودند. یأس و ناامیدى در درون تشکیلات چنان بود که هیچکس حوصله دیگرى را نداشت و برنامه هاى روزانه بهم خورد، نشستهاى عملیات جارى، غسل هفتگى، لایه اى و برنامه ریزیهاى کارى روال خود را از دست دادند و چنان روحیه ها خراب شده بود که تلاش مسئولین تشکیلات براى روحیه دادن به افراد بی فایده بود. زمزمه فرار و شکست بوضوح در میان افراد رایج شده بود و سران تشکیلات مستأصل از کنترل آن بودند. فرماندهان بخصوص زنان شوراى رهبرى فرقه با هر ترفندى نمیتوانستند جلوى این مصیبت بزرگ که واقعیات آینده را براى افراد آشکار مى ساخت، بگیرند .

در درون تشکیلات به یک سرى خودفریبى روى آوردند و با دستورات تشکیلاتى براى خودسوزیها در کشورهاى اروپایى بخصوص فرانسه و بر پا کردن “شو” تحسن جلوى مقر خالى از سکنه مریم رجوى در اورسورآواز به افراد تشکیلات روحیه میدادند و با مغزشوئى و دادن شعارهاى توخالى، میخواستند هر طور شده جلوى این وادادگى افراد را بگیرند .

یادم است که فرمانده مرکز ما در قرارگاه اشرف، وجیهه کربلایى بود. او یکى از سرسپارترین و جانى ترین افراد دربار و حرمسراى رجوى بود که خطوط مسعود رجوى در حیطه تشکیلاتى را پیاده میکرد. جلوى سالن غذاخورى صدایم زد و میخواست به اصطلاح از وضعیت تشکیلاتى ام جویا شود، به من گفت ببین ایدئولوژى خواهر مریم چطور غوغا میکند، بچه ها خودسوزى کردند، دولت فرانسه را مجبور میکنیم که خواهر مریم را آزاد کند، تازه ما به چند نفر گفتیم اقدام کنند واى بحالى که مجبور شویم خودمان را نشان دهیم و نفرات زیادى فداى خواهر مریم کنیم، آنوقت هیچ قدرتى اراده ایستادن جلوى خواهر مریم را ندارد و همه برایش زانو خواهند زد. بعد گفت، مطمئنا خواهر مریم را آزاد میکنیم، اگر لازم شد جلوى درب اشرف هم خودسوزى راه میاندازیم، همه افراد درخواست نوشته اند، چرا شما درخواست خودسوزى ننوشتى؟ براى خواهر مریم، اگر همه ما خودسوزى کنیم هم کم است، لازم باشد اینکار را خواهیم کرد، در جوابش البته با کنایه گفتم، چون ایدئولوژى ما اسلام و قران است، خودسوزى حرام است. تا این حرف را زدم، انگار که نفت روى آتش ریخته باشى از حالتش معلوم بود دارد در درون میسوزد. اما چون دستش بند بود و اربابش ساقط شده بود، نمیتوانست مثل قبل کارى از پیش ببرد. سعى داشت با توضیحات و مخ کار گرفتن مرا وادار به نوشتن و درخواست خودسوزى کند. شب بعد از شام هم نزدیک سه ساعت و نیم در اتاق کار خودش با سیامک که معاونش بود، در این رابطه با من بحث داشتند که قانع شوم درخواست خودسوزى کتبا بنویسم، واقعا خسته شده بودم. دیدم دست از سرم برنمیدارند. بالاجبار دو خط نوشتم و درخواست خودسوزى جلوى درب اشرف دادم که دست از سرم کشیدند و این داستان به اینجا ختم نشد و بیش از پیش دستگاه کنترل و جاسوسى تشکیلات مرا زیر نظر داشت که فرار نکنم.

وقتى هم که دولت فرانسه مریم را مشروط آزاد کرد، تمام تبلیغات رجوى روى این متمرکز شد و آنرا یک دست آوردى میدانست که حتى تأسیس سازمان هم با آن برابرى نداشت. جشنهاى مفصل با هزینه هاى هنگفت ترتیب میدادند و با شیادى تمام به مدت چندین سال روى این مانور میکردند و افراد را مغزشوئى داده و ذهن ها را میخواستند از فروپاشى فرقه دور کنند. اما غافل از اینکه دیگر هر نوش دارویى براى درد بى درمان فرقه فایده ندارد و دیده شد که چطور نیروى تشکیلات صد تا صد تا صفوف به اصطلاح مبارزه را ترک میکردند و پیش آمریکائیها میرفتند. اما باز سران رجوى از رو نرفته و اشرف، اشرف و سرنگونى، سرنگونى میکردند. طورى تمسخر آمیز که توى نشستها مضحکه افراد شده بود. اما چى شد آن همه اشرف، اشرف و کانون استراتژى و ظرف مبارزه که اگر از دست برود، مجاهد وً مبارزه بى معنى است. آیا این همه خون که بخاطر اشرف ناپایدار دادید، در سرنوشت محتوم آن تأثیرى داشت؟

خطابم به زوج رجوى است که آیا این همه سنگ اشرف به سینه زدید و سرنگونى و مبارزه را به آن گره دادید، حال که آواره بیابان و گداى حاشیه شهرهاى اروپا شده اید و اشرف را از دست دادید، خجالت نمیکشید که اسم مبارزه را تکرار میکنید؟ شما پوسیدگان و متعفنین تاریخ مبارزات مردم ایران هستید و جز نکبت در خاطره تاریخ ایرانى جایى ندارید، این ادا و اطوارها را کنار بگذارید و خود را براى محاکمه اى عادلانه آماده کنید. اما رجوى از رو نمی رود و با شیادى خاص طورى وانمود میکند که هنوز هم هست و به مبارزه اش با آخوندها ادامه میدهد. ولى براى همه روشن است که تا پول مزدورى و خودفروشى در جیبش سرازیر است، شاید از ته چاه نفس و ناله اى سر دهد، اما قطعا شرایط طورى پیش میرود که اربابانش بزودى دست از او خواهند کشید و چون منفعتى برایشان ندارد، او را ول کرده و دست عدالت یقه اش را خواهد گرفت. وضعیت خاورمیانه مقدارى سر و سامان بگیرد، شاهد سقوط رجوى به قعر چاه ظلمت خواهیم بود. برگزارى سالگرد آزادى مریم، دردى از رجوى قطعا دوا نخواهد کرد و هر چه در این وانفساى عمر فرقه در چنته داشته باشند و به میدان بیاورند، نشانگر دست ًو پا زدن بی خود در اقیانوس پر تلاطم است که بزودى تمامیت فرقه را به کام خود خواهد کشید .

“پایان”

*** 

همچنین:

توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… ناراحتی مسعود و مریم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشکیلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى که رجوى آنرا هوا هوا میکرد و جو ضد رژیم بود، از بین میرود و رابطه ها ا

فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه 

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتا