مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم دسامبر 2019:… برای مردم آلبانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد. مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی . 

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانیمرگهای زودرس مجاهدین خلق

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

1- درمان بیماران مردم آلبانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری

عکسی درسایت مجاهد دیدم که درزیران نوشته بود مردم البانی به اشرف 3 امدند بازکرده وخوندم دیدم نوشته انها برای درمان امده ومجاهدین برای انها ازامریکا اکیپ پزشکی اورده اند این عمل مسبوق به سابقه است دراشرف ودرعراق اینگونه حرکات تبلیغاتی وشیادانه زیاد داشت به یکی ازداستانهای خودم دراین رابطه اشاره می کنم تا شیادی وفریب وریا بهترمشخص شود

درعراق ازمیهمانی های چند هزارنفره تا ریختن درحلقوم نیروهای پنتاگون تا دادن پولهای کلان به شیوخ وسیاستمداران دوریالی عراقی گرفته تا راه اندازی اجتماعی وخرج پولهای بی حد وحساب تا راه اندازی درمانگاه برای عراقی ها دربیرون درب اشرف ومعاینه ودادن داروبگیرتا خرجهای میلیون میلیونی برای تبلیغات علاوی ونمایندگان مجلس ، اما نتیجه برای ما زندگی زیرخط فقر وزیرانواع فشارها بود درزمانی که رجوی وعضدانلو وزنان شورای رهبری اینچنین خرجهای کلانی را می کردند بنده دندانم درد میکرد وامانم را بریده بود این را هم بگویم بنده بخاطرتحمل دردهای سالیان مقاومتم دربرابردرد بسیاربالاست الان هم همینطورم ودردهایم را تحمل میکنم زیرا نمیخواهم خودم رابا دارو نابود کنم  ، یکسالی بود که مدام مراجعه وخواهان رسیدگی به دندانم بودم تا ازدرد خلاص شوم تا بتونم کارومسولیت روزانه را درست انجام بدهم یک دندان پزشک داشتیم که شباهت خیلی زیادی به شکنجه گرگشتاپو داشت تا دکترهرچه مراجعه میکردم رسیدگی نمی کرد وچند باردرخواست رفتن به بیمارستان وپیش سایردندانپزشکها کرده بودم رسیدگی نمیشد با من اینطورتنظیم میشد درصورتی که بچه های خودشون ازاین جهات هیچ مشگلی که نداشتند هیچ رسیدگی هایی ازقبیل چکهای دوره ای وپیشگیریها را انجام میدادند ولی وقتی به افرادی مثل بنده میرسید یکسال باید دندان درد میکشیدیم دلیل هم خیلی واضح وروشن بود ما جزامی وبقول رجوی وعضدانلو حلقه ضعیف بودیم ومی بایست رسیدگی هم متناسب با حلقه ای که دران قرارداشتیم میشد یعنی رسیدگی  ضعیف ، ما حلقه ضعیفها بخصوص من که سابقه طول ودرازی هم داشتم وزیربارخیلی چیزها نمی رفتم بچه یتیم هم بودم ، بی کس وکار وبدون پشتوانه البته چشمم کورودنده ام نرم میخواستم حلقه قوی باشم خودم انتخاب کرده بودم که ضعیف بمانم وازپشتیبانی وامکانات کم هم برخوردارباشم شانس اوردم دوران برده داری نبود اگربود نمیدانم روزانه چند ضربه شلاق وزندگی درطویله با اسب وقاطررا باید تحمل میکردم الغرض ، یک روز که ازشدت درد سرم درحال انفجاربود رفتم پیش مسول بالای سیستم خودم وگفتم خواهردندانم درد میکند ومشگل دارم فلانی نمیدانم چه پدرکشتگی با من دارد رسیدگی نمی کند الان یکسال است که درد را تحمل میکنم سرم درحال انفجاراست که یک دفعه دروقاحت وپستی ودریدگی ورذالت سرم داد کشید که نوبرشو اوردی خیلی ها مشگل دندان دارند طلبکار سازمان هستی مگه نمی بینی سازمان انواع مشکلات دارد امده وخواهان رسیدگی جدا گانه هستی ، انقدرازبرخورد او دلسرد وسرخورده شدم که با خونسردی گفتم خواهرهمه مرا می شناسند من نه خواهان رسیدگی ویژه هستم ونه تابحال چنین درخواستی داشتم ونه خواهم داشت مشگل را گفتم تا بدانید درد دارم اگرمیشه به همین دندانپزشک بگویید بعد یکسال درنوبت بودن کمی نوبت مرا جلو بی اندازد جواب داد رسیدگی ویژه همین است بقیه هم درنوبت هستند دیدم نمیخواهد رسیدگی کند واینگونه برخوردها هم بدستورازبالاست عصبانی شده با صدای بلند گفتم ببینید یکسال است درحال تحمل دررابطه با درد وسایرمسایل هستم ودم برنیاوردم وهی بخودم میگویم سازمان مشگل دارد صبرکن ولی حرفهای شما نشان میدهد که اگاهانه اینگونه برخوردها را می کنید یا الان هماهنگ ومرا به بیمارستان برده وبلافاصله دکتردیگربه دندانم رسیدگی می کند ویا بخدا سوگند اگرتا یکساعت دیگرهماهنگی انجام نشود دندانم را با انبردست وپیچ گوشتی درمجموعه بهداشتی جلو چشم همه می کشم من سه دندانم را درزندان با ابزاری کمترازاینها کشیدم چهارمی را هم میکشم وشما میدانید که هرحرفی رابزنم عمل میکنم خود دانید ، ول کرده رفتم که هماهنگ کرده بودند و بلافاصله امده ومرا به بیمارستان بردند ودکترنگاهی کرد بعد کلی بد وبیراه به دندانپزشک مقرگفت ازاین دندان هیچ چیز باقی نمانده وتنها راه کشیدن ان است ودندانم را کشید وراحت شدم با دیدن عکس یاد داستان خودم افتادم وگفتم خدا میداند درحالی که برای مردم البانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد

لینک به منبع

2- میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

بخدمت گرفتن کودکان درجنگ واسلحه بدست آنها دادن است راستی فرستادن کودکان دوازده وسیزده ساله بمیدانهای جنگ با کمیته چی ها وقداره بندان وچاقو کشها ی حکومتی که باقفل وزنجیربجان کودکان می افتادند واکبرگنجی ها ومحسن سازگاراها ومخملبافها وسایرخط امامی های انزمان واصلاح طلبان قلابی کنونی که تماما مثل رجوی وعضدانلو بخدمت دشمن درامده وبرعلیه ملت قدم برمیدارند برپیشانی کودکان ودختران کم سن وسال پونز می چسباندند تا شما تبلیغات ننگین خودرابکنید سو استفاده ازکودکان درجنگ نیست چه تعداد وچند نوبت هرکدام مورد تعدی وتجاوز قرارگرفتند ایا دلتون بحال انها سوخت ایا ازخود پرسیدید بچه دلیل باید کودکان را بمیدان فرستاد کاری که شمایان درفازسیاسی درحق کودکان کردید عمرالبشیروبن سلمان وبن زاید وتروریستهای داعش والنصره وطالبان والقاعده امروز ازشما الهام گرفته وکودکان سرباز درست کرده اند ، انقدرشرافت داشتید که ازخود سوال کنید بچه دلیل ما باید کودکان را بخدمت بگیریم که انها رادستگیر وبه انها تجاوز وتعدی بشود که بحالت روانی ومالیخولیایی بی افتند ؟ ایا ذره ای انسانیت درشمایان بود که موقع تشکیل فکراین مسایل را بکنید ؟ یا اینکه گفتید گورپدرشون اگربامن می ایند باید این چیزها را هم تحمل کنند ، مگرشما نبودید که میگفتید میلیشیا پورشورولی بیشعوراست مگه این حرف شمایان نیست رهبر ومسولینش چقدرباید پست وبی پرنسیب باشند کودکان را بکاربگیرند انها را پای چماق ومیدانهای اعدام وتیرباران بفرستند وبعد هم بگویند میلیشیای پرشوروبی شعوروانها رافاقد شعوربدانند .ایا کسانی که فاقد شعورهستند طبق قوانین بین المللی وحقوق بشری که جلو میکشی بخدمت گرفتن انها جنایت علیه کودکان نیست ؟ بعد هم ازخارجه فرزندان خود را علی رغم مخالفت بنده وتعدادی به اشرف اورد که بگذریم وحرفی دراینباره نزنم بهتراست  انها چندسال داشتند ایا چهارده پانزده ساله نبودند ؟ چرا سلاح بدست انها دادید ؟ سازمانهای بین المللی وحقوق بشری مرده اند وشرافت خود را بخاطرمسایل سیاسی ازدست داده اند وگرنه می بایست شما یان را به دادگاه های بین المللی کشانده وحقتون را کف دستتون میگذاشتند ازطرف دیگربا کارهایی که شبانه روز ازانها میکشیدید ایا ستم به کودکان کارنبود ؟ تعدادی کودک را بعد اشغال عراق توسط امریکا با فریب ونیرنگ به اشرف اورد ندکه وضعیتی بمراتب بدترازفرزندان خود دراشرف ودرون تشکیلات ومناسبات داشتند وهرگونه اجحافی درحق انها انجام میشد ازکارهای شبانه روزی تا توهین وتحقیر درنشستها ، ایا با کودکان باید اینگونه رفتارکرد براساس کدام ملاک ومعیارانسانی ووجدانی وروانی وجامعه شناختی انها را وارد کارزارنظامی وتیروتیرکشی کردید ؟ بدتراز اینها دختران کم سن وسالی بودند که بیش ازهرکس درحشق انها اجحاف میشد ، راستی درزمان عملیاتهای داخله چند نفرکودک وزیرسن قانونی را با فریب بداخل اشرف کشوندید وبه میدانهای مین فرستادید ویا به داخله برده ودستگیر ونمیدونم چه بلایی سرشون اوردند میشود دراین باره ها روشن گری کنید وشفاف باشید گرچه شفافیت وراستی دروجود شما نیست  واقعیت این است که اولا میخواهند جنایتها برعلیه کودکان را بپوشاند ودوم سرمردم کلاه بگذارند وازحقیقتها وواقعیت اذهان را منحرف وخود را ازحسابرسی درببرند خوشبختانه هنوز کسانی هستند که کلاغان قیل وقال پرست را افشا وخرچنگهای مرداب پرست را بی ابرو کنند

لینک به منبع

(پایان)

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جنایات-مریم-رجوی-،-عزای-مریم-رجوی-و-سخنی/

جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنان

جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام نوامبر 2019:… خانم رییس جمهوربجای ازبین بردن تهدید درونی برعکس حرف رجوی سرازناکجا آباد درآورد. خانم رییس مثل بابا بزرگش مظفرالدین شاه هفتاد سال است که درحسرت ریاست شب وروز را نمیشناسد. فرقش دراین است که مظفر بلاخره به آرزویش رسید وازحسرت درآمد ولی فکرکنم خانم عضدانلو درحسرت ریاست دق مرگ بشود. امروز کلیپی را دیدم که شهرام همایون رونمایی کرد که ازمیبدی سوال کرد ومیبدی هم گفت که اورابعنوان رییس جمهورانتخاب کرده اند با این تفاصیل اپوزیسیون دارای دو رییس است یعنی ریاست جمهوری دوسره شد. اینطورکه پیش میرود ریاست سه سره هم بشود. جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنان 

جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنانروزگار سیاه مجاهدین خلق . مزدوری از عراق تا آلبانی 

جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنان

1- عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز

رجوی ، عضدانلو رادرسال72 رییس جمهوردوران انتقال شورای ملی مقاومت کرد وبعنوان موشک استراتژیک به اروپا اعزام کرد تا با بورژوازی بجنگد واین تهدید درونی را ازبین برده ودرایدئولوژی انقلابی که نامش انقلاب مریم است حل کند ولی ما نفهمیدیم چی شد خودش دربورژوازی طوری حل شد که کارش به مزدوری ونوکری رسید ، ادمی را یاد استخوان ران مرغ میاندازد که دراسید انداخته شده وکلا دراسید حل شده باشد خانم رییس جمهوربجای ازبین بردن تهدید درونی برعکس حرف رجوی سرازناکجا اباد دراورد خانم رییس مثل بابا بزرگش مظفرالدین شاه هفتاد سال است که درحسرت ریاست شب وروز را نمیشناسد فرقش دراین است که مظفر بلاخره به ارزویش رسید وازحسرت درامد ولی فکرکنم خانم عضدانلو درحسرت ریاست دق مرگ بشود امروز کلیپی را دیدم که شهرام همایون رونمایی کرد که ازمیبدی سوال کرد ومیبدی هم گفت که اورابعنوان رییس جمهورانتخاب کرده اند با این تفاصیل اپوزیسیون دارای دورییس است یعنی ریاست جمهوری دوسره شد اینطورکه پیش میرود ریاست سه سره هم بشود بگذریم ازاینکه سه سره هست ویکی از قبیله قاجاریه مریم قجر خودش را قبل از میبدی رییس معرفی کرد هرچی فکرمیکنم رجوی وعضدانلو سه سره گی را چطورمیخواهند حل کنند ازبس داستان پیچیده وبغرنج است عقلم بجایی نرسید فکرکنم مجبوره نامه برای شورای نگهبان وخامنه ای بنویسه تا انها تجارب سه سره گی را به رجوی بدهند واورا راهنمایی کنند رجوی ازسه سره گی حاکمیت خیلی خوشش میامد امروز خودش گرفتار ان شده البته میبدی هنوز ماده هایش را به بیرون ارائه نداده تا ببینیم چند ماده دارد ایا مثل عضدانلو ده ماده است وده فرمان ارائه میدهد یا اینکه تعغیراتی درتعداد ماده ها بوجود میاورد میبدی پرچم را عوض ویک پرچم دیگربنام ابان ازاستینش بیرون اورد ویک گام کیفی وبلند ازعضدانلو جلو افتاد وازاو سبقت گرفت پیشنهادم به عضدانلو این است بنشینند واختلافات را حل کنند پیشنهاد بنده به انها سیستم مثل سیستم انقلابی افغانستان است یکی بشود اشرف غنی ویکی هم عبدالله عبدالله ایا امریکا چنین تصمیمی دارد که بعد ازسرنگونی حاکمیت دینی ریاست را بین اندو تقسیم کند ویا اینکه قصد دارد با این کارش عذ ر عضدانلو را بخواهد که دراین صورت اوضاع خراب وبرای عضدانلو عزا عزاست امروز، بگذریم ازاینکه خیانت درذات امریکاست وبه انها خیانت خواهد کرد عضدانلو که دستورمیداد نیروها دراشرف برای بوش وخانم رایس نمازجماعت وشفاعت بخونند تا انها به ریاست برسند بنظرمی اید امروز باید به نیروها بگوید برای خودش نمازجماعت وشفاعت بخوانند تا شاید دوسردیگرزود بمیرند واو تنها رییس جمهورباقی بماند ازفردا دعواها وزدو خوردهای سیاسی شروع میشود دعوا را به اقای میبدی وخانم رجوی تبریک میگویم مبارک است

لینک به منبع

2- کالبد شکافی قیام یا جنایتهای رجوی وعضدانلو

وقتی اعتراضات بحق مردم شروع وبه اشوب کشیده شد همان روز نوشتم که این اشوبها واتش زدنها وتخریبها خودبخودی نیست وکشورهای امریکا ، اسراییل ، عربستان وامارات وازایرانی ها مجاهدین وسلطنت وتجزیه خواهان ونولیبرالهای کثیف داخلی نقش دارند که امروزه برای همه مشخص شده وهمه انها به صحنه امده ودراینکه کارما بوده گوی سبقت را ازهم می ربایند وعملکردهای جنایتکارانه خود را با اب وتاب تعریف میکنند وهمه میگویند که دوسال درحال سازماندهی وامثالهم بودیم وبرکسی پوشیده نیست وبرای چندمین بارنوشتم که ورود انها به صحنه انهم درمزدوری ونوکری بیگانگان اولا باعث میشود قیام مثل سال96 به محاق برود ودوما ولی فقیه بهانه برای سرکوب پیدا میکند ودیدیم که همین طورهم شد وانها درخدمت ولایت بچشم ملت خاک پاشیده ونگذاشتند قیام مسیرخود رابرود ومتعاقبا ملت ایران وقتی توطئه را فهمیدند خودرا کنارکشیده وچاقو کشان وقداره بندان وتجزیه طلبان خائن دست به سلاح برده وتعدادی را کشتند وبا راهپیمایی های خود به کشورها ومزدوران داخلی وبیرونی انها گفتند هرگز نخواهیم گذاشت کشورما را ویران وتکه تکه بکنید افرین براین ملت هوشیارواگاه وایران دوست وایرانگرا ملت ایران با راهپیمایی ها ازولایت وسیستم حاکمیت دینی حمایت نکردند بلکه برعلیه وطن فروشان که بدنبال سوریه ای کردن ایران بودند وسه روز هم کشوررا سوریه ای کردند قیام وراهپیمایی وبربنا گوش رجوی ها وعضدانلو ها کوبیدند حال ببینیم رجوی وعضدانلو چه میگویند

نوشتاربالا بلندی دارد بنام کالبد شکافی قیام که نوشته (یکی ازویژگیها هدف قرارگرفتن نمادهای خاص خدمات رسانی به سلطه واستیلای حکومت ملایان است که وابسته به سپاه بودند ) اگرکلیپها را نگاه کرده باشید همه میگویند اموال مردم بوده است ایا اتش زدن جهیزیه دختری که پدرش با گریه میگفت بدبخت شدم ودیگرنمیتوانم جهیزیه تهیه کنم اموال سپاه است ایا فروشگاههای کوچک که درکناربانکها اتش گرفته اموال سپاه است ایا ماشینهای اتش نشانی واتوبوسهای خدمات شهری وامبولانسها اموال سپاه است ایا بگلوله بستن مردم وراننده های بیابانی درماهشهرواهواز اموال سپاه است نکنه با کامیونها وتریلی ها فرماندهان سپاه رابرای سرکوب جابجا میکردند که مورد حمله قرارگرفتند درجای دیگرهمین نوشتارمیگوید ( وقتی تمام راه های پیموده ی اعتراضی ودادخواهی رامسدود وبی نتیجه می بینند بنابراعلامیه حقوق بشر حق مسلم خود میدانند که بلاستقلال اقدام به شورش ودادخواهی برعلیه سلطه ومظاهر ونمادهای تثبیت سلطه گری ان کنند با این نظام باهیچ زبانی وراهی جزخشم وخروش ونمیتوان ونباید حرف زد) مگرملت راهپیمایی مسالمت امیز نمی کردند چه کسانی اتش زدند واشوب بپا کردند ودست به غارت زدند غیرازشمایان عمال بیگانه که یک عده شعبان بی مخ ورمضان یخی واصغر قاتلها را بجان ملت انداختید مگرکم راهپیمایی میشود کدام به اشوب کشیده میشود دیگرشما دم ازحقوق بشرنزنید که حقوق بشرکه چه عرض کنم بشریت را به تمسحرگرفته اید ازکدام استقلال حرف میزنند ازپولهای عربستان وامارات یا هماهنگی با ادمخواران امریکایی درپاراگراف پایانی نوشته ،کاملا مشخص است چه میخواهی جززبان خشم وخروش نمیتوان ونباید حرف زد حق هم دارند چون هنوزدردوران بربریت ووحشی گری زندگی میکنند وتاروپودشان درندگی وخوردن خون ورگ وپی وپوست استخون ملت است دراین چند روز دیدیم که کفتارها چگونه درکوچه وخیابون بجان ملت افتاده ودریدند وخوردند چرا برای اینکه برخونها سوارشده وبا کشته سازی زمینه چرندیات ومزخرفات خود را اماده کنند مگراولین باراست که رجوی وعضدانلو سواربرکشته ها ومکیدن خون انها میکنند دراشرف خودش میکشت وسیانور درحلق نیروهای مخالف می ریخت به میدانهای مین می فرستاد وازپشت گلوله میزد وبعد هم روضه ام عضدانلو وام رجوی برای نیروها میخوند ودراوج رذالت ودنائت وشقاوت امده وازمجاهدی ورزمندگی ومبارزه ومریمی بودن انها که بخاطرمسعود وراه او شهید شده اند میگفت وفکرمیکرد نیروها خبرندارند که جنایتهای خود را لاپوشانی میکنند انوقت دم ازحقوق بشرمیزنند وخواهان خشونت هستند ، هرکس درچنین شرایط سیاسی ومنطقه ای وجهانی صحبت از خشونت کند خائن به ملت وایران است ، مردم ایران گول این حرفهای مزدوران ونوکران صهیونیزم وامپریالیسم ووهابی عربستان وامارات را نخورید اینها دشمنان شما هستند ودرراهپیمایی ها هرخشونت طلبی را ترد ومنزوی کنید راه حل ایران درمقطع کنونی که دشمنان با کفتارهاشون منتظرتکه تکه کردن ایران هستند فقط وفقط قیام سراسری ومسالمت امیز است وبس

3- سخنی با هموطنان عزیز

هم وطنان عزیزبنده تمام تاروپودم ایرانگرایی ست ولی سوال این است که چرا به مجاهدین پیوستم و35سال ازعمرم را بنام مبارزه مسلحانه هدردادم دلیل این است که فکرمیکردم میشود با اسلام ودین به ایرانگرایی رسید دیدگاهی کاملا اشتباه ومتاسفانه خیلی دیرموضوع را فهمیدم ایرانگرایی یک تفکرجدا ومستقل ازسایرتفکرات است ونمیشود تفکرات ایرانگرایی را با اسلام ومارکسیست وسلطنت وسایرتفکرات با سریشم بهم چسبوند وبین انها وحدت نظری وفکری ایجاد کرد نمیخواهم وارد این بحثها بشوم تجربه سالیان ثابت کرده است که ازاحزاب وگروهها وسازمانها خیری برای مردم ایران درنمی اید زیرا که تمامی انها وابسته به بیگانه وحرکت وعمل انها نشات گرفته ازدستورات بیگانه است انها خط بیگانه را پیش میبرند وبیگانه هیچ هدفی جز تجزیه وتکه تکه کردن ایران را ندارد علاوه برتجربه سالیان همین چند روز گذشته را نگاه کنید چه بلایی برسرکشوراوردند ایرانگرایی برای حفظ یک پارچگی مملکت مرزبندی های خودش را دارد یعنی هم با مدعیان اپوزیسیون وهم با حاکمیت مرزبندی دارد تمدن دینی دروغی بیش نیست وازحکومت دینی با هرمرام ومذهب ودین ودیدگاهی تمدن وحق وحقوق مردم بیرون نمی اید وازطرف دیگربا نام ازادی نمیشود تمدن ایران را زنده وانرا نگه داشت زیرا تمامی حرفها چه حاکمیت وچه مخالفین ظرف که همان ایران باشد را نادیده میگیرند وبدون ظرف نمیشود ازدیدگاه دفاع کرد ایرانگرایی برای جلو گیری از تجزیه کشورورخنه بیگانگان مرزبندی های خودش را دارد ومیگوید برای رسیدن به ازادی وتمدن ایرانی ما باید با قیام سراسری ومسالمت امیزحاکمیت دینی را سرنگون وراه هرگونه دخالت خارجی واغتشاش واشوب را ببندیم وازطرف دیگراگرنوشته های بنده را درطی چندسال گذشته خونده باشید گفته ام نباید گذاشت ایران سوریه ای بشود وتقریبا هرروز هشدارداده وازشما عزیزان خواسته ام هوشیارباشید ودردام اعتراضات خشونت بار نیفتید زیرا ایران سوریه ای خواهد شد ودرچند روز گذشته دیدیم ایران را سوریه ای میکنند یا نه سوریه ای بودن همین است که دیدید اشوب واتش وخرابی وکشتاراست طرفداران خشونت یعنی سازمان مجاهدین وسلطنت طلبان وتجزیه خواهان ورهبران خائن کرد والاهوازی وهابی وکمونیست های اویزان به نظام سرمایه داری ودشمنان خارجی دراین چند روز چگونه حرکت وخواسته بحق ملت ایران را به بیراهه بردند وبا ایجاد اشوب حکومت دینی را تثبیت کردند وبا عملکردهاشون برعلیه منافع شما قدم برداشته وتظاهرات وخواسته های بحق را به انحراف برده وخاک درچشمان شما پاشیدند وحرکت مسالمت امیز وبحق شما را به محاق بردند وبهانه سرکوب را به دست حاکمیت داده وکشوررا امنیتی کردند نباید این دوموضوع را بهم مرتبط کرد ما با هردو جناح فکری مرزبندی سفت وسخت ومحکمی داریم ومخالف هردو هستیم وخواهان اعتراضات مسالمت امیز برای بدست اوردن حق وحقوق خود هستیم وازاشوب واغتشاش بیزاروبا تمام قدرت دربرابران می ایستیم ، ملت عزیز ایران هوشیارباشید دشمنان بیرونی وداخلی که ازانها نام بردم دنبال سوریه ای کردن ایران هستند وسه روز ایران سوریه ای شد وبا چشمان خود دیدید که اگرادامه پیدا میکرد ایران ما را ویران کرده بودند بنده بعنوان فردی که سالیان درمسایل سیاسی بودم  تظاهرات و جنگ مسلحانه شهری و جنگ جبهه ای وسوریه وعراق و افغانستان و یمن و لیبی را دیده ام که هرکدام دلایل خاص خودرادارد ولی سرجمع نتیجه این شده که می بینید کشورها را ویران کردند ومردمان را نابود وفرهنگ وتمدن انها را بخاک سیاه نشاندند بعنوان فردی که به اندازه خودش گرچه خیلی کم تجربه پیدا کرده ام باورکنید فقط با ایران گرایی میشود کشوررا ازاین وضعیت نجات داد وهدف بنده ازاین نوشته هم این است که بدانید راه حل قیام سراسری ومسالمت امیز است وهرگونه اغتشاش واشوب وگوش دادن به بیگانگان ایران نابود خواهد شد از ان دوری کنید واجازه ندهید هیچ قدرتی درایران عزیز اشوب واغتشاش کند وقتی تظاهرات میکنید هرکس را دیدید اشوب کرد ازان دوری ومرزبندی قاطع داشته باشید وبا نیروهای نظامی ضدیت نکنید انها هستند که امنیت شما را تامین میکنند وانها دشمنان شما نیستند یکی از خصوصیات ایرانگرایی قدرت نظامی ست بدون قدرت نظامی ایرانگرایی حرفی بیهوده وشکست خورده است انها درعراق قدرت نظامی را اگاهانه ازبین بردند وهمین بلا که می بینید را برسرملت عراق اوردند اتحاد مردم با نیروی نظامی ازواجبات مبارزه ست درتظاهراتها گرفتار احساسات وتعصبات نباشید بله وضع اقتصادی وزندگی روز مره شما سخت است درک میکنم ولی این مسایل وضدیت با فلان اخوند نباید دلیلی باشد که شما را گرفتارکند درمبارزه سیاسی احساسات وتعصبات جایی ندارد وصبروبردباری ومبارزه فعال راه حل است مرز بندی ها را سفت وسخت نگه دارید ونگذارید مرزهاتون بهم بریزد ومهمترین مرز بندی هم باید با اشوب طلبان واغتشاش گران باشد

(پایان)

جنایات مریم رجوی ، عزای مریم رجوی و سخنی با هموطنان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-توئیت-ضد-مردمی-تا-کپی-کردن-بیانیه-ترا/

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم نوامبر 2019:… ملت ایران اگر میخواهید سرنوشت خود را خود بدست داشته باشید و از دخالت بیگانگان جلوگیری کنید تظاهرات را مسالمت امیز برگزارکنید. راه هرگونه سو استفاده خائنین داخلی و دشمنان بیرونی را ببندید ونگذارید با اغتشاش آنها به اهداف خود برسند. راه حل تغییردرایران اعتراضات سراسری و مسالمت امیز است که قدرت نظامی را حفظ و جلو هرگونه جدایی بین نظامیان وملت را می بندد. گرچه معتقدم  اغتشاشات هدف اول و آخرش این است که بین مردم شقه ایجاد کنند. از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ 

مریم رجوی تظاهرات مردم ایراندروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

1- هماهنگی عضدانلو با ترامپ در دادن بیانیه

بین عضدانلو وامریکا هماهنگی وجود دارد وکارعضدانلو مشروع کردن عملهای ادمخواران امریکا برعلیه ملت ایران است درهفته گذشته درایران تظاهرات راه افتاد که عضدانلو بیانیه ای داد که روی موشک واتم انگشت گذاشته بود مردم درخیابون برعلیه گرانی بنزین تظاهرات کرده اند عضدانلو روی اتم وموشک انگشت میگذارد ایا درد مردم موشک واتم است ویا این حرفها زمینه سازی عملهای بیگانگان ودشمنان ملت ایران است چرا عضدانلو دربرابرفوت کودکان بیماری پروانه بخاطرنبود پانسمان خاص می میرند واو درسکوت است ومرض اتم وموشک گرفته است چرا دربرابرعملهای ضد بشری وجنایت علیه بشریت سکوت است ولی برای اتم وموشک دل میسوزاند که اتم وموشک برای ملت ایران بد است اخ است ولی تحریم وفوت کودکان بخاطردارو ونان مباح وجایز است چرا مردم ایران دست به تظاهرات زدند بخاطر سیاست نو لیبرالی وسرمایه داری که ازرفسنجانی درایران شروع وبا خاتمی وروحانی ادامه پیدا کرده است عضدانلو بما بگوید که طرفدارکدام سیاست است نو لیبرالی یا سوسیالیستی گرچه بنده معتقدم رجوی وعضدانلو هیچ گونه علاقه ای به سیاستهای سوسیالیستی ندارند ومثل سایرمسایل دروغ میگویند کسی که رسما درفرانسه دهها بار می گوید به تجارت ازاد وجهانی معتقد است وخواهان اجرای ان است یعنی همان سیاست نو لیبرالی روحانی ودارودسته که حواله امریکا میکند یعنی که اگربه حاکمیت برسد دنبال مذاکره وفروختن مملکت است یعنی برجامهای عضدانلویی که نام انقلابی دارد رابخورد مردم میدهد وکشوررا ویران میکند چرا چنین حرفهایی را می زنم ببینید دربیانیه روز گذشته کاخ سفید که یک هفته بعد ازبیانیه عضدانلو صادرشده چه میگوید

ما از اعتراضات مردم ایران حمایت می کنیم درکنارمردم ایران ایستاده ایم وایران اتم وموشک وتروریسم را دنبال کرده است

می بینید عین حرفهای عضدانلو را می زند منتهی با یک هفته تاخیر یعنی اینکه درهماهنگی اول عضدانلو بیانیه  رازودترمیدهد وبخیال خودش اتم وموشک را نامشروع وغیرضروری می کند وزمینه بیانیه کاخ سفیدرااماده وشرایط انرا مهیا میکند تا کاخ سفیدبیاید وسواربرحرفهای عضدانلو بحث اتم وموشک را وسط بکشد حرف عضدانلو وترامپ این است که اتم وموشک را رها وبرجامها را امضا وخود را مثل قذافی وصدام ابله خلع سلاح تا بیایم خاک کشورتون رابه توبره بکشم وبا تروریسم به جان ومال وناموستون تجاوز کنم معانی حرفها این است

سیاست تحریم سیاست خلع سلاح اتمی وموشکی وامثالهم برازنده رجوی وعضدانلوست نه ملت ایران ، ملت ایران امنیت خود را فدای هیچ چیز نخواهند کرد بنظربنده جدا ازجوسازیها ، اتم وموشک های قاره پیمای هسته ای وهیدروژنی حق ملت ایران است وبرای حفظ امنیت خود دروهله اول درست کردن زندگی ارام وشرافتمندانه ودوم قدرت نظامی ست که امنیت را حفظ ودهان یاوه گویانی مثل ترامپ وعضدانلو را می بندد بنده طرفدارایرانگرایی مقتدربوده وهستم وبرخلاف رجوی وعضدانلو که دنبال فروش مملکت وخلع سلاح وتجزیه ایران هستند بنده دنبال احیای امپراتوری نظامی وزمینی وفرهنگی وتمدنی ایران هستم درست ضد ورودرروی رجوی وعضدانلو وادمخواران غربی تا کورشود هرانکس که چشم دیدن ایران اینده وامپراتوری انرا ندارد ملت ایران باید سه کاررا انجام بدهند یک تولیدات داخل واستفاده ازانرژی همگانی ومبارزه تمام عیاربا فساد ودوم حرکت پرشتاب وبا سرعت بسمت قدرت نظامی وصنعتی وخودکفایی درتمامی زمینه ها وسوم دوری از واردات واقتصاد دلالی ، اگرموارد فوق اجرایی نشود دشمنان خارجی وداخلی ایران عزیز را تکه پاره خواهند کرد اگرهم تابحال نتوانسته اند بکنند دقیقا بخاطرهمین اتم وموشک وقدرت منطقه ای ست برای همین هم هست مدام صحبت از کنارگذاشتن موشک واتم ومنطقه میکنند دوماه پیش خانم موگرینی نقشه تقسیم شده ایران به هفت کشوررا منتشر کرد ودوسه روز پیش هم بنیاد هادسون نقشه تجزیه شده ایران را منتشرکرده که حاکی از خواسته اروپا وامریکا ودشمنان داخلی ایران است وبی دلیل درچنین شرایطی منتشرنمیکنند ولی انشالله بگورخواهند برد

2- توئیت ضد ایرانی و ضد مردمی مریم عضدانلو نشانه ماهیت پلید اوست

در ایران بنزین گران شد موافقت خودرا با سه شرط رسما اعلام کردم یکم جلوگیری ازفساد وچپاول دوم جلوگیری ازگران شدن سایرمایحتاج مردم وسوم تمامی پولها بدون یک ریال حیف ومیل به افراد بی بضاعت برسد درغیراینصورت واجرانشدن سه مورد فوق عملی ضد مردمی ست بگذریم ازاینکه خواهان تمرکزبرتولید داخل بوده ودشمن تفکرات نو لیبرالی موجود درایران بوده وهستم ولی با اعلام خبرتعدادی برای اعتراض به خیابونها امدند هم اعتراضات مسالمت امیزرا حق هرایرانی دانسته ومعتقد بوده وهستم که راه حل ایران ازداخل ایران وبا اعتراضات مسالمت امیز وتعغیرحاکمیت با راه کارقانونی میسر است وهرگونه حرکتهای غیرمسالمت امیزرا بازی درزمین دشمن میدانم که ازبیرون هدایت وپیگیری میشود وانهم کارامریکا واسراییل وعربستان وامارات ومجاهدین وتجزیه طلبان وطرفداران سلطنت دانسته وشدیدا مخالف ان هستم ومعتقدم که باید بانیان اصلی درمنطقه را قبل ازهرچیزی کوبید دراین میان مریم عضدانلو درتوئیتی نوشته

(با جنگ افروزی وپروژه های ضد میهنی اتمی وموشکی درخدمت غصب حاکمیت مردم بکار میگیرند)

– تمام حرف رجوی وعضدانلو دراین جمله خلاصه میشود وبقیه حرفها یاوه های همیشگی ست اعتراضات چه ربطی به اتم وموشک دارد غیرازکشورهای فوق که نوشتم چه کسانی خواهان برچیده شدن اتم وموشک ایران هستند می بینید که عضدانلو خواسته صهیونیزم ادمخوارپمپئو را نشخوارمیکند این حرف  غیرازگزیدگی ازموشکهایی که برسراسرائیل درسه روز گذشته باریده چیز دیگری نیست نتانیاهوی صهیونیست وکودک خوارموشک میخورد که درگیری های داخلی انهاست نمیدانم چرا رجوی و عضدانلو همراه سیاستمداران اعراب مثل سوسمار برشته شده داخل ماهیتابه جلز وولز میکنند  درحقیقت میگوید چرا ایران باید اتم وموشک داشته باشد وخودرادربرابرحملات صهیونیزم وامپریالیسم وعربها بیمه کند موشکها را بگیرید وایران را بی دفاع وحمله ونابودوتکه پاره کنید

ـ میگوید موشک واتم درخدمت غصب حاکمیت مردم است البته حاکمیت مردم اسم مستعارمسعود رجویست که همیشه میگفت خمینی حق حاکمیت مرا غصب کرده است پس می بینیم دلش بحال مردم نسوخته بلکه ازانها سو استفاده میکند تا حاکمیت رابدست بیاورد که حق خودش میداند برای همین هم خواهان نابودی اتم وموشک است زیرا میداند تا این دومورد درقدرت نظامی ایران است رجوی وعضدانلو هرگز به حاکمیت نمی رسند زیرا منتظرند تا ادمخواران غربی به ایران حمله واورابه حاکمیت برسانند که اتم وموشک مزاحم حمله است ..

چرا اینقدر از اتم و موشک وقدرت نظامی حمایت میکنم وخواهان قدرت بیشترهستم زیرا قدرت نظامی را درراستای منافع ملی میدانم وبارها نوشته ام اگرقدرت نظامی نباشد غربی ها واعراب کشورما را تکه تکه خواهند کرد وازمردم هم میخواهم دراعتراضات رفتارمسالمت امیز داشته باشند واجازه ندهند عوامل بیگانه اعتشاش بوجود بیاورند وهدف چیزی جزبه حاشیه بردن قدرت نظامی وحمله وهجوم به کشورچیزدیگری پشت ان نخوابیده است اینجاست که پی به خواسته مریم عضدانلو می بریم که هم راستا با جهان سرمایه داری وصهیونیزم وسیاستمداران وخائنین به مردم منطقه است ملت ایران اگرمیخواهید سرنوشت خود را خود بدست داشته باشید وازدخالت بیگانگان جلو گیری کنید تظاهرات را مسالمت امیز برگزارکنید راه هرگونه سو استفاده خائنین داخلی ودشمنان بیرونی را ببندید ونگذارید با اغتشاش انها به اهداف خود برسند راه حل تعغیردرایران اعتراضات سراسری ومسالمت امیز است که قدرت نظامی را حفظ وجلو هرگونه جدایی بین نظامیان وملت را می بندد گرچه معتقدم  اغتشاشات هدف اول واخرش این است که بین مردم شقه ایجاد کنند که دوری وجدایی ازنظامیان همان شقه اصلی ومد نظردشمنان است ملت ایران نیروهای نظامی پاره تن شما و فرزندان وبرادران وپدران شما هستند مبادا خودرا جدا ازانها بدانید که فتنه بزرگ برای دشمنان محقق میشود بهمین دلیل هم هست که غربیها واعراب ودشمنان داخلی همیشه خواستاربرچیده شدن اتم وموشک هستند هرکس درتضعیف این دو قدرت حرکت کند ضد مردم ایران است انها میخواهند برجامهای دیگررا تحمیل کنند برجام قراردادبدترازترکمن چای وباید برجام را پاره وخیال دشمنان را راحت کرد عضدانلو هم بداند با نوشخوارحرفها وخواسته های دشمنان ایران که خودش هم یکی از انان است به اهداف پلید وضد ایرانی خود نخواهد رسید ملت ایران هوشیارتر ازاین بازی هاست

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

***

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: