مرگ و نیستی ، سرانجام قربانیان ذهن بیمار رهبر عقیدتی مجاهدین

Follow Share on Tumblrارسال – آرش رضایی، نیم نگاه، هفدهم ژانویه 2015:…  فرقه ستیزه جوی مجاهدین خبر از مرگ دو تن از افراد تحت سیطره اش در اسارتگاه لیبرتی و کمپ آلبانی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۳ را داد. مهین افضلی مادر(عاصفه حیدریان ، مدتی در مرکز ۱۵- فرمانده تانک – در مخابرات) … Continue reading مرگ و نیستی ، سرانجام قربانیان ذهن بیمار رهبر عقیدتی مجاهدین