مرگ یک شقایق زخمی

Follow Share on Tumblrارسال – مهدی خوشحال، ایران فانوس، چهارم سپتامبر 2013: …  مسعود رجوی، امیر حائری را که فرزند دشمنش بود و 51 تن مجاهدین دیگر را البته به دلایل متنوع قربانی کرد. اول این که آنان را در نقطه ای کاشت تا در اثر تحریک و سیگنال و اعلام جنگ، عفریت مرگ آسان … Continue reading مرگ یک شقایق زخمی