مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

Rep. Brad Sherman Rep. Tom McClintock Saddam Hussainصابر تبریزی، هجدهم ژوئن 2020:… یک ادعی صد درصد درروغ درادامه ی پیام : ” مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است. مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت “. مگر ازنظر شما، رهبری مردم ایران حق رجوی نبوده که مثلا دزدیده شده وشما موظفید این مورد مسروقه را باو برگدانید؟ مردم بموقع خود حقی در رهبری برای رجوی قائل نشدند وبنابراین شما برخلاف نظر مردم دست به اینقدر ترور زده واینهمه برعلیه وطن جاسوسی کردید و صف خود را بکلی ازمردم جدا نمودید وحالا باچه رویی میگویید میخواهید برای آزادی آنها مبارزه کنید ودرعین حال از سلطه گران بخواهید که همین مردم را با ترور اقتصادی بی سابقه درتگنا قرار دهند؟! مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن 

تظاهرات فرقه رجوی در آمریکا یا تسکین درد اخراج بولتونآنانی که دل در گرو جان بولتون و اجنبی داشتند

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

چرا مریم رجوی از ناتوانی حکومت آمریکا در کنترل کرونا سخن نمیگوید؟!

29/03/1399

در خبرها آمده است که کنگرس من های آمریکا که سردست هایشان توسط دوستان باند رجوی هدایت شده اند، طی صدور قطنامه۳۷۴ ، بنحو شریرانه و وقیحانه ای درامور داخلی ایران دخالت کرده و مریم رجوی بعنوان یکی از دشمنان قسم خورده ی انسانیت ومردم ایران را خوشحال نموده تا پیامی  صادر نموده وبرای چند صباحی بخودش  روحیه ودلخوشی داده و اسرای خود را سرگرم تر نگه دارد.

توضیح اینکه این پیشنهاد لایحه را سال 2019 به کنگره بردند و از آن زمان هم حتی یک قدم برای تصویب آن برنداشته اند. البته تعدادی امضاء زیر آن جمع کرده اند که اکثر امضاء کنندگان صرفا بخاطر ضد ایرانی بودنش و به پشتوانه تایید لابی اسرائیل امضا کرده اند. لینک به لایحه پیشنهادی که از پارسال تکان نخورده. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/374?r=8&s=1

پریروز در امریکا یک جلسه آنلاین با دو سه نفر از لابی هایشان برگذار کرده اند و ویدئو گرفته و پخش کرده و مجددا این لایحه پیشنهادی را باز مصرف کرده اند

لینک به سایت سازمان در امریکا. سازمانی که تحت نام ایرانیان امریکا رابط لابی اسرائیل و سازمان در امریکااست

https://oiac.org

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

بعد هم فرد معلوم الحالی مثل شهریار کیا (که قبلا در اشرف مامور خوشخدمتی و مسئول برگزاری بزم برای امریکایی ها بود) را گذاشته اند که در سایت شورای ملی مقاومتشان آسمان وریسمان ببافد که بله این را الان برده اند پیش پمپئو و الان که دبیرکل سازمان ملل گفته که “موشکهایی که به عربستان اصابت کرده ایرانی بوده” و الان که آژانس میگوید “ایران دارد بمب اتمی می سازد” و از این قبیل چیز ها، پس امریکا باید ما را بعنوان آلترناتیو ایران بشناسد و بعد از اشغال نظامی ایران، ما را به تخت و تاج برساند.

https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-resistance/the-u-s-house-majority-stands-with-irans-people-and-resistance/

Rep. Brad Sherman Rep. Tom McClintock Saddam Hussain

درهر صورت ، قسمت هایی ازاین یک کلاغ و چهل کلاغ کردن های مریم رجوی را باهم بخوانیم وحرف هایی درمقابل این خائن وطن ودزد ناموس نزدیک ترین افراد به شوهر وخودش بزنیم .

درابتدای پیام آمده است :

” ایرانیان آزاده، قانونگذاران عزیز، به همه شما به‌خاطر حضور در این کنفرانس که در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و حسابرسی از استبداد دینی حاکم بر ایران که اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان امروز است، درود می‌فرستم “.

ایرانیان آزاده مفهومی دیگر هست واین قانون گذاران که باید حواس شان جمع باشد که قوانین همواره بنفع یک درصد مردم آمریکا ( ثروتمندان افسانه ای ) به تصویب برسد ، چیزی دیگر!

یعنی اگر شما به هردوی اینها درود میفرستید ، مزور بوده و درحد خود میکوشید که مرز ” خلق ” را با ” ضد خلق ” قاطی کرده و هواداران خود را – ونه مردم را که توجهی به این شارالاتانیزم شما ندارند- فریب دهید.

این کنگرس من ها ، ماهیتا نمیتوانند نه تنها بنفع مردم ایران ، بلکه بنفع اکثریت مردم آمریکا کاری انجام دهند.

آزادی ازدید آنها ، میزان برخورداری هرچه بیشتر یک درصدی ها ی یاد شده از ثروت ونعمت است که این امر با آزادی بقیه ی مردم منافات دارد وشما بهتر است بدون تذکر امثال من ، دراینکه یکطرف قضیه را انتخاب کرده و پابوس این قانونگذاران هستید ، صداقت بخرج داده واینقدر به شعور مردم آزاده توهین نکنید!

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا – کلیسای تیرانا، نماد پایان تاریخ مصرف مجاهدین خلق

دوباره :

” در ابتدا مایلم از نمایندگان، تام مک کلینتاک و برد شرمن به‌خاطر نقش کلیدیشان در پیشقدم‌شدن برای قطعنامه ۳۷۴ تشکر کنم “.

یکی ازاینها عضو حزب جمهوریخواه ودیگری وابسته ی حزب دموکرات آمریکاست وملاحظه میشود که گرفتن حق وحساب ازمریم، جمهوریخواه ودموکرات نمیخواهد.

بخصوص اینکه دیگر صحبت از دوحزب درآمریکا کردن، سادگی محض است واین دوحزب دراصل دو بال های یک حزبند با دوجناح راستگرا و ضد اکثریت قاطع مردم جهان!

همچنین :

” قطعنامه‌یی که امروز مورد حمایت اکثریت دو حزبی نمایندگان کنگره قرار گرفته، تبلور حمایت مردم آمریکا از خواسته مردم ایران برای یک ایران آزاد، یک جمهوری بر اساس آرای مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملیتها و یک ایران غیراتمی است “.

تصمیمات این دو حزب ماهیتا یک حزب و سخنگویان منافع نیم درصدی های مفتخور وجهانخوار آمریکا هستند وهیچ دلیلی ندارد که بخواهند از آزادی واستقلال مردم ایران حمایت کنند که اگر میکردند، ما باپدیده ی نحسی بنام کودتای 28مرداد 1332مواجه نبودیم.

شما رجویست ها هم سیاست و دین را باهم قاطی کرده والبته ازدین بنفع سیاست های پلید خود سوء استفاده میکنید و به اعضای قومیت های دیگر که درتشکیلات شما هستند، باازبین بردن زبان مادری آنها جفا میکنید وزنان را هم که دیدیم چگونه به آزادی رسانده ورقص رهائی برای آنها براه انداختید و …

شما صلاحیت کارهایی که ازانجام آنها بطور مزورانه ای دفاع کرده اید ، ندارید و بطور بیشرمانه ای بما دروغ تحویل میدهید.

ضمنا تحقیقات اتمی و استفاده ی صلح آمیز از این فنآوری ، حق تمامی دولت هاست واین فرق میکند با داشتن سلاح هسته ای که ایران ندارد وملتزم به عدم ساخت آن است!

شما چرا این حساسیت را درمقابل اسرائیل اشغالگر ودارنده ی ده ها وصدها کلاهک وموشک اتمی است ، ندارید؟!

یک ادعی صد درصد درروغ درادامه ی پیام :

” مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است. مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت “.

مگر ازنظر شما، رهبری مردم ایران حق رجوی نبوده که مثلا دزدیده شده وشما موظفید این مورد مسروقه را باو برگدانید؟

مردم بموقع خود حقی در رهبری برای رجوی قائل نشدند وبنابراین شما برخلاف نظر مردم دست به اینقدر ترور زده واینهمه برعلیه وطن جاسوسی کردید و صف خود را بکلی ازمردم جدا نمودید وحالا باچه رویی میگویید میخواهید برای آزادی آنها مبارزه کنید ودرعین حال از سلطه گران بخواهید که همین مردم را با ترور اقتصادی بی سابقه درتگنا قرار دهند؟!

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

بازهم

” در مواجهه با چنین بحرانهای عظیمی، خامنه‌ای و روحانی تلاش کردند از فاجعه کرونا به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند تا خشم مردم و شکست‌های بین‌المللی و منطقه‌یی‌شان را بپوشانند “.

هیچ آدم عاقلی نمیتواند این تصور را بکند که کرونا که بار عظیم مالی بر روی دوش دولت گذاشته ، مورد سوء استفاده ی حکومت ودولت ایران باشد.

ضمنا ایران علیرغم ناکامی های داخلی ای که برایش از 400 سال پیش  حادث شده و سیر این بلا هنوز هم ادامه دارد و عوامل مختلفی دراین کار دخیلند، درسیاست خارجی که هدف اصلی اش جلوگیری از ایجاد اسرائیل بزرگ که دراینصورت کشور ما باید تکه تکه شده وبه چند کشور ضعیف وتوسری خور تبدیل شود ، عملکر بسیار خوبی داشته ودرصف اول کشورهای مبارزه کننده با تروریزم قرار گرفته ودراین راه شکست معنی ندارد.

پس دلیل برخورد ضعیف  دولت آمریکا  با کرونا که باید درمقابل دولت ایران اظهار شرمندگی کند برای چیست و خانم رجوی جگونه است که دراین مورد حرفی نمیزند؟؟!

همینطور :

” مقاومت ایران از دیرباز تأکید کرده، خواهان احیای شش قطعنامه شورای امنیت ملل ‌متحد علیه این رژیم و تمدید تحریم‌های بین‌المللی علیه هر گونه معامله تسلیحاتی با آن می‌باشد “.

هرکشوری که اسلحه ی اضافی داشته باشد، حق دارد مازاد براحتیاجش را بفروشد واگر کمبودی دارد ، مجاز است ازکشورهای دیگر خریداری کند وهیچ منعی برای این کارها وجود ندارد.

شما بخاطر چیست که میخواهید ایران استثنائا از این حق محروم گردد؟!

ونیز :

” قرار گرفتن منتخبان مردم آمریکا در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای رهایی ایران از بیش از ۴۰ سال کشتار و سرکوب و فقر و تروریسم شایان تقدیر است و نشانه همبستگی عمیق بین مردم آمریکا و ایران است “.

هیچ منطقی وجود ندارد که این مدافعان سینه چاک یک درصدی های آمریکا درکنار مردم با اکثریت مطلق زحمتکش قرار گیرد.

اقدامات ضد مردمی این نخبگان نوکر نیم درصدی ها متنعم ، هیچ ارتباطی با منافع مردم ایران وآمریکا ندارد وما مردم آمریکا را درتظاهرات دهها میلیونی اخیرشناختیم والبته توقع همکاری وهمیاری با آنها را داشته وبرایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

موفقیتی که  نباید جز به آزادی وعدالت اجتماعی منتهی شود.

صابر تبریزی

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/واکنش-مریم-عضدانلو-رجوی-به-خبر-اخراجش-ا/

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم نوامبر 2019:… خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگر بازنشسته باشند. واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه 

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا

1- چرا عضدانلو بدوبدو خودش را به پاریس رساند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگربازنشسته باشند وانها اگردرراس کارباشند هرگز سیاست ومنافع حزبی وکشورخودرا فدای عضدانلوها نخواهند کرد درنتیجه این حرفها بی معنی وبیهوده ست کما اینکه دراین سالیان دیدیم که کاری برای عضدانلو جز انتشارعکس نکرده اند وبهره دیگری ندارند عضدانلو مثل اربابش ترامپ درحال التماس برای عکس انداختن با هرکسی که ازخیابون رد شود است تا اورا بعنوان رهبرجهان معرفی وخودرا خلاص کند دیدیم که درجریان اشرف ولیبرتی هرچقدراز اینها رادورخودش جمع وپول های هنگفت به انها داد نتوانستند جلواخراج او ازعراق را بگیرند واگردولت فرانسه تصمیم جدی برای اخراج داشته باشد نه پدران ومادران روحانی ، نه مریم زن خدا ، نه عیسی پسرخدا ، نه داروغه های پاریس ونه سرگزمه های فرانسه قدرت انرا دارند ونه چنین کاری خواهند کرد که جلو اخراج رجوی وعضدانلو ازپاریس را بگیرند عضدانلو درپس خبرها وداستانها حرکت میکند وسعی درپاک کردن خبراز صفحه روزگاراست ایا میتواند چنین کاری را انجام بدهد ؟ هرگز قادرنبوده ونیست وبیهوده تلاش میکند تا ازسرنوشت محتوم وشوم خود جلو گیری وانرا به تاخیربی اندازد سرنوشت انها بخاطرخیانت به ملتهای ایران ومنطقه وحمایت ازداعش ودیگرگروه های تروریستی دست پرورده ادمخواران امریکا ووهابی عربستان روبه نابودی ست ونمیتوانند ازسرنوشت خود جلو گیری کنند قانون تکامل وجهان هستی سرسخت یک سویه وتعغیرناپذیراست 

هیچ احدی وقدرتی توان تعغیرقوانین حاکم برهستی وتکامل را ندارد وزیرچرخهای حرکت ان له ونابود وپودرمیشود تاریخ بسیاراز ضد ملتها بخود دیده وهمه را نابود کرده ولی ملتها درحال حرکت به جلو واینده هستند وعضدانلو هم جدای از اجداد ونیاکان خود نیست وتجربه امروز کشورهای منطقه بازبیانگرهمین موضوع است گرچه نیازبه بینه نداشته وندارد حال عضدانلو درپس خبرها هرچقدرمیخواهد ازاینجا بدوبدو به جای دیگربرود ولی نمیتواند سیرتحولات مردمی را به تاخیربی اندازد وسرنیروهای وارفته شیره بمالد کارهای عضدانلوبیشترمصرف داخلی دارد تا هم نیروها را درالبانی سرپا نگه دارد وهم به هواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی دلداری بدهد که ما هستیم ولی فرق است بین ما هستیم تا ما هستیم ، بستگی دارد که چگونه باشی وبنده فکرمیکنم بودن عضدانلو ورجوی از ان ما هستیم ها است که روند حرکت بسمت نابودی واضمحلال تاریخی ست

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو ازالمان شرقی الگو برداری کرده اند

زندان خود بلای اجتماعی ست ازانجایی نشات میگیرد که هیئت حاکمه نمیتواند دردها ومشکلات ومرارتها وبلایا یی که جامعه رابنابودی میکشاند راه حل درستی ارائه بدهد وبلایا ومصایب ومشکلات را ازجامعه پاک ونابود کند  به زندان سازی روی میاورد وبه مشکلات خود اضافه میکند بعد شکست المان درجنگ جهانی دوم المان به دوقسمت شرقی وغربی توسط قدرتهای جهان یعنی امریکا وانگلیس وشوروی تقسیم شد که قسمت شرقی به شوروی سابق وقسمت غربی به امریکا رسید والمان رابین خود تقسیم کردند ازانجاییکه نظام سرمایه داری شروع به سرمایه گذاری وراه اندازی المان غربی کردند وضعیت مردم تا حدودی بهترشد ولی درقسمت شرقی بخاطر دیدگاههای ارتجاعی وعقب مونده کمونیستهای شوروی که توان حل هیچ موضوعی رانداشتند وبا ادعای سوسیالیزم ملت های تحت سیطره خودرابه فلاکت کشاندند مردم اروپای شرقی ناراضی شدند چون درالمان شرقی برلین پایتخت به دوقسمت تقسیم ودو دیدگاه متضادهم حکمرانی میکردند مردم اختلاف فاحش زندگی درشرق وغرب را با چشمان خود میدیدند ونارضایتی ها به جایی رسید که مردم المان شرقی فرار و به قسمت غربی پناهنده می شدند ازطرف دیگرتعدادی اندیشمند ویا هنرورز وهرکسی که فکرمی کردند ممکن است بلای جان انها بشودرا هم خود به المان غربی اخراج میکردند تا ازشرانها راحت بشوند وقتی خروشچف با فرار گسترده مردم روبروشد ازانجایی که قدرت حل تضادها را نداشت دستورداد دروسط برلین دیواری بطول 155 کیلومتربکشند وبا این جدا سازی دیواری وزوری بخیال خود مشگل را حل کردند ولی بدلیل تفکرات عقب مونده نتوانستند تشخیص بدهند که اینگونه اعمال روزی ودرجایی برسرخودشون خراب خواهد شد با این مقدمه برویم وببینیم رجوی وعضدانلو دربرابرمشکلات چه راه حلی را رفته اند ویا میروند دراشرف وقتی انقلاب شد به بهانه پاکی دست به جداسازی ودیوارکشی اطراف مقرات زد وزنان را ازمردان جدا کرد فکرمیکرد با این دیوارکشی مشگل راحل کرده بعد هم دیوار اطراف مردان انهم به اسم خروج با ویزا زد افراد را درمقرات دروضعیت ایزوله قرارداد بگذریم ازاینکه کلا با محدود کردن اشرف ولیبرتی درعراق همان دیواربرلین را کشیده بود امروز هم که در البانی وقلعه مانز زندگی میکنند بازبا الهام از المان شرقی وخروشچف اطراف مقرانهم دراروپا وبستن دربهای ان ونگه داشتن نیروها دروضعیت جزامی وایزوله وقطع کلیه مراودات با جامعه البانی ودرست کردن جامعه بسته دردرون خودش باید گفت رجوی وعضدانلو تیرانا را تبدیل به برلین کرده ودیوار دروسط پایتخت کشیده اند

اینکه دولت مافیایی وفاسد البانی با انها همکاری وتسهیلات دیوارکشی درپایتخت خود را فراهم کرده اند دلیل براین نیست که همه چیز تحت کنترل قراردارد واینگونه دیوارکشی ها بیانگرضعف ایدئولوژیک وسیاسی وتشکیلاتی رجوی وعضدانلوست که توان وقدرت وظرفیت حل واقعی معضلات را ندارند توان انها فقط دربگیروببند وکشتن وزندانی کردن است راه حل مشکلات جامعه از این طرق ها میسرنیست وهیچ کس نمیتواند با دیوارکشی وزندان سازی بلایای جامعه را حل کند بلکه روزبروز برشدت وحدت بلایا افزوده وغیرقابل کنترل میشود باید منتظرروزی بود که نیروهای رجوی وعضدانلو مثل مردم المان شرقی ازدیواربالا بروند وخود راخلاص ودیوارهای مانز را خراب ونابود کنند اگردیواربه داد المان شرقی وشوروی رسید به داد رجوی وعضدانلو هم خواهد رسید این عملها بیانگرتفکرات ارتجاعی وعقب مونده وفئودالی انهاست وشاید هم تفکرات برده داری دارند که اینگونه عمل میکنند رجوی وعضدانلو فسیلهای تاریخ ایران هستند انهاعصاره وفضایل ارتجاع وعقب ماندگی وتفکرات پوسیده اسلام سیاسی هستند درتاریخ وفرهنگ ایرانگرایی ملت جایی نداشته ونخواهند داشت حال هرچقدرمیخواهند دیوارهای برلین را دراطراف خود بلند تروقطورترکنند انچیزی که برهمه این مشکلات غلبه میکند عشق به ازادی ورهایی واستقلال فردیست وهیچ قدرتی رایارای نابودی دلهای عاشق نیست اگرتوانستند عشق وعلائق وخواسته ها را سرکوب کنند خواهند توانست برسرنوشتها مسلط بشوند ولی عشق چیزی ست که درمحدوده هیچ حصاری قرارنمی گیرد وپیوندش را با جهان هستی هرروز مستحکم وازدیوارها عبور میکند درطول تاریخ دیکتاتورها وسرکوب کنندگان خلقها ومرتجعین وواپس گراها وفسیلها به بد دردی مبتلا شده اند ونام خود را با ننگ وعاربرسینه تاریخ بثبت رسانده اند که سرنوشت رجوی وعضدانلو هم جدای ازسرنوشت سایرین  نیست

لینک به منبع

3- دروغهای تبلیغاتی قلم بدستان رجوی

نوشتن قبل ازهرچیزی صداقت وروراستی وامانتداری میخواهد که درسیستم اعتقادی رجوی وعضدانلو جایی ندارد وتا دلتون بخواهد دروغ ودغل بخورد خواننده میدهند که این موضوع ازتفکرات بورژوازی وضد ملتها نشات میگیرد که گوبلز نمونه بارز ان ودرعصرحاضرترامپ وپمپئو وسایرادمخواران امریکایی دست هردروغگویی رااز پشت بسته اند ازانجایی که رجوی وعضدانلو وقلم بمزدانش با این گونه افراد سروکروحشرونشردارند کمال همنشین درانها اثرکرده واین اثربه هواداران ونیروهای انها هم سرایت کرده است سینا دشتی قلم بمزد حقیررجوی درباره عراق نوشته ودرانجا مدعی شده که درعراق نیروهای وابسته به حاکمیت دینی درایران ومزدوران وشبه نظامیانش تا بحال 2500 نفررا کشته وده هزارنفری راهم زخمی کرده اند درزمانی وصورتی این حرف را میزند که عامل اغتشاش درعراق ولبنان سیستم دولتی لبنان وعراق است سیستمی قبیلگی وطایفه ای که انگلیس وفرانسه درلبنان وامریکا درعراق پیاده کرده است رجوی وعضدانلو بدون درنظرگرفتن این موضوع ازیک طرف واینکه امریکا وعربستان وامارات واسراییل با همکاری رهبران خائن کردها به ملت خود عامل دیگراشوب هستند ونیروهای امنیتی انها وحقوق بشروکلاه سفیدها وعفو بین الملل وسازمان حقوق بشر که تمامی انها وابسته به امریکا هستند درعراق حضوردارند وهرچیزی را ده برابر گزارش میدهند که سوریه ولیبی ویمن وافغانستان شاهد این مدعا هستند سینا دشتی گوی سبقت را دردروغگویی وشارلاتانی رسانه ای ازانها ربوده  وبا اماروارقام تقلبی وغیرواقعی سعی دراین دارد که ازتغارشکسته عراق ماستها را درکف خیابون لیس بزند درحقیقت کارسینا دشتی لیس زدن پاهای امپریالیسم وخوش رقصی نوکرمابانه او دربرابرامریکاست همان بورژوازی که رجوی انرا تهدید داخلی میدانست

ازانجایی که سازمان مجاهدین شعبه ای ازارکان بورژوازی شده است وتمام مرزهارا کنارگذاشته سینا دشتی دروقاحتی وصف ناپذیربا رقص وپایکوبی دروغین سعی درلاپوشانی ان دارد وبا این دروغ ودغلها میخواهد مجاهدین ودرراس همه رجوی وعضدانلو را دراین گونه عملکرد ها تبرئه کند ومدعیست که خبرها را ازداخل عراق وازمردم گرفته است درصورتی که ارگانهای یاد شده دربالا که وضعیت انها برای تمام جهان مشخص است میگویند 250 نفرکشته شده اند ما باید کدام راباورکنیم این عملکردها ودادن امارهای چند ده برابری چیزی جزاثبات نوکری ومزدوری برای بورژوازی نیست ومیخواهد با این گونه امارها خودرا درچشمان دشمنان ملتها خوب ومطیع نشان بدهد ولی بداند که امریکا هرچقدرهم برایش خوش رقصی کند وقتی زمانش برسد مثل دستمال کاغذی انها رابه سطل زباله می اندازد که کردهای سوریه جلو چشمان انهاست دراشرف که بودم بارها وبارها نوشتم وگفتم که هدف امریکا تجزیه عراق است ومیخواهد عراق رابه سه کشورسنی وشیعه وکرد تقسیم واین عمل درراستای خاورمیانه بزرگ است که برای عراق مناسب نیست باید بگویم رجوی وعضدانلو با این عملکرهایشون هیچ هدفی ندارند الا اینکه به تجزیه عراق سرعت ببخشند شاید که ازتغارامپریالیسم انهم ازنوع شکست خورده ووارفته اش چند گرمی ماست لیس بزنند ولی بدانند که این ماستها الوده به سم ومرگ موش است که انها را گرفتارمرگ زود رس میکند وخیردیگری برای انها متصورنیست

لینک به منبع

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اخراج-مجاهدین-از-اروپا-ضربه-خردکننده-ب/

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکنندهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم نوامبر 2019:… مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی گذاشته وگفت کار ایران است.  خوشبختانه فرانسه متوجه شده که کارکرد آنها درفرانسه چقدرمخرب وبرای مردم فرانسه وسیاستهای دولت ویران کننده است. دیشب چند خبرخوندم که نوشته بود دولت فرانسه با حضورمکرون رییس جمهور جلسه شورای امنیت تشکیل داده وتصمیم به اخراج مجاهدین از فرانسه گرفته. اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی 

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکنندهمجاهدین خلق از ویلپنت پاریس تا ناکجاآباد 

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

1- ضربه خرد کننده بر پیکر فرتوت رجوی وعضدانلو

رجوی وعضدانلوازسال60 درفرانسه مستقروازحمایتهای بی دریغ فرانسه برخورداربود وفرانسه مرکز انقلاب ایدئولوژیک عضدانلو وعملکردهای انها بود ودراین سالیان ازهیچ دخالتی درفرانسه رویگردانی نکرده وانواع میتینگها ونشستها ومراسم رابادست باز اجرا وتحت حمایت سرویسهای فرانسه ازانجا برعلیه ملت ایران توطئه واقدام میکردند درحقیقت باید گفت سیاست مماشات وحمایت فرانسه باعث شده بود تا رجوی وعضدانلو با خیال راحت کارهای ضد وطنی وضد مردمی را پیش ببرند ودرانتخابات فرانسه با حمایت ازخانم رویال وپخش برگه های انتخاباتی ، انتخابات فرانسه را الوده به پولهای کثیف عربستان بکنند ودراروپا با بازکردن خیریه دست به پولشویی زده وباعث شده بودند که سرویسهای جاسوسی اسراییل بادست بازتری فرانسه را مورد تاخت وتازخود قرارداده وپولهای کثیف وشسته نشده به میزان ده میلیون دلاردرزیروان حمام مریم عضدانلو پنهان کنند وبعد ازاینکه مریم عضدانلو وتعدادی را دستگیرکردند

مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی گذاشته وگفت کار ایران است.  خوشبختانه فرانسه متوجه شده که کارکرد آنها درفرانسه چقدرمخرب وبرای مردم فرانسه وسیاستهای دولت ویران کننده است. دیشب چند خبرخوندم که نوشته بود دولت فرانسه با حضورمکرون رییس جمهور جلسه شورای امنیت تشکیل داده وتصمیم به اخراج مجاهدین از فرانسه گرفته و سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که قراراست مجاهدین ازفرانسه اخراج بشوند. این تصمیم بسیارمهم وسرنوشت آنها را در اروپا تعیین تکلیف خواهد کرد.

بنده فکرمیکنم بدون هماهنگی و صحبت با سایرکشورهای اروپایی نبوده واین تصمیم احتمالا درکشورهای دیگراروپایی اجرایی بشود. اروپا مجبوراست چشمان خودراباز وتصمیم درست بگیرد زیرا که سازمان مجاهدین با دادن پولهای عربستان به شخصیتها وسیاستمداران وپارلمانترها واحزاب اروپا باعث شده سیاستمداران اروپایی واحزاب الوده شده وسیاستهای اروپا رابه بیراهه ببرد وقتی به حزب دست راستی وفاشیستی وخارجی ستیزاسپانیا توسط الخو ویدال 800هزاردلار انچیزی که برملا شده پول ترزیق میکند سیاستهای انکشوررا الوده کرده وباعث رشد وبروز فاشیسم دراروپا میشود حال معلوم نیست به احزاب دیگراروپا چقدرپرداخت کرده است ازطرف دیگربا مستقرشدن درالبانی وبخدمت گرفتن باندهای مافیایی ودولتمردان فاسد ومافیایی البانی براحتی انها را وارد اروپا  کرده ومافیا دراروپا راتقویت  وفرهنگ واقتصاد وسیاست اروپا راالوده به مافیا کرده ومیکنند ازهرطرف که به موضوع نگاه کنیم تصمیم فرانسه کلان ضربه واستراتژیک به موجودیت مجاهدین وکیس حقوقی وحقیقی انهاست که تاثیرات منفی درروابط انها با سایرکشورها وسیاستمداران اروپایی میگذارد ورجوی وعضدانلورا اچمز وبه البانی میراند ودست انها را تمام عیارمی بند د بنظربنده این تصمیم ضربه خرد کننده برپیکرفرتوت رجوی وعضدانلو ست که اثاران بزودی هم درروابط با اروپا وهم با البانی وهم با سایرین بخصوص درداخل تشکیلات برروی نیروها را شاهد خواهیم بود این ضربه تشکیلات پوسیده را له ولورده خواهد کرد وانگیزه وتوان راازانها گرفته وگوشه نشین کرده وجمع کردن اثارتشکیلاتی وایدئولوژیک ان را رجوی وعضدانلو که سهل است خود خدای رجوی باید بیاید وجمع کند بنده ضمن استقبال ازاین تصمیم که انرا درراستای منافع ملت ایران علی رغم تمامی سیاستهای ضد ایرانی وضد مردمی دولت فرانسه میدانم باید گفت با اخراج مجاهدین همانطورکه دولت فرانسه اعلام کرده کمررجوی وعضدانلو شکسته خواهد شد ودیگرنمیتوانند کمرراست کنند

لینک به منبع

2- بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

دیشب درسایت مجاهد نوشته بود پیام شماره 15 مسعود رجوی وقتی خوندم ازعمل ابلهانه وناشیانه خانمهای شورای رهبری وعضدانلو شاخ در آوردم چون درپیام یک خط ازفرهنگ وادبیات رجوی درآن دیده نمیشود وتماما توسط یک فرد بیسواد وبدون ادبیات نوشته شده که هیچ سعی نکرده حداقل ازفرهنگ وادبیات رجوی دربعضی ازسطورویا کلمات استفاده کند که بیانگرچند موضوع است

ـ این پیام برای همیشه وخیلی واضح وروشن ثابت کرد که رجوی دیگردرقید حیات نیست وتمامی ابهامات وشک وشبهه مرا تا این لحظه ازبین برد مگراینکه عکس ان ثابت بشود یعنی رجوی خودش بیاید ورسما انهم درتلویزیون مثل دوران صدام صحبت بکند
ـ افلاس ودرماندگی سازمان مجاهدین وشورای مقاومت رجوی را میرساند که ازروی نیاز مجبورشده اند اینطورناشیانه وبه دروغ پیامی راازاو منتشر کنند
ـ چند هفته است که عراق ولبنان صحنه اعتراضات است واینکه پیام رجوی بعد هفته ها انهم درباره عراق ولبنان منتشرشده وایران را عامل فتنه منطقه شمرده وعامل اصلی یعنی قانون اساسی قومی وقبیله گی که امریکا وانگلیس وفرانسه عامل ان هستند رانادیده میگیرد نشان ازتحلیلهای غلط وفهم نکردن شرایط سیاسی ست که میخواهند با این پیام عمل خود رامشروع جلوه بدهند
ـ بیانگرمسله داری نیروهای تشکیلاتی درباره خط وخطوط استراتژیک منطقه بخصوص عراق ولبنان است که چون خودشون نتوانسته اند جواب ونیروها را قانع کنند دست به اینکارزده اند تا نیروها را کمی ساکت وازمسئله داری نجات بدهند
ـ سراسیمگی ودست پاچگی انها درنوشتن چنین پیام ابتدایی وخنده اوردرباره عراق ولبنان نشان ازشکست انها دارد بنده که نوشتم سو استفاده از خواسته بحق مردم وکشاندن این کشورها به اشوب شکست خواهد خورد که امروز درخبرها از حملات نیروهای امنیتی وارتش بعد از شناسایی عوامل فتنه به انها ودستگیری ها خبرمیدهد که حاکی از اقدام دولت عراق ونیروهای نظامی وانتظامی وشکست دادن انهاست وقطعا این توطئه را ازبین خواهند برد بهمین دلیل عضدانلو میخواهد اززیربارشکست دربرود وانرا با این پیام گردن رجوی بی اندازد واینطورالقا کند که بدستوروبراساس خط رهبر عمل وموضع گرفتیم
ـ بیانگرسقوط اخلاقی وفرهنگی وسیاسی وشخصیتی عضدانلوست که ازاستخونهای پوسیده رجوی هم سو استفاده میکند
ـ مشخص میشود که چرا عضدانلو مرگ رجوی را رسما اعلام نمیکند دقیقا بخاطرهمین سو استفاده ونیاز اوبه پنهان کاری ست تا هروقت نیاز داشت سواربراستخونها وخاک قبر رجوی بشود مثل همین پیام شماره 15 دیروز

اما سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟

ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده
ـ امریکا قادربه انجام کاری نیست ومنطقه راازدست داده است
ـ عربستان وامارات که اوضاع انها دیگرقابل طرح وبیان نیست
ـ نتانیاهو بازی را باخته وباید گفت جای اوزندان وازصحنه سیاسی رفتنی ست ودولتش گرفتارونمیتوانند دولت تشکیل بدهند وبا انواع مشکلات روبرو هستند
ـ اسد درجریان حمله ترکیه پیروز شد ورهبران خائن کردها ابروباخته وبازی وفتنه کردی ازبین رفت
ـ ازهمه مهمتراین که دولت فرانسه گفت مجاهدین را ازفرانسه اخراج خواهم کرد که دراینباره چندروز پیش نوشته وتوضیح داده ام
تمامی این مسایل ومشکلات دیگرکه نیازبه اشاره ندارد ونارضایتی های داخلی عضدانلو وزنان شورای رهبری ومردان تصمیم گیررا وادارکرده که عضدانلو ازاستخونهای پوسیده رجوی هم نگذرد واز ان سو استفاده کند باید به او گفت سنگ قبررجوی اگروجود داشته باشد چون درعربستان سنگی نمی گذارند ولی اگرداشته باشد برای عضدانلو حکم قالیچه سلیمان نیست ونمیتواند سواربر سنگ قبر جولان بدهد وپروازکند

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی 

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: