مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اوت 2019:… ازانگلیس خواهان لشگرکشی به خلیج فارس شده که نیروهای نظامی خود را بفرست وکشتی های خود را اسکورت کن درحقیقت خواسته عضدانلو این است که خلیج فارس را امریکا وانگلیس تصرف کنند قبلا نوشتم که با حمایت ازفدرالیزم کردستان واذربایجان وخوزستان وبلوچستان … Continue reading مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق