مریم رجوی از داخل پارلمان اروپا شخصا فرمان حمله به جداشدگان را صادرنمود

Follow Share on Tumblrارسال – رضا صادقی جبلی، کانون آوا، دهم دسامبر 2017:…  ازقضای روزگار همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. این زن عقده ای که نمی توانست حضور جداشدگان را درجلسه دیگری که اصلا مربوط به وی نبود …  … Continue reading مریم رجوی از داخل پارلمان اروپا شخصا فرمان حمله به جداشدگان را صادرنمود