مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر 2019:… مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است. دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است : ” بنیانگذاران مجاهدین بن بست مبارزات مردم ایران را شکستند. آن‌ها در راه دشوار و ناشناخته‌یی قدم گذاشتند؛ اما با یقین و ایمانی ستودنی بن‌بست زمانه را شکستند. آن‌ها همه چیز را از نو آغاز کردند؛‌ یک مبارزه حرفه‌یی، مبارزه‌یی بر اساس آرمان، مبارزه‌یی نافی بهره‌کشی و مبارزه‌یی بر اساس فداکاری و جان‌فشانی “. مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او .

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

14شهریور 1398

مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است.

دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است :

” بنیانگذاران مجاهدین بن بست مبارزات مردم ایران را شکستند. آن‌ها در راه دشوار و ناشناخته‌یی قدم گذاشتند؛ اما با یقین و ایمانی ستودنی بن‌بست زمانه را شکستند. آن‌ها همه چیز را از نو آغاز کردند؛‌ یک مبارزه حرفه‌یی، مبارزه‌یی بر اساس آرمان، مبارزه‌یی نافی بهره‌کشی و مبارزه‌یی بر اساس فداکاری و جان‌فشانی “.

با وجود اینکه تاثیرات معین  فعالیت های بنیانگذاران گروه حنیف نژاد را درمیان جوانان کم سن وسال واقشار بینابینی نمیتوان انکار کرد ، اما اینکه سدی را شکسته باشد ، قبول ندارم!

آنها درکنار دیگران ومتاخرتر ازبعضی ازآنها ومتاثر از مبارزات چریکی آمریکای لاتین که موفقیت هایی داشته وبه لحاظ مکانی وزمانی قرار نبود که درایران هم چنین گردد ونیزبدنبال خشم ناشی از شکست نهضت های دهه های 30 و40  واز دست دادن امید خود به مبارزات سخت وپر صبر وحوصله ی مردم، جریانی را بنیان گذاشتند که در گرماگرم انقلاب بهمن 1357، تعداد قابل توجهی ازدانش آموزان ودانشجویان را جذب کرده وازبابت مهیا نبودن شرایط ورهبریت ضعیف و متوهم ، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی درارتقای سطح فکر افکار عمومی داشته باشد ، تعداد زیادی ازمردم را کشته و کشته شده ونقش مخرب بزرگی را در کوتاهتر کردن عمر بهار آزادی- که این بهار آزادی علیرغم همه ی کم وکسرهایش درتاریخ ایران بی سابقه بود- انجام دادند!

دروغ گویی در ذات فرقه رجوی است

همچنین :

” البته امروز حنیف کبیر حاضر و ناظر است که از بذری که کاشت چه جنگل سرسبز و شکوفانی روییده است. من غرق غرور و افتخارم که عضو سازمانی هستم که توسط والاترین راهبر انقلابی تاریخ معاصر ایران بنیان‌گذاری شده است. افتخار می‌کنم که عضو سازمان و مقاومتی هستم که مسعود رجوی آن را طی ۵ دهه مبارزه سهمگین با دو دیکتاتوری در مسیر شکوفایی و تکامل رهبری کرده است .”

ازاین بابت که به علوم مربوط باین نوع حضورها آگاهی ندارم ، متاسفم که نمیتوانم بگویم که حنیف که فکر نمیکنم دوست داشت باو لقب نچسب کبیر بزنند ، درجلسه ی سخنرانی مریم حاضر وناظر بوده یانه؟!

سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق مترادف با شادی مریم رجوی از بسته شدن کمیساریا در آلبانی

بنابراین اگر این حاضر وناظر بودن را ازقول مریم قبول داشته باشم ، ازمقایسه ی نوشته های حنیف با سخنان مریم ، نتیجه میگیرم که او نمیتوانسته این منظره ی رسوا را بسان جنگل سرسبز ببیند ونتیجه اینکه مریم دروغ بزرگی را برزبان آورده ومستمعین هم که اراده ای نداشتند تا به این جعلیات او پاسخ دهند!

ضمنا، با ایننکه حنیف نژاد از مردان میهن دوست واستقلال طلب ایران بوده ولی انصاف نیست که او را که موقعیتی درجه چندم دربین رهبران نهضتها از صدر مشروطیت داشته، والاترین بنامیم!

بدتر اینکه حرفی که درماله کشی مسعود مجنون زده ای ، ابدا درست نیست به دلایل فراوانی که آورده اند!!

همینطور :

” از صمیم قلب سرفرازم که عضو سازمان و جنبشی هستم که از تاریخ ۵۴ ساله‌اش سی سال آن را زنان مجاهد خلق در موضع مسئول اول ومواضع رهبری کننده آن قرار داشته و دارند.”

این زنان بدون اجازه ی تو ، وتو بدون اجازه ی رجوی ، لیوان آبی را نمیتوانستید سربکشید وبنابراین این رهبری فردی از مسعود رجوی شروع وبه مسعود رجوی ختم میشد وشما که بهترین موقعیت را دربین این زنان داشتید، مشاطه وحرمسرادار بیشی نبودید والبته آزادید که باین موقعیت خود افتخار بکنید وممانعتی ازطرف من درکار نخواهد بود!

بازهم :

“این سازمان، نیرو و جان‌مایه همبستگی و وحدت ملی است و از همه ملیت‌ها و گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی و عقیدتی و مذهبی در جبهه مردم ایران بدون چشمداشت دفاع می‌کند.”

کسی دراین مورد که سازمان مجاهدین خلق در اوایل انقلاب و باند رجوی بعد از شروع ترورها ، انحصار طلب ترین گروه (مثلا سیاسی) ایران بوده وتامین وحدت وهمبستگی کار او نیست ومریم خانم دراینجا تعارف میفرمایند!!

درادامه :

” من می‌خواهم امروز این اطمینان را به مردم ایران بدهم که مجاهدین می‌توانند با تکیه بر مردم‌شان این رژیم را سرنگون کنند و آزادی و دمکراسی و جدایی دین و دولت را جایگزین استبداد مذهبی نمایند. اعتماد را جایگزین بی‌اعتمادی، امنیت را جایگزین ترس و ناامنی و برابری را جایگزین بی‌عدالتی کنند و ایران را به سمت آزادی و آبادانی و پیشرفت رهنمون شوند.”

اولا شما تکیه ای به مردم ایران ندارید وسران جنگ طلب آمریکا و دوستانش را به کعبه ی آمال خود تبدیل کرده اید!

ثانیا مردم نیز اغلب شما را نمیشناسند وآنها هم که میشناسند دربهترین حالت، التفاتی بشما ندارند و عده ای چند هزار نفری که خانواده ی اعضای باند رجوی باشند ، همواره کینه ی مقدس انسانی خود را برعلیه شما مستبدان به بروز رسانده اند!

صابر  تبریزی

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

***

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اشک-تمساح-مریم-رجوی-برای-52-نفر-قربانی-اش/

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اشصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر 2019:…شما ازپیش میدانستید که این 100نفر ودرکشوری بیگانه قادر به حفظ اموال باد آورده ای نبودند که چشم طمع سختی بدان دوخته بودید!. میدانستید که درشرایط نا امن آن روز عراق ، اگراین افراد ر با مسالمت اشرف را ترک نمیکردند ، با زور بیرون رانده میشدند واین اموال ومخصوصا با درحاشیه ماندن خانواده ها ، ضبط میشد وبه کسی حتی اعضای نگون بخت که ممکن بود با دخالت خانواده ها چیزی درحد قسمتی ازدستمزد کارگری صاحبشان میشد ، داده شود، داده نمیشد والبته شماهم ازداده شدن چنین مالی که باعث احساس مالکیت اعضاء شده ودربرابرتان نافرمانی میکردند ، سخت واهمه داشتید! لال بازی درنیآور دختر! بالاخره بگو که مسعود مرده است یازنده؟! اگر زنده است واگر بقول شما ایران درحال شورش است ، درجایی که این قایم موشک بازی ها معنی ندارد ، او زیادی ترسو و ننر است ! اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش 

اشک تمساح مریم برای 52 نفر قربانی اشمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

اشک تمساح مریم برای 52 نفر قربانی اش!

12شهریور 98

بمناسبت قتل 52 نفر ازاسیران فرقه ی رجوی که بهمراه تقریبا همین تعداد وبرخلاف توافق مربوط به تخلیه ی کامل اشرف درآنجا باقی گذاشته شده بودند، مریم رجوی بدون توجه به واقعیات زیربی گدار به آب زد وبه سخنرانی پرداخت:

1- کمپ اشرف قسمتی ازاراضی عراق بود وقاعدتا میبایستی تحت حاکمیت دولت جدید این کشور قرار گیرد ومریم ومسعود درنهان، دل به این توافق نداده بودند و آن کشته وزخمی شدگان را باطمع تصرف مجدد کمپ اشرف که هم در سرزمین عراق وهم بابودجه ی آن کشور ساخته شده بود.

2-  این 100 نفر بخت برگشته درآنجا وبه بهانه ی حفظ اموال اشرف نگه داشته شده بودند که بااین اقبال بد مواجه شده وخانواده های خود را داغدار نمودند.

3- درآن زمان ، رجوی ها ادعا میکردند که اموال موجود دراشرف متعلق به تمامی اشرف نشین های سابق بوده واین 100نفر برای حفاظت ازاین اموال درآنجا باقی مانده اند؟!

4- گروهی ازاعضای خانواده های اسرای رجوی در موقع خود بدرستی براین امر تاکید داشتند که اگر واقعا هم مسعود ومریم فکر میکنند این اموال متعلق به این اسرا (فرزندان آنها)ست ، ازآنجا که دریک پروسه ی نزدیک 40 سال این زن وشوهر ثابت کرده اند که با سلب تمامی حقوق زیردستان خود، برقراری طلاق های اجباری و تصاحب زنان بیوه شده ی اجباری توسط رجوی وبا همکاری مریم ، نشان دادند که صلاحیت دفاع ازحقوق این اسرا را ندارند !

5- ازنظر خانواده های ذیربط، چون این اسرا به کسی وجایی دسترسی نداشته و قدرت دفاع ازحقوقشان بمانند سایر حقوق شهروندی شان ازآنها سلب شده ، احتیاج به نماینده و وکیل دارند و کسانی بهتر ازخانواده ها وجود ندارند که با انتخاب نمایندگان و وکلای شایسته، به مراجع قانونی عراق مراجعه کرده ودرصورت ثبوت وابستگی این اموال به این اسرا، تا موقعی که اینها صلاحیت هابی لازم تصاحب اموال خود را بدست نیآورده اند، این اموال دراختیار هیئتی مرکب از این نمایندگان، سازمان ملل متحد قرار گیرد تا پس ازآزادی این اسرا دراختیار تک تک آنها قرار گیرد!

6- اما هدف رجوی ها تصاحب این اموال توسط شخص مسعود ومریم بود وازاین رو، خودرا نماینده ووکیل اسرامعرفی میکردند که دشمنی غدارانه ی شان را با آنها بثبوت رسانده بودند!

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

ازاین رو، پیشنهاد بسیار معقول خانواده های ذینفع، ابدا مورداستقبال رجوی قرار نگرفت و جواب آنها حرف های چاله میدانی وچارواداری قلم بدستان رجوی بود که تحویل بعضی ازخانواده های سرشناس درگیر با رجوی شد!

بعد ازاین مقدمه ی مختصر ومفید، به سخنان مریم رجوی که ساعاتی ازوقت تلویزیون لجن پراکن ونفرت براگیز سیمای آزادی؟! را گرفت ، میپردازیم :

” مریم رجوی: شهیدان حماسه اشرف، قهرمانان‌فراموشی ناپذیر تاریخ مقاومت برای آزادی – آن لحظه را که اشرف با هجوم جنا‌یتکاران روبرو شد، هنوز به‌یاد دارم. و همه شما حتما که به یاد دارید می‌دانستم که آن نبرد‌ نابرابر هر نتیجه‌یی داشته باشد، اشرف ایران را فرا خواهد گرفت. و چنین بود که اشرف در خون فرو رفت. اما خاموش نشد و از خونش هزار اشرف برخاست “.

شما ازپیش میدانستید که این 100نفر ودرکشوری بیگانه قادر به حفظ اموال باد آورده ای نبودند که چشم طمع سختی بدان دوخته بودید!

میدانستید که درشرایط نا امن آن روز عراق ، اگراین افراد ر با مسالمت اشرف را ترک نمیکردند ، با زور بیرون رانده میشدند واین اموال ومخصوصا با درحاشیه ماندن خانواده ها ، ضبط میشد وبه کسی حتی اعضای نگون بخت که ممکن بود با دخالت خانواده ها چیزی درحد قسمتی ازدستمزد کارگری صاحبشان میشد ، داده شود، داده نمیشد والبته شماهم ازداده شدن چنین مالی که باعث احساس مالکیت اعضاء شده ودربرابرتان نافرمانی میکردند ، سخت واهمه داشتید!

با تمامی اینها شما مصداق مثل ” سنگ مفت، گنجشک مفت ” وارد ریسکی که  درآن ضرر شخصی متوجه تان نبود شده و باعث ازبین رفتن جان این افراد شده و حالا دارید نفع موهوم اش را که ” شهید نمایی ” باشد، میبرید!!

بشما اطمینان میدهم که نه تنها اشرف دیگری ازاین واقعه برنخاست، بلکه تتمه ی اشرف آن زمان موجود هم دود هوا شد وظرف ایدئولوژیکی شما را بکلی درهم شکست!

دوباره :

” به این دلیل به ‌قول مسعود رجوی: «اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران» است. اشرف، سرزمین آزادی خلق‌های خاورمیانه. اگرچه زمین‌ها و بناهایش اشغال شد؛ اما جان‌ ناآرامش در شهرهای ایران به حرکت درآمد “.

اشرف، چنان شوم و لکه ی ننگی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران را به زباله دان تاریخ انداخت وخاکستری بنام باند جاسوس و جنایتکار رجوی ازخود برجای گذاشت!

اگر آنجا شهر بود، دلیل ممانعت از حضور چند ساعته ی افراد خانواده های ساکن آنجا چه بود؟!

آنهم درزمانی که درجدیترین پادگان ها، این نوع ملاقات ها بسادگی انجام میگیرد؟؟!!

کمپ اشرف جایی در ذهن مردم ایران ندارد وتنها خانواده ها هستند که خاک آنجا را با اشک چشمان خود مرطوب کردند و خاطرات کابوس واری رابرای همه ی عمر باخود حمل خواهند کرد!

 مجددا :

“اشرف پایگاه‌ ارتش آزادی‌بخش ملی ایران، با رهبری مسعود رجوی مثالی از یاد نرفتنی از شورشی‌ترین شهر جهان شد “.

لال بازی درنیآور دختر!

بالاخره بگو که مسعود مرده است یازنده؟!

اگر زنده است واگر بقول شما ایران درحال شورش است ، درجایی که این قایم موشک بازی ها معنی ندارد ، او زیادی ترسو و ننر است !

صابر  تبریزی

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

***

زهره قائمی کمپ اشرف زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

قتل مالک شراعی از شاهدین جنایات کمپ اشرف توسط مجاهدین خلق در آلبانیقتل مالک شراعی از شاهدین جنایات کمپ اشرف توسط مجاهدین خلق در آلبانی

قتل مسعود دلیلی توسط مجاهدین خلق پس از دزدیدن وی و زندان و شکنجه در کمپ بدنام اشرف قتل مسعود دلیلی توسط مجاهدین خلق پس از دزدیدن وی و زندان و شکنجه در کمپ بدنام اشرف 

***

همچنین: