مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر 2019:… مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است. دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است : … Continue reading مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او