مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Villepent Parisغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، شانزدهم ژوئن 2019:… این حکایت فرقه وا رفته و ذلیل مرده و بی صاحب رجوی است که سال گذشته در همین ایام با کمک سرویسهای جاسوسی و نفرات خودش در صدد توطئه بود ولی عاقبت آتش این توطئه دامان خود فرقه رجوی را بدجوری گرفت به طوری که مجبور شد مراسم خیمه شب بازی سالانۀ خود را که هر سال در ویلپن پاریس برگزار می کرد و از مدتها قبل هم تبلیغات آن را به را می انداخت و با اجاره کردن تعدادی ورشکستۀ سیاسی و ضد ایرانی امثال بولتون و جولیانی و با صرف هزینه های میلیون دلاری برگزار می کرد برای خود نشان دادن و روحیه دادن به اسیران خود در آلبانی به صورت تظاهرات ایستاده در بلژیک و آلمان و آمریکا راه اندازی کند. مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد 

مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کردمجاهدین خلق از ویلپنت پاریس تا ناکجاآباد 

مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

کسی که باد بکارد طوفان درو میکند

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی09;06;2019

غفور فتاحیان

غفور فتاحیان پاریس

این حکایت فرقه وا رفته و ذلیل مرده و بی صاحب رجوی است که سال گذشته در همین ایام با کمک سرویسهای جاسوسی و نفرات خودش در صدد توطئه بود ولی عاقبت آتش این توطئه دامان خود فرقه رجوی را بدجوری گرفت به طوری که مجبور شد مراسم خیمه شب بازی سالانۀ خود را که هر سال در ویلپن پاریس برگزار می کرد و از مدتها قبل هم تبلیغات آن را به را می انداخت و با اجاره کردن تعدادی ورشکستۀ سیاسی و ضد ایرانی امثال بولتون و جولیانی و با صرف هزینه های میلیون دلاری برگزار می کرد برای خود نشان دادن و روحیه دادن به اسیران خود در آلبانی به صورت تظاهرات ایستاده در بلژیک و آلمان و آمریکا راه اندازی کند.

ولی گویا امسال تیر نیرنگ فرقۀ رجوی نه به سنگ بلکه به سر خودش خورد و هر کاری کرد نتوانست امسال این خیمه شب بازی را برگزار کند و اگر یادتان باشد خود مسعود رجوی گم گور یا گور به گور شده هم از آن دنیا با فرار رو به جلو پیام داد که امسال دیگر مراسم ویلپن برگزار نمی کنیم بلکه به جای آن در خیابانها تظاهرات می کنیم تا بدینگونه ممنوعیت فعالیتشان در فرانسه را بپوشانند و بگویند تعطیلی ویلپن به دستور رهبری بوده است!! تا فریب خوردگانش نفهمند دیگر به او اجازه چینن کاری را نمی دهند ولی حتما همه شون از همدیگر در محفلهای پنهانی شان خواهند پرسید که اگر دستور رهبری است پس چرا در فرانسه تظاهرات خیابانی نداریم؟!!

البته اگر سران رو به موت فرقه رجوی به اندازۀ سر سوزنی حدس می زدند که با به راه انداختن این توطئه یعنی سناریوی ساختگی تروریستی سال گذشته آتش آن دامان خودشان را هم خواهد گرفت مطقا چینن کاری را نمی کردند زیرا راه ندازی سالانۀ مراسم ویلپن در پاریس برای فرقۀ صاحب مرده و علیل و ذلیل هزار بار واجبتر و ناموسی تر بود بطوریکه طی 25 سال گذشته حتی یک سال هم نتوانسته بود آن را تعطیل کند. فرقه رجوی فکر می کرد که این جا هم عراق است و صدام حسین روی کار می باشد و هر کاری کند برنده می شود مانند همان خمپاره زدن به دست خودی به داخل قرارگاه اشرف برای پیش برد اهداف خودش که قبلا مشاهدۀ خودم در این مورد را طی مقاله ای نوشته و منتشر کرده ام.

حالا که فرقه دستش از این شوی مسخره بریده شده برای جلوگیری از آبررویزی بیشتر یک نمایش مسخره می خواهد در همین هفته در بروکسل برگزار کند و من مطمئن هستم که در این تظاهرات دست سیاه فرقه رجوی رو خواهد شد چون فرقه هر سال در خیمه شب بازی فرقه در ویلپن اعلام می کرد که صدهزار نفر شرکت کردند البته بماند که 99 در صد این افراد خارجی بودند و حال هم فرقه در تدارک جمع آوری همین افراد از میان پناهندگان با دادن پول و رنگ کردن آنها با پوشاندن لباسهای رنگی برای آوردن انها به این تظاهرات می باشد.

البته این برای خبرنگاران بسیار خوب و جالب است که پایگاه این فرقه در میان ایرانیان مشخص شود چون فرقه با تمام توان پشت این تظاهرات رفته و می خواهد بسیاری نفرات پناهندۀ غیر ایرانی را از کشورهای خارجی جمع کند و به این تظاهرات بیاورد و من مطمئن هستم که این هم برای این فرقه یک آبروریزی و تف بالای سر خواهد بود زیرا اگر در مراسم خصوصی خودشان و در سالن دربسته در ویلپن پاریس فقط می توانستند افراد خودشان و یا دست چین شده های دلاری شان را راه بدهند و واقعیتهای آن را از دید دوربینهای خبرنگاران و افراد آزاد دور نگه دارند در خیابان و میدان عمومی شهرها هرگز نخواهند توانست تعداد و چهره های واقعی افراد و خارجیهای اجیر شده را از چشم خبرنگاران و مردم و عابران و دوربین رسانه ها پنهان دارند.

البته بعضی از دوستان از بند در رفته در آلبانی می گویند که این روزها نفرات داخل تشکیلات در قلعۀ اشرف 3 فرقه در حومۀ تیرانا پایتخت آلبانی و حتی مسئولین بالای فرقه در رابطه با این موضوع که چرا امسال مراسم در پاریس برگزار نمی شود متناقض و وارفته و به اصطلاح درون سازمانی «واو» شده اند و برای همین هم خارج شدن و رفتن به بیرون را سخت تر کرده و انواع ضوابط کنترل و مقررات محدود کننده گذاشته اند و افراد را به شدت تحت نظر و کنترل دارند.

مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

لینک به منبع

 ***

Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_MerceariesInside the MEK: The Secluded Group Scheduled to Overthrow the Iranian Regime (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-سرنگونی-را-به-2021-موکول-کرد/

مریم رجوی سرنگونی را به ۲۰۲۱ موکول کرد

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، اول ژوئن ۲۰۱۹:… طبق خبرهای رسیده از داخل قلعۀ اشرف سه توسط کسانی که اخیرا موفق به فرار از این زندان شده اند؛ مریم قجر در یکی از این نشستها گفته: مطمئنا رژیم تا سال ۲۰۲۱ سرنگون می شود! به دنبال آن یکی از افراد پشت بلندگو رفته و می گوید: خواهر مریم چرا دروغ می گویید؟ شما همیشه دو سال دو سال سرنگونی را تمدید می کنید، مگر شما بچه گول می زنید؟ شما به شعور همه مان دارید توهین می کنی. مریم رجوی سرنگونی را به ۲۰۲۱ موکول کرد . 

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردوعده سرنگونی از رجوی و ترکی الفیصل تا بولتون و بهزاد نظیری

مریم رجوی سرنگونی را به ۲۰۲۱ موکول کرد

اعلام سرنگونی توسط مریم قجر به بعد از ۲۰۲۱ موکول شد!!

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

۰۱۰۶۲۰۱۹

با موضع گیری ترامپ در توکیو و همچینن دیگر موضع گیریهای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا دنبال جنگ نیست رئیس جمهور آمریکا آب پاکی روی دستان سیاه مریم رجوی و شرکایش که کیسۀ بسیار گشادی را برای رسیدن به قدرت در همین امروز و فردا دوخته بودند ریخت و با این موضع گیری ترامپ بدجوری پوزۀ مریم قجر به خاک سیاه مالیده شد و این هم همانند هزاران تحلیل های غلط فرقه رجوی خالی و پوچ از آب در آمد.

به همین علت مریم قجر و سرمداران فرقه در خانۀ سالمندان موسوم به اشرف سه برای نگه داشتن اسیران کهنسال و بیمار انواع نشستهای پیاپی برگزار کرده و می کنند که طی آنها با هزار تحلیل آبکی و قسم و آیه به آنها می گویند: «باز هم صبر کنید امسال نشد سال دیگر!! دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد!! بالاخره این رژیم تا قیامت که نمی ماند سرانجام سرنگون می شود!! و…. » ولی جالب این است که هرچه سوخت و سوز بوده در این طرف دامن فرقۀ رجوی و مریم قجر را گرفته و تمام تحلیلها و برگها و حسابهایشان سوخته است!.

طبق خبرهای رسیده از داخل قلعۀ اشرف سه توسط کسانی که اخیرا موفق به فرار از این زندان شده اند؛ مریم قجر در یکی از این نشستها گفته: مطمئنا رژیم تا سال ۲۰۲۱ سرنگون می شود! به دنبال آن یکی از افراد پشت بلندگو رفته و می گوید: خواهر مریم چرا دروغ می گویید؟ شما همیشه دو سال دو سال سرنگونی را تمدید می کنید، مگر شما بچه گول می زنید؟ شما به شعور همه مان دارید توهین می کنید. این اعتراض منجر به تشنج در نشست با حملۀ فالانژهای رچوی به آن فرد شده و نشست بهم می خورد و مریم رجوی ناچار به ترک نشست و فرار از اشرف سه به هتل محل اقامتش در تیرانا می شود.

مریم رجوی با دادن رشوه های صدهزار دلاری به جان بولتون او را واداشت که اعلام کند امسال بین ایران و امریکا جنگ می شود و مریم هم بر دوش جان بولتون و جولیانی به تهران می رود ولی با این موضع گیری ترامپ مریم دوچار سکته ناقص شد!

به اعتقاد من شاید جان بولتون توسط ترامپ کنار گذاشته شود آنوقت است که مریم رجوی سکته کامل را استارت خواهد زد!

حال که مریم رجوی این جاودگر پیر مکار شکست سختی خورد است برای جلوگیری از فرار و ریزش اسیرانش در خانۀ سالمندان در آلبانی به فکر چاره افتاده و می خواهد و با رفع و رجوع صحبت های ترامپ و سانسور قسمت هایی از آن در سایت فارسی زبان فرقه رجوی بگوید که بدلیل نزدیک بودن زمان انتخابات امریکا ترامپ فعلا وقت ندارد که وارد جنگ شود و به همین دلیل طرح جنگی خودش را برای سال بعد از انتخابات موکول کرده است!!

این حال و روز یک فرقۀ وارفته و درمانده است که برای رسیدن به قدرت آویزان ترامپ شده در حالیکه برفرض جمهوری اسلامی هم توسط امریکا سرنگون شود مگر مردم ایران اجازه می هند که مریم رجوی قدمش را به مرزهای ایران نزدیک کند؟ چه رسد به اینکه بگذارند بر دوش بولتن جان قهرمانش به تهران برود! البته خود مریم و سران علیل فرقه به خوبی بر این امر وقف هستند.

این هم ناگفته نماند که خود مرحوم مسعود رجوی در سال هفتاد و چهار در یک نشست گفت: «آمریکا هیچ وقت و در هیچ زمانی حملۀ نظامی به ایران نمی کند نه الآن و نه صد سال دیگر و به همین خاطر است که من انقلاب مریم را انتخاب کردم…»!!. این هم نمونۀ دریوزگی آن مرحوم بود که در هر مقطعی از یک موضوعی برای به اسارت کشیدن و نگه داشتن اسیران کهنسال استفاده می کرد.

اما تنها کسی که در این معرکه جیپش را پر از دلار کرد جان بولتون بود که فرقه رجوی را حسابی دوشید.

آری این است سرنوشت فرقه ای خیانت کار، پس: فاعتبروا یا أولو الأبصار!!…

مریم رجوی سرنگونی را به ۲۰۲۱ موکول کرد

لینک به منبع

***

**  

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردسرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محراب-را-هم-در-کمپ-رجوی-در-آلبانی-کشتند/

محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند

مرگ کریم رشیدی، محراب در کمپ بدنام اشرف مجاهدین خلق در آلبانیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، هجدهم می ۲۰۱۹:… واقعیتی که بر همگان روشن است که محراب بر اثر فشارهای درون تشکیلاتی سکته کرده و یا دست به خودکشی زده است و با به نحوی مانند افراد و فرماندهانی قدیمی مثل او که قصد مخالفت و یا جدایی داشته اند سر به نیست شده است. همۀ افراد تشکیلات و جداشدگان محراب را می شناسند و می دانند که او هیچ مشکل جسمی و بیماری خاصی نداشت. محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند 

پیام مرحوم مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق ایران مرگ مسعود رجوی

باز هم مرگ مشکوکی دیگر در تشکیلات رجوی در آلبانی

محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

مرگ کریم رشیدی، محراب در کمپ بدنام اشرف مجاهدین خلق در آلبانیمحراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند

چند روز پیش فرقۀ رجوی با آب و تاب و با ردیف کردن القاب همیشگی ویژۀ بعد از مرگ همۀ قربانیان تشکیلات این فرقه، خبر فوت یکی دیگر از اسیران فکری و روحی و جسمی فرقه را آن هم نه درسایت رسمی خود بلکه در یک سایت فرعی اش ویژۀ تهمت زنی و فحش و فحاشی علیه جداشدگان و مخالفین فرقه به نام “ایران افشاگر” اعلام کرد بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به علت فوت و مدت بیماری کرده باشد و یا مدرکی مبنی بر علت فوت از یک مرجع رسمی و پزشک قانونی آلبانی ارائه دهد بلکه تنها به قهرمانی ها و مجاهداتهای این اسیر پرداخته و جراحتهای او طی عملیاتها و بمبارانها در عراق را یادآور شده تا چنین وانمود کند که گویا فوت او ناشی از همین جراحتهای بیست سی ساله بوده است!! البته این چیزها برای این فرقه مرده پرست عادی است زیرا نمی تواند واقعیت ها را بیان کند

واقعیتی که بر همگان روشن است که محراب بر اثر فشارهای درون تشکیلاتی سکته کرده و یا دست به خودکشی زده است و با به نحوی مانند افراد و فرماندهانی قدیمی مثل او که قصد مخالفت و یا جدایی داشته اند سر به نیست شده است. همۀ افراد تشکیلات و جداشدگان محراب را می شناسند و می دانند که او هیچ مشکل جسمی و بیماری خاصی نداشت.

البته این موضوع سکته کردن در درون فرقه رجوی وقتی ما عراق بودیم امری عادی بود و هر چند وقت یکبار از این اتفاقات یعنی سکته های قلبی یا مغزی و یا موارد خودکشی رخ می داد که تماما در نتیجۀ فشاریهای روحی و جسمی در داخل تشکیلات بود.

ولی اکنون یک سوال برایم باقی مانده است که چرا همه اش از رده های پایین سکته می کنند مثلا چرا عباس داوری و یا مهدی ابریشمچی یا حسین ربوبی و یا احمد براعی یا بسیاری دیگری از همین مسئولین رده بالای سازمان که سن هر کدام از انها بین هفتاد و هشتاد سال می باشد و حد اقل ده تا پانزده سال از محراب و امثال او بزرگتر می باشند سکته نمی کنند و یا به قول فرقه با همان جراحتهای سابق نمی میرند؟؟! البته برای ما کاملا روشن است که فرقه رجوی برای آنها همه گونه امکانات فراهم می کند و با هر بیماری داشته باشند به راحتی آنها را به نزد متخصص ترین پزشکان و یا به کشورهای پیشرفته می برند ولی برای رده های پایین از این خبرها نیست چرا که در صورت انتقال آنها به کشورهای دیگر برای معالجه احتمال فرار و جدایی آنها و عدم بازگشتشان به قرارگاه فرقه در آلبانی وجود دارد.

به این بهانه، اینک به افراد رده های پایین فرقه می گویم بیایید تا سکته های قلبی یا مغزی ناشی از فشارها و شکنجه های روزانۀ روحی در تشکیلات فرقه به سراغشان نیامده است خودتان را از این لجن زار رها کنید.

محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/به-اسیران-فرقۀ-رجوی-در-آلبانی/

خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانی

خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، چهارم می ۲۰۱۹:… خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانی می گویم خودتان را رها کنید و دیگر بیش از این چشم و گوش خود را بر جنایتها و خیانت های فرقه رجوی نبندید. مخاطب من کسانی در فرقه رجوی در آلبانی هستند که به طور قطع و یقین می دانم مخالف خود مریم و رجوی مقبور هستند ولی همچنان اسیر فکری و جسمی این فرقه می باشند. اسیران در بند که بیهوده عمر و وقت خود را سالیان است تلف کردید و از دست دادید. اسیران فرقۀ رجوی

خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانیActivities of three MEK survivors in Albania Initial report (aka Mojahedin Khalq, Rajvi cult)

خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانی

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

غفور فتاحیان پاریس

خطاب به اسیران فرقۀ رجوی در آلبانی می گویم خودتان را رها کنید و دیگر بیش از این چشم و گوش خود را بر جنایتها و خیانت های فرقه رجوی نبندید.

مخاطب من کسانی در فرقه رجوی در آلبانی هستند که به طور قطع و یقین می دانم مخالف خود مریم و رجوی مقبور هستند ولی همچنان اسیر فکری و جسمی این فرقه می باشند.

اسیران در بند که بیهوده عمر و وقت خود را سالیان است تلف کردید و از دست دادید آیا نمی دانید که سالیان سال است مسئولین فرقه و در رأس آنان مریم رجوی به شماها و ملت ایران خیانت می کنند و دستشان را در دست جنایتکارترین و جنگ طلب ترین سران آمریکا همانند جان بولتون برای بمباران ایران گذاشته اند.

مگر همین شماها نبودید که آن زمان در پادگان اشرف وقتی که رجوی از تحریم های ایران صحبت می کرد همگی متناقض می شدید و اعتراض می کردید که با تحریم ایران مخالفید چون مردم عادی از آن صدمه می ببیند؟ … اکنون می دانید و می بینید که رجوی تمام جنگ طلبان آمریکا منجمله جان بولتون را با پول خریده تنها و تنها برای بمباران ایران، ایرانی که من و شماها زمانی برای آبادی و ساختن ان به همین سازمان پیوستیم که بعداز مدتی رجوی آن را به بیراهه کشاند و به سرویس های امنیتی فروخت.

مگر شماها نمی دانید که فرقۀ رجوی لحظه به لحظه به شماها دروغ می گوید شما که بیشتر از من می دانید پس جرا تن به این همه ذلت می دهید؟

آیا شماها نمی دانید که رجوی چندین سال است که مرده ولی سران همین سازمان بخصوص مریم رجوی مرگ او را از شماها مخفی کرده اند؟

همرزمان سابق و اسیران امروز فرقه رجوی!

مگر شماها برای دموکراسی و آزادی به این سازمان نپیوستید؟ ایا شماها جرأت می کنید یک انتقاد ساده به مریم روی بکنید؟

مگر شماها نمی بینید آن دوستانتان که تا همین چند ماه پیش در کنار شما بودند و رجوی آنها را گوهران بی بدیل می نامید از این فرقه جدا شده و بیرون رفتند یا شجاعانه فرار کردند و همین که خود را از هفت حصار این فرقه آزاد و رها نموده و شروع به افشاگری علیه آن کردند بلافاصله سازمان همۀ آنها را مزدور وزارت اطلاعات نامید؟!! آخر این چه فرقه ای است که توان شنیدن یک انتقاد واقعی را ندارد و همۀ شماها می دانید که تمام حرفهای همین جداشده ها در عراق و در آلبانی چیزی جز حقیقت نیست ولی مریم رجوی تاب تحمل این افشاگریها را ندارد.

پس برای چی خودتان را اسیر این فرقۀ جنایتکار کرده اید؟ از چی می ترسید؟ تا کی می خواهید با خفت و خواری تن به ذلت و همراهی با این فرقه بدهید تا رجوی از شماها نهایت سواستفاده را مثل همیشه بکند؟!

مگر همین چند وقت بیش نبود که اکبر کلاته بر اثر فشارهای روحی و روانی خودش را کشت؟ این همان چیزی است که سران فرقه خواهان آن هستند و دوست دارند که همین امروز همۀ شما بمیرید تا که از دستتان خلاص شوند زیرا فرقه رجوی نمی خواهد شماها بیرون بیایید و جنایت های این فرقه را افشا کنید.

باور کنید که این فرقه آنقدر در بین ایرانیان خارج از کشور بدنام است که ما در اینجا بیشتر اوقات خجالت می کشیم بگوییم قبلا عضو این سازمان بودیم و تلاش می کنیم موقع صحبت حضوری با ایرانیان گذشته مان و سابقۀ عضویت و حضورمان در تشکیلات این فرقه را بازگو نکنیم.

و خلاصه تا اندک عمری که باقی مانده به پایان نرسیده است خود را از این همه ذلت و خواری که می کشید نجات دهید زیرا زندگی آزاد و دور از فرقه رجوی هزاران بار شرافتمندانه تر است از ماندن در اردوی جرم و خیانت فرقۀ رجوی.

اسیران فرقۀ رجوی مریم رجوی باد کاشت ، طوفان درو کرد

*** 

Bolton Zarif MEK IranBolton Vs. Zarif On MEK 

Al Jazeera tregon historine e terrorit te muxhahedineve iranianeNe dokumentarin me poshte al Jazeera tregon historine e terrorit te muxhahedineve iraniane. Menyrat e manipulimit dhe rekrutimit qe ata i kane bere qytetareve iraniane, masakrat kunder kurdeve dhe abuzimin me anetaret e tyre. Kjo eshte organizata qe Shqiperia strehon qe prej vitit 2013. Emisioni Kulti i Kameleonit eshte prodhuar ne vitin 2007.

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حدف-فارس-از-نام-خلیج-فارس-توسط-مریم-رج/

حدف “فارس” از نام “خلیج فارس” توسط مریم رجوی

حذف نام فارس از خلیج فارس توسط مجاهدین خلق مریم رجوی مزدور 1غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، پانزدهم آوریل ۲۰۱۹:… فرقۀ صاحب مردۀ رجوی به رهبری فعلی مریم قجر برای خوشایند اربابان سعودی خود و دم تکاندن هرچه بیشتر برای آنان هرگز در تبلیغات عربی و سایت عربی خودش از نام تاریخی و اصیل خلیج فارس استفاده نمی کند و به جای آن به کلمۀ کلی “خلیج” اکتفا می کند؛ و چنانکه در تصاویر این متن از سایت عربی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) می بینید حتی در نقل قول از وزیر خارجۀ آمریکا که حتما “خلیج فارس” گفته کلمۀ “فارس” را سانسور کرده و “خلیج” تنها در ترجمۀ صحبتهای او نوشته اند تا لابیها و اربابان عرب فرقه بدشان نیاید و ناراحت نشوند!.

مزدور رجوی و صدام حسین علیه ملت ایراننقش “مزدور مسعود رجوی” در شکست ایرانیان در “کربلای ۴” و قتل عام غواصان

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

مریم قجر: ادعای میهن پرستی! با حذف «فارس» از نام خلیج فارس!!

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

غفور فتاحیان پاریس

فرقۀ صاحب مردۀ رجوی به رهبری فعلی مریم قجر برای خوشایند اربابان سعودی خود و دم تکاندن هرچه بیشتر برای آنان هرگز در تبلیغات عربی و سایت عربی خودش از نام تاریخی و اصیل خلیج فارس استفاده نمی کند و به جای آن به کلمۀ کلی “خلیج” اکتفا می کند؛ و چنانکه در تصاویر این متن از سایت عربی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) می بینید حتی در نقل قول از وزیر خارجۀ آمریکا که حتما “خلیج فارس” گفته کلمۀ “فارس” را سانسور کرده و “خلیج” تنها در ترجمۀ صحبتهای او نوشته اند تا لابیها و اربابان عرب فرقه بدشان نیاید و ناراحت نشوند!.

حذف نام فارس از خلیج فارس توسط مجاهدین خلق مریم رجوی مزدور 1

حذف نام فارس از خلیج فارس توسط مجاهدین خلق مریم رجوی مزدور 1

به مریم قجر می گویم اگر جرأت داری و وطن فروش نیستی و در ادعاهایت مبنی بر میهن پرستی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان مصیبت زده صداقت داری در مصاحبه هایت با عربها و مطبوعات عربی بگو خلیج فارس!.

اگر از یک بچه ایرانی و حتی از یک فرد خارجی هم نام خلیج فارس را سؤال کنی پاسخ می دهد که خلیج فارس است و آن را با همان نام جاویدان و تاریخی خود می خواند و این بر هیچ کسی و برای هیچ بنی بشری امروز مبهم نیست و جای سوال ندارد زیرا برای همگان واضح و روشن است اما این خانم شیاد هم اکنون برای هموطنان سیل زدۀ ما اشک تمساح می ریزد و می خواهد از آب گل آلوده سیلاب آغشته به خون و پیکرهای قربانیان و خاک و سنگ خانه های ویران شده شهرهای ایران کوسۀ آبرو و مردمداری صید کند و در همین حال سایتهای اجاره ای این فرقه شب و روز مشغول تبلیغات برای فراخوان به بمباران ایران هستند به بهانه جنگ با آخوندها و با شعارتکراری نزدیک چهل سالۀ “سرنگونی رژیم”!

حال سؤال اینجاست که این زنک شیاد و وطن فروش که این همه برای ایران یقه درانی می کند آیا حاضر است به طور رسمی پیش یک عرب اسم خلیج فارس را با نام تاریخی اش به زبان بیاورد؟

علاوه بر این فرقۀ رجوی نه در زمان رهبری مسعود رجوی و نه امروز به سردمداری مریم قجر تا کنون هیچگاه از تعلق جزایر سه گانه در دریای عمان به ایران حمایت نکرده است و رهبران فرقه به ما آن موقع که در عراق بودیم سفارش می کردند که هرگاه عراقیها در مورد جزایر سه گانه و مالکیت آنها و آیندۀ آنها از نظر مجاهدین و نیز نام خلیج فارس پرسیدند ابتدا تلاش کنید فضا و حرف را عوض کنید و از جواب دادن طفره بروید و اگر زیاد اصرار کردند بگویید که در آینده و وقتی ما به حاکمیت برسیم پارلمان ایران در این مورد یعنی مالکیت جزایر سه گانه و نام خلیج تصمیم خواهد گرفت!!

در سالهای اخیر نیز مریم رجوی بارها در مصاحبه اش با مطبوعات عربستان و مصر از جمله روزنامۀ الاهرام از پاسخ دادن به سؤال خبرنگار در مورد نام خلیج فارس و مالکیت جزایر سه گانه در دریای عمان طفره رفته و مطلقا از موضع ملی و همگانی ایران و ایرانی در قبال آنها دفاع و حمایت نکرده و در عکس العمل به اصرار خبرنگار گفته که مجلس آیندۀ ایران یعنی همین شورای دست ساز رجوی! در این مورد تصمیم خواهد گرفت یعنی تلویحا گفته که عقب نشینی ایران در صورت تحقق خواب پنبه دانه ای سالیان مریم قجر و فرقه اش در رسیدن به قدرت در ایران از نام خلیج فارس و مالکیت جزایر محتمل می باشد!… اسیران فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان – پاریس

۲۴ فروردین ۹۸
۱۳ آوریل ۲۰۱۹

*** 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اشک-تمساح-ریختن-مریم-قجر-رجوی،-رهبر-مجا/

اشک تمساح ریختن مریم قجر (رجوی، رهبر مجاهدین خلق) برای سیل زدگان کشورمان

مریم رجوی مجاهدین خلق ترکی الفیصل عربستان سعودی تروریسمغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۹:… مریم قجر و باند مخوف فرقه رجوی ، مجاهدین خلق ایران باز هم برای مردم سیل زده ایران آه و ناله سر داده و به جوانان پیام داده که به کمک مردم بشتابید!. باید به این زن ابله و پیر گفت مردم ایران اعم از زن ومرد و پیر و جوان در این شرایط به همدیگر کمک می کنند و این در فرهنگ ایران و ایرانی نهادینه شده است. ولی مریم قجر، رجوی،  از این فرهنگ و احساس و عواطف انسانی مردم سوء استفاده می کند.

مریم رجوی مجاهدین خلق ترکی الفیصل عربستان سعودی تروریسمپیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

اشک تمساح ریختن مریم قجر (رجوی، رهبر مجاهدین خلق) برای سیل زدگان کشورمان

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی 

مریم قجر و باند مخوف فرقه رجوی باز هم برای مردم سیل زده ایران آه و ناله سر داده و به جوانان پیام داده که به کمک مردم بشتابید!. باید به این زن ابله و پیر گفت مردم ایران اعم از زن ومرد و پیر و جوان در این شرایط به همدیگر کمک می کنند و این در فرهنگ ایران و ایرانی نهادینه شده است.

ولی مریم قجر از این فرهنگ و احساس و عواطف انسانی مردم سوء استفاده می کند و می خواهد خودی نشان بدهد. مگر جوانان این مملکت اصلا مریم رجوی را می شناسند که ایشان برایشان پیام می دهد؟

من به مریم قجر پیشنهاد می کنم اصلا بهتر است برای آزمایش پایگاه مردمی خودش فراخوان بدهد که مردم ایران بعد از ساعت ۱۲ نیمه شب چراغهایشان را خاموش کرده بخوابند!! تا پایگاه میلیونی خودش در میان مردم ایران را ببیند و بهتر بتواند خودی نشان بدهد که ببینید مردم ایران هر روز و هر شب دستورات و فراخوانهای او را اجرا می کنند!!!

باور کنید در این دنیا تنها کسی و جریانی که از سیل و زلزله و انواع و اقسام مشکلات برای مردم ایران خوشحال می شود همین فرقه وطن فروش رجوی است تا بتواند روی آن موج سواری کرده و خودش را مطرح سازد و از آن بهره برداری تبلیغاتی بکند وگرنه فرقه رجوی و شخص مریم قجر که دلش برای مردم ایران نمی سوزد…. سیل و بلایای طبیعی در تمام دنیا اتفاق می افتد ولی هیچ وقت فرقۀ رجوی هیچ کمکی به مردم ایران نکرده و نمی کند. البته بگذریم که مردم ایران مطلقا به کمک این وطن فروشان بی وطن نیاز ندارند ولی این را می خواهم بگویم که این فرقه تا کجا شیاد و وطن فروش است.

پارسال هم در زلزله کرمانشاه مریم رجوی با شیادی و فریبکاری گفت تمام کسانی که می خواهند به سیمای آزادی کمک کنند تمام کمک هایشان را به زلزله زدگان کرمانشاه بدهند… .واقعا مرغ پرپر شده سفرۀ رنگارنگ مریم رجوی در اورسورواز هم از خنده می ترکد که چطوری این عفریته روغن ریخت شده را نذر امامزده می کند.

اگر فرقه رجوی به اندازه سر سوزنی دلش برای مردم ایران می سوخت هر روز بر طبل تحریم ها نمی کوبید و اگر اینها ایرانی بودند نمی رفتند به لابیهای آمریکایی پول بدهند که ایران و ایرانی را تحریم کنند و اطلاعات مردم ایران را به سرویس های جاسوسی نمی فروختند.

مگر همین فرقه رجوی نیست که در اکثر شوهای تبلیغاتیش تمام جنگ طلبان امریکایی را دعوت می کنند که شعار حمله به ایران و بمباران ایران را بدهند؟ مگر همین مردمی که در زیر سیل و زلزله هستند در ایران زندگی نمی کنند؟ حال همین مریم قجر از یک طرف درخواست بمباران همین مردم توسط امریکا را می دهد و همچینن همین فرقه با ایجاد دهها سایت تقلبی که با پول کشورهای عربی منطقه راه اندازی شده همانند همین سایت فرقه رجوی هر روز و هر ساعت اخبار ضد ایرانی پخش کرده و بلندگوی دشمنان ایران و ایرانی شده، و از طرفی دیگر همین فرقه برای مردم ایران دل می سوزاند ودرخواست کمک جوانان ایرانی داخل کشور را دارد تازه بگذریم که این فرقه مطلقا از جیب خودش یک سنت هم برای مردم ایران خرج نمی کند بلکه به جنگ طلبان امریکا برای بمباران ایران از جیب خودش می دهد ولی برای کمک به سیل زده گان و زلزله زدگان از جیب ملت ایران خرج میکند بی شرمی و بی حیایی تا کجا؟!

باند رجوی فقط به دنبال سوء استفاده از شرایط داخل ایران است حال می خواهد سیل باشد یا زلزله یا هر چیز دیگری.

به یقین می گویم که فرقه رجوی از اینگونه رویدادهای طبیعی همانند کشته شدن افراد خودش یا مرگ آنان خوشحال می شود و در پوست خود نمی گنجد تا به تبلیغات به سود خود و ابراز وجود و مطرح کردن خودش بپردازد.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نقض-ابتدایی-ترین-حقوق-بشر-در-سازمان-مجا/

نقض ابتدایی ترین حقوق بشر در سازمان مجاهدین (نامه به گزارشگر سازمان ملل)

مادران قربانیان فراموش شده مجاهدین خلق مریم رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نوزدهم مارس ۲۰۱۹:… آقای جاوید رحمان آیا می دانید که در سازمان مجاهدین نه تلفنی در کار است نه کامپیوتر نه موبایل نه رادیو نه روزنامه نه تلویزیون آزاد؟ همه چیز در سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) تحت کنترل سران این سازمان می باشد. هیچ کسی در این سازمان چه زن و چه مرد مفهوم زندگی را نمی دانند چرا که هر گونه ازدواج و عشق و تشکیل خانواده و هر گونه تماس و ارتباط با اعضای خانواده و دنیای بیرون ممنوع و قاچاق می باشد. 

مادران قربانیان فراموش شده مجاهدین خلق مریم رجویابراهیم خدابنده: مادران، قربانیان فراموش شده 

نامه سرگشاده به گزارشگر سازمان ملل

در رابطه با نقض ابتدایی ترین حقوق بشر در سازمان مجاهدین

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

آقای جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل،

با گرمترین درودها،

این جانب غفور فتاحیان از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین هستم که بیش از بیست سال از بهترین دروران جوانیم را به صورت حرفه ای در اردوگاههای این سازمان در عراق در اسارت روحی و ذهنی این سازمان بودم که خوشبختانه با کمک نیروهای آمریکایی و دولت عراق توانستم از این اردوگاه نجات پیدا کنم و هم اکنون در کشور فرانسه ساکن هستم.

اکنون وظیفه انسانی و قانونی خودم می دانم که هر آنچه را در طی این دو دهه بر سر خودم و دوستانم آمده افشا کنم زیرا بخوبی می دانم و آگاه هستم که سازمان مجاهدین بر خلاف آنچه که رهبرانشان بخصوص مریم رجوی در اروپا ادعا می کنند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند بویی از دموکراسی و حقوق بشر نبرده اند. ادعاهای آنان اصلا واقعیت ندارد زیرا خودشان نقض کنندۀ ابتدائی ترین حقوق انسانی در عراق و تا همین لحظه در آلبانی هستند.

من با خودم عهد بستم که باید صدای مظلومانۀ دوستانم را که هم اکنون در آلبانی گرفتار این فرقه هستند به گوش جهانیان برسانم.

آقای جاوید رحمان

آیا می دانید که در سازمان مجاهدین نه تلفنی در کار است نه کامپیوتر نه موبایل نه رادیو نه روزنامه نه تلویزیون آزاد؟ همه چیز در سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) تحت کنترل سران این سازمان می باشد.

هیچ کسی در این سازمان چه زن و چه مرد مفهوم زندگی را نمی دانند چرا که هر گونه ازدواج و عشق و تشکیل خانواده و هر گونه تماس و ارتباط با اعضای خانواده و دنیای بیرون ممنوع و قاچاق می باشد. حتی فکر کردن به خانواده و زن و زندگی ممنوع و جرمی نابخشودنی است.

در دنیای امروز یکی از اولیه ترین حقوق شناخته شدۀ بین المللی برای هر فرد در هر کجای دنیا حتی برای خطرناکترین زندانیان حق دیدار و تماس با افراد خانواده و اقوام نزدیک است ولی این حق مسلم را مریم رجوی و دیگر سران این فرقه از همان ابتدا که در عراق حضور داشتند و تا همین امروز که در آلبانی هستند از همۀ افراد سازمان کاملا سلب کرده اند.

آقای جاوید رحمان

در سالهای ۹۳ و ۹۴ میلادی مسئولین این سازمان به دستور مسعود رجوی و مریم رجوی تعداد زیادی از اعضای خود را زندانی کردند و آنها را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند بطوری که تعدادی در این زندانها کشته شدند و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. بزرگترین زندان این سازمان در پادگان آن به نام «اشرف» واقع در عراق بود که به دنبال سقوط دولت عراق مسئولین این سازمان که هم اکنون در آلبانی هستند و در این کشتارها و شکنجه ها دست داشتند شبانه این زندان را با خاک یکسان کردند و بلافاصله برروی زمین آن یک ساختمان جدید درست کردند تا وقتی آمریکاییها وارد پادگان شدند متوجه آن زندان نشوند.

همچینن اعضای زن سابق این سازمان که از آن جدا شدند در مجامع اروپایی و در مصاحبه با رسانه های مختلف شمه ای از کنترل فرقه ای درون تشکیلات و جنایات و زندانی کردنها و حتی مرگهای زیر شکنجه و قتلهای سری مخالفان در داخل سازمان در عراق و تجاوزات جنسی شخص مسعود رجوی رهبر این فرقه به تعداد زیادی از زنان سازمان را بر ملا ساخته اند.

آقای جاوید رحمان گزارشکر سازمان ملل

در سازمان مجاهدین برخی از افراد به عنوان تنبیه در اتاق هایی که برای این کار معین شد بود زندانی می شدند یا توسط دو نفر تحت کنترل ۲۴ ساعته قرار می گرفتند.

نشست های سرکوب روانی وتفتیش عقاید با عنوان عملیات جاری و نشستهای فحش و دشنام به عنوان نشست دیگ و نشستهای تحقیر و شکستن شخصیت انسان با مجبور کردن افراد به نوشتن و خواندن احساسات و افکار یا حرکات جنسی خودشان در برابر دیگر دوستانشان تحت عنوان نشست غسل هفتگی .. همچنان در این فرقه ادامه دارد.

اقای جاوید رحمان

اینجانب یکی از قربانیان این فرقه هستم. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رهبران این سازمان به علت این همه جنایت که در حق اعضای خود مرتکب شده اند مورد بازخواست ویا محکومیت قرار گیرند.

با آروزی موفقیت برای شما.

غفورفتاحیان

۱۸ مارس ۲۰۱۹

***

انجمن نجات از فرقه ها پاریساعلام موجودیت “انجمن نجات از فرقه ها” در پاریس

Spiegel_MKO_MEK_Rajavi_Cult_in_Albania_horrific_trainingPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

MEK_troll_factory_in_Albania_modern_slaves_2Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

همچنین: