مریم رجوی حقوق بشر را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند

مریم رجوی حقوق بشر را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند

رضا اسلامی - مریم رجوی حقوق بشر مجاهدین خلق رضا اسلامی، نجات یافتگان در آلبانی، شانزدهم می 2021:…. حالا که  مریم قجر باادعای حقوق بشر  برای مردم و دنیا نسخه صادر می کند چرا در درون تشکیلات اعضاء باید سرکوب شوند؟  در نشست های روزانه توسط فرمانده هان باید نفرات تحقیر شوند یا به بهانه پروژه خوانی تعدادی را روی سر یکی خراب کرده و به لحاظ روحی و روانی افراد را خورد و خمیر می کنند. بر خلاف نظر آن دسته از بچه هایی که سوژه می شوند به زور به پای نشست های جمعی برده می شوند و در نهایت از افراد می خواهند که اگر ضعفی  یا شکست یا کم وکاستی وجود دارد، فی نفسه خودشان به گردن بگیرند و به مسعود رجوی و مریم قجر ربطی ندارد. توجه می کنید این هم از حقوق بشر در رابطه با اعضای خود در داخل تشکیلات! مریم رجوی حقوق بشر را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند 

رضا اسلامی - مریم رجوی حقوق بشر مجاهدین خلق سوگواری برای حقوق بشر 

مریم رجوی حقوق بشر را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند

باید به رجوی گفت که دست تو درمقابل خانواده ها  خالی است

رضا اسلامی ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 15.05.2021

این روزها دستگاه های تبلیغاتی مریم قجر  به هر وسیله ای آویزان می شود.  حالا نوبت  برگ از رنگ و رو رفته  حقوق بشر رسیده است که از آن برعلیه خانواده های ایرانی که بچه های آنها در فرقه اسیرند و برعلیه دولت ایران استفاده کند. من بحثم این نیست که در ایران آیا حقوق بشر رعایت می شود یا خیر! این حق مردم ایران وآدمهای باوجدان است که در این زمینه کار می کنند ولی فرقه رجوی چرا؟

مایه ی تعجب است، فرقه رجوی در حالی که خودش ناقض حقوق بشر است مدعی حقوق بشر می شود ؟

کسی باید به این بحث بپردازد که حداقل مینیمم ها را در درون تشکیلاتش در رابطه با حقوق بشر رعایت کند .

من به عنوان فردی که ۲۹ سال عمر خود را در مناسبات پوچ فرقه تروریستی مسعود رجوی و مریم قجر  گذراندم باید بگویم که برای این گروه داعشی ارتباط اعضا با دنیای بیرون از فرقه خصوصا خانواده برابر با مرگ و نابودی فرقه اش است.

من  تشکیلات فرقه رجوی را از نزدیک و حقایق حقوق بشر را مشاهده کرده ام و حرف برای گفتن دارم . تنها فاکتوری که نظرم را به خودش معطوف می کرد و دچار تناقض شده بودم عدم رعایت حقوق بشر افراد در مناسبات بود!

خودسوزی های مجاهدین خلق . عاشق نبودند، دربند بودند 

پایه ای ترین اصول حقوق بشر؛ در چارچوب تشکیلات فرقه ابداً رنگی نداشت. تنها حقوق شناحته شده در فرقه برای مسعود رجوی مریم قجر معنی دارد. بقیه افراد نه صاحب حقوق اند و نه صاحب هویت شخصی و فردی ، و اینها مدعی هستند که کسی اگر  در تشکیلات مسئله ای را حل کند به اعتبار خودش نیست به اعتبار رجوی و مریم قجر است !

حالا که  مریم قجر باادعای حقوق بشر  برای مردم و دنیا نسخه صادر می کند چرا در درون تشکیلات اعضاء باید سرکوب شوند؟

در نشست های روزانه توسط فرمانده هان باید نفرات تحقیر شوند یا به بهانه پروژه خوانی تعدادی را روی سر یکی خراب کرده و به لحاظ روحی و روانی افراد را خورد و خمیر می کنند. بر خلاف نظر آن دسته از بچه هایی که سوژه می شوند به زور به پای نشست های جمعی برده می شوند و در نهایت از افراد می خواهند که اگر ضعفی  یا شکست یا کم وکاستی وجود دارد، فی نفسه خودشان به گردن بگیرند و به مسعود رجوی و مریم قجر ربطی ندارد. توجه می کنید این هم از حقوق بشر در رابطه با اعضای خود در داخل تشکیلات!

همه جداشدگان از فرقه رجوی ‌ منطق دستگاه سر کوب این گروه داعشی رااز نزدیک لمس کردن همین است که اشاره کردم آیا این منطق می تواند مدعی حقوق بشر باشد ؟ مطلقا . باید بگویم خود رجوی اصلاً اعتقادی به آزادی و حقوق انسانها ندارد. او می خواهد همه را قربانی کند تا به مقاصد پلید خود برسد. کسی به آزادی اعتقاد دارد که در درون خودش حداقل جایگاه منتقدین را به رسمیت می شناسد و حرف های مخالفین را گوش کند نه این که به همه مارک اطلاعاتی و مزدور زده و حاضر نباشد انتقادی را بپذیرد! این حداقل هاست. واکنش رجوی نسبت به منتقدین  محکوم به مرگ هستند ‌. آیا این منطق می تواند مدعی آزادی و حقوق بشر باشد ؟

رجوی کلاّ چون خصلت ضد انسانی و ضد حقوق بشری دارد و با تزویر و ریا می خواهد مسیر خودش را رو به جلو باز کند و از هر جنایتی کوتاه نمیاید و نیز مشوق تروریسم و کشتار انسان‌های بی گناه است، ولی حقوق بشر در رابطه با خانواده های اسیران در فرقه همه ما در جریان کارهای این فرقه در سال ۱۴۰۰ هستیم سعی و تلاش خودش را تماماً بر روی خانواده های اعضای درونی و جداشده خودش گذاشته که انگار خانواده ها دشمن اصلی او هستند،و انگار رجوی یادش رفته که زمانی می گفت رژیم ایران دشمن اصلی مجاهدین است .حالا چه چیزی در این دوره به یکباره تغییر کرده که این پدر و مادرهای داغ دیده . دشمن درجه یک فرقه شدند مگر خواسته خانواده های اسیران این است می خواهند با فرزندان خودشان ملاقات کنند این حق  خانواده ها است.

باید به رجوی گفت که دست تو درمقابل خانواده ها  خالی است .

لینک به منبع

مریم رجوی حقوق بشر را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند

***

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجویآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سوءاستفاده-رجوی-از-اسلام/

سوءاستفاده رجوی از اسلام

سوءاستفاده رجوی از اسلامرضا اسلامی، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و نهم آوریل 2021:… فرقه های سوءاستفاده گر مذهبی نما، برای پیشبرد اهداف خویش و ترسیم چهره ای مقبول و موجه از شیوه ها و ترفند های مختلفی بهره می برند، یکی از این ترفند ها استفاده ازدین و ظواهر مذهبی است. آنان نقاب دین بر چهره زده و اهداف استبدادی خود را زیر نقاب دین پنهان می کنند! سپس با تثبیت جایگاه خود ماهیت اصلی خود را پنهان کرده و فقط با دیدن این پشت پرده می توان چهره ی اصلی آنان را دید.  مسعود رجوی در شروع اکثر صحبت هایش ، به تفسیر قران پرداخته و کسی هم نبود بپرسد که بر پایه ی کدام تحصیلات و کدام تجربه، به خود جرات می دهد که آیات و کلام خدا را تفسیر کند؟! هرگز سراغ ندارم که مسعود رجوی حتی یکی از احکام اسلام را قبول داشته باشد.  سوءاستفاده رجوی از اسلام 

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیفعاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق

سوءاستفاده رجوی از اسلام 

ریاکاری و سوءاستفاده مسعود رجوی از اسلام

رضا اسلامی، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 28.04.20212

رضا اسلامی آلبانی

آقای رضا اسلامی

دوستان عزیز می خواهم مقداری  برای شما در مورد ماه مبارک رمضان و اسلام  در فرقه رجوی نقل کنم من در مدت ۲۹ سال فهمیدم که مسعود رجوی و مریم قجر سر سوزنی اعتقاد ندارند، نه به اسلام و نه به ماه مبارک رمضان فقط برای قدرت طلبی خود دست به هرکاری می زنند و تردید ی در این رابطه وجود ندارد.   این فرد خودپرست با شم ضدانقلابی خود خیلی خوب می دانست که اگر هر کاری هم می خواهد بکند، برای فریب مردم و اعضاء، باید یک سس مذهبی به همه  حرفهایش بزند!.

فرقه های سوءاستفاده گر مذهبی نما، برای پیشبرد اهداف خویش و ترسیم چهره ای مقبول و موجه از شیوه ها و ترفند های مختلفی بهره می برند، یکی از این ترفند ها استفاده ازدین و ظواهر مذهبی است. آنان نقاب دین بر چهره زده و اهداف استبدادی خود را زیر نقاب دین پنهان می کنند! سپس با تثبیت جایگاه خود ماهیت اصلی خود را پنهان کرده و فقط با دیدن این پشت پرده می توان چهره ی اصلی آنان را دید.

مسعود رجوی در شروع اکثر صحبت هایش ، به تفسیر قران پرداخته و کسی هم نبود بپرسد که بر پایه ی کدام تحصیلات و کدام تجربه، به خود جرات می دهد که آیات و کلام خدا را تفسیر کند؟!

سوءاستفاده رجوی از اسلام

سوءاستفاده رجوی از اسلام

هرگز سراغ ندارم که مسعود رجوی حتی یکی از احکام اسلام را قبول داشته باشد حال شما فرض کنید، چنین کسانی دم از اسلام بزنند و در شروع ماه مبارک رمضان، آیه هم بیاورند که این ماه ، ماه نزول قران و شاخص هدایت است! دم زدن این فرد و اطرافیانش از اسلام وقران ، آیا شعاری مردم فریبانه نیست؟

سکوت در مقابل انحرافات و تبهکاری مسعودرجوی امری که سرنوشت خلقی و هزاران انسان در میان است بنوعی همراهی و تائید امری است که او تبلیغ میکند.

باور کنید وقتی میخواهم داستان فرقه رجوی را تعریف کنم (این فرقه آنقدر علیه مردم و کشور ما جنایت و خیانت و در موضوع ماه رمضان و اسلام ریاکاری کرده است )حسرت وشرم چند ین ساله را میخورم.

رجوی هرماه رمضان نشست میگذاشت وتا سحری ایات قران واز ماه مبارک رمضان میگفت. تا شبی که لیله القدر میرسید ؛این ملعون بازهم سو استفاده از شب قدر میکند وولکن هم نیست.

حالا ببیند چطور ی این رجوی دجال از شب قدر سو استفاده میکرد.

این روباه مکار بعد  ازنشست وتعریفهایی از حضرت علی که میکرد وخودش را دوست حضرت علی میدانست وهمه به این سمت سوق میداد که باور کنند و یا ظاهرا تایید کنند، که رجوی دوست حضرت علی است.

بعداز نشست به همه میگفت که امشب را برید با دوست من ومولای شما علی علیه السلام خلوت کنید وتعهدات خودتان را بنویسید.

همه میرفتند وکاغذ سفید میگرفتند (هرچند که متن مورد نظراز قبل آماده بود و فقط نفرات باید از روی آن می نوشتند که بگویند فرد با دستخط خودش و با میل خودش نوشته است) ومشغول نوشتن وتعهد دادن به مسعود رجوی میشدیم؛ بعد از نوشتن این تعهد میرفتیم استراحت وبعد از استراحت نشست میگذاشتند و میگفتند باید تعهدات و نامه های خودتان به حضرت علی( منظور همان رجوی بود ) را در جمع بخوانید ودسته به دسته نشست گذاشته ونفرات را بنوبت صدا می زدند و هرکس نوشته خودش را  میخواند.!!

*این روباه مکار در نشست هامیگفت اینها شناسنامه ی مجاهدت شماست، هرزگاهی اینها را بخوانید وتعهد با خدا ورهبر عقیدتی خودتا ن را یاداور شوید ومتعهد باشید.

بله عزیزان این روباه مکار خیلی دجالیت بکار میگرفت و نه فقط رمضان و ماه محرم بلکه ازتمام مناسبتهای اسلام سواستفاده میکرد. بله عزیزان در این سالیان بخاطر اینکه راهی برای من نبود میبایست تحمل میکردم وحرفی نزنم وساکت بمانم وخود خوری میکردم تا اینکه خدا رحمت خودش را برای من نازل کرد وتوانستم بیرون بیایم واز این همه ریاکاری خلاص شوم.

سوءاستفاده رجوی از اسلام

***

مریم رجوی ماه رمضان در عراق و آلبانیمریم رجوی ماه رمضان در عراق و آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فشار-و-تهدیدات-مضاعف-فرقه-مجاهدین-خلق/

فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی   

فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی   رضا اسلامی، نجات یافتگان در آلبانی، شانزدهم فوریه 2021:… براستی چه شد که فرقه رجوی با مرگ تک تک نفرات  اعضا و کادرهای فرقه بیانگر یک شکست  سیاسی و تشکیلاتی و سرشکستگی برای رجوی و مریم قجر  می‌باشد و مسعود رجوی همه را فریب داد و صحنه را ترک کرد آیا واقعا اعضا و کادرهای فرقه این روزها بدلیل ابتلا به ویروس کرونا از بین میروند  . اینها تحت اجبار و برای اینکه مستمری شان از جانب فرقه قطع نشود وادار به این کار شده اند. ساختار فرقه رجوی بر این مبنا است که برای کنترل اعضای جداشده که در آلبانی زندگی میکنند انها رادشمن فرقه مردم و در تمام سایتها ومقالات خودشون معرفی میکنند  و رجوی استفاده خودش را از این موضوع میکند و همه را نفوذی و دشمن می دانند که می خواهند در آنها نفوذ و به آنها ضربه بزنند . فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی    

فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی   زوزه شغالان در آلبانی

فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی   

رضا اسلامی، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 15.02.2021

فکر نمی کنم اولین بار باشد که فرقه رجوی دست به چنین اقداماتی میزند و بیشتر هدف سران فرقه رجویسم از اینکار این است که ایجاد ترس و وحشت در بین افرادی است که تمایل به جدایی و آزاد شدن دارند و میخواهند تا تعیین تکلیف شدن در آلبانی بطور مستقل زندگی نمایند و لی فرقه با  قطع کمک مالی انهارا مجبور به ماندن میکند برای خود من هم چنین اتفاقی افتاد و چون من از این فرقه جدا شده بودم و می خواستم آزاد در آلبانی زندگی کنم از آنجایی که  کمک مالی ناچیزی دریافت میکردم، فرقه بدنبال بهانه ای برای قطع آن می گشت که در نهایت توسط احمد انتظار قطع شد.

مقدار پول که به تعدادی از این افراد که از فرقه مستمر ی در یافت می کنند یا باید برعلیه دوستان خود که زمانی باهم و در کنار یکدیگر بودند جاسوسی خبرچینی و مقاله  بنویسند و آنها را معرفی یا مزدور بخوانند یا از پول ماهانه خبری نیست.

براستی چه شد که فرقه رجوی با مرگ تک تک نفرات  اعضا و کادرهای فرقه بیانگر یک شکست  سیاسی و تشکیلاتی و سرشکستگی برای رجوی و مریم قجر  می‌باشد و مسعود رجوی همه را فریب داد و صحنه را ترک کرد آیا واقعا اعضا و کادرهای فرقه این روزها بدلیل ابتلا به ویروس کرونا از بین میروند  . اینها تحت اجبار و برای اینکه مستمری شان از جانب فرقه قطع نشود وادار به این کار شده اند. ساختار فرقه رجوی بر این مبنا است که برای کنترل اعضای جداشده که در آلبانی زندگی میکنند انها رادشمن فرقه مردم و در تمام سایتها ومقالات خودشون معرفی میکنند  و رجوی استفاده خودش را از این موضوع میکند و همه را نفوذی و دشمن می دانند که می خواهند در آنها نفوذ و به آنها ضربه بزنند . و افراد همیشه زیر شک امنیتی فرمانده هان این فرقه هستند و اگر کسی بخواهد از این فرقه جدا شود اورا خائن و سزاوار مرگ میداند.

فرقه رجوی حتی  برای جداشدگان هم حق حیات و زندگی به دلخواه را نمی پسندد و اگر هر فردی کارنامه فرقه رجوی را مرورکند خواهد دید که رجوی طی ۴۱سال گذشته برای رسیدن به اهداف فرقه گرایانه  خود دست به هر خیانت و وطن فروشی زده است و برای همه مردم دنیا این موضوع مشخص است.

لینک به منبع

فشار و تهدیدات مضاعف  فرقه مجاهدین خلق بر علیه جداشدگان در آلبانی   

***

همچنین: