مریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق)

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق)

مریم رجوی حلقوم نتانیاهوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم فوریه 2021:…  آقا وخانم رجوی بدون تعارف ورودربایستی مثل اوباما وترامپ و بایدن بروند دراورشلیم کلاه برسرگذاشته تکه کاغذی جرز دیوارندبه بچپونند و با شاخ گاو بوق بزنند تا زودتر مقبول نتانیاهو و جنگ طلبان صهیونیست بشوند؟ آیا ما نباید به این یقین برسیم که آقا و خانم رجوی اشرف سه و دفترمرکزی شورا را به ایستگاه رله حرفهای نتانیاهو و موساد و شاباک و خاخامهای صهیونیست تبدیل کرده اند؟ دروغگویی به این آشکاری آن هم جلو چشم هفت میلیارد آدم که شبانه روز دردنیای سایبردرحال پرسه زدن هستند چه معنی میدهد؟ مریم رجوی حلقوم نتانیاهو

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو) علی شیرزاد : رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق) 

1- آقا و خانم رجوی حلقوم نتانیاهو

آیا بهترنیست آقا وخانم رجوی بدون تعارف ورودربایستی مثل اوباما وترامپ وبایدن بروند دراورشلیم کلاه برسرگذاشته تکه کاغذی جرز دیوارندبه بچپونند وبا شاخ گاو بوق بزنند تا زودترمقبول نتانیاهو وجنگ طلبان صهیونیست بشوند ؟

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو

آژیری درتهران بصدا در آمد بنده تا به امروز هرچه خبرهای مختلف راخوندم نفهمیدم آژیربرای چی بود هرکس حرفی زد اما این وسط سایت مجاهد و سایرسایتهای رجوی به این خبرپرداخته ببینیم چی نوشته اند

یک روزبعد ازانفجارنزدیک سفارت اسراییل درهندوستان که کاررژیم بود هواپیماهای اف سی وپنج اسراییل وارد آسمان ایران شدند و چند نقطه درتهران را بمباران کردند شاهدان عینی گفتند انفجارها واتش سوزی دردونقطه بوده است که به تلافی انفجارنزدیک سفارت اسراییل حملات را انجام داده است مضمون کلیه خبرهایی که منتشرکرده و در یک خبربلند بالا همه را گنجانده است همین بود که نوشتم

رجوی آویزان هر کفن

سوال ازآقا و خانم رجوی برچه اساس و مدرکی بلافاصله میگوید انفجارکارحاکمیت بوده وبرچه اساس بمباران وموشک باران درنقاط تهران را مطرح میکند ؟ هیچ خبرگزاری غیرازرسانه های اسراییل ورجوی صحبت ازبمباران نکردند این چه بمباران وموشک پرانی با هواپیما دراسمان تهران بوده که ده میلیون نفردرتهران نه صدایی شنیدند نه نوری دیدند نه شعله های اتشی الا دارودسته رجوی با کانونهای شورشی انها وخبرگزاری های اسراییل وشخص نتانیاهو درتل اویو ورجوی درالبانی ، چه هماهنگی بین اقا وخانم رجوی با نتانیاهو وجود دارد که هردو همزمان یک خبررا عین هم تکرارمیکنند ؟ ایا ما نباید به این یقین برسیم که آقا وخانم رجوی اشرف سه و دفترمرکزی شورا را به ایستگاه رله حرفهای نتانیاهو وموساد و شاباک وخاخامهای صهیونیست تبدیل کرده اند؟ دروغگویی به این اشکاری انهم جلو چشم هفت میلیارد ادم که شبانه روز دردنیای سایبردرحال پرسه زدن هستند چه معنی میدهد ؟ رجوی که همیشه مدعی بوده که اززیرفرش خانه خامنه ای هم اطلاع دارد چرا ازقول رسانه ها حرف میزند ؟ مگرنمیگوید سی میلیون کانون شورشی دارد وشبانه روز ازدرهم کوبیدن مراکزسرکوب واتش زدن عکس خامنه ای فیلم منتشرمیکند چرا ازمحل انفجارها واتش گرفتن ان محلها فیلم منتشرنمیکند ؟ میدانید چرا چون ازپایه دروغ وبرای خوش امدن دیگران چنین حرفهایی میزند هرچه ازاین دروغها بیشتربگوید بیشتردلارنصیبش میشود ، رجوی خیلی سعی میکند حقایق را وارونه وخودرا چیزدیگری نشان بدهد  دراین داستان انتشارخبرهای دروغ همراستا با خواسته سران اسراییل خیلی واضح وروشن است ، هماهنگی خیلی اشکاراست ، خیلی سعی کرده اسراییل را قدرت مند نشان بدهد ، همان نتانیاهویی که ازدست غزه محاصره شده ناله اش به اسمان است اقا وخانم رجوی برای اسراییل هیبت پوشالی می سازند همان هیبتهایی که درطی سالیان برای خود ساخته اند که امروزه فروریخته چون نمیتوانند برای خود بسازند اقدام به ساختن خبرهای هیبت اوربرای نتانیاهو کرده اند اگرهیبت سازی حلال مشکلات بود رجوی ها می بایست امروز پادشاه پادشاهان ورهبری جهان رابدست داشتند پیشنهاد میکنم اقا وخانم رجوی تندیس نتانیاهو وخاخام ارشد اسراییل واریل شارون را جلو درب ورودی اشرف سه درالبانی نصب کنند شرافتمندانه تراست تا بخواهند خبرهای دروغ انها را منتشرکنند      

لینک به منبع

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو 

2- هرزه گویی یا مقاله نویسی

یکی ازشاخص ترین ویژگیهای اقا وخانم رجوی هرزه گویی وهرزه نویسی ست درسایت مجاهد نوشتاری دارد اندرباب همه چیزمعلوم نیست مقاله است یا اش چون هرچی بخواهید توی ان ریخته اند دیروز خوندم امروز که برای نت برداری ویاد اوری دراین نوشتاربه سایت مراجعه کردم طبق معمول هرچه گشتم پیدا نکردم فکرکنم مثل سایرمقالات حذف کرده بود ازاین ببعد هرچه را خواستم همانموقع یاد داشت میکنم چون یکساعت بعد معلوم نیست  وجود داشته واززیرتیغ حذف دررفته باشد اگرحرفها خوب است چراحذف اگربد چرا منتشرمیکند ؟ فکرکنم خودشم نمیدونه چکارباید بکنه سرگردان است دران مقاله  ازهردری صحبت کرده ازتحریم ازموشک ازاتم ازنان شب تا ارزن وروغن کرچک وفواید دمنوش گل بابونه ؛ کلی ازغارت توسط سپاه وقرارگاه خاتم و… گفته درپایان دردفاع ازتحریم ومشروع جلوه دادن ان که خودش عامل اصلی واتش بیارمعرکه بوده نوشته تحریمها جلو دزدی ها را گرفته چون پولی ندارند که دزدی کنند وتحریمها سپاه پاسداران وقرارگاه خاتم وسایرارگانهای دزد وچپاولگررا هدف قرارداده وبا ملت کاری ندارد انکه باعث فقرملت شده تحریم نیست بلکه دزدی های ارگانهاست بعد هم خواسته ملت ایران سپاه وقرارگاه خاتم را نابود کنند وسایر خزعبلات چرا این مقاله را منتشروبلافاصله حذف کرده است ؟

انتخابات امریکا، هراس رجوی از دور شدن سایه جنگ و تحریم

بنده که بارها دراشرف زمان صدام وامریکا ولیبرتی گفته ونوشته ام تحریم عملی ضد مردمی وضد بشریست که هنوزهم همان حرفها را مینویسم ، خواستارتحریم ، عملی ضد مردمی وضد ایرانی انجام میدهد اگراقای رجوی خواست میتونم تمامی حرفها رابا چه کسانی وچه موقع ودرچه رابطه ای نوشته وگفته ام را یاد اوری کنم ، این مقاله را به چند دلیل منتشرکرده اول چون میدونه مردم تحریم را بگردن او انداخته واورا مسبب ومقصرمیدانند میخواهد خودش رادربرده وبگوید من باعث تحریم دزد ها شدم وتحریم سپاه وقرارگاه خاتم ربطی به شکم مردم ندارد دوم ازدست این دوارگان بشدت عصبی ست چون اولا سپاه عامل اصلی بازدارندگی دربرابرحملات خارجی بوده ومیتونه حساب غربی ها واربابان رجوی را درمنطقه کف دستشون بگذاره عامل امنیت هستند ورجوی دشمن امنیت ایران چون جلو ورود تروریسم اقا وخانم وادمخواران راسد کرده است تا سپاه ونیروهای نظامی هستند کسی دست ازپا خطا نمیتونه بکنه وارزوهای بقدرت رسیدن رجویها را به باد فنا داده اند ، سوم رجوی وغربیها انتظارداشتند با تحریم ملت بخیابون بریزند ولی همین قرارگاه خاتم وسایرتولید گران با کارهایی که میکنند هم تحریم را دورمیزنند وهم درحال بی اثرکردن تحریمها هستند ، گرچه بنده این میزان کارراقبول نداشته وندارم ومعتقدم اگرحاکمیت انرژی ملت ایران رابکاربگیرد وپولها را ازحلقوم چپاولگران نولیبرالیزم بیرون بکشد ، عمال بیگانه درداخل را جاروب کند وبا قدرت تمام با فساد مبارزه وانرژی مردم وپولها را درخدمت تولید بکاربگیرد یکساله خیلی از تحریمها بی اثرواوضاع اقتصادی وکاروشغل حل میشود ولی رجوی ها ازهمین میزان بسیاربسیاراندک خنثی سازی تحریمها ناراحت هستند چون بی اثرشدن تحریمها یعنی اینکه مرگ رجوی را برای همیشه رقم خواهد زد

سرمایه گذاری چند ده ساله ورطب ویابس بافی های انها را خنثی کرده تا بوت انها را درون حفره قرارمیدهد بهمین دلیل رجوی اینقدربه تولید گران ونیروهای نظامی فحش وبد وبیراه میگوید وخواهان نابودی انهاست ، به این دلیل حذف کرده که میدونه کسی برای چنین مقالاتی تره هم خرد نکرده دست اورا دریاوه گویی برملا میکند برای هزارمین بارتکرارمیکنم ملت ایران نیروی نظامی سقف بالای سرشماست که ازورود حشرات وماروعقرب بداخل خانه جلو گیری میکند عامل امنیت کشوروزندگی شما و عامل اقتداروایستادگی دربرابردشمنان هستند مبادا مبادا فریب اینگونه حرفها رابخورید با تمام قدرت پشتیبان ویاورنیروهای نظامی باشید اگریک روزنباشند تروریسم وغربی ها با هجوم کشوررا نابود خواهند کرد رجوی ازابتدای انقلاب خواهان نابودی نیروی نظامی بود خط وخواسته بیگانگان ودشمنان را چهل ودو سال است تکرارمیکند ولی تا به امروز برخلاف خواسته نه بلکه ازبین نرفته اند با قدرت بیشترتمام نقشه های غربی ها درمنطقه را نابود وازفروپاشی کشورها وایران جلو گیری کرده اند بنده حامی سرسخت نیروی نظامی هستم زیرا برخلاف تفکرات رجوی ایرانگرای مقتدرمرام ومسلک بنده است وایران باید بمب اتم وموشکهای قاره پیما با سرعت بیست برابرویا حتی بیشترازصوت بسازد حق ملت وکشورایران است و……. اگرشرایط سیاسی اجازه بدهد خواهم نوشت چی درسردارم وبه چی میاندیشم چشمان رجوی واربابانش کورومغزعلیل انها علیل ترباد

لینک به منبع

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق)

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-شیعه-یا-وهابی-؟/

رجوی شیعه یا وهابی ؟ – خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد مناف

رجوی شیعه یا وهابی ؟ - خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد منافعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم فوریه 2021:… ازآنجایی که دیدگاه رجوی خلص اسلام سیاسی ست که شاخص آن رهبرعقیدتی ست که آنروی سکه ولایت فقیه است ، حرف من نیست حرف خودش است. بارها وبارها دراشرف  ودرنشستها گفته خمینی ولی فقیه را وسط کشید، ما هم رهبرعقیدتی را در مقابلش گذاشتیم. او شورای نگهبان و خبرگان تماما مرد درست کرد، ما هم شورای رهبری تماما زن درمقابل خمینی قراردادیم. او جنگ را علم کرد ما شعارصلح دادیم. او اتم راه اندازی کرد ما هم انقلاب ایدئولوژیک را وسط کشیدیم. خمینی با اسلامش مرد مجاهدین هم با انقلاب به اسلام چنگ زده و زنده شدند. می بینید تمام کارها علم کردن چیزی دربرابرخمینی بوده و سنگ بنا و نقطه عزیمت همه بقول خودش نشان دادن فرق دو دیدگاه و برداشت از اسلام است درصورتی که دو دیدگاه حرف مفت است یاوه است. رجوی شیعه یا وهابی ؟ – خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد مناف

رجوی شیعه یا وهابی ؟ - خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد منافرسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق

رجوی شیعه یا وهابی ؟

خزیدن آقا وخانم رجوی به زیرعبای قبیله عبد مناف

بنده نمیدونم دعوای اقای یغمایی واقای رجوی چی بوده ازنوشته های دارودسته رجوی اینطوراستنباط کردم ، میگویند حمله یغمایی به اسلام بهانه حمله به مجاهدین است واین بنفع رژیم خمینی ست که مسلمان چپ راست مسیحی یهودی نصا را ترسا ، سوسیال دمکرات وسکولار، شاعرودانشمند انس  وجن کافروگبررابه میدان اورده وداد وفغان که چه نشسته اید اسلام به فنا رفت معلوم نیست منافع غیرمسلمان دراین وسط چیست که مثل یزید گوگیجه وا اسلاما گرفته اند ، اسلام چه ربطی به شما ها دارد ؟ انکه خودرا صاحب وپرچمدار اسلام ناب محمدی و را ه یافته مکتب توحید واسلام انقلابی میخواند که پنجاه سال است مسولیت رهبری عقیدتی این اسلام رایدک میکشد و پرچم سرخ حسینی را بردوش گرفته  وبرسردرش فدا وصداقت نقش بسته دردرون تشکیلات وجامعه امام زمانی که بسوی بی طبقه توحیدی شتابان درحرکت است حداقل پنجاه درصد نیروهایش نمازنمیخوندند بندرت دیده میشد که کسی قران بخواند انوقت بی دینهایش امده ازچنین اسلامی دفاع میکنند ، سوال ایا بحث اسلام درد انهاست یا موضوع دیگری درمیان است ؟ حرف را خودشون گفته اند حمله به مجاهدین را از ان تفسیرکرده اند مشگل و درد اینجاست ، ایا کسی ازاسلام سیاسی یا حکومت دینی بگوید وحقایق وتناقضات دیدگاه را برملا کند اشکال دارد خیراشکال ندارد ولی چرا رجوی اینقدربراشفته شده است ؟ دلیل خیلی ساده است ازانجایی که دیدگاه رجوی خلص اسلام سیاسی ست که شاخص ان رهبرعقیدتی ست که انروی سکه ولایت فقیه است ، حرف من نیست حرف خودش است بارها وبارها دراشرف ودرنشستها گفته خمینی ولی فقیه را وسط کشید ما هم رهبرعقیدتی رادرمقابلش گذاشتیم او شورای نگهبان وخبرگان تماما مرد درست کرد ما هم شورای رهبری تماما زن درمقابل خمینی قراردادیم او جنگ را علم کرد ما شعارصلح دادیم او اتم راه اندازی کرد ما هم انقلاب ایدئولوژیک را وسط کشیدیم خمینی با اسلامش مرد مجاهدین هم با انقلاب به اسلام چنگ زده وزنده شدند ، می بینید تمام کارها علم کردن چیزی دربرابرخمینی بوده وسنگ بنا ونقطه عزیمت همه بقول خودش نشان دادن فرق دو دیدگاه وبرداشت ازاسلام است درصورتی که دودیدگاه حرف مفت است یاوه است همه یکی هستند

مسعود رجوی - رجوی شیعه یا وهابی ؟ از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت شیخ عربستان

بنده مخالف اسلام سیاسی وحکومت دینی بوده وهستم رجویها خیلی خوب میدونند زیرا خدا پرستی چیزیست وحکومت بنام دین چیز دیگریست اگربگوییم حکومت دینی بد است و…..اگررجوی حکومت دینی نمیخواهد وازاسلام سیاسی وحکومت دینی متنفراست واسلامش فرق دارد چرا ناراحت میشود ؟ به این دلیل حمله به اسلام سیاسی را مترادف با حمله به مجاهدین میداند که خودش دقیقا وصد روی صد مدافع تمام عیاروسرسخت حکومت دینی ست وگرنه ازان حرفها نمیزد با فحش غیرمسلمانها میخواهدکاری کند تا کسی به اسلام اقای رجوی حمله نکند ، اسم این سرکوب عریان است  اینجاست که نیازمندی رجوی ها به چنین داستان سرایی هایی هویدا میشود که چرا انها با واسلامای شدید وغلیظ واویزان شدن به فرهنگ بیگانه برای هزارمین باربه زیرقبای شیخ قبیله عبد مناف درعربستان میخزد تا خود را حفظ کند زیرا زدن زیراب اسلام سیاسی وحکومت دینی یعنی قطع کردن ریشه رجوی ست بهمین دلیل است که اینقدروحشیانه با زیرپا گذاشتن تمامی اصول وپرنسیبها به مخالفین حمله و سربه دیوارمیکوبد هست ونیست زیرعلامت سوال است اقای رجوی زیرقبای عبد مناف وبنی قریظه سینه زدن دردی ازشما درمان نمیکند ایرانگراییست که حلال همه دردهاست که شما دشمن ان هستید وبا دشمن ایران وایرانی وانواع قبایل برای حفظ خود ورسیدن به قدرت همکاروهمراه هستید این درد را که زیرعبا ها حل نمیکند زیرعباها شرافت را میگیرند وبی شرافتی را به عاریه میدهند کسانی که همراه رجوی حملات راشروع کردند شاید که حقوق ماهیانه انها درخطربوده است      

رجوی شیعه یا وهابی ؟

***

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمIs Saudi Arabia Pivoting Toward Iranian Radicals?

مریم رجوی مزدور عربستان سعودی گردن زدن را تایید می کنداز «ضارب دختران» تا «اعدام ضدبشری یک زندانی»! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-لنگ-بستن-رجوی-برای-دشمنان-ایر/

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2021:… رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

آقا و خانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

وضعیت آقا و خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای مقاومت آنها برهمگان مشخص است. یک روز زیرعلم تروریسم ، یک روز زیر علم بوش و ترامپ ، روز دیگر زیر علم اسراییل ، اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها و اروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند. این حرف جزو دروغهای هزاران باره رجویها ست. واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند هیچ وقت دفتر آنها در واشنگتن را نبستندم هیچ وقت از ورود آنها به کنگره و سنا و رابطه با سناتورها جلوگیری نکردند. فقط گفتند در خیابونها پول جمع ـوری نکنید و در برابر تمامی کارهای آنها سکوت و همکاری هم کردند. درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین را از لیست تروریستی خارج و آنها را ازعراق به آلبانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند پس می بینیم حرف رجوی سر تا پا دروغ و دغل و شیادیست. اروپا هم همین ریل را رفته و در حال ادامه دادن است.

اما رجوی درزمان ترامپ به دمکراتها و اروپا حمله و ازانها میخواست ازسیاست مماشات دست بردارند. سیاستی که رجوی اسم آنرا مماشات میگذارد ضدیت اروپا با ایران وایرانی ها را میگوید. درحقیقت حرف رجوی اینه که چرا آنها اتحاد بین المللی مثل داستان عراق و لیبی ایجاد و به ایران با صد و بیست کشورحمله نمیکنند. میگفت اگراروپا مماشات نکند ما حاکمیت را سریعا سرنگون میکنیم و دلیل سرنگون نشدن مماشات اروپا وامریکاست. البته بنده معتقدم و بارها نوشتم دمکراتها بسیارجانی تراز بقیه هستند و اگر دیده باشید کابینه بایدن تماما صهیونیست  و ضد ایران و جنگ طلب تشریف دارند. ازاینها که بگذریم سایتهای رجوی وهواداران شروع کرده اند شب و روز حرفهای اعضای کابینه بایدن را غرغره کردن و آویزان اروپا شده اند. چی شد مماشات که بد بود. اخ بود. زشت بود. ضد مردمی بود. چوب زیربغل حاکمیت بود. چرا با لنگ اندازی مشمئزکننده شب و روزحرفهای آنها را تکرارمیکند؟ 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. فکرنمیکنم کسی دردنیا طلبکارتر از رجوی پیدا شود. دلیل اینگونه حرفها از اینجا نشات میگیرد که مماشات را پیش میکشد و زیر کلمه مماشات و تکرار آن در زیر بده بستانهایش را انجام  و به  بهانه جنگ با خمینی زیر قبای آنها رفتن را توجیه و یاوه ها و حرفهای ضد ایرانی آنها را تکرار میکند. اگر از این حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم آنها سینه بزند. به همین دلیل تروریسم را ارتش آزاد وعشایرانقلابی میخواند و در مقابل امریکا و اروپا را مماشات گر تا راحت و بدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد. به آقا وخانم رجوی یاد آوری میکنم که خانه از پای بست ویران است. با دوغ آب مالی و نقش و نگار رنگی خانه استوار نمی ماند.

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-سواربرترامپ-رجوی-بگل-نشست/

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2021:… استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع آن درعراق و با همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد. دراشرف به مسئولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیراز اینکه ما مثل زمان صدام کارت و برگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهد که براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم. نتیجه آن شدو خروج ازعراق و رفتن به آلبانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم به مجاهدین زد. ترامپ آمد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته و با حمایت از ترامپ چه حرفها و چه حمایتها که نکرد. با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان و بهمان و بولتون چه و چه و سنا و کنگره این و آن. دراین راستا در چهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت. استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست 

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

همانطورکه قبلا بارها نوشتم استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت بلکه شبانه روز بعنوان شپش درجیب ترامپ سه قاپ پرتاپ کرد تحریم حمله نظامی ودفاع ازتروروجنایت برعلیه ملت اقدام و به پشتوانه ترامپ درانواع دسیسه ها شریک شد

در آبان 98 از آشوب دفاع و توسط کانونهای شورشی ادعایی، بخوانید تروریسم، دست به ترور زد. یکی از آنها داستان نوید افکاریست.  ازاینها که بگذریم دیروز اعلام کردند ترامپ شکست خورده. نمیدونم درشکنجه گاه روانی رجوی چی میگذرد ولی این را میدانم که ماتم سراست، عزا عزاست، قران برسرکردن است، ولوله و شیون است، روضه خوانی و نمازنجات برپاست. در تعزیه ها غوغاست. چرا ؟ خری که استراتژی را سوار بر آن کرده بودن در باتلاق گیرکرد ومرد. انگار به استراتژی رجوی بمب اتم زده اند. آثاری ازش باقی نماند.  بهمین دلیل مثل اربابانش نتانیاهوی صهیونیست و پادشاه وهابی عربستان لال شده و قدرت هیچ گونه عکس العملی را ندارد. در سکوت است. چرا این یکی مثل دوران بوش ضربه اش کم نیست و نابود کننده است؟ به این دلیل که امریکا  دیگرامریکای آنزمان نیست که مثلا با انتقال به آلبانی چند صباحی نفس بکشند. تازه شروع درگیری ها و جنگهاست. فکرنکنید با آمدن بایدن اوضاع بهترمیشود خیرکاملا برعکس اغازفروپاشی رسمیست ، سرعت وتحولات امریکا وبهم ریختن انکشورتسریع خواهد شد ، شکافها هم نخواهد امد ، صدها گرفتاری شروع میشود ، وازنظربین المللی بعد انتخابات نه ابرویی موند ونه حیثیتی ونه ارزشی ، جهان تمام اینها را مدنظرقرارمیدهد ودریک کلام امدن بایدن امریکا را بشدت ضعیف کرد نه قوی اگرسیاستهای بایدن همان ترامپ است که فاتحه اش ازحالا خونده شده اگرتعغیرکند که حتما مقداری تعدیل خواهد شد چه بلایی برسرنتانیاهو ودارودسته عربستان وجنگ یمن وموضوع فلسطین خواهد امد ، رابطه اش هرگز با اروپا مثل قبل نخواهد شد زیرا زمزمه ها وعملهای اروپا نشان میدهد که انها بسمت استقلال ازامریکا درحرکت هستند که با امدن بایدن حل نخواهد شد پس می بینیم چه دربعد داخلی وچه بعد خارجی امریکا هرگز به قبل برنخواهد گشت ودیگرنمیتواند اب رفته رابجوی برگرداند با کوزه شکسته هم نمیتواند اب بخورد

درداخل چه میشود نولیبرالیسم درانتخابات بعدی جاروب خواهد شد هم امریکا وغربی ها وهم اپوزیسیون داخل راهم ازدست خواهند داد نتیجه با این همه ضعف ودرماندگی ومشکلات دربرابرایران وملتش که چهارسال درمحاصره کامل مقاومت کرد وپیروز بیرون امد چگونه باید رفتارکند ؟ یکی ازانها رها کردن مدعیان اپوزیسیون خارج کشوردرتمامیتش است  مجبوراست همه را ول کند وگرنه با ایران نمیتواند دربی افتدیعنی اینکه خانم کلینتونی وشرایطی ندارد که بخواهد یک البانی دیگربرای رجوی برپا کند ومیگذارد تا درتنهایی خودش بمیرد چون بدردش نمیخورد کارت سوخته وجزغاله شده ازطرف دیگرزمان تعیین تکلیف تعهدات فرا رسیده ترامپ رفته وسرنگونی که هیچ خودش درتله گرفتاراست چه جوابی به نیروها میدهد ایا ریزش نخواهد داشت ؟ اگرحتی یک نفرهم ریزش نداشته باشد با شناختی که بنده دارم از درون می پوکاند ، استراتژی باد فناست ، انقلاب چی ؟ بهمین دلیل امدن بایدن را مثل انفجاربمب اتم دانستم ، رجوی مهمترین حامی خود را از دست داد که سلسله وارادامه خواهد داشت ازنتانیاهو گرفته تا پادشاهان عربها دیگرنمیتوانند چه مالی وچه سیاسی حامی رجوی باشند دومینه اول افتاد ، دومینه های بعدی پشت سرهم تا اخرین خواهند افتاد کسی نمیتواند متوقف کند وازمرگ سیاسی وایدئولوژیک رجوی جلو گیری کند  رفتن ترامپ یعنی خراستراتژیک رجوی درباتلاق مرد وامدن بایدن خود استراتژی راقبل ازرفتن به کاخ سفید کشت حال رجوی برود نمازشفاعت درعراق بخواند که بوش انتخاب شود وخانم رایس هم وزیرخارجه بشود تا شب قدرش رقم بخورد اهای اقای رجوی وخانم عضدانلو حالا فهمیدید چرا دراشرف نوشتم لعنت براین شب قدریا هنوز نفهمیدید ؟  

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

رجوی شیعه یا وهابی ؟ 

***

همچنین: