مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، اول ژانویه 2020:… بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید. مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد 

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدسخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

همانطورکه درجریان هستید ملت ایران بخاطرگرانی بنزین وسایرمشکلات زندگی به خیابان ریختند و در اعتراضات مسالمت آمیز دنبال حق و حقوق خود بودند. متاسفانه عمال امریکا با فرستادن تعدادی شعبان بی مخ وتجزیه طلبان تظاهرات را به انحراف بردند وکشور را بهم ریخته که باعث کشتار شد. بنده ضمن محکوم کردن هر دو طرف یعنی عمال امریکا وعربستان و حاکمیت دینی میگویم که بخصوص سازمان مجاهدین و رضا پهلوی باعث شدند که مردم از تظاهرات مسالمت آمیز دست بکشند. این عمل خیانت کاران به ملت درطی سالیان ادامه داشته و ادامه دار.د بعد هم تجزیه طلبان و رضا پهلوی خواهان بردن پرونده به شورای امنیت شدند که هیچ هدفی غیرازمشروعیت دادن به حمله نظامی آنهم زیرپوش بین المللی نیست. مریم رجوی عضدانلو دراین باره سکوت کرد چون نمیخواست مشخص شود که جزو همین گروه است ولی درپنهان همه این عمال بیگانه از آخور امریکا تغذیه و بفرموده آنها عمل میکنند.

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدین که جرأت به زبان آوردن اسم خودش را ندارد

روز یکشنبه امریکا به حشد حمله کرد وبعد حمله سروکله سخنگو پیدا شد لازم به یادآوریست که سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو. ازآنجایی که رجوی دیگروجود خارجی ندارد سخنگو را باید مریم رجوی عضدانلو بحساب آورد. به میدان آمده ببینیم چی گفته است. توجه کنید تابحال ازاین حرفها نمیزد ولی بمحض بمباران حشد این چنین بیانیه داده است

(سخنگوی مجاهدین حمله به مزدوران رژیم به غرب الانبار لازمست اما کافی نیست مرکزسپاه ولایت فقیه درتهران باید با خاک یکسان شود فرزندان ایران چنین خواهند کرد انتقام شهیدان حتمی ست نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم سلاحها ی مجاهدین وارتش ازادیبخش ملی ایران را برگردانید)

طوری از “نه بخشش” حرف میزند انگارکه دروجود رجوی عضدانلو رحم و مروت وجود دارد که دراین رابطه فقط نمیخواهد ببخشد. درصورتی که در وجود رجوی وعضدانلو کوچکترین روح انسانی یافت نمیشود وما درطی سالیان هرگز ندیدیم.

رجوی و لاف در غربت

دوم خواهان سلاح است و دراینجا مجاهدین را از ارتش جدا میکند درصورتی که هرگز جدا نیستند ولی دربلاهت میخواهد اینطور وانمود کند که جدا هستند  واین هم بخاطرترس است که سیاسی بضررش نشود. درثانی با کی میخواهد بجنگد؟ آنهم در آلبانی؟ منظورش این است که سلاح ها را بداخل ایران بفرستید و یا بدهید ما بفرستیم. زیرا خیلی ازسلاح هایی که فرستاده بودند درجریان آشوب از بین رفت و دستشون خالی ست. اما سوال این است چرا مریم رجوی عضدانلو بلافاصله با بمباران حشد چنین حرفی را میزند؟ مردم ایران کی هستند؟ اگرمردم ایران حرکت کنند و بخواهند با آشوب خط سرنگونی را بروند که نیازنیست فقط مرکز سپاه درتهران را نابود کنند بلکه از جلوی پای خود شروع خواهند کرد. پس می بینیم حرفی کاملا بیهوده و یاوه است. حرف رجوی وعضدانلو را همیشه باید باز کرد تا مشخص شود چی میگویند. بوسط کشیدن مردم ایران سرپوش پنتاگون و خلبانان امریکاست. درحقیقت از امریکا میخواهد و اوکی میکند که به ایران حمله کرده ونابود کنید. این را هم درنظربگیرید که درجریان کشته سازی ها این سخنگو بود که بحث 1500 کشته را بوسط کشید و آدمخواران امریکا و روزنامه آنها رویترز همین آمار را مطرح و برایان هوک و پمپئو دنبال آن را گرفتند.

اعدامهای دهه 60 – لیست جعلی و بازی رجوی با آمار و ارقام

بنده هم بارها گفته و باز تکرارمیکنم که بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

لینک به منبع

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خشونت-در-فرقه-رجوی-و-بوی-گند-خباثت/

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم دسامبر 2019:… وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟ خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثتکلاس های زنانه مسعود رجوی و انفجار بزرگ

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

1- رجوی وعضدانلو از خشونت اعلام بیزاری ولی به آن عمل میکنند

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام خشونت علیه زنان که دراین نوشتار به عالم وادم حمله کرده وهمه را خشونت طلب وخودش را هم ضد خشونت ومدافع زنان نشان داده است میخواهیم ببینیم چقدر درست است ایا واقعا رجوی مخالف خشونت علیه زنان بود ویا با اسامی منتلف صدباربدتربرعلیه زنان خشونت بخرج میداد اززمانهای دورشروع میکنم

قدیمها کلیه کسانی که زن داشتند ازفرماندهان ومسولین بودند وکمترکسی را پیدا میکردی که فرمانده نباشد ولی زن داشته باشد اساسا رجوی وعضدانلو اجازه ازدواج به سایرین نمیدادند ومیگفتند ازدواج کردن دردرون مناسبات وتشکیلاتی صلاحیت میخواهد نمیدانم چرا خدا به بندگان خودش بدون صلاحیت غریزه جنسی داده است طبق اندیشه رجوی خدا مقصراست چشمش کورودنده اش نرم میخواست به افرادی که صلاحیت داشتند غریزه میداد وانهایی که صلاحیت نداشتند اخته خلق میکرد به رجوی وعضدانلو مربوط نیست ، خدا ظالم است ، ایا کم بودند که همین فرماندهان زنان خودراکتک میزدند وزنها به تو وخانم گزارش ودرخواست طلاق داشتند اینها خشونت نبود ؟ ایا ازدواجهای تشکیلاتی با دستورتشکیلات که سوال نمیشد ایا علاقه به این مرد داری یا نه وروح وروان وقلب وذهن افراد هیچ گونه ارزشی نداشت خشونت علیه زنان نبود ؟ بنده وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟ ایا کشاورزی وکندن سنگروکارهای یدی شبانه روزی برای زنان که توان جسمی نداشتند ولی مجبوربودند کارهای یدی سنگین شبانه روزی را انجام بدهند خشونت نبود ؟

ایا دراوردن رحم زنان وبردن انها به حرمسرا خشونت علیه زنان نبود ؟ ایا وادارکردن زنان درنشست که رقص رهایی بکنند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن دختران جوان که بیایند برای ژنرالهای امریکایی ترانه بخونند ورقص انجام بدهند وبساط عیش ونوش انها را رنگین ترکنند خشونت نبود ؟ خشونت که چه عرض کنم بازاربرده داری وکنیزی بود قدیمها با برده وکنیز چه رفتاری میکردند که شمایان دردرون تشکیلات انجام نمیدادید میشود برای ما بگویید میشود براساس مستندات تاریخی بگویید درقدیم با کنیزان وبرده گان این رفتارها میشد ودردرون تشکیلات ما نبود ایا شهامت وجسارت انرا دارید بیایید وروشن گری کنید داستان چی بود ، ایا زنی که نمیخواهد مبارزه کند ومیخواهد دنبال زندگی خود برود را با اجباروزور درمناسبات نگه داشتن خشونت نیست ؟ ایا اینکه بیایی ودرنشستها زنان را با کلماتی مثل این بگویی اگربیرون بروید رژیم شمایان را برده ودرزندانها تجاوز وتعدی میکند وبه بهانه انها را نگه داشتن توهین وتحقیر نیست ؟ اینکه بگویی اگر بروید بیرون فاحشه وبدکاره میشوید خشونت نیست و توهین وتحقیر نیست ازردن روح وروان نیست سوهان کاری اعصاب نیست ؟ تمامی اینها مصداق شکنجه سفید نیست ایا نمیشود نام این گونه عملکردها را خشونت علیه زنان نامید ؟ به حقوق مراجعه کنید ببینید چه میگوید ، واقعیت این است که رجوی وعضدانلو صدباربدتربنام عنصرانقلابی واگاه که درحال مبارزه است واین قوانین درمبارزه حاکم است که خودشون نگاشته وبه رشته تحریردراورده بودند برعلیه زنان خشونت انجام وانها را نابود وتحت ظلم وستم قرارمیدادند واین حرفها هم دقیقا برای لا پوشانی وبرملا نشدن رفتارها دردرون تشکیلات علم میشود که بیانگراوج ناصداقتی ودورویی ونیرنگ است

لینک به منبع

2- وقتی سیاست با خباثت ترکیب میشود بوی گند میدهد

چوپان دروغگوبخاطرمنافع شخصی وخنده وتفریح  افراد یک روستا را اذیت میکرد تا اینکه یک روزضربه عملکرد خود را خورد چند روز پیش مریم عضدانلوپیامی درباره همیاری که راه انداخته بود بیرون داد ودرانجا گفت باز ثابت شد که مقاومت ایران با حمایت وپولی که ملت ایران کمک میکنند زندگی میکنند ( نقل به مضمون ) این حرف از حرفهای چوپان دروغگو دروغ تراست وما بخوبی میدانیم که میزان پول جمع اوری شده دخل وخرج سیمای مقاومتش را هم نمیدهد واین همه پول برای خرج لابی ها وروزنامه ها ودولت البانی وسایرمخارج ازکجا میاید واین راهم میدانیم که توسط انجمنهای خیریه پولشویی میکند که چند بارتوسط دولتها یقه اش را گرفته اند ولی ازانجاییکه سیاست انها مخالفت با حاکمیت دینی ست وازسازمان مجاهدین وشورای انها بعنوان برگ بازی سیاست استفاده میکنند وبازی با کارت مجاهدین هم موضوع جدیدی نیست وصدام بمدت سی سال ازاین برگ استفاده کرد دربرابرپولشویی سکوت وهرموقع هم عیان شده طوری موضوع را زیرموکت کرده وچشمانشون را بسته اند ولی باید به مریم عضدانلو گفت حرف شما درست است بشرط اینکه شیخک امارات که به زن ودخترخود هم رحم نمیکند وپادشاه عربستان که نیازبه بیان وضعیت وتفکرات جنایتکارانه او نیست را ایرانی بدانیم پولهای شما را مردم ایران میدهند.

بنده با تظاهرات مسالمت امیز موافقم وهمیشه هم از ملت ایران خواسته ام از اشوب پرهیز کنند وقیام مسالمت امیز داشته باشند زیرا که میدونم اشوب یعنی سوریه ای ولیبیایی کردن ایران وادامه اش به جنگهای داخلی وتجزیه ایران می رسد وهدف امریکا هم همین است بهمین دلیل مخالف اشوب هستم وخواهان برخورد جدی وتمام عیاربا اشوب طلبان وکسانی که سلاح بدست گرفتن هستم وهرگونه شلیک وچوب وچماق وباتون وحتی سیلی به صورت تظاهرکنندگان مسالمت امیز را محکوم کرده وباز خواهم کرد ومرزهایم را با هردوطرف مشخص وتیزوروشن بیان کرده وخواهم کرد زیرا که نگاه مستقل خود را دارم واسیر این وان نیستم که بخوام حرفهای ادمخواران ودشمنان ملت ومملکت ایران را مثل رجوی وعضدانلو نوشخوارکنم  دیروز روزنامه رویترز نوشت 1500نفردرایران کشته شده اند وبرایان هوک امده ومیگوید درست است وسایت مجاهدین همین حرفهای برایان هوک را برای صدمین بارتکرارکرده است قبلا نوشتیم که این حرفها درهماهنگی انجام میشود ولی سوال ازمریم عضدانلو وبرایان هوک امریکا درافغانستان وعراق ولیبی وسوریه ویمن چند میلیون زن وکودک را کشت ؟ چند تا بمب دیزی کاتر15هزارکیلویی برسرملت انداخت ، ایا مریم عضدانلو فراموش کرده که درپناهگاه عامریه عراق چند هزارعراقی را با موشک کشت برایان هوک وروزنامه رویترز چرا چیزی نمی گویند ؟ چند هزارگلوله الوده به اورانیوم برسرملت عراق ازاسمان ریخت که الان کودکان ناقص الخلقه بعد بیست سال بدنیا می ایند ؟ چند هزارکودک عراقی بخاطرهمین گلوله ها سرطان گرفته اند ؟ مگه طبق گفته سازمان ملل 500هزارکودک عراقی بخاطرتحریمها نمردند ؟ چند زن وکودک یمنی درپنج سال گذشته براثرتحرم فوت کرده اند ؟چند هزارکودک سوری ولیبی توسط تروریستهای امریکا کشته شده اند ؟ برایان هوک همه اینها را فراموش کرده است ، هوک باید اول اینها را محکوم کند بعد درباره ایران حرف بزند ، مریم عضدانلو با نوشخوارحرفهای ادمخواران امریکایی وتبلیغات براساس دروغ میخواهد زمینه کشتارملت ایران را رقم بزند ، زمینه پرتاب بمب های پانزده هزارکیلویی را فراهم میکند ، زمینه شلیک گلوله های الوده به اورانیوم  برسرملت ایران را می چیند قبلا زمینه تحریم را چید والان زمینه کشتاررا میچیند باید گفت وقتی سیاست با خباثت گره میخورد انهم ازنوع اسلام انقلابی وغبارزدایی شده رجوی وعضدانلو بوی گندش جهانی را الوده وباعث ازارهمگان وکشتارونابودی روح وروان میلیونها انسان خواهد شد

لینک به منبع

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

***

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

همچنین: