رژیم تحمل 80 واحد انتقاد را دارد و شما حتی 20 تا راهم تحمل ندارید؟

رژیم تحمل 80 واحد انتقاد را دارد و شما حتی 20 تا راهم تحمل ندارید؟

مرگهای خاموش در فرقه رجوی مریم رجوی دروغگوسترحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و سوم نوامبر 2021:… یک داستان جعلی دیگر که رجوی مبتکر آن است اینستکه رژیم ایران کسانی را استخدام می کند که به این فرقه بزنند اما دستشان باز است که به رژیم هم بزنند. جالب اینکه می گوید 80 به 20 و اینرا از زبان قلم بمزدها و سخنرانان اجاره اش هم تقریبا همه جا تکرار می کند. جالب اینکه بگفته رجوی افراد موهوم 80 تا به رژیم می زنند و 20 تا به رجوی !!! خب اگر چنین است که خوب است 80 اشکال رژیم را برملا و 20 تای شما راهم که مدعی هستید بی عیب هستید بگویند. اگر شما راست می گویید که بی عیبید و مقاومت بی بدیل هستید چه باکتان است! یعنی شما حاضر نیستید که طرف 80 ضربه به دشمنتان بزند خب آن 20 ضربه را تحمل کنید تا دشمنتان اینهمه ضربه نوش جان کند! نکته دیگر یعنی این رژیم اینقدر تحمل انتقاد و ضربه را دارد که حاضر است خودش پول می دهد و نفر استخدام می کند که اینهمه به خودش ضربه بزند. بشکل دیگر این رژیم تحمل 80 واحد انتقاد را دارد و شما حتی 20 تا راهم تحمل ندارید؟ مریم رجوی دروغگوست

مریم رجوی دروغگوست - خاطرات عبدالرحمان محمدیانپست نگهبانی در جبهه – خاطرات عبدالرحمان محمدیان (قسمت نهم)

مریم رجوی دروغگوست

آی آی دزد دزد رجوی و فرقه اش

طبق گفته رجوی ، رژیم تحمل 80 واحد انتقاد را دارد و شما حتی 20 تا راهم تحمل ندارید؟ 

رحمان محمدیان، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 21.11.2021

در هرجایی اگر کسی متهم به کاری یا عملی خلاف می شود، اولا تا وقتی این شخص دلایلی دال بر غلط بودن این ادعا مطرح نکند این اتهام بر او می ماند و البته گذر زمان هم حقایق را بیشتر روشن کرده و این اتهام یا کمرنگ ویا پررنگ تر خواهد شد.

نکته منطقی که مرسوم و همگان هم قبول دارند اینکه اگر شخصی مورد اتهام مشخصی واقع می شود فردی که قرار است خود رااز آن مبرا کند روی همان موضوع دلیل و برهان می آورد و یا شواهدی را مطرح می کند که موضوع مثلا چکونه بوده و اگر توانست حتی کمی از مدارک را خنثی کند وبعد از این شخص اتهام زننده است که زیر ضرب افکار عمومی می رود. البته در همه جا قاعده بر این منوال است.

اما  بعضی از افراد یا جماعات یک شیوه ضد شیوه را بکار می گیرند و افکار عمومی که همیشه قضاوت درست را خواهند کرد برایشان مهم نیست.

حکایت فردی است که دزدی کرده بود وقتی دید که جماعتی در پس او میدوند و قصد گرفتن او را دارند  بانگ بر می آورند آی دزد و وقتی دیدامکان فرار برایش مقدور نیست، ازآنجا که آدم متقلب و در فریب کاری هم استاد بود او هم درحالیکه می دوید مثل آنان که درقفایش بودند بانگ برآورد ای دزد و مدام اینرا تکرار می کرد و کسانی که تازه وارد این معرکه می شدند به شبهه می افتادند که موضوع چیست و شاید به این ترتیب از معرکه دررفت.

حکایت رجوی و اذنابش هم همین است. اگر چه تمام ماجرا برای آنان که دستی در مسائل دارند و یا اندکی اهل منطق و اهل دقت هستند روشن است؛ اما خب همیشه تعدادی هستند که نمی خواهند که واقعیت روشن شود و بنفع آنان نیست و فرقه رجوی هم که همین را می خواهد  بیشتر آب را گل آلود می کند. این شیوه را رجوی کاملا ازبر است و تا حالاهم با این شیوه پیش رفته است. آب را گل آلود می کند؛ تهدید می کند؛ بازهم نشد تطمیع و با پول و رشوه به این و آن لشکرسیاهی جمع و طرف را می ترساند و در نهایت دست به جنگ روانی و تخریب شخص می زند در دنیا هم کم نیستند افرادی که برای پول حاضرند واقعیت ها را قلب کنند و فرقه هم که پول خوب می دهد.

دنائت در فرقه رجوی حد و مرز ندارد

 کسی که اینقدر قوی است چرا شما بارها گفته واعلام کرده و اعضای خود را هم با آن فریب میدهید که این حکومت در سراشیب سرنگونی است و از درون پوسیده وفقط باید کسی باشد ضربه نهایی را به آن بزند و از این قبیل ادعاهای صدمن یک غاز؟

واقعتیت این است رجوی چون تحمل هیچ انتقادی را ندارد و شهامت پذیرفتن گنده کاریهایش راندارد این حرف پوچ را اختراع کرده است که با آن دهان منتقدین را بنندد.

کلام ممنوع؛ انتقاد ممنوع !!!

شیوه دیگری که رجوی از آن سود برده وناجوانمرانه از زیر بار عواقب اعمالش در می رود اینست تا کسی حرفی می زند او را به قول خودش رژیم مالی می کند و این شیوه ناجوانمرانه را هم بخورد اطرافیانش می دهد. ساده لوحان باور می کنند وآنان هم که نفعشان دراین است به آن دامن می زنند. با این شیوه اصل ماجرا که دزدی بود و جرمی که اتفاق می افتد کنار می رود ویا در درجه  بعدی اهمیت قرار می گیرد.

اصلا گیرم خود رژیم بشما اتهامی می زند ایا اصل این نیست که برای مردم که همیشه صاحبان اصلی حق هستند روشن کنید که این اتفاق افتاده است یا نه ؟

مگر قاضی اول و آخر مسایل هر کشوری خود مردم نیستند ؟ آیا شما این حق را برای مردم قائل نیستید که بدانند که قضیه چه بود وچگونه بود؟

پس بااین استدلال که خودتان به آن متوسل می شوید همه حرفهای شما هم دروغ است! چرا که خودتان می گویید که دشمن رژیم هستید و حرف دشمن اعتبار ندارد. بگذریم که همه آنهایی که حتی مدت کوتاهی با شما دمخور بوده اند خوب می دانند که دشمنی شما با رژیم اصلا برای احقاق حق مرد م واین قبیل شعارهایی که میدهید نیست و برای همین هم افرادی که به نیات شما پی می برند از شما فاصله می گیرند و حتی بچه های خودتان می گفنتد و آنهایی که توانسته اند هم علنی گفته اند که شما را قبول ندارند و شما دروغکو و… هستید!

حالا به فرقه شما اتهامی بشما وارد شده! بحث اینست که این حرف و یا اتهام درست است یانه ؟

همه جا وقتی کسی به کسی اتهامی می زند بحث و مرافعه به دادگاه می رود وصحت وسقم ودروغ و کذب آن معلوم می شود و قاضی اول نمی گوید که حالا چون اتهام زنند فلان عیب را دارد من حرفش را نمی پذیرم و روی خود اتهام متمرکز می شود و دنبال سند و مدارک است.  اگر معلوم شد که اتهام کذب بوده است فرد اتهام زننده جریمه ویا مجازات می شود.

البته خود رجوی مدعی است که قانون می داند اما حالا بنفعش نیست.

در مسائل سیاسی و اجتماعی هم بهترین داور وقاضی مردم هستند اگر البته رجوی که خود را صاحب زمین وحق مطلق می داند قبول داشته باشد!

روسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

یک نوجوان که من می شناسم و کودکی او را در اشرف بیاد دارم حرف زده و خبرنگاری فقط حرفهای او را منعکس کرده است. حالا بهمان شیوه همیشگی خودتان و ناجوانمرانه به پروپای خبر نگار پیچیده اید که اصل داستان فراموش شود.

اینکه این مرد در سن کم به قرارگاه شما اعزام شده است درست است یانه؟

البته که شما در حاشا و انکار دست شییطان را هم از پشت بسته اید ولی عکسهای این فرد وکسان دیگر که داستانی مشابه داشته اند موجود است. اینرا چه می گوئید؟

اگر دروغ است پس هنگ بقول خودتان پارسیان چه بود؟

(دراین هنگ حتی افرادی بودند که آنقدر کم سن وسال بودند که ترحم و دلسوزی همه را برمی انگیخت.)

در این مثلاهنگ، شما به این بچه ها چه اموزش می دادید؟

این ها همه مستند و عکس و حتی فیلم آنها موجود است! چه می گویید؟

آنزمان شما حامی داشتید و زیر چتر حمایت آنها کلی هم به اینکارتان افتخار و آنرا دربوق وکرنا می کردید وحالا که آن فریب و تزویر فروریخته چرا از ان حاشا می کنید؟

یعنی شما فکر نمی کردید که روزی یقه تان گیر می افتد؟

دیوار دروغ کوتاه و سست است و خیلی زود آنطرف این دیوار لومی رود واین دیوار از بن فرو می ریزد.

حالا دیوار دروغ شما فروریخته است.باش تا بیش از این رسوا شوید.

چوب خدا صدا نداره اگه بزنه جواب نداره!

لینک به منبع

مریم رجوی دروغگوست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سران-نامرد-فرقه-رجوی-چه-عذری-دارند/

سران نامرد فرقه رجوی ، چه عذری برای این همه خیانت به همرزمانتان دارید ؟

سران نامرد فرقه رجوی رحمان محمدینان، نجات یافتگان در آلبانی، چهاردهم فوریه 2021:… منصور براهویی می گفت که رفته ام و به نفرات این فرقه ( افراد دفتر فرقه رجوی در آلبانی) گفته ام که من مسکن و ماوا ندارم و در خیابان و… می خوابم و به من کمک کنید اما هیچ ترتیب اثری ندادند و کلی هم تحقیرم میکردند. واقعا دل هر کسی که ذره ای انسانیت در وجودش باشد بدرد می آید که هموطنش شب را در خیابان و لای زباله ها بخوابد و مردم آلبانی از سر ترحم و انسانیت گاهی برای او غذایی تهیه کنند و این عمل برای این فرد بارها تکرار شده است. تف برشما و قولتان اگرمبارزه و مردم داری این است تف برشما و این مبارزه شما. تف بر شما و تف بر مبارزه شما. سران نامرد فرقه رجوی ، چه عذری برای این همه خیانت به همرزمانتان دارید ؟

سران نامرد فرقه رجوی مریم رجوی دروغگوستمرگهای خاموش در فرقه رجوی

سران نامرد فرقه رجوی ، چه عذری برای این همه خیانت به همرزمانتان دارید ؟

رجوی قاچ زین را بچسب ، اسب سواری پیش کش

نامردی و نامردمی فرقه مجاهدین خلق اندازه ندارد

چه عذری برای اینهمه خیانت دارید؟

رحمان محمدیان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 12.02.2021

رحمان محمدیان

آقای رحمان محمدیان ، آلبانی

با اینکه من خودم عمری را درفرقه مجاهدین گذرانده و سالیان دراز را در این فرقه و در خدمت به آن تلف کرده ام و بر این اساس با شیوه کار و بی رحمی و بی رسمی این فرقه آشنا هستم ولی گاه شاهد مواردی هستیم که باورش بسا مشکل است! از جمله این موارد اقدامات و فشارهایی است که اینروزها شاهد آن برعلیه جداشدگان و از قضا آنهایی که مستمری بگیر این فرقه هستند وفرقه باصطلاح خودش آنها را هوادار می گوید و این افراد وابستگی خود را به انحاء مختلف به این فرقه اعلام کرده اند. اما بازهم فرقه دست از سر آنها برنمی دارد وبرسم داخل تشکیلات در هر برهه از آنها طلب اعلام وفاداری و جان نساری و نوشتن تعهدات دارد و تعهد جدید چنانچه دیده اید و بعض افراد با امضای نماینده قانونی این فرقه در آلبانی آنرا افشاء کرده اند همان است که باید برعلیه بقیه مقاله نوشته و از این فرقه دفاع کنند…

اما از این فرقه بدنام و بی وطن هر تازه تر از تازه تری می رسد.!

داشتم مصاحبه منصور براهویی را گوش می کردم از شنیدن بلایی که این فرقه ( علیرغم اینکه این فرد تاجایی که می توانست سنگ اینها را به سینه می زد و …در هر جایی از آنها دفاع می کرد بطوری که باعث چندش بقیه افراد می شد و حتی گاه باعث منزوی شدن او در بین جداشدگان می شد)بر سر او آورده است منقلب شدم.

منصور براهویی می گفت که رفته ام و به نفرات این فرقه ( افراد دفتر فرقه رجوی در آلبانی) گفته ام که من مسکن و ماوا ندارم و در خیابان و… می خوابم و به من کمک کنید اما هیچ ترتیب اثری ندادند و کلی هم تحقیرم میکردند.

وا قعا دل هر کسی که ذره ای انسانیت در وجودش باشد بدرد می آید که هموطنش شب را در خیابان و لای زباله ها بخوابد و مردم آلبانی از سر ترحم و انسانیت گاهی برای او غذایی تهیه کنند و این عمل برای این فرد بارها تکرار شده است. تف برشما و قولتان اگرمبارزه و مردم داری این است تف برشماو این مبارزه شما.

البته مردم گفتن و از مردم دم زدن شما مثل همان شعار ضدامپریالیستی شماست که پته اش دیگر زده شده است و مردم خوب شما و اهداف ضد ملی و ضد مردمیتان را شناخته اند و اینطور ملعون مردم وتاریخ ایران شده اید که مجبورید که با کلان ترین دستمزدها، لمپن ترین افراد را استخدام کنید وبا خرج میلیونها دلار( ونه تومان) مثلا یک عکسی ازشما را در یک خیابانی آویزان کنند و بعد بگویید که مثلا کانون های شورشی و فلان وبهمان ! اینکار و انکار را کردند! زهی شرم و زهی شرم. باید بشما گفت قاچ زین را بچسبید که باد نبردتان؛ سواری پیشکش.

البته باید گفت که عاقبت همه کسانی که ذره ای به این سازمام اعتماد می کنند واز آن فاصله نمی گیرند دیر یا زود همین است.

بهرحال وقتی که این فرقه با کسی که 30 سال از بهترین سالیان عمرش را – که دیگر قابل جبران و بازگشت نیست – را در خدمت آن بوده و مثل برده برایش کار کرده است و حالا درسنین پیری چندرغاز پول برای گذران زندگیش را از او دریغ می کند با مردم ایران چه خواهد کرد؟

همان طلبکاری که اعضای این فرقه از مردم ایران دارند که ما این سالیان دربدر بوده و… و اگر روزی به ایران رسیدیم مردم حق ندارند نظر بدهند و رای مردم یعنی چه؟ رهبران شما هم بارها به شهادت همه اعضاء اعلام می کردن مشروعیت ما از مبارزه ما و مقاومت ماست و کسی که نبوده و باما نبوده هیچ حقی ندارد.

اگر چه من خودم شاهد بوده ام که اعضاء بیچاره چطور با جان و دل کار می کنند و مورچه وار وسیله آسایش بالایی ها را فراهم می کنند  ولی مبارزه شما همان وطن فروشی و جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است وگرنه برای مردم ایران چکار کرده اید؟

مگر جزاین است که همیشه حامی آمریکا و تحریم آن بر علیه ملت ایران بوده اید. همه و از جمله خود نامردتان هم خوب می دانید تحریم سران هیچ رژیمی را نمی آزارد و فقط کمر ملت را می شکند ولی شما مامورو معذور هستید و باید طبق فرموده اربابتان عمل کنید و همشه آب در آسیاب ارباب بریزید و تنور دشمنی او با مردم ایران را گرم کنید. آخر هروقت می آیید مثلا افشاگری کنید از روی عکسی هوایی و برپایه آن حرف می زنید! شما که ماهواره ندارید  ! پس عکس را چه کسی بشما می دهد.  هرکسی می داند تمام این حرفها مال آنها است اما از زبان شما زده می شود که مثلا ژست اپوزیسیون بخود می گیرید و آنها هم می گویند دیدید اینها رافقط ما نمی گوییم و یک گروه ایرانی ( البته فقط شناسنامه ایرانی دارند و اسم ایرانی را یدک می کشند؛ ولی بویی از ایرانیت نبرده و دشمن ترین مردم ایران هستند) گفته است. وای برشما، وای بر شما و بازهم وای برشما که در محکمه خلق – که شماکباده آنرا می کشید –  چه عذری برای اینهمه خیانت دارید؟

لینک به منبع

سران نامرد فرقه رجوی ، چه عذری برای این همه خیانت به همرزمانتان دارید ؟ 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مزخرفات-تکراری-مزدور-رجوی-علیه-اسیر-جن/

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی نجات یافته خلیل انصاریان

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی خلیل انصاریانعبدالرحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، چهارم ژانویه 2020:… فرقه مجاهدین آنان را تهدید کرده  که یا علیه دیگر اعضای منتقد و ناراضی موضع گیری کنید  یا کمک هزینه برای حداقل زندگی که کمیساریای عالی پناهندگان به آنها می داد را قطع می کنیم و شما را انگ می زنیم و  افشاء می کنیم. نگاه کنید سراسرغیر قانونی و ضد بشری و کاملا برخلاف موازین حقوق بشر است. رجوی خودش در پیامش به اعضاء در لیبرتی گفت: بعد از یک هفته مذاکره بین تیم ما و دولت آلبانی به یک پیچ خوره بودند که موضوع مخارج و مصارف کسانی است که از ما جدا می شوند ، می گفت من به شریف  (مهدی ابریشمچی) گفتم بپذیر و مساله حل شد و رفتن سازمان به آلبانی حل شد. حالا در این شرایط زیر تعهدش می زند و آنرا منوط به پذیرش ذلت جاسوسی برای فرقه می کند. مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی نجات یافته خلیل انصاریان

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی خلیل انصاریانرجوی و حقوق بشر – امتناع اسیر جنگی صدام و رجوی خلیل انصاریان از موضعگیری قابل انتشار

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی نجات یافته خلیل انصاریان

رجوی بار دیگر اعتراف کرد یکی دیگر از اعضای مجاهدین ( خلیل انصاریان ) با سی سال سابقه تشکیلاتی از آنها جدا شده است

آیا رجوی باد نکاشته است که طوفان درو می کند؟!

بازهم فرقه رجوی بقول خودش خبر از کشف مزدور دیگری داد و بقول معروف کوه موش زائید

رحمان محمدیان ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 03.01.2021

اینبار هم یکی دیگر از جداشدگان از  «همین فرقه» بر این سکو ایستاد، راستی چرا چنین است و اینقدر – مزدور- کشف می شود مگر اینها قبلا تمام عمر و تمام وقت در این بقول خودشان؛ سازمان نبوده اند و تحت آموزش اینها نبوده اند ؟

 

اینبار چه شده است؟

مدتی است که فرقه رجوی افراد جدا شده که از آن مستمری دریافت می کنند را مخیر کرده است ؛ یا باید برعلیه بقیه جداشدگانی که در برابر این فرقه تمکین نکرده و حاضر به ضدیت و خبرچینی برعلیه دوستان قدیمی خود(بقیه جداشدگان نشده اند) مقاله بنوسند و آنها را مزدور و … بخوانند یا از مستمری ماهانه خبری نیست و کسانی که حاضر به انجام اینکار ضداخلاقی نشده اند  و حاضر نستند وجدان خود را زیر پا گذاشته و بدروغ به بقیه انگ بزنند مثلا افشاء می کند که بله اینها هم مزدورند و غیره…

مثلا سال گذشته تعدادی را وادار کرد که بیایند و بنویسند که اینها که در نوشته و مصاحبه ها می گویند در مناسبات و رفتارهای سازمان مجاهدین دیکتاتوری هست و همه چیز از بالا تعیین و بقیه مجبور به اطاعت بی چون وچرا هستند دروغ است و روابط داخلی سازمان کاملا دمکراتیک و بسیار انسانی و سازمان برای اعاده حق مردم تلاش می کند !

اما ما نخواستیم بپرسیم که آدم … اگر اینطور است و واقعا اینطوری می پنداری! پس دردت چی بود که از این سازمان به این خوبی جدا شدی و خودتان هم می گویید برای جدا شدن خیلی سختی کشیدید و منتظر شدید؟ (منظورم؛ قرنطینه و ماندن در خروجی بمدت چند ماه و بازجویی ونوشتن ندامت نامه و…است).

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی خلیل انصاریان

اماچرا ماچیزی نگفتیم ؟

عبدلرحمان محمدیان

آقای عبدالرحمان محمدیان

دلیل اینست که میدانیم اینها تحت اجبارو برای اینکه مستمری شان از جانب فرقه قطع نشود وادار به این کار شده اند ! ساختار این فرقه منطبق با ساختار همه فرقه ها بر این مبنا است . که برای کنترل اعضاء دشمنان موهوم می سازند و مبنای را بر شک و سوء ظن به جهان بیرون می گذارند. با استفاده از نوشته های مقدس دنیا را پوچ و پر از پلشتی وانمود می کنند و برای رهایی از این معظل خود را راه چاره و درمان این نابسامانی در جهان می دانند. عموما رهبران فرقه بی هیچ استثناء؛ نارسایی شخصیتی و مریضی سوء ظن به بیرون دارند و همه را نفوذی و دشمن میدانند که می خواهند در آنها نفوذ و به آنها ضربه بزنند پس باید خود را ببندند و حصار بکشند و…  همانطور که آقای جورج اورول تصویر کرده است افراد باید همیشه مطیع اوامر برادر بزرگ بوده و هرروز باید وفاداری خود را ثابت کنند؛ حتی افرادی قدیمی که بارها وفاداری خود را اثبات کرده اند همیشه زیر شک امنیتی هستند. بقول رجوی اعتماد کسب کردنی است و افراد باید همیشه امتحان پی بدهند و هیچگاه این شک بر طرف نمی شود. تناقضی که همه افراد در سازمان مجاهدین داشتند ودارند که بالاخره کی بما اعتماد می شود و چند سال باید باشیم و … تا بما اعتماد شود و در جواب گفته می شد به این فکر نکنید اینرا حق سازمان بدانید. به هیچکس و هیچگاه اعتماد نباید کرد. دلیلش هم همان مریضی رهبری – که اساس شخصیتش را شک و مسائل دیگر ساخته شده است و در جای دیگر باید به آن پرداخت-  است.

فرقه ها برای افراد و اعضاء حق انتخاب و تصمیم گیری قائل نیستند و البته اینرا با مسائل آرمانی و حق رهبری که عقل کل و دوای مشکلات و مصائب جامعه در دست اوست می پوشانند و اگر کسی بخواهد از آنان جدا شود اورا خائن و سزاوار مرگ می دانند (تارخچه فرقه ها که رجوی به آنها استنادمی کرد پر است از کشتار و ترور جداشدگان). مگر که شرایط به آنان اجازه ندهد و البته اینرا هم منتی میدانند و …

اما فرقه رجوی حتی  برای جداشدگان هم حق حیات و زندگی بدلخواه را نمی پسندد! به هیچ اصلی پایبند نیست و برخلاف تعهدش به دولت  آلبانی که باید مخارج جداشدگان را بپردازد این مستمری را که بسیار هم ناچیز است را منوط به این کرده است که افراد باید اعلام هواداری کرده و موازین سازمان را زیر پا نگذارند نباید باکسانی که سازمان تشخیص می دهد ارتباط برقرار کنند و…

جدیدا هم از همه خواسته است که موضع گیری علنی و قابل انتشار بنویسند و بدست سازمان بدهند. مثل همه تعهدات و موضع گیری هایی که رجوی سالیان ودهه ها و در برهه های مختلف و با بهانه های مختلف از اعضاء می گیرد و بعد هم می گوید در کمال اختیار وآزادی نوشته اند! و در حقیقت پای افراد را بیشتر می بندد.

حالا هرچه این افراد می گویند بابا ما از شما جدا شده که زندگی خودمان را داشته باشیم و دیگر عضو تشکیلات شما نیستسم؛ فرقه تهدید می کند که : آهای مشکوکی و دیدی روابط مشکوک داری و..

شما به متن آنچه رجوی و این فرقه خشونت طلب برای این افراد منتقد فرستاده نگاه کنید ، فرقه مجاهدین آنان را تهدید کرده  که یا علیه دیگر اعضای منتقد و ناراضی موضع گیری کنید  یا کمک هزینه برای حداقل زندگی که کمیساریای عالی پناهندگان به آنها می داد را قطع می کنیم و شما را انگ می زنیم و  افشاء می کنیم. نگاه کنید سراسرغیر قانونی و ضد بشری و کاملا برخلاف موازین حقوق بشر است.

رجوی خودش در پیامش به اعضاء در لیبرتی گفت: بعد از یک هفته مذاکره بین تیم ما و دولت آلبانی به یک پیچ خوره بودند که موضوع مخارج و مصارف کسانی است که از ما جدا می شوند ، می گفت من به شریف  (مهدی ابریشمچی) گفتم بپذیر و مساله حل شد و رفتن سازمان به آلبانی حل شد. حالا در این شرایط زیر تعهدش می زند و آنرا منوط به پذیرش ذلت جاسوسی برای فرقه می کند البته با رشوه و پراختی کلان دهن مقامات را هم در این رابطه می بندد. و فرد جدا شده در کشور غریب و بی پناه شاید ناچار به پذیرش این ذلت شود. زهی نامردی و دجالیت و شارلاتانیزم که این فرقه از آن هیچ ابایی ندارد.

لینک به منبع

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی نجات یافته خلیل انصاریان

***

رجوی و حقوق بشر - اعترافات اجباری اعترافات اجباری اسیر جنگی صدام و رجوی، رسول شخصی زاده

همچنین: