مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

مریم رجوی در آتش آرامکو سوختعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم سپتامبر 2019:… مباران ارامکو بد جوری تاروپود رجوی وعضدانلو را به اتش کشیده که 17 خبردرسایتش نوشته که 9 تای ان دررابطه با ارامکو ونابودی نصف نفت صادراتی عربستان است جالب تراین است که درمزدوری ونوکری برای غربیها واعراب پابه پای انها حمله رابگردن ایران انداخته ونوشته ایران با موشکهای بالستیک وکروزارامکو راهدف قرارداده ، عین حرف ترامپ وپمپئو را تکرارکرده است عربستان تا به امروزنگفته کارکیست ولی رجوی وعضدانلو فهمیده اند ، ازکجا ، باید نتیجه گرفت از وزارت خارجه وکاخ سفید وتل اویو خبرگرفته اند . مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت 

مریم رجوی در آتش آرامکو سوختمرگ رجوی در عربستان

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

شعله های آرامکو تار و پود رجوی و عضدانلو را در آتش سوزاند

بمباران ارامکو بسیارمهم با تاثیرات جهانی ست دراینجا قصد پرداختن به انرا ندارم ومتاسفانه برای سومین باردرعرض شش ماه گذشته صفحات اجتماعی بنده مسدود شده ونمیتوانم دراین باره نظرات خود را بنویسم ولی همین قدریاداوری کنم که جهان گرفتارتلاطم ان است وشرایط انرژی جهان با اخلال جدی مواجه شده وبازکردن درب ذخایرنمیتواند اخلال راازبین برده وبه حال اول برگرداند

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

عربستان وامارات با پشتیبانی سیاسی ونظامی واطلاعاتی امریکا اسراییل انگلیس وفرانسه والمان پنج سال است که یمن را ویران ومحاصره کرده اند وکودکان وزنان وافراد غیرنظامی را زجرکش میکنند عملی بغایت ضد انسانی وجنایتکارانه که باید جنایت جنگی را هم به ان اضافه کرد که دراین میان رجوی وعضدانلو پشتیبان تبلیغاتی ومشروع کردن جنایتهای این کشورها بوده است وبنده هم دهها باردرشبکه های اجتماعی ازحق پاسخگویی مردم یمن حمایت کرده وخواهان حمله یمنی ها به تاسیسات حیاتی وزیربنایی عربستان وامارات بوده وهستم زیرا از مظلوم دربرابرظالمان دفاع می کنم وبرایم هم فرقی ندارد که مربوط به کدام کشوروچه رنگ وچه نژاد وچه زبانی ست زیرا ازحقوق بشروحق حیات دفاع میکنم وتحلیلهای خودم را هم نوشته وخواهم نوشت وبارها  به یمنی ها درتحلیلها هشدارداده ام مبادا غیرنظامیان را هدف قراربدهند که درصف نقض کنندگان حقوق بشروحق حیات قرارخواهند گرفت واما دراین رابطه باز تکرارمیکنم یمنی ها برای دفاع ازخود وحق بازدارندگی وبرای رسیدن به صلح وقطع بمبارانها وشکستن محاصره وکشاندن انها به پای میز مذاکره وگرفتن غرامت جنگ حق دارند تاسیسات حیاتی عربستان وامارات را بکوبند تا جانیان پای مذاکره امده وخسارات ملت یمن را بپردازند ، زمان پاسخگویی فرارسیده است ، اما حرف ما با رجوی وعضدانلو تا میتوانید کمافی السابق ازجنایت حمایت وبا تبلیغات جای ظالم ومظلوم را عوض کنید ولی بدانید خونهای کودکان کشورهای درگیرتروریسم اعراب وجهان غرب درحال جوشیدن است

مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودی

ازاخراج جان بولتون چند هزارخبرنوشته شد رجوی حتی یک خبرتا به امروز ازاخراج بولتون ادمخوارننوشته است ولی بمباران ارامکو بد جوری تاروپود رجوی وعضدانلو را به اتش کشیده که 17 خبردرسایتش نوشته که 9 تای ان دررابطه با ارامکو ونابودی نصف نفت صادراتی عربستان است جالب تراین است که درمزدوری ونوکری برای غربیها واعراب پابه پای انها حمله رابگردن ایران انداخته ونوشته ایران با موشکهای بالستیک وکروزارامکو راهدف قرارداده ، عین حرف ترامپ و پمپئو را تکرارکرده است عربستان تا به امروزنگفته کارکیست ولی رجوی وعضدانلو فهمیده اند ، ازکجا ، باید نتیجه گرفت از وزارت خارجه وکاخ سفید وتل اویو خبرگرفته اند منظورانها ازاین هیاهو وجاروجنجال وفرافکنی چیست رجوی وعضدانلوبخاطرحرف ترامپ اب دهانشون راه افتاده وبا این تبلیغات میخواهند امریکا را تحریک به حمله به ایران کنند میخواهند بنیابت انتقام ازکودکان وزنان ایران بگیرند تک تک سلولهای انها الوده به فرهنگ سیاستمداران عربی وغربی ست وذره ای هویت ایرانی درانها دیده نمیشود  بنده گفتم دوران امریکا بسرامده است چه بجنگد وچه ازان پرهیز کند بازنده خاورمیانه است وباید باروبندیلش را جمع وازمنطقه فرارکند فقط دراینصورت است که ارامش به منطقه بازمیگرد د تمامی مشکلات منطقه زیرسرامریکاست و لاغیر رجوی وعضدانلو هماهنگ با نتانیاهو بیهوده تلاش میکنند امریکا را واداربه جنگ کنند حماقتها که در موضع گیریها می بینید بخاطر این است که فقط ارامکو اتش نگرفت بلکه رجوی وعضدانلو هم درالبانی اتش بجانشون افتاده ودرحال جزغاله شدن هستند دیوانه بازی های سیاسی پرسروصدا، ناله های سوختن تن وجان وتاروپود همراه با سوختن ارامکوست

مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خاشقچی-مجاهدین-خلق-مریم-رجوی-عربستان-س/

قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا

کریم غلامی، ایران فانوس، پانزدهم دسامبر 2018:… در رسانه های مجاهدین می توان صد ها خبر و موضعگیری در رابطه با مسائل مختلف پیدا کرد اما حتی یک خبر و موضعگیری در قبال قتل خاشقچی نمی توان پیدا کرد. تا به حال دیده نشده که رهبران مزدور مجاهدین حتی یک انتقاد به سیاست های ارباب های خود مثل عربستان و یا سایرین، بکنند. اهمیت قتل خاشقچی و دنبال کردن حقیقت های … 

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر

کریم غلامی، ایران فانوس، 15.12.2018

همواره باور بر این بود که آگاهی مردم رابطه مستقیمی با اطلاع رسانی و دسترسی مردم به رسانه ها است، البته می توان گفت که این حرف درست است و آگاهی مردم از زمانی که رادیو اختراع شد تا اینترنت و تلفن های همراه هوشمند که در هر لحظه و هر کجا هر کس می تواند به آخرین اطلاعات دست رسی داشته باشد. اما در این میان، یک موضوع بسیار جدی فراموش شده است، بطور عام مردم در رابطه با آگاهی خود تنبل هستند. با اینکه امروزه هرگونه اطلاعاتی برای هر کس به سادگی قابل دسترس است، اما کمتر کسی دنبال تحقیق است.

با یک دوست آلمانی صحبت می کردم او به وضعیت اخیر در ایران اشاره کرد که مردم معترض هستند و به رهبران جمهوری اسلامی انتقاد می کرد. من گفتم، حرف ها و انتقادات تو کاملا درست است ما در ایران با نبود آزادی های اجتماعی و نقض حقوق بشر رو به رو هستیم. پرسیدم، آیا شما در آلمان و اروپا با آزادی و حقوق بشر کامل رو به رو هستید؟ گفتم که همین چند وقت پیش بود که یک روزنامه نگار بخاطر درج یک کاریکاتور سیاسی علیه سیاست های اسرائیل از „روزنامه جنوب آلمان“ اخراج شد. گفتم، آیا فکر می کنید که آزادی هایی که در اروپا دارید بیشتر از ایران است؟ اگر شما مجبور به رعایت حجاب نیستید به معنی آن نیست که شما آزادی دارید. مگر خود شما از محدودیت ها و اجبارها و نبود آزادی در آلمان شاکی نیستید؟

اگر آمریکا و یا هر کشور دیگری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض دارد و ایران را در محاصره اقتصادی نگه داشته اند واقعا مسئله نقض حقوق بشر و کم بود آزادی های اجتماعی یا فعالیت های اتمی ایران نیست. حال به وضعیت حقوق بشر و آزادی های اجتماعی در عربستان سعودی متحد بی چون و چرای آمریکا نگاه کنید. فقط در یک مورد دست کم 85 هزار کودک در یمن به دلیل گرسنگی جان داده اند. در این میان چرا صدای مجاهدین و سازمان های حقوق بشری و آمریکا در نمی آید؟ قتل خاشقچی و از بین بردن جسد او در داخل کنسول گری عربستان سعودی در خاک ترکیه، با این که سازمان اطلاعات آمریکا دست داشتن مستقیم ملک سلمان در این قتل را تایید کرد اما همچنان دونالد ترامپ از عربستان و ملک سلمان حمایت می کند. جالب اینجا است که طرح قطع فروش سلاح به عربستان وارد پارلمان آمریکا شده است اما دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، از پارلمان خواسته است که این طرح را تصویب نکنند زیرا بازار فروش میلیون ها دلار را از دست خواهند داد. البته سنای آمریکا با اکثریت آرا و با حمایت از پارلمان، طرح منع فروش سلاح به عربستان را تصویب کردند. بنابراین، طرح وارد پارلمان آمریکا شد. تمام خواسته آمریکا از ایران بازار پر سود ایران است، بیاییم یک خیال را تصور کنیم. دولت ایران با آمریکا وارد مذاکره می شود و بازار خود را به روی آمریکا باز می کند، فکر می کنید که آیا آمریکا موضوع حقوق بشر و حمایت از تروریسم و سایر موارد را فراموش خواهد کرد. البته گذشته از خیال دوران خاتمی را نیز به عنوان یک تجربه عینی از این واقعیت است. در „گفتگوی تمدن ها“ مجاهدین اولین بازنده گان آن بودند. دولت آمریکا، مجاهدین را بلافاصله در لیست سیاه تروریستی خود قرار داد.

خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند

در رسانه های مجاهدین می توان صد ها خبر و موضعگیری در رابطه با مسائل مختلف پیدا کرد اما حتی یک خبر و موضعگیری در قبال قتل خاشقچی نمی توان پیدا کرد. تا به حال دیده نشده که رهبران مزدور مجاهدین حتی یک انتقاد به سیاست های ارباب های خود مثل عربستان و یا سایرین، بکنند. اهمیت قتل خاشقچی و دنبال کردن حقیقت های پشت این قتل، دست بسیاری را رو می کند از همه مهمتر مجاهدین را که هر منتقد خود را مزدور می خوانند. مسعود رجوی مزدور مطرح می کرد که وزارت اطلاعات ایران به جداشدگان پول می دهد تا آنها بر علیه مجاهدین حرف بزنند و آنها باید میانگین 80 به 20 را رعایت بکنند یعنی 80 درصد به دولت ایران بزنند و 20 درصد به مجاهدین. حال ببیند که این مجاهدین هستند که مزدور عرب ها هستند که حتی یک موضعگیری علیه عربستان نمی کنند که مبادا ارباب خود را بیازارند.

در این میان بلند ترین صدا در قتل خاشقچی، صدای ترکیه بود هر چند که از اول این صدای بلند مشکوک می نمود. از سال گذشته که داعش در سوریه شکست خورد، تانک های ترکیه وارد بخش کرد نشین سوریه شدند. ارتش ترکیه دست به کشتار کردها زد چنانکه در اخبار هم شنیده شد نظامیان ترک چندین کودک و افراد غیر مسلح را به قتل رساندند. ترکیه به شدت تحت فشار بود تا از خاک سوریه خارج شود اما بعد از انتشار قتل خاشقچی و تحقیق گسترده پلیس ترکیه و اعلام افشای صدای ضبط شده، نهایتا از آمریکا و عربستان چراغ سبز دریافت کرد این صدا رو به خاموشی گذاشت و سرانجام با حضور ملک سلمان در اجلاس گروه G-20 در آرژانتین و مذاکرات پشت پرده، این صدا تقریبا خاموش شد.

همواره در گوشه و کنار زمین انسان هایی که بخاطر اعتراض و یا افشاگری و یا مبارزه دستگیر و شکنجه و یا به قتل می رسند، بسیار است و شاید ما از آن ها هیچ وقت اطلاع پیدا نکنیم. آنچه که صدای دولت ها در رابطه با حقوق بشر و دمکراسی و غیره است چیزی نیست جز باجگیری و یا کسب امتیاز و بازار آزاد از کشورهای دیگر.

“پایان”

*** 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

همچنین: