مریم رجوی در آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – محمد حسین سبحانی، ایران قلم، سیزدهم اکتبر 2019:… این آقای رئیس هم باید مطمئن باشد که صد در صد رد پای  ” سیاست تزریق پول ” توسط سازمان مجاهدین در ایجاد شکاف و. اختلاف بین  احزاب آلبانی هویدا خواهد شد و مدارک آن بیرون می آید و گرنه چه دلیل … Continue reading مریم رجوی در آلبانی