مریم رجوی در سوگ جان ها و دخیل بستن به جولیانی در نیویورک

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و هشتم سپتامبر 2019:… مرگ آن “جان” و اخراج این “جان” که دو ضلع مثلث جنگ بودند، امید به آینده را بکلی از مریم قجرعضدانلو (که با روی کار آمدن ترامپ و شدت گرفتن فعالیت های ضدایرانی “جان مک کین” در سنای آمریکا، … Continue reading مریم رجوی در سوگ جان ها و دخیل بستن به جولیانی در نیویورک