مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئیه 2019:… نقش درجه اول درانجام این کودتا را چه کشورهایی داشتند ؟! آیا مریم رجوی اینها را نمیدانست که به رخ مهمانانی که ازبابت گرفتن پول شرم حضور هم داشتند ، بکشد؟! اوچرا این کار را نکرد؟! برای اینکه امیدش به اخلاف خارجیانی است … Continue reading مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران