انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

مریم رجوی رئیس جمهور صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم اکتبر 2021:… اگر این انتصاب قلابی و بغایت وهم آلود، آن موقع خنده دار بود ، برای دوران سرنگونی وتشکیل دولت موقت توسط گروه مفلوکی بنام سازمان استحاله یافته ی مجاهدین ازمحالات وبرای امروز خالی ازهیچگونه اثر است وازاین رو باید دلیل بیآورید که این ادعاهایتان ذره ای صحت دارد که البته تاکنون خبری ازارائه ی دلیل ومدرک ازطرف شما نبوده است! درگیری های شما با حکومت ایران صرفا برای برآورد کردن امیال شیطانی مسعود خودشیفته ومتوهم بوده وترور هایتان هم درهمین راستا! بنابراین، هرچه که کردید، ربطی به آزادی نداشته وآنچه بدست آوردید، ازبین بردن آزادی فردی خودتان بود وخود را به بازنده ی مفلوک وقایع پیچیده ی ایران وجهان تبدیل کردید. مریم رجوی رئیس جمهور 

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

انتخابی خیالی برای مسعود رجوی

مریم رجوی رئیس جمهور 

قسمت اول

03/08/1400

صحبت ازوراجی ها ورجزخوانی های طولانی وبی سروتهی در تلقین واثبات این مسئاست که گویا بعد از انتصاب مریم به ریاست جمهوری کشوری مبهم ، مردم این کشور به رفاه وسعادت راه یافته واگر عجالتا نیافته اند، چه باک که سنگ بنای این خوشبختی بدست معمار قلابی ای بنام مسعود رجوی گذاشته شده است.

این نوع مطالب منتشر شده آنقدر طولانی وخسته کننده است که منتقد جز بی توجهی کردن به آن قسمت های نوشته که گند تر است ونقد بخش های اصلی آن چاره ای ندارد و من نیز همان کار را کردم که منطقا میبایست میکردم.

مریم رجوی رئیس جمهور 

پاراگراف های مثلا مهم یکی ازاین نوشته ها رابخوانیم :

” نگاهی به کارنامه سالیان گذشته، نشان می‌دهد که انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، انتخابی فقط برای آن مقطع یا انتخابی تنها برای فردای بعد از سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران نبود؛ بلکه انتخابی برای امروز هم بود. “

اگر این انتصاب قلابی و بغایت وهم آلود، آن موقع خنده دار بود ، برای دوران سرنگونی وتشکیل دولت موقت توسط گروه مفلوکی بنام سازمان استحاله یافته ی مجاهدین ازمحالات وبرای امروز خالی ازهیچگونه اثر است وازاین رو باید دلیل بیآورید که این ادعاهایتان ذره ای صحت دارد که البته تاکنون خبری ازارائه ی دلیل ومدرک ازطرف شما نبوده است!

دوباره :

“… دیدیم که نسل بهار آوران ایران، برای محقق کردن بهار آزادی، با زمستان سخت دیکتاتوری رژیم ولایت‌فقیه جنگید. جنگید و جنگید و برخلاف همهٴ سیلابهای تهمت و سرکوب و توطئه و راه‌بند، ایستاد و راه را هنوز هم به سوی مقصد آزادی، می‌پیماید.”

درمتن مورد نقد، منظور از ” بهار آفران ” همان بروبچه های قلعگی شده ی باند رجوی است که معلوم نیست چگونه درداخل قلعه ای محصور مانده وهمراه آن به دیگر جاها بهار میآورند!

درگیری های شما با حکومت ایران صرفا برای برآورد کردن امیال شیطانی مسعود خودشیفته ومتوهم بوده وترور هایتان هم درهمین راستا!

بنابراین، هرچه که کردید، ربطی به آزادی نداشته وآنچه بدست آوردید، ازبین بردن آزادی فردی خودتان بود وخود را به بازنده ی مفلوک وقایع پیچیده ی ایران وجهان تبدیل کردید.

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت

بازهم :

” درست همان‌طور که خانم مریم رجوی گفت: «ما به جانب فدیه‌ها و محنتهای بزرگ شتافته‌ایم، تا آزادی و خوشبختی نصیب ملت ایران شود. ما از همه چیز دست شسته‌ایم، تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید و چنین خواهد شد “.

مریم رجوی که نه ولی اعضای باند رجوی خود را فدای پدیده ی نحسی بنام ارضای کرم های کیش شخصیت وزیاده خواهی های بی پایان ولاعلاج مسعود ومریم کردند.

منافع شخصی ، حقیر ونامشروع این دو ، کاملا درضدیت با آزادی مردم است.

حتی درتضاد باآزادی کسانی که گول مسعود را خرده وبسادگی تمام خود را تبدیل به برده وروبوت او نموده و ازهمه چیز الا بدست آوردن افتخار بردگی رجوی دست شستند.

شعار سیمرغ رهایی رجوی تداوم وطن فروشی و خیانت

مجددا :

” باند غالب رژیم به سرکردگی رفسنجانی، راه چاره را در این دید که برای بقای رژیم ولایت‌فقیه، تلاش کنند حکومت آخوندی و استبداد مذهبی را، با همین هیأت و ترکیب، به سیستم جهانی و غرب، چه به‌لحاظ سیاسی و چه به‌لحاظ اقتصادی وصل و قلاب کنند. هدف از این قلاب کردن این بود که رژیم را از سقوط به دره سرنگونی نجات بدهند. به همین خاطر رفسنجانی یکشبه لباس مدره و اعتدال به‌تن کرد و استراتژی اتصال حکومت آخوندی به سیستم سرمایه‌داری جهانی را پیش گرفت.”

البته وصل شدن به سیستم سرمایه داری جهانی مدرگی بحساب نمیآید.

سرمایه داری حدود 600 سالی است که برجهان حکم میراند ودربرخورد با تناقضاتی که ازدرون خودش بوجود آمده ، به ارتجاع و پدیده ای مانع پیشرفت بشر تبدیل شده وهر روز که میگذرد، روشن میشود که قادر به علاج بحران های ادواری وساختاری اش نمیباشد.

با این وجود ازشما که  پیوستگی به این سیستم را هم نشانه ی مدنیت میدانید وهم محکوم میکنید ، سئوال میکنم که اگر سیستم سرمایه داری را بد میدانید ، اینهمه دریوزگی دربرابر گردانندگان آن که به رایج ترین کار شما تبدیل گشته، ازبهر چیست؟

یعنی من حق ندارم که ازاظهارات شما باین قناعت برسم که شماماکیاولیست قهاری بوده وهرچیز ناصواب را وقتی پای منافع کثیف تان درکار است، به صواب تبدیل میکنید؟

همینطور :

” اشغال کویت برای حیات رژیم آخوندی، یک فضای بین‌المللی و یک فرصت طلایی بود. آخوندهای حاکم این شرایط را مائده‌یی دیدند که با توسل به آن می‌توانند، هم دشمن دیرینهٴ خود را از سر راه بردارند، هم رژیمشان را از ورطه سقوط نجات دهند. هم‌چنین، رژیم همزمان با جنگ کویت، در یک لشکرکشی نظامی، درصدد نابودی مجاهدین برآمد. اما در این تهاجم، از ارتش آزادیبخش (در سلسله عملیات مروارید)، شکست سنگینی خورد.”

سفیر آمریکا عراق را مجاب کرد که قادر است به کویت که با حفر تونل های شیب دار نفت عراق را به سرقت میبرد ، حمله کند ودراین کار ازطرف آمریکا هیچ خطری متوجه عراق نیست.

علت بزرگ نمایی از فعالیت های مریم عضدانلو چیست

صدام که هنوز ارباب شما بود ، گول خورد و باحمله به کویت خود را دردامی انداخت که هرگز نتوانست ازآن رها شود وزمانی که به بد عهدی آمریکا پی برد ، کار ازکار گذشته بود وچنان ضعیف شده بود که کردهای عراق هم طمع  تصرف بغداد را کرده ونیروهایش را بدانسو عزیمت داد وشما که در سر راه آنها بودید ، با شقاوت تمام کردها را که زمانی جا وامکانات دراختیار شما قرار داده بودند ، قتل عام کرده ودرجه ی عبودیت خود به صدام را نشان دادید.

شخص رجوی بعد ازاین کشتاری که براه انداخت ، اظهار نمود که با این خدمتی که به صدام کرده، ارتش آزادیبخش؟؟!! خود درعراق را بیمه کرده است .

این نمک نشناسی شما دربرابر کردها وخوش رقصی پر هزینه ی تان در برابر صدام، چه ربطی به دولت ایران وشکست اش دارد؟ ادامه دارد

صابر تبریزی

مریم رجوی رئیس جمهور

***

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

همچنین:
لینک 

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

رئیس جمهور مریم رجوی - پیرزن متوهمراه نو، بیستم اکتبر 2019:… اکنون که ۲۶ سال از حسرت مریم رجوی در رسیدن به تاج و تخت ریاست جمهوری می گذرد. باید گفت این پیرزن ۶۶ ساله  قدیمی ترین رئیس جمهور متوهم در جهان است که قدرتش تنها در حد حصارهای اردوگاهی کوچک در آلبانی است که در دنیای خیالی خود روزگار می گذراند. در ششم شهریور سال ۱۳۷۲ در اجلاس باصطلاح شورای ملی مقاومت که در عراق تشکیل شد، مریم قجر به سمت آنچه که «مجاهدین» از آن تحت عنوان «رئیس جمهور آینده ایران» نام می بردند انتخاب و در ۳۰ مهر همان سال توسط مسعود رجوی اعلام بیرونی گردید. رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم 

مریم رجوی مجاهدین خلق جان بولتون سرنگونی 22 بهمنتوّهم بی پایان در نوروز ۹۲

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

تصویر یک رئیس جمهور خیالی/۲۶ سال در حسرت تاج و تخت

اکنون که ۲۶ سال از حسرت مریم رجوی در رسیدن به تاج و تخت ریاست جمهوری می گذرد. باید گفت این پیرزن ۶۶ ساله  قدیمی ترین رئیس جمهور متوهم در جهان است که قدرتش تنها در حد حصارهای اردوگاهی کوچک در آلبانی است که در دنیای خیالی خود روزگار می گذراند.

رئیس جمهور مریم رجوی - پیرزن متوهم

در ششم شهریور سال ۱۳۷۲ در اجلاس باصطلاح شورای ملی مقاومت که در عراق تشکیل شد، مریم قجر به سمت آنچه که «مجاهدین» از آن تحت عنوان «رئیس جمهور آینده ایران» نام می بردند انتخاب و در ۳۰ مهر همان سال توسط مسعود رجوی اعلام بیرونی گردید.

طراح این سناریو شخص مسعود رجوی بود. او از ماهها قبل در تدارک پیشبرد چنین طرحی بود.

باید گفت مریم قجر در یک انتخاب آزاد به این پست نرسیده بود. چرا که اکثریت اعضای باصطلاح شورای ملی مقاومت از نفرات خود سازمان بودند و سازمان قبل از برگزاری اجلاس شورا که تنها یک نماینده و یک عضو در شورا داشت تعداد زیادی از اعضای قدیمی سازمان را تحت عنوان «گسترش شورا » وارد این شورا کرده بود. بقیه چند نفر اعضای غیر سازمانی هم که در شورا عضویت داشتند بدلیل وابستگی های مالی به سازمان هرگز نقشی در تحولات این شورا نداشتند و تنها کارکرد آنها اعلام موافقت با خواسته های سازمان بود.

البته تنها مخالفت جدی با این انتخاب از سوی آقا و خانم متین دفتری ابراز شد. آنان پس از این واقعه و با پی بردن به ماهیت فرقه ای مجاهدین و خودکامگی شخص رجوی از شورای دست ساز وی خارج شدند.

پر واضح است که این نوع انتخاب، مضحک و خارج از عرف و قوانین شناخته شده در دموکراسی های تعریف شده در دنیای غرب است.

بعبارتی «رئیس جمهور مقاومت» یک پست تحمیلی و بی محتوا برای ماله کشی سیاسی در سطح بین المللی برای پوشاندن وجه تروریستی «مجاهدین» بود.

مسعود رجوی با انتخاب مریم قجر به پست ریاست جمهوری خیالی دو هدف را دنبال میکرد. او هم در پهنه تشکیلات نیاز به اینکار داشت و هم در پهنه سیاست بین المللی، تا فعالیت جدیدی را آغاز و ضمن سرپوش گذاشتن بر شکست های نظامی خود در خاک عراق و ماهیت فرقه ای مجاهدین، حمایت غرب، بویژه آمریکا را از این گروه بدست آورد.

در پهنه تشکیلات نیز موضوع ریاست جمهوری مریم قجر بعنوان یکی از بندهای ا«نقلاب ایدئولوژیک» مطرح گردید تا هرچه بیشتر اعضای نگون بخت این فرقه را وادار به تمکین نموده و مخالفان را سرکوب کند.

همچنین بهانه ای بود تا هر سال با بزرگداشت «هفته ۳۰ مهر»  و برگزاری جشن ها و راه اندازی مسابقات ورزشی و . . . نیروها را تا مدتی مشغول و روحیه آنها را بالا ببرند.

در پهنه سیاسی اما ، بدلیل اینکه سازمان در باتلاق عراق گیر کرده بود نیاز زیادی به حمایت های بین المللی به ویژه اروپا و آمریکا داشت تا بتواند در تعادل قوا دست پر در مقابل ایران داشته و خود را در صحنه بین المللی به عنوان تنها آلترناتیو که می بایستی روی او حساب باز کنند مطرح کند .

از سوی دیگر سازمان اعتقاد داشت حضور مریم در پاریس می‌تواند فضای پاسیو ایرانیان خارج کشور را از بین برده و پیروزیهای سیاسی زیادی را برای سازمان به ارمغان آورد ضمن اینکه تا حدودی خلاء نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل کشور را نیز پر کند. بنابراین در شهریور سال ۱۳۷۲ مریم رجوی برای بدست آوردن حمایت غرب به فرانسه اعزام شد.

مریم قجر علیرغم انبوه فعالیت های سیاسی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پیروزی چندانی به دست نیاورد .

وی در سال ۱۳۷۵ پس از شکست در جلب حمایت غرب، دست از پا درازتر در حالیکه تنها یک لقب پرطمطراق و تحمیلی «رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال» را با خود یدک می کشید به عراق باز گشت.

مریم قجر با این لقب در تحولات و سرفصل های مهم بعدی سازمان نیز هرگز مسئله ای را حل نکرد و تاثیر گذار نبود.

بنحویکه در اکتبر سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) وزارت خارجه آمریکا براساس قانون ضدتروریسم مصوبه همان سال، مجدداً مجاهدین را یک گروه تروریستی اعلام کرد.

آمریکا در اواخر اسفند سال ۱۳۸۱ به عراق حمله و در فروردین ۸۲ صدام حسین را ساقط کرد. بدین ترتیب مجاهدین بیش از پیش در منجلابی که خود آنرا بوجود آورده بودند گرفتار آمدند. در این مقطع بحرانی نیز دستاورد «رئیس جمهور مریم رجوی» تنها مزدوری و جاسوسی بیشتر به نفع ارتش آمریکا در خاک عراق بود.

علیرغم همه این خوش خدمتی ها ، عنوان پرطمطراق «رئیس جمهور برگزیده» در اینجا نیز از وی مسئله ای حل نکرد و نهایتا مردم عراق و خانواده های قربانیان این فرقه، آنان را با خفت و خواری مجبور به ترک خاک عراق کردند.

اخراج مجاهدین از خاک عراق باعث شد آنان به سوی ارباب جدید خود یعنی کشور عربستان سعودی سمت گیری کنند. آشکارترین اقدام نیز، همانا رونمایی از حضور ترکی بن فیصل رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در گردهمائی سالیانه این گروه در شهر بورژه پاریس در ۱۹ تیر  سال ۱۳۹۵ – نهم ژوئیه سال  ۲۰۱۶ بود.

در همین رابطه سخنم را با بخشی از مقاله دکتر جلال ایجادی جامعه شناس دانشگاه فرانسه تحت عنوان «جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان» در سه شنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۵ در سایت ملیون ایران به چاپ رسید به پایان می رسانم.

«. . . عربستان سعودی این نیروها را به یک وسیله ساده سیاست تبلیغاتی خود تبدیل می کند و آنها را وارد شطرنج بزرگ خود نمی کند. البته ورود به این بازی شطرنج، ورود به بازی شومی است که در عرصه اجتماعی و سیاسی، جز بدنامی میراث دیگری نخواهد داشت. نیروهایی که در جنگ دوم با نازیسم ساختند برای همیشه در تاریخ گم شدند. نیروهایی که در زمان شاه توسط لیبی و عراق کمک مالی و رسانه ای شدند در شرم خود باقی ماندند. سازمان مجاهدین که از امتیازات بیشماری در دوران صدام برخوردار شد، توسط جمهوری اسلامی و رژیم شیعه عراق و چراغ سبز آمریکایی ها، به بیرون از عراق پرتاب شدند و حیثیت خود را از دست دادند. امروز نیروهایی که سمتگیری بسوی عربستان، حکومت نفت و شمشیر، را در پیش می گیرند خواهان خراب کردن همه پل های پشت سر میباشند و خود را در مسلخ قرارداده اند. نیروهای سیاسی که آلت دست می شوند و جاه طلبانه به پول و قدرت بسنده می کنند، مردگان بی افتخاری بشمار می آیند. »

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-صدام-تا-بن-سلمان-،-از-ترامپ-تا-بایدن/

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدنصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن 2021:… روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است . در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است : ” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .” ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست . دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است : ” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .” آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟! از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

مسعود خدابنده - بایدن بر سر دوراهیمسعود خدابنده : بایدن بر سر دوراهی : ایرانیان ترامپ را دیوانه می دانند، اما آمریکا را مقصر می بینند

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

راه حل مشکلات جهانی ، عدم دخالت 7قدرت بزرگ درامور دیگران است!

24/03/1400

در زمان اوبامای حیله گر، مسائل طوری ترتیب داده شد که اروپا شخصیت مستقل خود را که بعد از جنگ دوم جهانی ازدست داده بود ، بیشتر ازدست دهد و سواری هرچه بیشتری به آمریکا بدهد.

ترامپ فاشیست وغیر نرمال وضع را با زورگویی های عریان به اروپا، بدتر ازآنچه که بود، کرد وسران بی رمق اروپا را دچار ترس وسراسیمگی نمود.

میزان این ترس بگونه ای بود که دولت آلمان خود را به چین نزدیک تر نمود وقراردادهای قابل توجهی با این قدرت سربرآورده ی جهان کرد.

این وضع ، دشواری های زیادی برای آمریکای درحال افول بوجود آورد و دولت پنهان آمریکا درصدد جبران مافات برآمده و جوبایدن عمیقا صهیونیست را برسر کار آورد تا ازانزوای شدیدی که این سلطه گر دچار آن بود رهائی پیدا کند.

بدین ترتیب ، جو بایدن موظف شد که برخورد ملایم تر ودوستانه تری با اروپا داشته و روند افول امپراطوری آمریکا را کند سازد.

روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است .

در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است :

” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .”

ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست .

دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است :

” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .”

آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟!

البته نبوده واگر ما ایرانیان قرب ومنزلت خاصی درپیش این جهانخواران داشته واشتثناشمرده میشویم؟!، باید دراین مورد به سران این 7کشور دست مریزاد گفت!!!

فقط باید ازاین نمایندگان سیستم سلطه وتابعیت پرسید که آیا اعمال این تحریم های سخت وبغایت ظالمانه که تاحد بدست آوردن واکسن کرونا ما رادرگیر کرده ، بمعنی نقض خشن حقوق انسانی ما نیست؟

دوباره :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم همه اقدامات کاهش دهنده شفافیت را متوقف و معکوس کند و همکاری کامل با آژانس را تضمین کند.”

شما کشوری را نشان دهید که به این اندازه با آژانس همکاری کرده وآنگاه این مطالبه ی بی نظیر را ازایران بکنید.

فراموش هم نکنید که درطول این هفتاد واندی سال که سلاح هسته ای به میدان آمده ، هیچکس غیر ازآمریکا ازآن استفاده نکرده واسرائیل متجاوزهم که 300 موشک اتمی دارد، ابدا مورد بازخواست قرار نگرفته است .

ضمنا آژانس هم باید تضمین کند که ازمراکز هسته ای ایران جاسوسی نکرده و این اطلاعات بدست آورده اش رادراختیار دشمنان ما قرار ندهد!

سپس :

” ما حمایت رژیم ایران از نیروهای نیابتی و بازیگران مسلح غیردولتی را از جمله از طریق تأمین مالی، آموزش و گسترش فناوری موشکی و تسلیحاتی محکوم می‌کنیم.”

این نیروهای باصطلاح نیابتی درمقابل اسرائیل وگروه های تروریستی تکفیری دست پرورده ی غرب وایادی شان درمنطقه مبارزه میکنند .

ازآنجا که طرح ایجاد اسرائیل بزرگ دردستور کار این قدرت هاست وقرار است که طبق این نقشه ی شوم ایران هم تکه پاره شود، کمک ایران به گروه هایی که مانع تحقق این نقشه ی خطرناک اند، بمنزله ی کمک به تامین امنیت مرزهای خود بوده واز مشروعیت تام وتمام برخوردار است.

ونیز :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های موشک بالستیک و گسترش سلاحهای هسته‌یی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و سایر قطعنامه‌هارا متوقف کند.”

ایران سلاح هسته ای ندارد که بخواهد آنرا توسعه بدهد وبنابراین چرند میبافید!

به مسئله ی موشک ها که میرسیم ، باطلاع شما وفرقه ی رجوی میرسانیم که سلاح های پیشرفته تر ازآنچه ما میسازیم را دشمنان ورقبای ما دراختیار دارند و کسی حق ندارد ازما بخواهد که خود رادربرابر دشمنان خود خلع سلاح کنیم واین اقدام ما منافاتی با قطعنامه ی 2231شورای امنیت ندارد.

صابر  تبریزی

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

***

دونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانیدونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانی

همچنین: