مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم دسامبر 2019:… در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است : “هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “. مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

مریم رجوی رطب خورده !

20/09/1398

در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است :

“هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “.

متاسفانه این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بیشتر روی کاغذ مانده وهیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

با این حال اقلا حکم کفش کهنه ای دربیابان را دارد و بودنش به از نبودنش است.

اما این موضوع ارتباطی با مریم رجوی ندارد و بلکه بضرر اوست که دریک همکاری تنگاتنگ با شوهر مفقود الاثر خود ، حقوق تمام اعضای سازمان را که با نشان داده شدن درب باغ سبز آزادی وعدالت اجتماعی باین مناسبات کشیده شده اند ، تمام وکمال نقض کرده وبا صدور این پیام ها، چیزی جز ” آی دزد، آی دزد ” نمیکند!

مریم که بلحاط عملکر د های پرشمارش دشمن مردم ایران است ، نمیتواند فریاد مردم را پژواک دهد وجهان هم مشکلات خاص خودش را دارد واگر حرفی ازدولت های جهان شنیده شود، مطمئن باشیم که یا مصرف داخلی دارد ویا برای گرفتن امتیاز انجام میگیرد.

ونیز :

” در شرائطی که رژیم حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به‌اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است. و نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به ‌فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، و مکالمات تلفنی و ارتباطات ایمیلی مردم تحت شنود قرار دارد و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد “.

با وجود اینکه این دسترسی آزاد خیلی راحت و مطلوب نیست، ولی بهر حال وجود دارد.

اینقدر وجود دارد که درمناسبات رجوی باید آرزوی یکصدم آنرا داشت!

مریم رجوی حقوق بشر را به سخره گرفته است

وضع نشر کتاب نسبت به دوران شاه ، بسیار خوب وغیر قابل مقایسه است وشما که چندان اهل کتاب نبودید، نمیدانید که در ایران کنونی، کتابهایی منتشر میشود که اگر دردروران شاه منتشر میشد، 5 سال زندان برای نویسنده وسه سال برای خواننده ی کتاب داشت وناشرهم بسختی مجازات میشد.

البته من بعنوان یک انسان دموکرات منش، همواره آرزو دارم که نشر کتاب و … بهتر ازاین باشد وبخصوص میخواهم که تیراژ آنها که خیلی کم است واین البته تقصیر مردم ایران است که علاقه ی چندانی به مطالعه ندارند ، بالاتر برود.

ادبیات شنیداری وبازی شبانه روزی با موبایل ها ، هرگز جای مطالعه را نمیگیرد وذهن مردم را کند وسطحی میکند که امید است این مردم ازاین رویه ی زشت دست برداشته وبه ادبیات نوشتاری روی آورده ودرعمق بیشتری ازلحاظ سواد ومعلومات، زندگی کنند.

ضمنا من هرگز فراموش نکرده ام که رهبری سازمان درعراق بتدریج به جمع کردن کتاب ها وسوزاندن آنها ورواج بحث وجدل های وقتگیر ، دشمنی خود را با کتاب وکتابت بنمایش گذاشت وبنابراین گله مندی اش ازبابت وضع نشر کتاب درایران، فرار به جلو بوده وکاری مزورانه است!

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

بازهم :

” در حالی که حق ملیت‌های ایران برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات و استفاده از زبان مادری نادیده گرفته شده است “.

شما دیگر چرا خانم!

درتشکیلات شما، صحبت دونفره ی شخصی به غیر از زبان فارسی ، جرم محسوب میشود و هرمحفلی دراین خصوص، پایگاه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران تلقی میشود !

با این وجود خجالت نمی کشید که برای ملیت های ایرانی تقاضای حقوق میکنید ؟

چرا باید اعضای تشکیلات مافیایی شما ازاین حقوق برخوردار نباشند وآیا اآنها انسان نیستند؟!

درجواب قسمت دیگر اظهارات مریم خانم باید گفت که وضع بهداشت و … درایران درسطح ایده آل نیست ولی ایران ازاین حیث موقعیتی بهتر ازآمریکا دارد که 50 میلیون نفر درآنجا ازبیمه های درمانی برخوردار نیستند!

مجاهدین خلق و نقض حقوق بشر نجات یافتگان در آلبانی

مجددا :

” و درحالی که زنان به ‌شدت سرکوب می‌شوند و از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم‌اند “.

‌زنان ایران روزبروز ازحقوق بیشتری بهره مند میشوند که البته فاصله ی زیادی با کمال مطلوب دارد.

درمقابل آنها ازحق تشکیل خانواده وحق مالکیت برخوردارند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به رها کردن خانواده ودادن دارائی خود وتبدیل به کنیز شخص خاص شدن بکند که شما کرده اید.

نقض ابتدایی ترین حقوق بشر در سازمان مجاهدین (نامه به گزارشگر سازمان ملل)

همینطور :

” این قیام مردمی اثبات کرد که مردم ایران آمادگی و اشتیاق آن را دارند که بساط حکومت ولایت فقیه را برچینند. هم‌چنین نشان داد که مجاهدین و کانون‌های شورشی سازمان یافته توسط جنبش، از چه درجه تأثیری در برانگیختن و هدایت قیام‌ها دارند “.

قیام به چیزی گفته میشود که مردم زیادی درآن شرکت کرده باشند که اعتراضات اخیراین مشخصه را نداشت وبجای آن اقلیتی ازمردم به صحنه آمده ومطالبات خود را مطرح کردند  که متاسفانه با تند روی بعضی ازمعترضین وخرابکاری عناصر مشکوک- که شما ادعا میکنید این عناصر وابسته بشما بودند- موجب کشتار وخسارت های زیادی گشت وسودی را برای معترضین عاید نکرد.

وایضا:

” یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است  “.

این موضوع که با گروه خونی شما  که انحصار طلب هستبد وضدملی  تشریف دارید ، نمیسازد و مطمئنا این حرف های شما ریاکارانه بوده  ونفرت هرانسان آزاده ووطن دوست را نسبت بشما افزایش میدهد.

صابر  تبریزی

مریم رجوی رطب خورده !

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اتحاد-دشمنان-حقوق-بشر-در-تجمع-اجاره-ای-پ/

اتحاد دشمنان حقوق بشر در تجمع اجاره ای پاریس

Baghi_Emadaldinعمادالدین باقی، سایت شخصی، پنجم ژوئیه 2018:… ما از حکومت کنونی هم که خسته شویم به بدترین گزینه موجود پناه نمی بریم. گروهی که فقط در محدوده پایگاه اشرف در عراق، حکومتی کوچک تشکیل داده بود و از 3000هزار نفر در یک پادگان 500نفر زندانی داشت. سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان یک نهاد معتبر و بین المللی حقوق بشری در تحقیقی میدانی گزارشی تکان دهنده را درباره … 

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

حاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلقحاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

اتحاد دشمنان حقوق بشر در تجمع اجاره ای پاریس

عمادالدین باقی

عمادالدین باقیخبر میتینگ گروه رجوی در فرانسه با حضور مقامات امریکایی در ایران خشم نیروهای مستقل، ملی و آزادیخواه در ایران را برانگیخته و اینکه گروهی، آنهم با کارنامه ای ملکوک، رسما به عنوان پیاده نظام یک قدرت خارجی سودای تصاحب قدرت را داشته باشد توهین به خود تلقی می کنند. به عنوان یک فعال حقوق بشر نیز دعوت رهبر این گروه به شورش را که به معنای دامن زدن به خشونت و بهم ریختگی و سوریه ای شدن ایران است جنایتی علیه حقوق بشر می دانم.

ما از حکومت کنونی هم که خسته شویم به بدترین گزینه موجود پناه نمی بریم. گروهی که فقط در محدوده پایگاه اشرف در عراق، حکومتی کوچک تشکیل داده بود و از 3000هزار نفر در یک پادگان 500نفر زندانی داشت. سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان یک نهاد معتبر و بین المللی حقوق بشری در تحقیقی میدانی گزارشی تکان دهنده را درباره پایگاه اشرف منتشر کرد که افزون بر شکنجه، زندان، سرکوب جنسی، و نقض آزادی بیان و کرامت انسانی، باور کردنی نبود در این عصر چنین حکومت فرقه ای مخوفی وجود دارد که شبیه کره شمالی فقط رادیو و تلویزیون مجاهد، آزاد بوده و هر رسانه دیگری ممنوع بود و هر روز صبحگاه با شعار ایران_ رجوی و سرود پرستش او باید روز را آغاز می کردند و حالا انها می خواهند همان مدل را سراسری کنند؟ انها و امریکایی گویی شعور و رشد مردم ایران را که از این سبک ها و مدل ها عبور کرده اند باور نداشته و با ترویج این فرقه به شخصیت و شعور ایرانیان توهین می کنند.

برای اینکه از نام سازمان مجاهدین حنیف و شریف سو استفاده نشود می گویم گروه رجوی. این گروه یکبار درسال60 با ورود به فاز مسلحانه و ترور، فرصت قدرت گرفتن جریان خشونت طلب درون سیستم را فراهم و 30سال ما را گرفتار چرخه خشونت کرد و توسعه ایران را عقب انداخت و پس از پیوستن به ارتش صدام حالا با بودجه عربستان سعودی و همپالگی شدن با اسراییل و ترامپ و شعار فدایی طلبی در میتینگ اجاره ای پاریس می خواهد جریان تغییر را به نابودی بکشند.

شگفت این است که این گروه هنوز رسما ترورهای مقامات امریکایی و درباری در زمان پهلوی و ترورهای پس از انقلاب را محکوم نکرده و به ارتش صدام پیوسته ولی امریکایی هایی که با حمله نظامی صدام را سرنگون کردند با متحد صدام ائتلاف می کنند. واقعا چگونه می توان ادعای حقوق بشر علیه ایران را در تیم واپسگرای ترامپ باور کرد. من به عنوان کسی که افتخار دریافت چند جایزه حقوق بشری بین المللی و داخلی(از دست ناراضیان) را دارم، اعلام می‏ کنم که هرجا حقوق زندانیان با هر دیدگاهی (حتی اگر منسوب به این گروه بوده)پایمال شده در حد توان خود دفاع کرده ام و به صفت فردی برخی از آنان را افراد شریفی می دانم که با ذوب شدن در این گروه حیف شده اند اما این گروه را فرقه ای ماهیتا ضد حقوق بشری می دانم چنانکه دفاع ما از حقوق سایر مجرمان به معنای دفاع از جرم شان نیست.

همگان بدانند فرقه رجوی بخاطر کارنامه اش در ایران هیچ پایگاه اجتماعی ندارد و نخواهد داشت و فقط بر موج رسانه ای سوار می شود و با مهارتی که در جوسازی و شستشوی مغزی دارد و اغوا می کند شاید ساده دلانی را بفریبد اما جامعه ایران از یک سوراخ چندبار گزیده نخواهد شد.

البته آن عوامل امنیتی و رسانه های حکومتی که هربار برای تسهیل سرکوب نارضایتی ها از جمله اعتراضات میلیونی اصلاح طلبانه سال88 ان را به این گروه نسبت دادند و این گروه را بزرگ نمایی کردند و فرقه رجوی هم به استناد همین ادعاهای دروغ خودش را نزد خارجی ها بزرگ جلوه داد و خبرفروشی کرد حالا باید کِشته هایش را بدرود. این دو دشمن همدیگر اند ولی گویی چون دو تیغه یک قیچی برای قطع جریان اصلاح و تغییرات مسالمت جویانه به حرکت در آمده اند. 

(روزنامه سازندگی شماره 105 سه شنبه12تیر1397 ص3 با حذف برخی کلمات، این یادداشت را منتشر کرد)
کانال گفتارهای باقی

(پایان)

*** 

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی
تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: