مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم نوامبر 2019:… خواندم که علی صفوی مصاحبه کرده و سه نفرازجداشده ها را در آلبانی تروریست خطاب کرده است. بهتر است هر کسی از این حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق را با تانک هدف قرار میداد و آنها را کشتار میکرد از … Continue reading مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها