برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سیزدهم ژانویه 2018:… اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم! این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟! ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و … 

دپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیستدپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیست

http://iran-interlink.org

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

23دی1397

حکومت ها تنها بعد ازروی کار آمدنشان است که توسط مراجع بین المللی برسمیت شناخته میشوند واینطور نیست که هر ازراه رسیده ای وبدون داشتن حمایت اقلا بخش بزرگ مردم ، درخواست کند که برسمیت شناخته شود.

باند رجوی این مسئله را درک نمیکند ویا مانند مریضی تبدار ، هوس های گوناگون بسرش میزند وتوقع دارد که  این هوس هایش برآورده شوند!

غافل ازاینکه تحقق این هوس ها ، با موافقت  منطقی اطرافیان مریض و پزشک معالج او میسر است وگرنه با گفتن اینکه طرف براثر تب هذیان میگوید ، توجهی به امیال بیمار نمیشود!

مریض تبدار ما- مریم رجوی ، توجهی باین مسئله نداشته وکماکان هذیان های تب آلود خود را نشخوار میکند!!

در اطلاعیه شوای ملی مقاومت ایران؟؟!! که به پشتگرمی سخنان مداخله جویانه ی مایک پمپئو در مصر صادر شده ، چنین آمده است :

” مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در قاهره اعلام کرد که آمریکا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند. ازاین‌رو دوران شرمی که آمریکا برای خودش به وجود آورده بود و همچنین دوران سیاست‌هایی که باعث چنین رنج‌های دردآوری شده‌اند، به پایان رسیده است “.

معنی ساده ی این حرف آنست که روحانیون دریک طرف ومردم ایران درطرف دیگر قرار داشتند وکار آمریکا محافظت از روحانیون و لابد دشمنی با مردم بوده است!

ممکن است توضیح داده شود که دشمنی  با مردم ایران برای چه بوده وحالا که قصد جبران گناه دارید، به چه دلیل است که مردم ایران را درمعرض غیر انسانی ترین تحریم ها قرار داده اید؟!

آیا این چیزی بدتر ازدوستی خاله خرسه نیست که شما با مردم ایران میکنید؟!

شما  آقای پمپئو!

درثبوت دوستی تان با مردم ایران ، باید که تمام تحریم های 40 ساله را بردارید واگر این کار را نکنید، شارلاتان وحقه باز اعظم لقب خواهید یافت والبته عملا هم هستید وبودید!

درادامه :

” وزیر خارجه تصریح کرد هنگامی‌که آمریکا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌کند «آن‌ها جلو می‌آیند و پیشروی می‌کنند “.

لطفا نمونه های این همدستی را توضیح داده وکسانی را که این همدستی را انجام داده و ازنظر شما بمردم ایران ظلم کردند، بدست دادگاه های بین المللی بسپارید که اگر اینطور نکنید ، حرف هایتان چرندیاتی بیش نیست و بلکه درصدد فریب مردم ایران وگمراه کردن آنها درشناخت دوست دشمن شان دارید!

دوباره :

“خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمریکا از سیاست‌هایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند، بار دیگر خاطرنشان کرد… راه‌ حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه‌بار مماشات در چهار دهه گذشته است… “.

دلیل اجرای این سیاست ها که مردم قربانی آن بودند چه بوده وحالا بموجب کدام تغییر ماهیتی ، هیئت حاکمه ی  جدید آمریکا – که شدید تر ازاسلافش درحق ما ستم میکند-  دوست ما شده است؟!

از این خانم حقه باز که حقه بازی اش در حرمسراهای رجوی رشد بیشتری یافته ، باید پرسید که ایران صاحب کدام سلاح کشتار جمعی است که دشمنانش ، محروم از آن هستند؟!

دیگر اینکه مردم ایران و باند رجوی ، درد و منافع مشترکی ندارند و بنابراین همکاری ای در سرنگونی حکومت درمیان نخواهد بود و منظور اصلی شما ، دادن زمام امور ایران بدست شما ست که مردم ایران نفعی در آن ندارند و بلکه ضرر میکنند و قدری هم بیشتر!

ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و رسم نیست که جریان فرقوی شما ، پیشاپیش و بدون اینکه مردمی همسو با شما حکومت را در دست گیرند ، برسمیت شناخته شوند! 

اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم!

این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟!

خواننده ی محترم!

با این بحث کوتاه متوجه شدید که مسئله این نیست ونظر واقعی مریم آنست که انواع پمپئو ، حکومت ایران را ساقط کرده واورا برتخت حکومت بنشانند!

وشما مریم خانم!

با توجه به اوضاع واحوال کنونی ، فکر نمیکنید که دچار هذیان تب شده اید ودردرجه ی اول باید میزان تب خود را پایین بیآورید؟!

صابر

*** 

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق،-فرقه-مزدور-رجوی-و-امید-به-ر/

ائتلاف قبلی که دردی از رجوی و مجاهدین خلق دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم ژانویه ۲۰۱۹:…  فرقه ی ضد میهنی رجوی با دیدن این وضع، مدتی سکوت غمناکی کرد و درحاشیه ها به سخن پراکنی و مطلب نویسی پرداخت و به روی نامبارک خود نیاورد که چگونه چنین شد ! اخیرا درپی شکست هایی که نصیب آمریکا در منطقه شد، جنگ طلبان آمریکائی وارد منطقه شد ه و دست به تشبثاتی زدند که امید باند رجوی را برای میوه چینی ناممکن از این مسافرت ها ، زنده ، زبانش را باز و تشویق به نوشتن نمود! دراین رابطه، دریکی ازنوشته ها … 

اعتلاف جدید مجاهدین خلق موساد وطن فروسی خیانت مریم رجوی

http://iran-interlink.org

ائتلاف قبلی که دردی از رجوی دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟!

۲۰دی ۱۳۹۷

بقراری که اطلاع داریم، سال گذشته ائتلافی تا حد ایجاد ” ناتوی عربی ” برعلیه ایران تشکیل شد و باند رجوی چه ابراز مسرت هایی که ازاین ائتلاف نکرد!

آن ائتلاف ، بدون اینکه قادر به انجام کاری باشد ، لبخند فتح وظفر را برلبان مجاهدین رجوی منجمد کرد بخاطر تضادهای درون ضدخلقی موجود بین ائتلاف کنندگان وباز شدن ورق تازه ای که میرود بر جهان تک قطبی فاتحه بخواند  و …

فرقه ی ضدمیهنی رجوی با دیدن این وضع، مدتی سکوت غمناکی کرد و درحاشیه ها به سخن پراکنی و مطلب نویسی پرداخت و به روی نامبارک خود نیاورد که چگونه چنین شد !

اخیرا درپی شکست هایی که نصیب آمریکا در منطقه شد، جنگ طلبان آمریکائی وارد منطقه شد ه و دست به تشبثاتی زدند که امید باند رجوی را برای میوه چینی ناممکن از این مسافرت ها ، زنده ، زبانش را باز و تشویق به نوشتن نمود!

دراین رابطه، دریکی ازنوشته هایش آمده است :

” مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد اردن شده است، یک روز پیشتر طی مصاحبه یی گفت: بخشی از سفرمن به خاورمیانه قطعاً برای ادامه ساختن ائتلافی است شامل کشورهای خلیج‌فارس و همچنین شامل کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی در سراسر جهان تا بدانند بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را باید وادار کرد که از تروریسم دست بکشد “.

آمریکا مشکلی با تروریزم ندارد و بنابراین وقتی صحبت از آن و مبارزه برعلیه اش میکند، باید جستجو کرد و دید که منظورش ازاین مسافرت ها چیست و درپی پی ریزی چه فتنه ایست تا بعنوان پدر تروریزم جهانی ، ایفای نقش نموده و یا وظایف هر کشور وابسته در منطقه را در مورد اجرای برنامه های شیطانی اش ، روشن کند!!

من با کمال قاطعیت و ازصمیم قلب میگویم که با رفع سیستم سلطه و تابعیت که رهبری آن دردست هیئت حاکمه ی آمریکا قرار دارد، نه تروریزمی وجود خواهد داشت و نه انجام این سفرهای توطئه گرانه لازم خواهد آمد!

بدین ترتیب باند رجوی ، باید به یکی ازمعبودهایش- پمپئو – این تذکر مهم مرا برساند!

درادامه :

” وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در مصاحبه با سی.ان.بی.سی خاطر نشان کرد: هیچ تغییری در استراتژی ایالات متحده برای مقابله رژیم ایران در کار نیست آمریکا متعهد به مقابله با مداخلات شرورانه رژیم ایران و فعالیت‌ها و خطراتی است که برای جهان ارائه می‌کنند “.

البته که هیچ تغییری نیست واین تغییر زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما تسلیم بلا قید وشرط آمریکا شده وبهمراه عربستان وزیر رهبری اسرائیل، منطقه را برای چپاول آمریکا امن تر کنیم!

بنظر نمیرسد که دولت وملت ایران درکلیت خود چنین تصمیمی داشته باشند ، بخاطر تجربه ای که دراین موارد دارند!

ایران اقلا از چند صد سال پیش، تعرضی به کشوری نداشته وآنچه بوده ، قربانی بودنش ازبابت تعرضات جهانخواران ونوچه های آنها بوده و بنابراین، خطر واقعی برای جهان که گویا ازجانب ایران است ، یک اتهام ویک تصور مالیخولیایی است وباند رجوی باوجود آگاهی ازاین مسئله ، بیهوده تلاش دارد که کشور خود را به زیر سم ستوران دشمنان خارجی ببرد!

همچنین :

” پومپئو گفت: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تغییری در ماموریت ایالات‌متحده برای مهار مداخلات رژیم ایران در خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. این تصمیم هم چنین تعهد آمریکا به شکست داعش را تغییر نمی‌دهد “.

حالا این حرف را ترامپ با چه قصد ونیتی زده، روشن نیست وآنچه روشن است ایجاد موانعی است که  برای این خروج فرضی سربازان آمریکا انجام میگیرد!

ضمنا با خروج آمریکا ازسوریه ، داعش درعرض یکماه کلا ازاین کشور رانده میشود و حضور آمریکا مانع اصلی وجدی این کار است!

بازهم :

” خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد آمریکا استراتژی وسیعی را برای مقابله با رژیم ایران در سراسر منطقه دنبال می‌کند و متعهد است که رژیم جمهوری اسلامی و دست نشاندگانش را از سوریه بیرون کند. ..”.

وضع بگونه ایست که با خروج آمریکا، سوریه سروسامانی میگیرد واحتیاجی به حضور نیروهای ایران و … وجود نخواهد داشت وقبلا هم همینطور بود و این اقدامات آمریکا وحواریونش بودند که پای ایران را به سوریه کشاندند!

باند رجوی باید به این مرشد خود این مسئله را توضیح دهد که البته نفعی دراین کار ندارد وابدا میل وجرات دادن چنین توضیحاتی را نخواهد داشت!!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/نقل-قولهای-رجوی-و-مجاهدین-خلق-در-محکومی/

نقل قول ها ی مجاهدین خلق، فرقه رجوی در محکومیت خود و اربابانشان

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم ژانویه ۲۰۱۸:… مریم رجوی و مجاهدین خلق ایران میگویند: آمریکا است که این تصمیم غیر قانونی را گرفته و آنهم در راستای دخالت خشن در امور داخلی آلبانی و نشان دادن کینه ی حیوانی برعلیه ایران و با این وصف ، باند رجوی میخواهد از چه چیزی بهره برداری کند؟! مثلا بگویند که اربابانشان قوی هستند و به این افتخار کنند؟ … 

مجاهدین خلق مریم رجوی موساد علیه منافع آلبانی و اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

http://iran-interlink.org

این نقل قول ها ی مجاهدین خلق، فرقه رجوی در محکومیت خود و اربابانشان است!

۱۵ دی ۱۳۹۷

رسانه های رجوی بنقل از سفیر اخراج شده ی ایران ازآلبانی مینویسد:

“رییس جمهوری آمریکا نامه تشکر از نخست وزیر آلبانی را ۱۴دسامبر ارسال کرده، این در حالی است که وزارت خارجه آلبانی در۱۹دسامبر دستور اخراج سفیر ویک دیپلمات دیگر ایرانی رااعلام کرد.یعنی پنج روز قبل از اینکه وزارت خارجه آلبانی اعلام کند “.

معنی ساده وصریح تر این حرف آناست که دراصل ، گردانندگان آمریکا هستند که این تصمیم غیر قانونی و خلاف عرف دیپلماتیک و آنهم در راستای دخالت خشن درامور داخلی آلبانی و نشان دادن کینه ی حیوانی آنها برعلیه ایران است و با این وصف ، باند رجوی میخواهد از چه چیزی بهره برداری کند؟!

مثلا بگوید که ارباب وحامیان آمریکائی ما قوی و قادر بانجام هرکاری ولو شرورانه هستند و این موجب افتخار برای وعده دهندگان ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی است؟؟!!

باز هم سخنان سفیر ایران را بخوانیم :

” مهمترین هدف سناریوسازان برخورد با ایران چه در آلبانی و چه کشورهای دیگر، مقابله با تلاش‌هایی است که برای حفظ برجام انجام شده است.به طور طبیعی از همان زمان مذاکرات که بنده هم به عنوان عضو تیم مذاکره کننده هسته ای حضور داشتم شاهد تلاش‌های حداکثری از سوی چهره‌های افراطی و تندرو در آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم. دشمن از اقدامات خود برای برهم زدن روابط ایران و اروپا فروگذار نخواهد کرد و تلاش کردند تا مناسبات ایران و آلبانی را نیز با ادعاهای امنیتی خدشه دار کنند “.

طبیعی است که او بعنوان یک عضو هیئت شرکت کننده در مذاکرات سخت و نفس گیر وطولانی برجام، فرد ذیصلاحی برای ابراز اینگونه اظهار نظرهاست .

البته باند رجوی درنوشته های قبلی خود ایراد گرفته که او عضو وزارت اطلاعات بوده وقاعدتا نمیتوانست جزو هیئت مذاکره کننده ی وزارت خارجه ی ایران ، دراین نشست ها حضور داشته باشد!

یعنی اینکه طرف های مقابل با شرط درست بودن این وابستگی ، اعتراضی به حضور او نداشته اند و رجوی  داشته واینجاست که معلوم میشود که خان بخشیده ونوکر رضایت نمیدهد!

در زمانی که تعداد قابل توجهی از روسای جمهوری آمریکا ، مامور و رئیس سیا، اف .بی .آی وپنتاگون بوده اند وکسی ایرادی براین امر نگرفت، این ایراد باند رجوی ازنوع بنی اسرائیلی اش میباشد و ضمنا ، اگر صرفه ای دراین کار برای مجاهدین وجود دارد ، میتوانند گشته ودرمیان اعضای هیئت های نمایندگی دیگر کشورها هم ازمامورین امنیتی سابق پیدا کنند!!

راقم این سطور هم در همراهی با نظریات سفیر ، این اقدامات را زبونانه ودر راستای وارد کردن فشار حداکثری برایران تلقی میکند!

دوباره  از زبان سفیر:

“نقض عرف و قواعد دیپلماتیک، به شکل قاطعانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و بنده رد می‌شود..همان شبی که تبلیغات منفی رسانه ای آغاز شده بود من به ضیافت دیپلماتیک دعوت بودم حتی روزهای بعد هم مکاتبات از سوی دولت البانی دریافت کردیم. یعنی سفارت و شخص سفیر از چارچوب وظایف دیپلماتیک خارج نشده است “.

بلی ماهم گفتیم که عجله ی بیحد آمریکا وتعدادی ازگماشته هایش که باند رجوی حقیرترین این گماشته هاست وهمه ی این بی طاقتی محصول بحران های داخلی خودشان است در درجه ی اول ، بیگدار به آب زده و ضعف نشان داده ودروغ گفته اند !!

سفیر ایران درادمه ی پاسخ به خبرنگار میگوید :

” دلیل اصلی ( نگرانی افرادی مثل ترامپ و …)گروهک و فرقه تروریستی مجاهدین است. طی ۲۷ ماهی که بنده مسولیت روابط ایران و آلبانی را عهده دار بودم، گام‌های بلند و خوبی در روابط دوجانبه برداشته شد .برای اولین بار درتاریخ روابط دوجانبه وزیر خارجه آلبانی به ایران سفر کرد و برای اولین بار دو خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری دولتی آلبانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند و هیات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به آلبانی سفر کرد و با طرف‌های آلبانیایی قرارداد همکاری امضا کرد. حتی در حوزه ورزشی مسئولان فدراسیون فوتبال البانی به ایران سفرکردند و قرارداد امضا کردند. این اقدامات با نظریه مجاهدین در زیست در شکاف میان ملت‌ها و دولت‌ها سازگاری نداشت “.

این توضیح با نظریاتی که ما قبلا درنوشته های خود آورده ایم، هم ارز بوده واحتیاجی به اظهار نظر مجدد وجود ندارد !

باند رجوی واربابان ریز ودرشت اش، تحمل پذیرش هرنوع روابط دوستانه ای که ایران ایجاد میکند، نداشته و مرگ خود را دروجود این روابط که مدام باید توسعه یابد، میبینند!

فرقه ی رجوی میخواهد مردم ایران درانزوای مطلق باقی مانده وازسر استیصال ، مثلا تسلیم بی قید وشرط آمریکا شده ودراین میان چیزی شبیه ” تنبان فاطی ” برای رجوی ها هم برسد !

رجوی های ناامید به حمایت مردم ، سخت به دامن دشمنان ایران چسبیده اند ودراین میان میدانند که تنها ” احمد چلبی ” ایران نیستند وواهمه ی شان ازاینروست!

آمریکا دربازی هایش با گروه های ضد مردمی اپوزیسیون ، با دیگران نشست وبرخاست کافی دارد وباند رجوی دراین میان بدرستی نمیداند که باتوجه به وفور ” چلبی های ایرانی ” ، تکلیف قطعی اش چه خواهد بود وتمام جنجال سازی ها ونگرانی هایش را علیرغم اینکه آنها را مخفی نگه میدارد ، ازهمین روست !

صابر

*** 

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/آموزشهای-حضرت-مسیح-ربطی-به-مزدور-مریم-ر/

آموزش های حضرت مسیح ارتباطی با عملکرد ننگین مریم رجوی (مجاهدین خلق) ندارد

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی ، عجله نموده و آغاز سال نوی میلادی را  زودتر ازدیگران تبریک گفته است! ولی باید گفت  اولا مسیحیان ایران بعنوان یک مسیحی ، مورد ظلم وستم قرار ندارند و کمبود و نقصان های زندگی شان، ازهمان قماشی است که مسلمانان هم دارند! ثانیا شما دربرابر کسی که اعلام میکنید الگوی پاکی و جاودانگی است …

رابطه مریم رجوی مجاهدین خق با اعتقادات مسلمانان مسیحیان یهودیان و دیگران مارکسیتهای اسلامی رابطه مریم رجوی و مجاهدین خلق با سالروز میلاد عیسی مسیح و سال نو میلادی

مریم رجوی و تجاوز مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق و روز جهانی منع خشونت علیه زنانگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

http://iran-interlink.org

آموزش های حضرت مسیح ارتباطی با عملکرد ننگین مریم رجوی (مجاهدین خلق) ندارد!

۰۸/۱۰/۱۳۹۷

مریم رجوی ، عجله نموده و آغاز سال نوی میلادی را  زودتر ازدیگران تبریک گفته است!

دراین پیام میخوانیم :

” مسیحیان رنج‌دیده ایران، هموطنان، پیروان مسیح در سراسر جهان. میلاد عیسی‌بن مریم، پیامبر بزرگ یگانگی را تبریک می‌گویم و در برابر مریم عذرا(ع) الگوی جاودان پاکی و رهایی سر تعظیم فرو می‌آورم “.

اولا مسیحیان ایران بعنوان یک مسیحی ، مورد ظلم وستم قرار ندارند وکمبود ونقصان های زندگی شان ، ازهمان قماشی است که مسلمانان هم دارند!

ثانیا شما دربرابر کسی که اعلام میکنید الگوی پاکی وجاودانگی است ، بی جهت وپررویانه ومزورانه سر تعظیم فرود میآورید ازاین جهت که خود ازمظاهر ناپاکی و بنده سازی برای رجوی واینک خودتان هستید!

ثالثا ، مسیحیان انگشت شماری درتشکیات خود شما هم وجود داشته وآیا میتوانستند ازهمان حقوقی برخوردار باشند که یک مسیحی درایران برخوردار است؟

درادامه ی این پیام مزورانه آمده است :

” مسیح راه و رسمی را نشان ‌داد که در آن انسان با پرداخت‌گری و فدا کردن خود به‌ خاطر دیگران ممتاز می‌شود. می‌گفت: همدیگر را دوست داشته باشید همان طور که من، شما را دوست دارم. هیچ عشقی بزرگ‌تر از آن نیست که به‌خاطر دیگران زندگی خود را فدا کنیم “.

پس چرا برضد این آموزه های ایشان عمل کرده ودیگران را وادار کردید که بنفع تجمل پرستی ، شهرت طلبی خود وهوسرانی شوهر تان مسعود ، فدا شوند وخود غرق در ناز ونعمت وخونریزی وایجاد نفاق بین زن وشوهر ها و جدا کردن آنها که  صرفا مورد استفاده ی رجوی باشند، شدید!

شما دراین مدت سی واند ساله، فقط نشان داده اید که فدا شدن برای همسایه خوب است و خود را لایق این سختی کشیدن ها، ندانستید!

بازهم :

” هستی متعالی انسان را در خدمت به‌ دیگران و نه برای خود تعریف کرد و ‌گفت:‌ من که مسیح‌ام، نیامده‌ام تا به‌ من خدمت کنند، من آمده‌ام تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم “.

اگر خوب بوده که مسلما اینطور است، خودتان چرا نکردید؟!

نه تنها این ، بلکه برضد این نصایح وآموزه ها عمل نموده و کفر عملی خود را دراین مورد نشان داده وثابت نمودید که با وضعی که داشتید ومتاسفانه کماکان دارید  ، دشمن عیسی مسیح بشمار میآیید!

شما با جمع آوری وجوهی ازمردم وبا اعلام اینکه این کار را برای کمک به کودکان فلسطینی میکنید ، کاری جز افزودن بر ذخیره ی طلا وجواهرات خود نکرده ولابد لباس هایتان را فاخر تر و دکوراسیون اتاق خواب و پذیرایی تان را خیره کننده تر کردید!

سپس :

” اما انگیزش و نیروی همان پیام‌ها و قدرت عظیم مردمی که تشنه رهایی و آزادی‌اند، این صفحه تاریک را از تاریخ ایران و جهان ورق خواهد زد “.

اگر قرار زدودن صفحه های تاریک ازتاریخ جهان باشد، دراینصورت ، شما بعنوان رئیس یکی ازفرقه های مخرب جهان که اسوه ی تاریکی ودشمن آزادی هستید ، ازاین تحولات ضرر میکنید وبنابراین عجله ی تان برای فرا رسیدن آن روز ، بیمورد و انتحاری است ویا با آگاهی از این طالع بد ، خودتان را به کوچه ی علی چپ زده ودرصدد فریب بازهم بیشتر اعضای خود هستید !

همچنین :

” … سالی که به‌ پایانش رسیده‌ایم، سال محاصره رژیم ولایت فقیه توسط قیام‌ها و جنبش اعتراضی بی‌وقفه مردم ایران بود. سال وخیم شدن بی‌سابقه معضلات ناگشودنی رژیم و سال اعتلای مقاومت سازمان یافته و پایدار ما در برابر استبداد زیر پرده دین بود “.

و صدها باربیش از حکومت ومسئولین ، این مردم بودند که مزه ی سخت این محاصره های ظالمانه را چشیدند وشما بعنوان دشمنان مردم ودوستان سلطه گران ، خوشنود شدید!

بازهم بشما تذکر داده میشود که اعلام پیوند بین خود ومردم را کنار گذاشته و تلاش نکنید که این بار هم بسنجید که این شیطنت بازی ها، چاره ساز نیست!

صابر

*** 

میلاد حضرت مسیح و تناقض در حرف و عمل مریم رجویمیلاد حضرت مسیح و تناقض در حرف و عمل مریم رجوی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-رجوی-و-مجاهدین-خلق-اربابانتان-خیل/

مریم رجوی و مجاهدین خلق! به این جنایت اربابان خود افتخار کنید!ا

مجاهدین خلق مریم رجوی حامی تحریم های ضد مردمی امریکا علیه ایرانصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۸:…  خانم رجوی و مجاهدین خلق! اربابانتان خیلی نامرد و بلکه جنایتکارند! بنزینی که مواد اولیه اش به ثمن بخس از ما خریداری میشود، چرا نباید دراختیار هواپیماهای مسافربری ما قرار گیرند؟! این انتقام گیری ازمردم بهر چیست  ومخصوصا اینکه چرا سازمان مجاهدین خلق را خوشنود میسازد؟! پیدا کنید رابطه ی این دو … 

مجاهدین خلق مریم رجوی حامی تحریم های ضد مردمی امریکا علیه ایراننقش جدید منافقین (فرقه رجوی) در سیاست ضدایرانی ترامپ

http://iran-interlink.org

مریم رجوی و مجاهدین خلق! به این جنایت اربابان خود افتخار کنید!

۲۸/۰۹/۱۳۹۷

دریادداشتی با تیتر ” هواپیماها یکی پس از دیگری زمین‌گیر شده‌اند ” که در رسانه های رجوی منتشر شده ،  بعد از ذکر مصیبت هایی که درمورد سوء مدیریت ها شده ،چنین آمده است :

” … باید به وجود تحریم‌ها که به‌یقین ماحصل سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی است، اشاره نمود. بر این اساس شاهد هستیم که نه‌تنها شرکت‌های بزرگ و معتبر خارجی اکنون بازار هوایی ایران را ترک کرده‌اند، بلکه عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای حکومتی نیز بخش دیگری از این وضعیت مخرب می باشند “.

ممکن است که این یا آن حرف یک فرد غیر مسئول ، بر آتش این تحریم های ظالمانه ، بنزین مختصری بپاشد ولی این عمل فرع بر مسئله است ودر بوجود آمدن مشکلات ، مثلا ۵درصدی میتواند اثر داشته باشد!

مسئله عبارت از این است که صاف وپوست کنده بما میگویند که تسلیم شوید و هیچ حرف زیادی د رمورد زورگویی های سلطه گر اصلی جهانی نزنیم!

فرض کنید که ما این نظر را پذیرفته وتسلیم گردیم و مانند دوران شاه، علاوه بر وابستگی اقتصادی که متاسفانه این یکی را حالا هم داریم ، استقلال سیاسی بزحمت بدست آمده را هم درپای آمریکا قربانی کنیم!

نتیجه چه میشود؟!

بعضا میگویند که مثل دوران شاه میشود وزندگی بهتری را تجربه میکنیم.

من برای  اثبات ساده لوحانه بودن این نظر که متاسفانه شیوع کمی هم ندارد، مجبور به طرح این مسئله ام تا بدانید و آگاه باشید که:

اولا  ۶۵درصد مردم ایران روستا نشین بودند که فاقد هرگونه امکانات رفاهی، فرهنگی وبهداشتی بوده وخرج چندانی برای دولت نداشتند.

ثانیا ازبقیه ی مردم که ۳۵ درصد بودند وشهر نشین ، حدود ۱۵درصد اینها زاغه نشین بوده ، تعداد قابل توجهی کارمند و کسبه ی عمده و …، که نسبت به موقعیت طبقاتی شان ، ازخوان یغمای شاه استفاده میکردند.

ثالثا فروش نفت ایران ۳۰ میلیون نفری، به ۵میلیون بشکه در روز میرسید وبطور طبیعی ، طبقه ی متوسط نسبتا خوشبختی ( باصلاح زنده یاد بهرنگی- چوخ بختیار ) تشکیل یافته بود که افسوس خورندگان برای دوران شاهنشاهی، فقط باین مسئله توجه داشته و نمیخواهند درک کنند که ۶۵ درصدی ها، اکثرا یک راه شوسه ی خاکی قابل استفاده نداشتند و…

ضمنا میزان جمعیت ایران بسیار بالاتر رفته ، این ۶۵ درصدی ها به ۳۵درصد تبدیل شده ومطالبات وسیع تری نسبت به دوران شاه دارند وبنابراین بازگشت به ان روزها که خام اندیشان آنرا دوران طلایی میدانند، ممکن نیست!!

دیگر اینکه این جمعیت مدام غر زن، هرگز بما نمیگویند که شاه کدام صنایع مادری را برپا داشت که حالا ازبین رفته اند؟!

آیا او تکنوژی هواپیما سازی را ازخود بیادگار گذاشت که دراین موارد بحرانی بتوانیم روی پای خود ایستاده ودرخواست خرید هواپیما را باین صورت نداشته باشیم تا دشمنان مان ازاین ضعف عظما سوء استفاده کرده و وما نیز ناچاربه کنار آمدن تا با ناوگان هوایی فرسوده نباشیم؟!

درپشت هر فاجعه ای که درسقوط یک هواپیما روی میدهد، گناهکارانی مانند رژیم شاه که بجای تولید، مصرف کردن را برما یاد داد، خارجیانی که هرگز اجازه ی تحقیق و پژوهش لازم را بما ندادند ، خوابیده است!

خارجیانی که مستشارانش تمام امور ما را میچرخاندند!!

دوباره :

” در این رابطه معاون وزیر رژیم اعتراف کرده است: «اکثر کشورهای اروپایی از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی امتناع می‌کنند و این مشکلاتی را برای ما ایجاد می‌کند». این گزارش در ادامه می‌افزاید: «آمریکا تمام هواپیماهای ایران‌ایر را در لیست تحریم قرار داده است حتی هواپیماهایی که زمین‌گیر هستند، حتی هواپیماهایی که متلاشی‌شده‌اند و حتی هواپیماهایی را که در سال‌های گذشته آن‌ها را به فروش رسانده‌ایم “.

یعنی خیلی نامرد و بلکه جنایتکارند!

بنزینی که مواد اولیه اش به ثمن بخس از ما خریداری میشود، چرا نباید دراختیار هواپیماهای مسافربری ما قرار گیرند؟!

این انتقام گیری ازمردم بهر چیست  ومخصوصا اینکه چرا سازمان مجاهدین خلق را خوشنود میسازد؟!

پیدا کنید رابطه ی این دو موضوع را واگر پیدا کردید، آنگاه به خصلت عمیقا ضد مردمی فرقه ی رجوی ، پی خواهید برد!

صابر

*** 

نقش جدید منافقین مجاهدین خلق فرقه رجوی در سیاست ضدایرانی ترامپTrita Parsi: Why Trump’s Hawks Back the MEK Terrorist Cult (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/ولخرجی-های-خانم-مریم-رجوی-را-پایانی-نیس/

ولخرجی های خانم مریم رجوی را پایانی نیست (مگسانند دور شیرینی)ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۸:… این آقای پاتریک کندی ، آدم صریح الهجه ایست و در جریان یکی از نشست های مریم گفته بود که با وجود اینکه من فقط ۴۰هزار دلار از رجوی ها دریافت کردم، دیگرانی بودند که تاحد ۲۰۰ هزار دلار نصیب شان شد! با این مقدمه ، او که هربار این مبالغ را برای یک حضور چند ساعته دریافت میکند ، حق دارد که خود را یک اشرفی بداند. فقط اشتباه … 

ولخرجی های مریم رجوی مجاهدین خلق از جیب اسرائیلMEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) Sources of funds are Iran’s regional rivals: ex-CIA official

http://iran-interlink.org

مگسانند گرد شیرینی!

ولخرجی های خانم مریم رجوی را پایانی نیست!

۲۸/۰۹/۱۳۹۷

او بازهم در آلبانی مستقر شده تا ضمن کنترل دقیق تر اسرای رجوی که نام مجاهد برای آنها نهاده شده، جیب روسپیان سیاسی را پر کرده واز آنها صلاحیت نامه ای برای خود بگیرد !

این خبر بصورت های زیر در رسانه های مجازی رجوی منتشر شده است :

” شنبه ۲۴ آذر ۹۷ آقای پاندلی مایکو، وزیر ارشد در دولت آلبانی و نخست وزیر سابق این کشور، همراه با آقای پاتریک کندی و خانم اینگرید بتانکورد با مریم رجوی دیدار و گفتگو کردند. آقای پاندلی مایکو با ابراز خوشوقتی از پیشرفت سازندگی در اشرف ۳، استقرار مجاهدین را در خانه جدیدشان تبریک گفت و بر ضرورت تأمین و تضمین امنیت آن‌ها تأکید کرد “.

این همراهی پاندلی مایکو با روسپیان سیاسی ، خلاف تعهدات دولت آلبانی درمورد پذیرش اعضای نگون بخت فرقه ی رجوی است!

دولت وقت آلبانی متعهد شده بود که این افراد بشدت ایزوله شده را تحت نظر روانپزشکان و مددکاران اجتماعی قرار داده تا به زندگی  و نگرش نرمال دست یافته و سپس آنها را برای یاد گرفتن زبان های خارجی و مهارت های لازم آماده کنند تا بتوانند درآلبانی یا هرکشور دیگر خارجی کار کرده وزندگی کنند!

با این توصیف قرار نبود که دو باره این ایزولاسیون را با کشیدن زندان مدرن درآلبانی، زنده نگهدارند!

بنابر این بر دولتمردان آلبانی فرض است که بجای همراهی با روسپیان سیاسی ، گزارشی از میزان کار خود درعرصه های بعهده گرفته را توضیح دهد ونه اینکه شانه به شانه ی مریم رجوی که مخالف سرسخت بازگشتن این افراد مسخ شده به زندگی عادی است ، حرکت کند وبازخواستی ازاو ننماید!

درادامه :

” آقای پاتریک کندی از اینکه برای اولین‌بار به اشرف ۳ رفته و در جمع رزمندگان آزادی حضور یافته است ابراز خوشحالی کرد و افزود من خودم را یک ایرانی و یک اشرفی محسوب می‌کنم و یکی از بهترین فرازهای زندگی خود را حمایت از حفاظت و امنیت ساکنان اشرف می‌دانم “.

مقدمتا عرض شود که این آقای پاتریک کندی ، آدم صریح الهجه ایست و در جریان یکی از نشست های مریم گفته بود که با وجود اینکه من فقط ۴۰هزار دلار از رجوی ها دریافت کردم، دیگرانی بودند که تاحد ۲۰۰ هزار دلار نصیب شان شد!

با این مقدمه ، او که هربار این مبالغ را برای یک حضور چند ساعته دریافت میکند ، حق دارد که خود را یک اشرفی بداند.

فقط اشتباه او دراینجاست که باتوجه به منبع پول های دریافتی او ، خودش را درباطن هم که شده ، یک عربستانی بداند که درظاهر، ایرانی نامیده است!

دوباره :

“خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا گفت : رژیم ایران که از انتقال مجاهدین و از استمرار قیام مردمی بسیار وحشت‌زده است، تلاش می‌کند با بسیج شیطان‌سازی و با اقدامات تروریستی به مقاومت ضربه بزند. اما هم‌ چنانکه در اشرف و لیبرتی طی ۱۴ سال، باآن‌همه توطئه‌ها بجایی نرسید، هرگز در مقابله با این مقاومت موفق نخواهد بود و بازهم شکست خواهد خورد “.

شکر که این خانم فقط کاندیدا شده وانتخاب نگردیده وگرنه ، پز مریم خانم را نمیشد جابجا کرد!

او اگر اطلاع درستی ازاوضاع داشته باشد ، میداند که این فراری دادن رجویست ها ازعراق به آلبانی براثر ایستادگی وشجاعت ستودنی خانواده های آنها بود.

البته اگر هم بداند، انکار باید بکند وچرا؟

برای اینکه برای ندانستن حقیقت پول میگیرد و بقول زنده یاد احمد شاملو ، سخت است فهماندن مطلبی برای کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد!

سپس :

” مریم رجوی در این دیدار از حمایت‌های بی‌شائبه و مستمر پاندلی مایکو‌، پاتریک کندی و خانم بتانکورد تشکر و قدردانی کرد و تلاش بی‌وقفه آن‌ها به خاطر حفاظت از مجاهدان اشرفی و انتقال آن‌ها به مکان امن را ستود و آن را در تاریخ مقاومت رهائیبخش مردم ایران به‌یادماندنی توصیف کرد “.

این تلاش ها برای ایزوله کردن وپیچ ومهره ساختن این انسان های بد طالع انجام میگیرد و چون خواست خانم رجوی هم همین است ، بنابراین براین تشکر کردن او ایرادی نیست!

اعتراض به این حضور نامبارک ازطرف وجدان های آگاه و خانواده های گرفتار است ازاین بابت که به پروسه ی  بیشترزندانی شدن عزیزانشان کمک میکند!

صابر

*** 

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/باز-هم-تمامی-تخم-مرغ-های-مجاهدین-خلق،-فر/

باز هم تمامی تخم مرغ های مجاهدین خلق، فرقه رجوی در سبد سلطه گران!ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم دسامبر ۲۰۱۸:… مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!  از این سناتور قاضی لابی سابقه دارتان پرسید که کشتن هزاران نفر ازمردم ایران که توسط سازمان مجاهدین انجام شد، چیزی جز ترور نام دارد؟ اگر نه آیا قبول کرده اید که ترور مستشاران شما توسط آنها  هم ترور محسوب نمیشده و ” اعدام انقلابی ” بوده است؟!

آیا ترور امریکایی ها بدست مجاهدین خلق هم اعدام انقلابی بوددر رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!

http://iran-interlink.org

باز هم جمع کردن تمامی تخم مرغ ها در سبد سلطه گران!

۲۶آذر۱۳۹۷ شمسی

درمورد اتهامات تروریستی بی منطق و بی اساس که به ایران نسبت داده شده که گویا دراروپا انجام شده والبته هیچ تلفات وضایعاتی هم نادشته و مقامات ذیصلاح ایران بطور موکد بر دروغ بودن آن تاکید دارند ، فرقه ی رجوی نشست هایی  با ساپورت شدن ازطرف سرویس های اسرائیل  و …برگزار میکند که هدف اصلی اش منحرف کردن افکار عمومی و دامن زدن به ایران هراسی که نسبت به سال های گذشته ازابعاد این هراس بیمار گونه کاسته شده ، میباشد

درگزارش یکی ازاین جلساتی که درتحلیل نهائی کشکی را هم صاحب رجوی ها نخواهد کرد ، آمده است :

” قطعنامه ۱۰۳۴ به آژانس‌های ذیربط دولت آمریکا فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی آمریکا کار کنند تا مقامهای (رژیم) ایران را که در پشت این توطئه بوده‌اند شناسایی کنند و به پای میز عدالت بکشانند. سخنرانان در این کنفرانس ضمن حمایت از قیام و اعتراضات مردمی در ایران، سرکوب داخلی و تروریسم رژیم آخوندی را محکوم کردند، بر نقش محوری مجاهدین خلق ایران در قیام تأکید نمودند …”.

اولا ، خود آمریکا که ام الفساد است ، خود بخاطر کارهای اعمال وحشیانه وپرشمارش، عضو این نوع دادگاه ها نیست و قاعدتا نباید چنین توقعاتی هم ازآنها داشته باشد!

ثانیا ، هیچ سند ومدرکی درثبوت این ادعاهای مسخره وجود ندارد که کسی ازایران را باین دادگاه ها بخوانند ومحاکمه کنند!

ثالثا ، هم ماهیت برگزار کننده وترتیب دهنده ی چنین خیمه شب بازی هایی وهم شرکت کنندگان آن، ایجاب نمیکند که ازقیام مردمی حمایت کنند وبنابراین باید گشت وپیدا نمود که اینها با توجه باینکه قیام وتوطئه، خلق وضد خلق قابل جمع دریکجا نیستند ، ازچه چیزی میخواهند دفاع کنند ؟!

اگر دراین تحرکات، سازمان مجاهدین نقش محوری دارند ، لابد که این حرکات ، درتحلیل نهائی بر علیه منافع ملت ایران بوده والبته سلطه گران وظیفه دارند که درصورت صلاح دانستن اینکه آیا کمک به این جریان ، سودی نصیب آنها میکند ، این کار را انجام بدهند!

با این توضیح که ما هنوز نمیدانیم که آیا آنها با حمایت از این جریان منفور ایرانی ، حاضرند به ریسک بزرگی بنام انتخاب بین مردم ایران که دائما وجود خواهند داشت وجریانی که با کمترین بی مهری آمریکا فرو خواهد پاشید ، دست بزنند؟! 

همچنین :

” قاضی تد پو، رئیس زیرکمیته تروریسم در کنگره، گفت: «حملات و توطئه‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین نشان داد که تا چه میزان شما مؤثر بوده‌اید.  نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی حذف شد زیرا سازمان تروریستی نیست. ..”.

این ناقاضی از حقوق بگیران دیرین باند رجوی است و حرف او نمیتواند ملاک قضاوت باشد .

شهادت او بنفع فرقه ی رجوی از نوع شهادت دم روباه بنفع اوست که وجاهت قانونی و ارزش قضایی ندارد!

از این سناتور قاضی؟! باید پرسید که کشتن هزاران نفر ازمردم ایران که توسط سازمان مجاهدین انجام شد، چیزی جز ترور نام دارد!

آیا قبول کرده اید که ترور مستشاران شما توسط آنها ، ترور محسوب نمیشده و ” اعدام انقلابی ” بود؟!

سپس :

” نماینده جمهوریخواه کنگره تام مک‌کلینتاک…گفت: ما اکنون به یکی از آن لحظات نادر در تاریخ نزدیک می‌شویم که جهان می‌تواند یک‌شبه تغییر کند. آنهایی که در کشور ما و سراسر جهان به آزادی عشق می‌ورزند و آن را عزیز می‌دارند، در مبارزه شما با شما می‌ایستد “.

ازنظر اینکه تاریخ سرمایه داری سلطه گر ، با همچون وضعیتی روبرو نبوده و نیز ازاین دیدگاه که ابرازحماقت های بعضی ازافراد هیئت حاکمه ی آمریکا میتواند کار را به برخورد اتمی وتغییر یکشبه هدایت کند، با شما موافقم!

متاسفانه در کشور شما ، رسانه های مسلط جهانی وضع را طوری تغییر داده که افکار عمومی آنرا به یکی عقب مانده ترین افکار عمومی جهان تبدیل کرده و چیزی که شما را به عشق وا میدارد ، آن چیزی نیست که مثلا جلیقه زردهای مبارز فرانسه را!   

 واز آنجا که انس و الفتی با مبارزه ی رهائی بخش و مردمی ندارید، جای شما ایستادن در کنار توطئه ها واستبداد گری هاست …

ونیز :

” قطعنامه ۱۰۳۴ یک قطعنامه دوحزبی است و از حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره آمریکا برخوردار است …”.

و آیا این افتخاری بر شماست که با شعار جامعه ی بی طبقه توحیدی وارد میدان سیاست ایران شدید و حالا تمام تخم مرغ هایتان را در سبد هر دو جناح امپریالیرم – که دو جناح راستگر و ضد تهی دستان با نام های متفاوت بوده ودراصل حکم واحد را دارند – ریخته اید؟!

اگر جوابتان مثبت است ، این کار نوش جانتان باد!

صابر

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همیاری سیمای مقاومت مجاهدین خلق مریم رجوی صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش علیه ملت ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

**

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا


https://youtu.be/bQKaQTYVik4

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MKO_MEK_NCRI_Tirana_Albania_Trolling_Aljazeera_Sep_2018“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed)

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …