مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ای

مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ای

مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ایصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم نوامبر 2019:… مریم رجوی گفت هاست: ” یک آلترناتیو دمکراتیک وجود دارد که قادر است یک جمهوری دمکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی برقرار کند “. این یکی را کاملا بی خیال باش مریم خانم! رفتارهای تشکیلاتی گذشته وحال شما نشان داده که فاقد این صلاحیت ها هستید و بصورت رک وراست دروغ میگویید! اگر باین ادعای من که ازصمیم قلب بدرستی اش ایمان دارم، اعتراض داری ، با کارهای عملی ثابت کن که من اشتباه میکنم. فی المثل به اعضای سازمان اجازه بده که تماس های کنترل نشده ی تلفنی ومکاتبه ای با خانواده هایشان داشته باشند واین خانواده ها را به قلعه ی مانز دعوت کن واین حرف را درمقابل خانواده هایی که همراه فرزندانشان که پادوهای تو هستند بزن وبه انتقادات آنها گوش بده! مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ای 

مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ایمجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ای

11/08/1398

میگویند وقتی سلمانی ها بیکار میمانند،  ازروی ناچاری، سر همدیگر را میتراشند!

عجیب این است که مریم رجوی هم که خود را عالم دهر میداند ، دست به کارهای مشابه میزند والبته درگزارش مربوطه بزرگنمائی کرده وخواننده را باین تصور وا میدارد که براستی کار بزرگی انجام شده است!

جریان ازاین قرار است که مریم هر ازچندگاهی عده ای را اجیر میکند تا درپارلمان کشور خود ، اتاقی برای جلسه ای که او ترتیب میدهد ، دراختیارش قرار دهند که انجام این کار با پرداخت پول، کار سختی نیست.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

رسانه های رجوی اما تیتر خبر را طوری مینویسد که آدم بدون خواندن تمام متن، تصور میکند پارلمان فلان کشور اروپایی اورا برای سخنرانی وکسب فیض دعوت کرده است!

بقرار اعلام باند رجوی، در سخنرانی مریم که نوع و جنس اش به تصویر کشیده شد در مجلس ملی فرانسه ( با کمک لابی هایش که در مجالس کشورهایی چند دارد وآنها رابا پول سامان داده ) چنین آمده است :

” نمایندگان محترم مجلس، دوستان عزیز: این رژیم تبعیض علیه زنان را در قوانین خود نهادینه کرده است… “.

آیا بقول شما این رژیم – که دراصل رژیم نیست و رتبه اش حاکمیت ودولت است- و بر ایران 83میلیون نفری حکم میراند، باندازه ی تو و رجوی که حداکثر ودربهترین موقع 7-8هزارنفر بیشتر درسیطره نداشته اید، درحق زنان ظلمی مشابه ظلم های شما کرده است ؟

مثلا آنها را تماما ازشوهران وفرزندان خود جدا کرده ودراختیار یک شخص نهاده است؟

راستی این مستمعین شما خجالت نکشیده و موقع بیان این کلمات بر صورت تو تف نکردند؟

همچنین :

” متاسفانه دنیا نسبت به جنایات رژیم در داخل ایران سکوت کرده است. این رژیم هم‌چنین در منطقه نیز عامل اصلی بی‌ثباتی و جنگ است “.

کسانی که شما ازآنها بعنوان دنیا نام میبرید، سابقه ی تاریخی درخشانی ندارند وبرعکس کفه ی سنگین ترازو، بنفع جنایاتاتشان  است وشما ازکسانی درخواست پرتاب سنگ بسوی ایران میکنید که خود درخانه ی شیشه ای نشسته اند!

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

ایران سوابق اقدامات ضد تروریستی مثبت وقابل توجهی دارد واین سوابق نشان نمیدهد که عامل بی ثباتی باشد.

بازهم :

” داعش محصول جنایات این رژیم در عراق و سوریه و سکوت جامعه جهانی است. اگر باز هم در مقابل این رژیم و جنایاتش در داخل و خارج ایران بی‌عملی در پیش گرفته شود، رژیم آخوندی و عملکردهایش باز هم باعث باز تولید داعش‌های جدید می‌شود. رژیم بسیار از ضربه اخیر به داعش نگران است “.

آیا شما در حکم کنیزی برای سلطه گر اعظم جهانی و وابستگان منطقه ای اش ، کارهایی را که خودشان بانجامش اعتراف صریح دارند، نفی میکنید!

زمانی که بسیاری از مقامات بلند پایه ی آمریکا بطور آشکار ونهان اعلام کرده اند که داعش محصول آنهاست ، شما چه اصراری درنفی این اعترافت صریح که اسناد آلترناتیو هم درستی آنرا ثابت میکند ، دارید؟

میخواهید ثابت کنید که دلسوزتر ازاربابان برای آنها هستید؟

درادامه :

” اگر این رژیم از حداقلی از ثبات برخوردار بود، چه دلیلی داشت که سرکوب و تروریسم خود را افزایش بدهد و ابتکارات فرانسه را پس بزند “؟

فرانسه دو دوزه بازی های زیادی انجام داد و میدهد وخوشبختانه ایران ناراضی از این بی استخوانی ها وعهد شکنی ها هنوز کاملا خسته نشده وخواستار تداوم همکاری بوده و هیچ اقدامی بنفع تروریزم نکرده و با تمام گرفتاری هایش  بازهم سرگرم مبارزه با تروریزم است.

همینطور :

“این رژیم قادر به کنار گذاشتن جنگ‌افروزی و پروژه‌های اتمی و موشکی در قبال امتیازات اقتصادی و سیاسی نیست. به همین دلیل رژیم در بهترین فرصت، این امکان را پس زد  “.

نزدیک 2 قرن است که ایران به خاک هیچ کشوری تجاوز نکرده والبته هرامتیازی هم نخواهد توانست مانع اقداماتی باشدکه در راستای تقویت بنیه ی دفاعی کشور انجام میگیرد ، گردد.

دربرابر،خوش عهدی های دیگران مسلم است که اقدامات ایران درهمه ی زمینه ها را شفاف تر نموده وباعث خواهد شد، اگر نگرانی هایی هم وجود داشته باشد ، ازبین برود.

بازهم :

” یک آلترناتیو دمکراتیک وجود دارد که قادر است یک جمهوری دمکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی برقرار کند “.

این یکی را کاملا بی خیال باش مریم خانم!

رفتارهای تشکیلاتی گذشته وحال شما نشان داده که فاقد این صلاحیت ها هستید و بصورت رک وراست دروغ میگویید!

اگر باین ادعای من که ازصمیم قلب بدرستی اش ایمان دارم، اعتراض داری ، با کارهای عملی ثابت کن که من اشتباه میکنم.

تارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

فی المثل به اعضای سازمان اجازه بده که تماس های کنترل نشده ی تلفنی ومکاتبه ای با خانواده هایشان داشته باشند واین خانواده ها را به قلعه ی مانز دعوت کن واین حرف را درمقابل خانواده هایی که همراه فرزندانشان که پادوهای تو هستند بزن وبه انتقادات آنها گوش بده!

ببین هنوز رگه هایی ازمنطق انسانی دروجودت مانده که به انتقاد رویارو پاسخ دهی که مهمانان خود راهم قانع کرده ومشکل را بنفع خود تغییر دهی؟

من که چنین عرضه ای درتو نمیبینم .

شما چطور خواننده ی محترم؟!

صابر  تبریزی

مریم رجوی مستمعین اجاره ای در اطاقی اجاره ای

*** 

سیاست جدید فرانسه، برخورد با مجاهدین خلق (فرقه رجوی)اسیاست جدید فرانسه، برخورد با مجاهدین خلق  (فرقه رجوی)ا

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

همچنین: