مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودی

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیست و دوم سپتامبر 2019:… در این میان این سوال مطرح می شود: آیا شما که در 3 سال اول انقلاب هزاران هوادار 15-16 ساله فریب خورده و ناآگاه از یک سو و بی تجربگی مسئولان نظام از سوی دیگر را داشتید چه توانایی لازم و شاهکاری را … Continue reading مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودی