مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم ژوئیه 2019:… چرا قربانیان این خود سوزی ها را از بچه ها و گماشتگان نزدیک خود انتخاب نکردید و با گفتن ” بچه ی همسایه است که برای دهان گرگ مناسب تر است ” ، چنین ساده دلانی را به کام آتش کشیدید وفدا و … Continue reading مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین