مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهید

مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهید

مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهیدهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سوم می 2019:…  چرا سران فرقه رجوی از خروج اسیران و کسانی که ناراضی هستند جلوگیری میکنند چرا سران فرقه از جدا شدن آن‌ها میترسند چرا حتی اجازه نمیدهند که خانواده‌هایشان با آن‌ها ملاقات داشته باشند چرا نباید به اختیار خود راه آینده وزندگی خودشان را خوداسیران انتخاب کنند چرا اسیران حق ندارند از سیاج های این فرقه به دلخواه خود بیرون بروند. مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهید؟ 

مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهیدMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

لینک به منبع

مریم رجوی و سران فرقه مجاهدین خلق از جان اسیران چه میخواهید

همایون کهزادی، پاریس

همایون کهزادی، پاریس

چرا سران فرقه از خروج اسیران و کسانی که ناراضی هستند جلوگیری میکنند چرا سران فرقه از جدا شدن آن‌ها میترسند چرا حتی اجازه نمیدهند که خانواده‌هایشان با آن‌ها ملاقات داشته باشند

چرا نباید به اختیار خود راه آینده وزندگی خودشان را خوداسیران انتخاب کنند

چرا اسیران حق ندارند از سیاج های این فرقه به دلخواه خود بیرون بروند

چطور است این فرقه فقط در حرف زدن مهارت دارند ولی وقتی که پای عمل می‌آید خودشان حتی به حرفهای خودشان هم عمل نمیکنند وزیر آن میزنند وحتی اسیران حق ندارند زیر سخت ترین فشارها اعتراضی کنند

سازمانی که دم از آزادی ومبارزه وحقوق زنان میزند پس چرا درمیان تشکیلات خودش این ضوابط و قوانین رعایت نمیشود

سازمانی که بقول خودشان پایه‌اش روی اعتمادو صداقت وراستی بوده پس چرا این صداقت راستی فقط در حرف زدن است پس چرا به نیروهای خودش هم اعتماد ندارد که بتوانند ازادانه از مقر های خود بیرون بروند

اسیرانی که درچنگال این فرقه هستند هیچ چیزی غیر از آزادی از این فرقه نخواسته ونمیخواهند که بتوانند سرنوشت خودشان رقم بزنند اما این فرقه هیچ اجازه ای به آن‌ها نداده ونمیدهند زیرا از عواقب آن هراس دارندوبه همبن خاطر به هرقیمت اجازه نمیدهند که از آن چهاردیواری سربه فلک کشیده بیرون بروند درحالی که سران فرقه دم از آزادی ومبارزه وحقوق زن ومرد میزنند دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزنند دم از مبارزه برای ایران وایرانی میزنند درحالی که فرزندان همین ایران  وایرانی را به گروگان گرفته‌اند آیا آن‌ها حق زندگی ندارند آیا نباید آن‌ها هم مثل سران فرقه زندگی کنند آیا باید تا زمانی که این فرقه وسران فرقه هستند باید دراسارت بمانند چرا این محدودیت‌ها فقط برای رده های پایین اجرا می‌شود ودیگر سران وفرمانده هان بالای سازمان در بهترین حالت باید زندگی کنند بله باید این را گفت که اسیران دربند چیزی جز آزادی نخواسته ونمیخواهند

میخواهند سرنوشت زندگیشان را خودشان رقم بزنند آقای بالا سر نداشته باشند ومثل بقیه مردمجامعه زندگی کنند اگر این فرقه هراسی ندارد چرا راه آن‌ها را باز نمیگذارد تا خودشان دور از چشم  فرمانده هان وسران فرقه تصمیم بگیرند اگر بقول خودشان به تصمیم واراده خود مانده اند چرا در هر مصاحبه یا دیدار از کمیساریا یا هر سازمان حقوق بشری  کسانی که ناراضی هستند را یا نمیگذارند بروند ویا همراه چندین فرمانده باید برود به حرفهای کلیشه ای فرقه پاسخ دهد وغیر از آن حق ندارند یک کلمه حرف بزنند واگر غیر از این باشد باید منتظر عواقب بعدی آن باشد یا او را سربنیست میکنند ویا باید در نشستهای جمعی جواب پس دهد وبه خودش مارک مزدور یا بریده بزند آیا این است معنی آزادی ومبارزه برای خلق قهرمان ایران آیا این است حقوق زن ومرد آیا این است همان جامعه بی طبقه توحیدی که سران فرقه از آن دم میزنند اگر واقعاً به اسیران اعتماد دارید فقط چند ساعت به آن‌ها اجازه دهید ودست آن‌ها را در رفتن یا نرفتن باز بگذارید بعد خواهید فهمید که به اختیار خود مانده اند یا خیر

همایون کهزادی

(پایان)

*** 

Albanian_Police_Report_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cultگزارش سری پلیس آلبانی : مجاهدین تهدیدی برای امنیت در آلبانی هستند

Bolton Vs. Zarif On MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/موضعگیری-مایک-پمپئو-فقط-وفقط-با-پولهای/

موضعگیری مایک پمپئو فقط وفقط با پولهای مریم رجوی صورت گرفت

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دوازدهم آوریل ۲۰۱۹:… تنها هدف این فرقه به قدرت رسیدن در ایران است و این رؤیا را با خود باید به گور ببرند. مواجه بگیرانی که با پول خون جوانان ایران بر علیه ایران موضعگیری میکنند هم باید بدانند روزی همین فرقه شعار مرگ بر امپریالیسم میداد. همین فرقه وقتی که برجهای دو قولو را خراب کردند یک هفته جشن و پایکوبی کردند. همین فرقه زمان ورود نیروهای آمریکایی به عراق آن‌ها را اشغالگر و دشمن سرسخت خود میدانستند. 

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

لینک به منبع

موضعگیری مایک پمپئو فقط وفقط با پولهای مریم رجوی صورت گرفت

مریم رجوی و فرقه مجاهدین

غافل از اینکه همین مایک و دوستانش بودند که همین سازمان که الان از آن‌ها دفاع میکنند را در لیست سیاه تروریستی قرار دادند و آنها را تروریست منطقه نام گذاری کرذند حال چه شده است که ورق برگشته و از آن‌ها دفاع میکنند؟ آیا غیر از این است که هیچ گربه‌ای در راه رضای خدا موش نمیگیرد؟ آیا غیر از این است که پولهای کلان برای این موضعگیری خرج شده است؟ اگر بخواهید از بعد سیاسی به آن نگاه کرد آیا در آوردن اسم این فرقه از لیست تروریستی و حمایت از آن‌ها به این منظور نیست که ما اشتباه کردیم؟ مگر می‌شود سازمان یا فرقه ای را بدون دلیل وارد لیست تروریستی کرد. حتماً باید پشتوانه بزرگی پشت آن خوابیده باشد که الان بجای همان فرقه مردم ایران و ایرانی را به اسم تروریست خوانده شود. هر چند که برای تمام دنیا مثل روز روشن است که این فرقه برای به قدرت رسیدن در ایران چه پولهایی را خرج مواجه بگیران میکنند تا ایران وایرانی را تحریم ومحکوم کنند.

آیا همین فرقه خودشان را ایرانی ایران معرفی نکردند و نگفتند برای آزادی مردم ایران مبارزه میکنیم آیا این با عقل کسی که خودش را مبارز میداند جور می‌آید آیا سازمانی که برای نابودی ایران وایرانی شبانه روزی تلاش میکند میتواند برای همین مردم مبارزه کند و برای آن‌ها دلسوزی کند و اسم خودشان را آزادیخواه مردم ایران بگذارند. مواجه بگیران این فرقه که با خون جوانان ایران وایرانی ساپورت می‌شوند و در حمایت از این فرقه چیزی میگویند هیچکدام از انها به دلخواه و میل خودشان نبوده ونیست وتنها این موضعگیریها در برابرش هزینه‌های هنگفتی دریافت میکنند که به میل ودلخواه این فرقه باشد وچیزی را میگویند که کلیشه ونوشته شده این فرقه است  وبعد خودشان را حامی ایران وایرانی میدانند البته این راهم باید گفت که با حرفهای مفت وبی ارزش  آن‌هایی که به گفته‌های این فرقه موضعگیری میکنند وبر علیه ایرانی بدگویی میکنند باید بدانند که دست این فرقه برای همه رو شده وهیچ کس نمیتواند به ایران وایرانی چپ نگاه کند واین فرقه هیچ جایی در میان مردم ایران ندارند ونخواهند داشت وتلاشهای آن‌ها بیفایده بوده و هست زیرا کسی که برای نابودی ایران و ایرانی هزینه‌های کلان میکند نمیتواند ایرانی باشد و برای ایرانی مبارزه کند.

تنها هدف این فرقه به قدرت رسیدن در ایران است و این رؤیا را با خود باید به گور ببرند. مواجه بگیرانی که با پول خون جوانان ایران بر علیه ایران موضعگیری میکنند هم باید بدانند روزی همین فرقه شعار مرگ بر امپریالیسم میداد. همین فرقه وقتی که برجهای دو قولو را خراب کردند یک هفته جشن و پایکوبی کردند. همین فرقه زمان ورود نیروهای آمریکایی به عراق آن‌ها را اشغالگر و دشمن سرسخت خود میدانستند. حال برای به قدرت رسیدن به دامان آن‌ها پناه برده‌اند و تا جایی در آن‌ها ذوب شده‌اند که حتی حرفهای این فرقه را کلیشه وار تکرار میکنند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

(پایان)

*** 

مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری Albanian media Shqiptarja.com publishes Somayeh Mohammadi’s story – Why can’t she speak for herself?

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Mijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_Mercenary_Mojahedin_Khalq_MEK_AlbaniaMijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_advocate_Mojahedin_Khalq_MEK_Albania

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سازمان-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی-در-آلبانی/

سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی چگونه مسکن داده شد

کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی علیه کشورهای اروپایی فعال شده استهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۹:… یک مقام رسمی دولت آلبانی اعلام کرد که مجاهدین بدلایل انسانی در آلبانی پذیرفته شده‌اند تا به آنها حفاظتی داده شود که در محل قبلی از آن برخودار نبودند ، آنها کسانی هستند که نه برای فعالیت‌های سیاسی‌شان بلکه برای زندگی در آلبانی به آنها خوشامد گفته شده است. بنابراین آنها بدلایل انسانی پذیرفته شدند و نه سیاسی. البته، ورود آن‌ها به آلبانی خطر خاصی را به همراه دارد .

نقض حقوق بشر توسط مچاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

لینک به منبع

سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی چگونه مسکن داده شد

مریم رجوی و فرقه مجاهدین

 یک مقام رسمی دولت آلبانی اعلام کرد که مجاهدین بدلایل انسانی در آلبانی پذیرفته شده‌اند تا به آنها حفاظتی داده شود که در محل قبلی از آن برخودار نبودند ، آنها کسانی هستند که نه برای فعالیت‌های سیاسی‌شان بلکه برای زندگی در البانی به آنها خوشامد گفته شده است. بنابراین آنها بدلایل انسانی پذیرفته شدند و نه سیاسی. البته، ورود آن‌ها به آلبانی خطر خاصی را به همراه دارد، زیرا آنها مورد تهدید بوده‌اند و همچنان ادامه دارد. آنها ریسک کارهای خشونت بار دارند… در حال حاضر خطرات بیشتری وجود دارد که این تنش یا درگیری بین طرفین به نحوی به اینجا منتقل شود…

نگرانی وزیر کشور آلبانی که با ظرافت خاص توام با ملاحظات سیاسی و در تطابق با اربابش (دولت آمریکا) ، بیان شده است! یک دنیا حرف و شکایت در خود نهفته دارد ! کشور فقیر آلبانی که حقوق یک وزیر در آنجا حدود ۷۰۰ دلار است ، وابسته به اقتصاد خارجی است ، پرداخت سالانه ۲۰ میلیون دلار(سی هزار برابر حقوق یک وزیر ) ، از طریق آمریکا به دولت آلبانی بابت اجازه اقامت اعضای پیر و فرتوت سازمان ، مبلغی نیست که دولت آلبانی می توانست ، آنرا براحتی رد کند ! اما دولت آلبانی هم برای خود مرز سرخ هائی دارد ، اینکه وزیر کشور تاکید می کند که مجاهدین برای زندگی با این کشور آمدند و نه کار سیاسی ، این مطلب را بوضوح برای سران سازمان مشخص می کند که در صورت ایجاد اخلال در نظم و امنیت آلبانی ، دیگر وضعیت مثل سابق ، عادی نخواهد بود .

اینکه دولت آلبانی ، به دلائل انسان دوستانه ، یا دلائل اقتصادی ، به کسانی که به قول وزیر کشور آلبانی سابقه ” ریسک کارهای خشونت بار ” را داشته اند ، اجازه اقامت داده است ! این حقیقت را بیان می کند که ، مجاهدین حق ندارند از آلبانی بعنوان پایگاهی برای فعالیت های سیاسی علیه ملت ایران استفاده نمایند .

اینکه وزیرکشور آلبانی می گوید : در حال حاضر خطرات بیشتری وجود دارد که این تنش یا درگیری بین طرفین به نحوی به اینجا منتقل شود این مفهوم را دارد که ، نباید تنش یا درگیری بین مجاهدین و دولت ایران ، به آلبانی منتقل گردد ! به بیان ساده تر ، مجاهدین حق فعالیت سیاسی علیه کشوری ( ایران ) که سالها با آن درگیر بوده اند را ندارند و نمیتوانند در امور داخلی آلبانی و هیچ کشور دیگری دخالت کنند زیرا این سازمان فقط بعنوان پناهنده در کشور البانی زندگی میکنند

همایون کهزادی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-برده-داری-آلبانی/

چرا مریم رجوی با اعضای خود در آلبانی مثل برده رفتار می کند؟

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم دسامبر ۲۰۱۸:… چرا سران فرقه فکر میکنند با گرفتن حقوق اسیران میتوانند آنها را مثل مهره شطرنج بازی دهند برای چندمین بار است که سران فرقه و فرماندهان برای اینکه بتوانند مانع حرکتی از سوی اسیرا شوند با حیله و شگرد هایی اقدام به گرفتن حقوق ناچیزی که کمیساریا به آن‌ها میدهد میکنند که با این کار آن‌ها را زیر فشار قرار دهند تا از خواسته‌های … 

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

لینک به منبع

چرا مریم رجوی با اعضای خود در آلبانی مثل برده رفتار می کند؟

همایون کهزادی انجمن یاران ایران چهارم دسامبر ۲۰۱۸

چرا سران فرقه فکر میکنند با گرفتن حقوق اسیران میتوانند آنها را مثل مهره شطرنج بازی دهند برای چندمین بار است که سران فرقه و فرماندهان برای اینکه بتوانند مانع حرکتی از سوی اسیرا شوند با حیله و شگرد هایی اقدام به گرفتن حقوق ناچیزی که کمیساریا به آن‌ها میدهد میکنند که با این کار آن‌ها را زیر فشار قرار دهند تا از خواسته‌های خود عقب نشینی کنند اولین روزهایی که به البانی رفتند وتعداد زیادی که میخواستن جدا شوند سازمان در یک کار زیرکانه همیشگی اقدامبه گرفتن حقوق پناهندگی آن‌ها کرد تا این اسیران نتوانند حتی پول ناچیزی برای تلفن زدن به خانواده خود داشته باشند اما از آنجایی که اسیران دیگر آب از سرشان گذشته ومیدانند چکار باید بکنند وچطوری رو در روی این فرقه ایستادگی کند وروی حرف خود باشند تا این فرقه نتواند به آن‌ها ضربه‌ای بزند فرقه ای که از روز بنیانگذاری تا همین امروز برنامه‌ها وکارهایش را روی فریب وحیله سوار کرده وحتی به اعضای خودش هم رحم نمیکند وبا دادن وعده‌هایی پوشالی ودروغ آن‌ها را چند روزی سرگرم کنند ومانع جداشدن آن‌ها شوند امروزه مریم رجوی همه تعهداتش راکنارگذاشت و تمام تمرکز خودش را روی جلوگیری از جداشدن اسیران گذاشته است

زیرا دیگر فرماندهان و سران فرقه کاری از دستشان ساخته نیست ومریم رجوی مجبور شده است که خودش وارد شود تا شاید بتواند مانع جداشدن آن‌ها شود هرچند که دیگر کاری از هیچ‌کس ساخته نیست ودیگر آن‌ها اسیران چند سال پیش نیستند که بشود آن‌ها را با وعده ودروغ خرید زیراتصمیم خودشان را گرفته‌اند وبه همه وعده‌ها ودروغ های این فرقه نه گفته ودیگر نه مریم رجوی ونه مسعود و دیگر سران فرقه نمیتوانند مانع خروج آن‌ها از این فرقه شودوبه خاطر همین است که شخص مریم رجوی خودش وارد شده است زیرا پایه‌های سازمانش لرزان شده ودرحال ریزش است

لذا به همه دوستان واسیرانی که در البانی وهرجای دیگری که هستند میگوییم که بدانند حرفهای سران فرقه دقیقاً مثل سالهای قبل بوده وهست فریب حرفهای آن‌ها را نخورید وبه خواسته‌های خود پتفشاری کنید وخودتان سرنوشت زندگی خودتان را رقم بزنید واجازه ندهید

کسی برای شما تصمیم بگیرد زیرا تاریخ  مصرف این فرقه تمام شده وقدرت وتصمیم گیری در دستان شماست از تهدید وفشار ونشستهای این فرقه نترسید زیرا خودتان خوب میدانید سازمان در البانی هیچ‌ وقت مثل عراق نبوده ونیست ونمیتواند مثل زمان صدام حسین با شما برخورد کنند با گرفتن حقوق پناهندگی شما این فرقه میخواهد شما ها را زیر فشار بگذارد تا دوباره مهره خودش باشید و از خروج از فرقه پشیمان شوید وبا این کار به خواسته‌ها ی خودش برسد وشما هم باید این آرزو را به دل خودش وسازمانش بگذارید

مریم رجوی و فرقه مجاهدین

*** 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-رجوی-تا-کی-میخواهی-خودت-را-پشت-پرده/

خانم رجوی تا کی میخواهی خودت را پشت پرده ها مخفی کنی؟

Camp_Ashraf_No_Moreهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم نوامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است که خود را طوری دیگر نشان دهد.همه ما میدانیم که سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین پشت سر هم شکست پشت شکست وبزرگترین شکست این فرقه زمانی بود که سلاح های این فرقه توسط امریگا گرفته شد، وبعد از آن این سازمان دیگر نتوانست کمر راست کند و … 

پایان قائله کمپ اشرف در عراقThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters

لینک به منبع

خانم رجوی تا کی میخواهی خودت را پشت پرده ها مخفی کنی؟

همایون کهزادی انجمن یاران ایران،پنجم نوامبر ۲۰۱۸

نوشته همایون کهزادی، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی

مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است که خود را طوری دیگر نشان دهد.همه ما میدانیم که سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین پشت سر هم شکست پشت شکست وبزرگترین شکست این فرقه زمانی بود که سلاح های این فرقه توسط امریگا گرفته شد، وبعد از آن این سازمان دیگر نتوانست کمر راست کند واز همانجا ریزش ها وجداشدن اعصایش شروع شد البته جدا شدن قبل از هم بود ولی نه به این شدت بعد این ماجرا بیرون کردن آن‌ها از،اشرف ورفتن به لیبرتی مصادره کردن اموالشان توسط دولت عراق ودرنهایت خروج اجباری از عراق ورفتن به البانی حال بگذریم که درمیان این‌ها شکستهای دیگری هم وجود داشت ازجمله حمله عراق به اشرف ولیبرتی اعتراض های مردمی عراق که نباید این فرقه درعراق بماند وانها را تروریست وغده چرکی که ماندنشان درعراق خطرناک است خلاصه همه این‌ها بکنار ودر این میاناین فرقه هیچ پیروزی نداشت حتی در گردهمایی ویلپنت هم شکست خورد اما ببینید که مریم رجوی برای التیام بخشیدن به زخمهایش مجبور است دروغهایی را سرهم کند تا هم خودش آرام بگیرد وهم بتواند مثل همیشه کلاهی برای اعضایش درست کند تا بتواند چند مدتی آن‌ها را سرگرم کرده واز جدا شدن منصرف شودند.

این قسمتی از حرفهای مریم رجوی است که چگونه شکستهای این دوران را پیروزی وسرفصل بزرگ مقاومت میداند

از پشت سر تا روبه‌رو، از افق تا افق

در لابه‌لای سال‌هایی که ما را به امروز آورده و رسانده‌اند، نقش‌ها و نشانه‌هایی نهفته‌اند که بدون حضور و اثرگذاری‌شان، بی‌شک چنین گشایش‌ها، موقعیتها و دستاوردهایی نداشتیم.

منظور اخراج از عراق است که برای این فرقه دستاورد به حساب می‌آید

دستی بر دریچه‌های افق‌های نو

از عبور از سرفصل‌هایی باید سخن گفت که هر کدام دریچه‌یی به روی افق‌های نو برای مقاومت گشتند.

کدام دریچه دریچه فرار وجداشدن اعضایی که به زور آن‌ها را دراسارت گرفته بودید

منشور ایران فردا در قاره‌های جهان

وجهی دیگر از حضور مریم رجوی در فرانسه بردن ارزش‌ها، تاریخچه، منشور ایران فردا و دفترهای همیشه گشوده و

سرخ شهیدان آزادی نزد شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی پنج قاره جهان بود

منظور استفاده از خون جوانان مردم ایران است که زیر توپ وخمپاره وعملیتهای انتحاری خودشان کشته شدند

شکست هیمنه کودتا، ناقوسی بر وجدانهای آگاه

سرفصلی دیگر که مریم رجوی هاله به هاله، پرده به پرده و بند به بند حصارهای آن را گشود، تبعاًت و دنباله‌ها و آثار واقعه و کودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳بود

خانم رجوی دیگر گذشته است که بخواهی دستگیری ومصادره میلیاردی واموالی را که داشتید توسط دولت فرانسه گرفته شد را بخواهید ماست‌مالی کنید وخودتان را خوب جلوه دهید

«مبنا»ی یک پایداری، «شرط» یک پیروزی

تهاجم آمریکا به عراق در فروردین ۱۳۸۲و تحولات ژئوپولوتیک، استراتژیک و منطقه‌یی ناشی از آن، آغاز دوره‌یی پر پیچ

و خم پیش روی مجاهدین بود. آنچه در اشرف باید تحقق می‌یافت، «مبنا»ی یک پایداری برای تضمین عبور از شرایط جدید بود.

گرفتن سلاح ها وبیرون کردن از عراق و فرار مسعود رجوی مبنای پایداری است به نظر شما

چالش با اربابان جهان

در همین سال‌ها باید به وجهی خاص از فعالیت‌های مریم رجوی اشاره نمود که این نمونه هم بسان قلم‌کاری با مینیاتور است: خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست برچسب‌ تروریستی.

تا جایی که همه میدانند شما هیچ چالشی با اربابتان نداشته اید وهمیشه در یک بشقاب وسر یک سفره غذا میخوردید وتازه عربستان را نیز به این سفره دعوت کردید

تکاپویی یک‌سویه، ایثاری همه‌جانبه

از نقش‌های رقم‌زننده راهگشایی‌ها و تغییر تعادل‌قوای سیاسی و حقوقی توسط مریم رجوی، باید به تحولی اشاره نمود که تضمین آینده تمامیت مقاومت برای آزادی و پیوند آن با میهن و جامعه و مردم ایران شد. این تحول تاریخی همان هجرت بزرگ مجاهدین از عراق به آلبانی است،البته بماند که که چه سنگ اندازیهایی برای اینکه دولت عراق آن‌ها را اخراج نکند این سازمان کرد ولی امروز از آن به اسم پیروزی نام میبرند حال بنگرید که طی این سالیان این فرقه چه پیروزی داشته است که اینگونه مریم رجوی از آن‌ها اسم میبرد  البته خوب طبیعی است باید مرحمی باشد که این زخمها را بتواند التیام دهد.

مریم رجوی و فرقه مجاهدین

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33567

دوگانگی سیاسی و حرفهای بی‌ اساس و پوچ فرقه رجوی

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم سپتامبر ۲۰۱۸:…  سازمانی که برای جامعه بی طبقه توحیدی مبارزه می کرد خود یکی از سهامداران عمده در بازار سهام فرانسه و دارای شرکتهای مختلف واردات و صادراتی هست. سازمانی که برای عدالت می جنگید خود از ظالم ترین سیستم ها شد سازمانی که می خواست صلح برای مردم ایران به ارمغان بیاورد … 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

لینک به منبع

دوگانگی سیاسی و حرفهای بی‌ اساس و پوچ فرقه رجوی

نوشته همایون کهزادی، از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

وقتی که سازمان یا حزبی حرفی میزند یا موضعگیری می کند باید بداند چه می گوید و امّا این سازمان بقول خودشان مبارز و سیاسی حتی معنی حرفهایی که میزنند را نمی دانند!

و تمامموضع گیریهای این فرقه دوپهلو و یا به عبارتی بی‌ معنی است،اگر به سایتهای این فرقه نگاهی انداخته باشید،بخوبی برایتان روشن خواهد شد. همه شما دیده‌اید و شنیده اید از سایتهای این فرقه که بعضی از اعتراض های مردمی را به نیروهای دولتی ربط میدهد و می گویند کار خودشان است!و درجای دیگر میگویند که این اعتراض ها سازماندهی شده سازمان مجاهدین هستند!

که حتی در یکی از این سایتها از این فرقه بعنوان دوگانگی سیاسی اسم برده و از آنها انتقاد کرده است که چرا دوپهلو حرف میزنند، و به اصول و اعتقادات خود پایبند نیستند.

البته این فرقه در هیچ یک از کارها اصول و اعتقاداتش را حفظ نکرده و حرفهایی را که میزند و یا به قول خودشان بیانیه هایی که از طرف شورای دست ساز رجوی درج می کنند، نیز میتوان این دوگانگی و دوپهلو را دید.

سازمانی که برای جامعه بی طبقه توحیدی مبارزه می کرد خود یکی از سهامداران عمده در بازار سهام فرانسه و دارای شرکتهای مختلف واردات و صادراتی هست.

سازمانی که برای عدالت می جنگید خود از ظالم ترین سیستم ها شد

سازمانی که می خواست صلح برای مردم ایران به ارمغان بیاورد خود آتش جنگ را دامن زد.

سازمانی که سالهاست که در عراق در شعله ور شدن جنگ بین شیعه و سنی فعالانه دست دارد.

سازمانی که برای خلق قهرمان مبارزه می کند فرزندان همین خلق را به اسارت گرفتهاست.

سازمانی که برای خلق مبارزه میکند با جهیدن به دامان امپریالیسم و اسرائیل و عربستان سعی در بیشتر تر کردن تحریمها و وادار کردن آنها به جنگ با ایران است.
سازمانی که دم از عاشورا و امام حسین میزند رهبریش فراری و اعضای بالای این فرقه شکنجه و زندانمی سازند.

حال باید به سران این فرقه گفت که کدام حرف این سازمان درست است آیا این اعتراض ها پاسدارها و بسیج و ارتش است یا نه قیامهای مردمی هست که توسط شما سازماندهی می‌شود؟

چرا حتی به موضعگیریهای خودتان هم توجه ندارید واین همه دو پهلو حرف می‌زنید؟

البته دوپهلو در خون و پوست این فرقه بوده و هست زیرا تا جایی ک من یاد دارم هر سال این فرقه برای فریب نیروهایش موضوعی پیدا میکند که بتواند با آن هم سر خودشان و هم سر اسیران کلاه بگذارد دقیقاً روزی که رجوی از امام حسین و شب عاشورا و صلیب حرف زد دیگر کسی او را ندیده در آن نشست می‌گفت باید صلیب خود را برداشته و دنباله رو من باشید و چند مثال ا امام حسین یعنی کاری که امام حسین در روز عاشورا کرد رجوی درست عکس آن عمل کرد زیرا امام حسین تا لحظه آخر در کنار یارانش ماند و شهید شد.

امّا رجوی چند رو قبل از جنگ آمریکا با عراق غیب شد و هنوز معلوم نیست که زنده است یا نه؟
این فرقه تنها در موضعگیریها دوپهلو نیست بلکه در تمام رفتار وکردار این فرقه به خوبی میتوان دید! هر چند که سازمان از روز اول هیچ‌ وقت نخواسته ونمی خواهد به انتقاد کسی گوش بدهد درصورتی که جواب دادن به انتقاد و قبول آن یکی از اصول اصلی این فرقه بوده و هست که خودش به آن پایبند نبوده و نیست  مریم رجوی و فرقه مجاهدین

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MSNBC_Massoud_KhodabandehMassoud khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy because it is a Destructive Cult.

همچنین: