مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اکتبر 2020:… یعنی مجاهدین خلق که نزدیکترین افراد خود را دراسارتی با شرایط سخت تر از اسرای جنگی نگه میدارند وهراطلاعات بدست آمده از ایران را همراه با شاخ وبرگ های فراوان دراختیار قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران وجهان قرار میدهند ، استقلال طلب وآزادیخواه هستند؟؟!! لعنت به دروغگو! ضمنا جنگ بنفع حاکمیت ایران نیست و ناگزیر سرجنگ ندارند وبجای آن صلح وآرامش را بهترین راه مقابله با مشکلات مردمی میدانند که بنفع حکومت شان است. ضمنا باوجودی که شما مصدق نیستید ودشمن آرمان های استقلال طلبانه ی ایشان میباشید ، اما ازحق نباید گذشت که مریم رجوی در رذالت و هرزگی، چند سرو گردن بالاتر از ملکه اعتضادی ها وآژدان قیزی ها قرار دارد! مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است 

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی استدرخواست مریم رجوی از سفیر عربستان برای استفاده از بقایای مجاهدین خلق در تجاوز به یمن 

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

مجاهدین مصدق نیستند اما مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است.

15/07/1399

برای بی اثر کردن برنامه هایی که بمناسبت هفته ی دفاع مقدس در رسانه های ایران اجرا میشد ونیز ابراز خشم از مصاحبه ی تعداد کمی از اسرای جنگی که به نحوی ازانحاء دراختیار رجوی قرار گرفته و رجوی آنها را بعنوان نیروهای دست دوم خود به کارهای شاق واداشته بود، رسانه های این گروه مکار و وطن فروش ، تحمل خود را ازافشاگری های مربوطه ازدست داده ، ومطلب پشت مطلب است که درجهت وارونه نشان دادن حقایق وابراز خشم حیوانی خود منتشر میکنند.

دریکی ازاین نوشته ها چنین آمده است :

” فاشیسم مذهبی حاکم و غارتگران حامی آن، با آلترناتیوی که پرچم استقلال و آزادیخواهی میهن را محکم و تسلیم‌ناپذیر در دست نگهداشته است، سرجنگ دارند و دروجود آن، رؤیای خود برای چپاول سرمایه‌ها و کشیدن تسمه از گرده مردم ایران را بربادرفته می‌بینند. همچنان‌که سواری‌گرفتن از مهره‌هایی همچون کاشانی،‌ شعبان بی مخ، رمضان یخی و ملکه اعتضادی، ناشی از کینه‌ورزی‌های آنها علیه مصدق بزرگ بود که پرچم استقلال و هویت ملی ایران را در دست داشت، نه وزن و اعتبار خودشان “.

یعنی مجاهدین خلق که نزدیکترین افراد خود را دراسارتی با شرایط سخت تر از اسرای جنگی نگه میدارند وهراطلاعات بدست آمده از ایران را همراه با شاخ وبرگ های فراوان دراختیار قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران وجهان قرار میدهند ، استقلال طلب وآزادیخواه هستند؟؟!!

لعنت به دروغگو!

ضمنا جنگ بنفع حاکمیت ایران نیست و ناگزیر سرجنگ ندارند وبجای آن صلح وآرامش را بهترین راه مقابله با مشکلات مردمی میدانند که بنفع حکومت شان است.

ضمنا باوجودی که شما مصدق نیستید ودشمن آرمان های استقلال طلبانه ی ایشان میباشید ، اما ازحق نباید گذشت که مریم رجوی در رذالت و هرزگی، چند سرو گردن بالاتر از ملکه اعتضادی ها وآژدان قیزی ها قرار دارد!

بازهم :

” به‌کارگیری مزدورانی که سال‌هاست به استخدام وزارت اطلاعات درآمده‌‌اند مانند مسعود خدابنده، ایرج مصداقی و نوچه‌ای به‌نام سیامک نادری، هنوز با عناوینی مانند «عضو سابق مجاهدین» و نه «مزدور فعلی وزارت اطلاعات»، بیانگر همین نیاز و محتوای ضدملی نیات استعماری ارتجاعی علیه آلترناتیو مردم‌سالار و زمینه‌سازی برای کشتار آن است “.

صرف افشاگری این وآن برعلیه جنایات باند رجوی ، بمعنای دراستخدام وزارت اطلاعات بودن نیست و من لااقل مهندس خدابنده بعنوان مدیر عامل انجمن نجات را میشناسم که همواره میگوید که مجاهدین عددی نیستند که من بخواهم برعلیه آنها عمل کنم وکارهای من صرفا درخدمت کم کردن آلام خانواده ها وکمک به کسانی است که زمانی دوستان وهمبندان من بودند وازاین رو اقداماتم جنبه ی حقوق بشری داشته وقصد انتقام گیری درآن راه ندارد واین نقطه ی ضعف مسعود ومریم است که هیچ اقدام انسان دوستانه را بر نمیتابند.

ونه تنها بر نمیتابند ، بلکه دشمنی تمام عیاری با آن کرده و به ترور شخصیتی روی میآورند که این یکی گناه من نیست.

ضمنا چطور میشود زمینه سازی هایی نمود که در فاصله ی 6000کیلومتری نیروهای رجوی را کشتار نمود؟؟!!

درادامه :

” چنین مزدورانی حقیقتاً باید، حیات خائنانه خودرا نیز مدیون مجاهدین بدانند که بقول مدرس بزرگ، تنها به‌واسطه آن، از جانب ارتجاع و استعمار پذیرفته‌شده و جیره داده می‌شوند و در برنامه‌هایی با اهداف آشکار و پنهان ارتجاعی و استعماری، نقش مهره‌ای کثیف و خائن علیه آرمان‌های والای مردم ایران برای رسیدن به آزادی به آنها واگذار می‌شود “.

من بغیر از آقای خدابنده ، شناختی ازبقیه ی افرادی که زیر ضرب شما قرار گرفته ندارم ولی این را میدانم که او باتخصص بالایی که درامور فنی دارد، میتواند درآمد بیشتر و زندگی راحتتر وکم دغدغه تری داشته باشد که با گذشتن ازاین راحت طلبی ها راه دفاع ازحقوق تعدادی ازهموطنان خود را بر گزیده وکاری کرده که وظیفه ی هرفرد انسان دوستی است که البته این راه هزینه هایی دارد که امیدواریم این هزینه ها اورا درهم نشکسته و کما کان همراه خانواده های مظلوم باشد.

صابر  تبریزی

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

***

ادوارد ترمادو: ترس فرقه خیانتکار رجوی از یک مصاحبه، چرا؟ادوارد ترمادو: ترس فرقه خیانتکار رجوی از یک مصاحبه، چرا؟

غلامعلی میرزایی: واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراقغلامعلی میرزایی: واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سالگرد-بنیانگذاری-مجاهدین-خلق-ایران/

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر 2020:… ما نشانی ازترقیخواهی ودموکراسی را درتشکیلات رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین 10 ساله است، ندیده ایم. تبدیل مسعود رجوی به یک بت وهزاران نفر اعضاء به بت پرستی نه تنها هیچ سنخیتی با ترقی و پویایی ندارد ، بلکه درراستای انحطاط بوده وتبدیل سازمان مجاهدین اولیه به یک باند قرون وسطایی وارتجاعی است و هیچ منبع خیری برای مردم نیست و حتما همین مردم بشما خواهند گفت که : مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان! . سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد. 

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

با منطق مجاهدین رجوی، فاصله ی سال 1350 تا 1360 ، 57 سال است!

15/06/1399

مهرداد هرسینی که یکی از چاپلوس ترین وابسته ی مسعود رجوی است ، با طرح 57 امین سالگرد بنیاندگذاری سازمان مجاهدین خلق ، اقدام به شاهنامه نویسی کرده است .

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران مریم رجوی

 این در حالی است که سازمان مجاهدین بطور رسمی دراواخر سال 1350 با این نام شناخته شد و ضمن طی مراحل مختلف وتغییرات عظیم وانشعاباتی که اکثریت اعضای آن انجام دادند والبته به کجراهه  هایی هم رفتند، تا سال 1360 من حیث المجموع میتوان آن را استقلال خواه وعدالت طلب دانست .

اما در 30خرداد 1360 وبه خیال واهی بدست آوردن قدرت ، بنای ترور وانفجارهای وحشیانه را گذاشته وبه یکی ازمولفه های قابل تامل پرافت وخیز شدن انقلاب 1357 ازطرف منفی اش شدند.

از زبان او ویا کسی که این مطالب را بنام اعضای سازمان مینویسند، بشنویم :

” پنجاه و شش سال پیش در چنین ایامی و در پی شکست تمامی راه حل های مسالمت آمیز و بویژه سرکوب خونین ۱۵ خرداد در سال ۴۲، نهال نوپایی از سوی شهدای والامقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان علیه دیکتاتوری سلطنتی نهاده شد که در امتداد خود با رهبری برادر مسعود اکنون به درختی تنومند در ایران زمین علیه جباریت ولی فقیه تبدیل گردیده است “.

شما منطق تاریخ را نمیدانید وآگاه نیستید که دارندگان قدرت، حکومت را باین سادگی ها وا نمیگذارند وازاین رو، مبارزات مسلمت آمیز به صبر و تحمل زیاد محتاج است ودرنتیجه ثمرات آنها بزودی ببار نمی نشیند و این مسئله سبب سرخوردگی کسانی میشود که ضمن اینکه خود را انقلابی میدانند، تاب وتحمل مرارت ها ودود چراغ خوردن های مبارزات مسالمت آمیز را ندارند و ناچار دست به کارهایی میزنند که ضربات جبران ناپذیری میخورند و در لحظه ی مناسب، از ایفای نقش درجه اول  درانقلاب عاجز مانده و چاره ای جز وامصیتا خواند ن پیدا نمیکنند!

ضمنا ، مبارزات مردمی مجاهدین که بدون ارتباط با توده ی عظیم مردم ودرخانه های تیمی جریان داشت ، از سال 1350 شروع شد ودر 30 خرداد 1360 باتمام رسید وبنابراین شما این 47 سال اضافه ی را ازکجا بدست آورده اید؟؟!!

مسئله ازاین قرار بود که هسته های  معدود مطالعاتی بوجود آمده درسال 1344 را نمیتوان سازمان مجاهدین خلق نامید و روسای این محافل هم چنین کاری نکردند.

کارهای دارودسته ی رجوی را هم که ازخرداد 1360 شروع شد و این سراشیبی سقوط  ودوری از آرمان های بنانگذاران آن هسته های مطالعاتی همواره ادامه داشته و با این حساب نمیشود که 10 سال مجاهد بودن را 57 سال دانست وبرسمیت شناخت وتبلیغات گوش خراشی هم بنفع این دروغگویی وکلاه برداری تاریخی براه انداخت!

الیته باند رجوی که یک فرقه ی سیاسی- مافیایی منحصر بفردی درجهان است ، براحتی میتواند ازاین کلاه برداری های تاریخی بکند که کرده است!

دوباره :

” سخن از جنبشی عظیم، ملی و مردمی با پایه های گسترده اجتماعی، فرهنگی، فکری و نیز با برنامه ای مترقی و دمکراتیک برای ایرانی آزاد می باشد که در بستر خود متعهد به التیام زخم ها و صدمات تاریخی از ضربات شاه و شیخ بر پیکر جامعه دردمند ما ایرانیان است “.

ما نشانی ازترقیخواهی ودموکراسی را درتشکیلات رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین 10 ساله است، ندیده ایم.

تبدیل مسعود رجوی به یک بت وهزاران نفر اعضاء به بت پرستی نه تنها هیچ سنخیتی با ترقی و پویایی ندارد ، بلکه درراستای انحطاط بوده وتبدیل سازمان مجاهدین اولیه به یک باند قرون وسطایی وارتجاعی است و هیچ منبع خیری برای مردم نیست و حتما همین مردم بشما خواهند گفت که : مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان!

بارهم :

” اساس و بنیان مجاهدین نه تنها با ریشه های عمیق فکری و اجتماعی ایرانیان گره خورده، بلکه فراتر از آن، اکنون به واقعیتی اجتناب ناپذیر در صحنه داخلی و بین المللی نیز تبدیل شده است “.

کارهای مجاهدینی که اینک به سابقون تبدیل شده اند ، هیچ مشابهتی با آنچه که مردم طی چند بار ودر طول یکصد ساله ی اخیر کرده اند ، نداشته و تنها میتواند مایه ی شرم هر ایرانی آزادیخواه، استقلال گرا ومیهن دوست باشد و اشتهار مجاهدین نه درجهانی که مردم واقعی درآن زندگی میکنند نبوده و مربوط به  جهان پر نیرنگ وریا وخونریزی دشمنان بشریت و روسپیان سیاسی است!

درادامه :

” جنبشی که اکنون در جای جای میهن اسیرمان رخنه کرده و اقشار و طبقات مختلف و بویژه محرومان، زحمتکشان، خانواده ها و بازماندگان تمامی قربانیان این رژیم ضد بشری را برای خوراندن دیگر «جام های زهر» به دیکتاتوری ولی فقیه و سرنگونی، به جوش و خروش درآورده است “.

حرکات اعتراضی مردم که صنفی است ومشابه حرکات صنفی مردم سایر کشورهای جهان است ، آرزوهای پلید شما را برآورد نخواهد کرد و با برخورد صحیح طرفین دعوا ، مانع تبدیل شدن آنها به شورش های کور وبدون رهبری ای خواهد بود که شما بهمراه دشمنان خارجی مردم ایران منتظر ماهی گرفتن ازآن هستید!

صابر

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

*** 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

همچنین: