مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شدادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هفتم دسامبر 2019:… در پیام خانم عضدانلو بوضوع پیداست که چگونه تلاش کرده تا اعتراضات اخیر در ایران را به کانون های دروغی شورشی فرقه مجاهدین، (تشکیلاتی که اکنون تشکیل شده از عده ای پیر مرد و پیر زن پوشک پوش در آسایشگاه مانز آلبانی) ربط دهد، دلیل این کار هم همین است که در بالا مشاهده کردید، چون در اعتراضات اخیر برای همه ثابت شد که این فرقه در درون ایران جائی و پایگاهی ندارد، این خانم تلاش کرده که سازمان دادن اعتراضات را به گردن بگیرد تا از دیگران عقب نماند، چرا که شعارهای گوناگونی که از درون اعتراضات بگوش می رسید حتی یک شعار در حمایت از فرقه مجاهدین نبود که نبود . مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد 

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شدترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

وبلاگ ادوراد 06/12/2019

ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو آلمان

سنای امریکا کنفرانسی در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران تشکیل داده بود که البته این کنفرانس ها نه تنها کاری از پیش نمی برد که تنها برای این است که امریکا بگوید در کنار مردم ایران هست و با همین فریب و نیرنگ هم مردم را به تخریب زیرساخت ها اقتصادی کشور تحریک کند تا حون بیشتری ریخته شود تا اینکه امریکا بتواند رژیم را وادار به دادن امتیاز از را ه مزاکره کند، اما این حمایت ها و در کنار مردم ایران یعنی چی؟ کسی سردر نمیاورد چون تنها فریبی بیش نیست و در همین حمایت های لفظی، همان برگزار کنندگان کنفرانس های کذا در سنای امریکا مردم ایران را از مواد داروئی و غذائی محروم کرده اند و خواهان شدیدتر شدن تحریم های ضد انسانی بر علیه مردم ایران هم هستند، که در همین گذر هم کسانی مانند فرقه مجاهدین مانند قاشق شکسته پا به میدان میگذارند تا از این فریب و نیرنگ استفاده ببرند.

فرقه رجوی چون در اعتراضات اخیر در ایران کم آورد و برای تمام مردم جهان هم ثابت شد که این فرقه در درون ایران هیچگونه پایگاه مردمی ندارد و برای مردم ایران قابل قبول نیست با عجله پیامی برای کنفرانش کشککی سنا ارسال کرده که البته پیام به صورت ویدئو بوده تا اعضای کنفرانس با دیدن صورت خندان خانم عضدانلو از ایشان خوششان بیاید و خانم ریئس جمهور را فردی مناسب برای یک حکومت سرسپرده و مزدور مثل چلبی عراق بپذیرند.

در پیام خانم عضدانلو بوضوع پیداست که چگونه تلاش کرده تا اعتراضات اخیر در ایران را به کانون های دروغی شورشی فرقه مجاهدین، (تشکیلاتی که اکنون تشکیل شده از عده ای پیر مرد و پیر زن پوشک پوش در آسایشگاه مانز آلبانی) ربط دهد، دلیل این کار هم همین است که در بالا مشاهده کردید، چون در اعتراضات اخیر برای همه ثابت شد که این فرقه در درون ایران جائی و پایگاهی ندارد، این خانم تلاش کرده که سازمان دادن اعتراضات را به گردن بگیرد تا از دیگران عقب نماند، چرا که شعارهای گوناگونی که از درون اعتراضات بگوش می رسید حتی یک شعار در حمایت از فرقه مجاهدین نبود که نبود، البته فرقه رجوی با گردن گرفتن سازماندهی اعتراضات یک امتیاز همچون گذشته به رژیم می دهد، آن اینکه دست قوه قضاییه رژیم را باز می گذارد تا اعلام کند دستگیر شدگان منافقین بودند و به راحتی مجازات خود را اعمال کند.

نکته دیگری که در این پیام خودنمائی می کند دست التماس خانم عضدلو است که برای سرسپردگی به امریکا به سوی ترتیب دهندگان کنفراس دراز کرده، دقت کنید ایشان می کوید:

مردم ایران انتظار دارند که سنا و مجلس نمایندگان، دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همه دولت‌ها مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسند.
یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت
در منطقه و جهان است.

منظور از مردم ایران خودش است چون فرقه رجوی خودش خودش را نماینده مردم ایران می داند یعنی به نوعی التماس می کند که امریکا و اروپا فرقه رجوی را برسمیت بشناسد، در پایان تآکید کرده که یک ایران آزاد، دمکراتیک، هم خواست مبرم مردم ایران است هم لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان، این کمدی را بنده نمی توانم هضم کنم، چون گوینده اش کسی است که در درون تشکیلاتش بوده ام ودیکتاتوری و فردپرستی و خرافه گرائی را در درون تشکیلتشان با چشم خویش دیده ام و تنها چیزی که مجاهدین با آن آشتی ناپذیر هستند همین آزادی و دمکراسی است که در درون تشکیلات چند هزار نفری خود نتوانستند حتی سرسوزنی اجرا کنند هیچ در اروپا هم تا مورد انتقاد قرار می گیرند منتقد را تهدید به مرگ می کنند یا با بی شرمی تمام شروع به توهین تهمت زدن می کنند، در ضمن اگر قرار باشد که حکومتی با حمایت و هدایت اروپا و امریکا سرکار بیاید نه می تواند مستقل باشد که این برای فرقه رجوی مهم نیست و نه می تواند دمکراتیک باشد که این هم برایشان مهم نیست، تنها چیزی که برای این فرقه مهم است به دست آوردن حکومت و سوار شدن بر قدرت است.
مردم ایران خود دارای شعور سیاسی بالائی هستند و خوشبختانه خوب می توانند خوب را از بد تشخیص دهند در همین اعتراضات اخیر هم نشان دادند که برای فرقه رجوی کسی در درون ایران تره خورد نمی کند و مردم ایران به تفاله های سرسپرده امریکائی یا اروپائی نیازی ندارند،ملت بزرگ ایران خود راه خود را می داند و برای انگلهای آویزان از دماغ این و آن ارزشی قائل نیست، دست به دامن شدن سنای امریکا و ریقوهای پولکی آنها دردی را از شما و فرقه دیکتاتور شما دوا نمی کند بهتر است برای حال پرشان خود فکر چاره ای دگر باشید.

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-در-اعتراضات-باز-هم-جائی-نداشتن/

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتند

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتندادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سی ام نوامبر 2019:… اخیرآ هم خانم عضدانلو بیانیه ای صادر کرده و بدون در نظر گرفتن شرایط اردوگاه اشرف سه یا همان زندان مانز از سازمان های حقوق بشری درخواست نموده تا به ایران سفر کنند و با بازداشتی ها ملاقات کنند،پیشنهاد خوبی است اما بهتر نیست که اول از همه این سازمانهای حقوق بشری را به اردوگاه خود ببرید تا از شرایط موجود در اردوگاه اجباری خودتان هم اطلاع حاصل کنند؟ درهمان اردوگاه و تشکیلاتتان که از همه و همه اعتراف اجباری گرفته و می گیرید تا با همان اعترافات دورغی مطیعشان کنید؟ مگر شما در تشکیلاتتان سرکوبی ندارید؟ آن نشست های حوض و دیگ ووو چیست که اگر کسی درخواست خروج از تشکیلات را می داد در جمع صدو بیست نفری با توهین و فحش وناسزا که البته لایق خود شماست روبرو می شد . مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتند 

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتنداعتراضات ایران : مردم درباره مجاهدین خلق آگاهند

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتند

در چند روز اعتراضات به دلیل گران شدن قیمت بنزین درایران که البته بایستی آکید کنم که اعتراض حق مسلم مردم هست متاسفانه شاهد خونریزی و از دست دادن جوانان، خشونت و به آتش کشیدن اموال عمومی و خسارت های فراوانی هم بودیم، در قوانین اساسی تمام کشورهای جهان هم این اصل ( تظاهرات، تجمعات و اعتراضات) در اساسنامه هر کشوری وجود دارد که البته در آن بر مسالمت آمیز بودن آن اعتراض و تظاهرات تآکید شده.

در اساسنامه شورای کذائی مجاهدین هم بر همین منوال قانونی وجود دارد که تظاهرات و اعتراضات را تا مرز مسلحانه مجاز می داند، ناگفته نماند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین قانون وجود دارد، در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران آمده، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است، که البته مجاهدینی که بعدها همین قانون را از قانون اساسی جمهوری اسلامی کپی برداری کردند در سال ۱۳۶۰ به آن تن نداده و آنرا نقض کردند و مسلحانه به خیابان آمدند که کار از کارزار گذشت.

به سایت های مزدور و حقوق بگیر فرقه رجوی که مراجعه می کنیم، قلم به دستان مزدورشان مزبوحانه تلاش دارند که اعتراضات اخیر را به جیب فرقه رجوی بریزند و خود را آلترناتیو آینده رژیم جابیندازند و طوری وانمود می کنند که این فرقه رجوی بود که اعتراضات را رهبری می کرد، عنوان دروغی به نام کانون های شورشی را پیش می کشند که اساسآ موجودیت ندارد، البته نادیده نگیریم فرقه رجوی در برهم زدن امنیت و آسایش و کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز به خشونت نقش اساسی داشت، آنهم تنها از طریق فضای مجازی که از زندان مانز در آلبانی هدایت می شد، چرا که ناف فرقه رجوی را در خونریزی و کشتار بریده اند و از عملکردی که در آن خون نباشد پرهیز می کند، اما با تمام ابن تفاصیل فرقه رجوی هیچ طرفی نخواهد بست و بازنده این جریان خود فرقه مجاهدین است چرا که مردم ایران این گروه خبیس را خوب می شناسند و از آن بیزار هستند و در میان مردم ایران هیچ پایگاهی ندارند.

قلم به دستان فرقه رجوی با نوشتن مقالات دیکته شده تلاش دارند تا رهبری اعتراضات را به فرقه دربه در رجوی ربط دهند و آنچه که نتوانستند از این اعتراضات در زمان خودش به دست بیاورند را اکنون با سرهم کردن چرندیات گوناگون به کیسه خود بریزند، درهمین رابطه در سایت مجاهدین در حمله به مقاله اکبر کنجی برای تآکید غیر مستقیم بر دخالت فرقه در اعتراضات ( خرابکاری ها) اینطور می خوانیم:

اکبر گنجی،هم که حال روز او معلوم است، با سرهم بندی جعلیات ارباب پسند، در خبرنامه گویا، بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۹ اعتراف میکند که: نیروهایی که توسط مجاهدین خلق سازماندهی شده اند، قطعاً در حرکت مردمی اخیر حضور داشته اند.

و در جای دیگر با کید مستقیم بر دخالت در خرابکاری ها می نویسد:

در طی چند روز گذشت، همه رسانه های ریز و درشت، از „آیت الله بی بی سی“ گرفته تا دیگر رسانه های مربوط به سلطنت طلبان، تا رسانه های گروههای «اپوزوسیون» دست ساخته رژیم در اقصی نقاط دنیا، سعی میکنند که نقش مجاهدین و مقاومت را کمرنگ و دستآوردهای قیام را به نفع خود مصادره کنند. اما هر چه زمان بیشتر میگذرد ابرهای پراکنده به کنار میروند و واقعیتهای پنهان هم چون خورشید و ماه تابان ظهور میکنند و می درخشند.

این قسمت مقاله دقیقآ حال و روز فرقه بدنام رجوی را به قلم کشیده است که تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اگر ماستی از این قضیا ماستید به کاسه منحوس خود بریزد، اما برای بار چندم مردم ایران تنها با شعارهای خود نشان داده اند که اساسآ با فرقه ضد ایرانی مجاهدین هیچگونه همراهی ندارند و با سر دادن شعارهای مختلف پوزه این فرقه منحوس و پررو را به خاک مالیدند.

به ویدئو های ارسالی هم میهنان توجه کنید هر نوع شعاری هست به غیر از شعاری در حمایت از فرقه منحوس رجوی،با این حال اینان باز هم خود را در برابر مردم ایران و جهان به سخره گرفته و خود را دائمآ به مردم شریف ایران بمالند، شما نجس هستید از مردم ایران دور بمانید.

اخیرآ هم خانم عضدانلو بیانیه ای صادر کرده و بدون در نظر گرفتن شرایط اردوگاه اشرف سه یا همان زندان مانز از سازمان های حقوق بشری درخواست نموده تا به ایران سفر کنند و با بازداشتی ها ملاقات کنند،پیشنهاد خوبی است اما بهتر نیست که اول از همه این سازمانهای حقوق بشری را به اردوگاه خود ببرید تا از شرایط موجود در اردوگاه اجباری خودتان هم اطلاع حاصل کنند؟ درهمان اردوگاه و تشکیلاتتان که از همه و همه اعتراف اجباری گرفته و می گیرید تا با همان اعترافات دورغی مطیعشان کنید؟ مگر شما در تشکیلاتتان سرکوبی ندارید؟ آن نشست های حوض و دیگ ووو چیست که اگر کسی درخواست خروج از تشکیلات را می داد در جمع صدو بیست نفری با توهین و فحش وناسزا که البته لایق خود شماست روبرو می شد و در آخر هم با ایجاد در گیری فیزیکی افراد را وادار به حمله و کتک زدن فرد میکردید آیا این سرکوبی نیست؟ آیا این نقض حقوق بشر نیست؟ آیا ممنوع کردن خانواده های اعضای اسیر در اردوگاهتان نقض حقوق بشر نیست؟ آیا جلوگیری از انتخاب نوع زندگی انسان نقص حقوق بشر نیست؟ آیا ممنوع کردن رابطه زن و مرد در درون تشکیلاتتان نقض حقوق بشر نیست؟ از این پس قبل از صادر کردن بیانیه هایتان ابتدا به خودتان نگاه کنید و در صادر مردن ارجیف کمی خجالت بکشید.

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتند

لینک به منبع

***

US - MEK meddling poisons grassroots democracy in IranUS – MEK meddling poisons grassroots democracy in Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/توطئه-علیه-احسان-بیدی-نمونه-ای-از-معضل-ا/

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی استادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، دوازدهم نوامبر 2019:… اینها را نوشتم تا برسم به بازداشت دوستمان آقای احسان بیدی که چند روز پیش توسط پلیس آلبانی بدون هیچگونه توضیح و بدون هیچ دلیلی بازداشت شد، بازداشت وی بدون هیچگونه توضیح صورت گرفته و وی را به محلی نامعلوم انتقال داده اند تا دسترسی به وکیل هم نداشته باشد، البته بایستی گفت این یک توطئه از قبل طراحی شده توسط فرقه روبه زوال رجوی با پلیس کشوری است که درخواست ورود به اتحادیه اروپا را نموده و همین یک فقره توطئه که با رشوه گیری انجام شده نهایتآ مقامات آلبانی را مجبور خواهد کرد تا در این مورد توضیح دهند. برای فرقه مجاهدین هیچ اهمیت نداشته و ندارد که کشور میزبانش با آبروریزی بین المللی روبرو شود، و یا اینکه برای گند زدن فرقه درخواست ورود به اتحادیه اروپا رد شود، فرقه رجوی حتی مبارزه با رژیم ایران هم برایش در اولویت نیست، برای این فرقه شیطانی مهم این است تا با هر کثافت کاری که در آستین چرکین خود دارد یک منتقد و یک مخالف را در اروپا از سر راه خود بردارد توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است 

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی استEhsan Bidi has lived in your country for 6 years, has a 10-year residency permit from the Albanian government and is a refugee by all international standards. He, as a human being, has the right to know why and with what legal authority and with what permission and for what crime he has been arrested, and he has the right to a fair trial and to defend himself.

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

مجاهدین آلبانی را هم ویران خواهند کرد

وبلاگ ادوارد 11/11/2019

آلبانی کشوری است کوچک که در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد، آلبانی دارای اقوام گوناگونی است که در کنار هم بطور صلح امیز زندگی می کنند، جمعیت آلبانی کمی بیشتر از ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر می باشد، این کشور با اکثریت مردم مسلمان و سپس مسیحی کشوری است اسلامی در قاره اروپای مسیحی که برای ورود به اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۰۹ اقدام کرده، کشور آلبانی دارای کشاورزی و دامداری است و دارای منابع ذغال سنگ و کروم مس و نیکل، این کشور در تاریخ خود با فراز و نشیب های گوناگونی مواجه بوده و بیگانگان سالهای سال بر این کشور که قبلآ کشوری پهناور بوده مسلط بوده اند، بگذریم هر کشوری هم در تاریخ خود این فراز و نشیب ها را طی کرده، اما کشوری که برای ورود به اتحادیه اروپا پیش قدم می شود بایستی شرایطی را در کشور خود آماده کند و اساسنامه اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد و خود را با اتحادیه اروپا هم قدم سازد.

به عنوان نمونه زندان های کشوری که می خواهد به این اتحادیه بپوندد بایستی با استاندارد بین المللی همخوان باشد، اعدام را بایستی برچیند، در درون دولت با دزدی و فساد و رشوه خواری بایستی بطور جد برخورد شود و برای این هم لازم است تا قوانین تازه ای برای مبارزه و جلوگیری از فساد دولتی برقرار شود و صدها مهم دیگر که کشورهای درخواست دهنده برای ورود به این اتحادیه بایستی اجرا کنند.

اما کشور آلبانی که در سال ۲۰۰۹ این درخواست را کرده از زمان ورود فرقه مجاهدین به این کشور احتمالآ این شانس را از دست خواهد داد، چرا که مجاهدین در هر کجا که باشند تلاش می کنند تا بساط شیادی خود را در دل دولت آن کشور پهن کنند و افکار دیکتاتوری و عقب مانده خود را به هر نحوی به دولت و مردم آن کشور تحمیل کنند، برای این کار هم در درون دستگاه های دولتی همیشه به دنبال حلقه ضعیف هستند تا با پول و رشوه طرف مقابل را به سمت خود و اعمال کثیف خودشان بکشانند، در درون جامعه هم با پول دادن و خریدن مردمی که اساسآ نمی دانند عاقبت کار چیست و با چه کسانی طرف هستند تلاش می کنند تا با مصاحبه هائی در حمایت از فرقه یا شرکت دادن مردم در تجمعات فرقه ای البته با پرداخت پول وغیره مردم را با فریب به سمت خود جلب کنند، نمونه، تجمعات پاریس که طی سالیان با وعده گردش در پاریس و پول تو جیبی و غذای مجانی پناهندگان از دنیا بیخبر را از سرتاسر اروپا به پاریس می بردند ( چه خوب شد که فرانسه درب ویلپنت را گل گرفت) یا درست مانند دورانی که درعراق بودند و تمام تلاششان این بود که نظر عشایر عرب را با توضیع کردن غذا در قالب نذری به خود جلب کنند.

اینگونه در جامعه نفوذ می کنند خصوصآ اگر جامعه ای فقیر باشد و همین نفوذ می تواند زمینه را برای دخالت در امور داخلی کشور مهیا سازد، مثل انتخابات محلی ووو، در کشور کوچک آلبانی هم مجاهدین همان سیاست نفوذ که درعراق اجرا می کردند را دنبال می کنند و مطمعنآ با این کار اگر برخورد قانونی نشود و اگر دولت و مشخصآ نخست وزیر آلبانی جلوی اعمال مخرب این گروه را نگیرد اینان آلبانی را هم ویران خواهند کرد.

اینها را نوشتم تا برسم به بازداشت دوستمان آقای احسان بیدی که چند روز پیش توسط پلیس آلبانی بدون هیچگونه توضیح و بدون هیچ دلیلی بازداشت شد، بازداشت وی بدون هیچگونه توضیح صورت گرفته و وی را به محلی نامعلوم انتقال داده اند تا دسترسی به وکیل هم نداشته باشد، البته بایستی گفت این یک توطئه از قبل طراحی شده توسط فرقه روبه زوال رجوی با پلیس کشوری است که درخواست ورود به اتحادیه اروپا را نموده و همین یک فقره توطئه که با رشوه گیری انجام شده نهایتآ مقامات آلبانی را مجبور خواهد کرد تا در این مورد توضیح دهند.

برای فرقه مجاهدین هیچ اهمیت نداشته و ندارد که کشور میزبانش با آبروریزی بین المللی روبرو شود، و یا اینکه برای گند زدن فرقه درخواست ورود به اتحادیه اروپا رد شود، فرقه رجوی حتی مبارزه با رژیم ایران هم برایش در اولویت نیست، برای این فرقه شیطانی مهم این است تا با هر کثافت کاری که در آستین چرکین خود دارد یک منتقد و یک مخالف را در اروپا از سر راه خود بردارد، این به این معناست که اگر اینان دارای قدرت در درون کشور باشند بیدرنگ تمام مخالفین خود را به چوبه دار خواهند سپرد، به این معناست که اگر در دوران حاکمیت این پلیدان تظاهراتی ضد دولتی به راه افتاد تمام مردم را به گلوله خواهند بست زیرا تحمل هیچگونه منتقد و مخالف را ندارند، برخورد با خانواده های اعضای خودشان در مقابل زندان اشرف در عراق خود گویاترین نمونه دیکتاتوری این فرقه و سرانش می باشد، و به این معناست که افشاگری های اعضای جدا شده و منتدین به فرقه دیکتاتوری رجوی اثرات خود را گذاشته و سران فرقه را تا جائی برده که بر علیه یک منتقد هم خودشان وارد منجلاب شوند و هم بلیس کشور میزبان خود را با خود به درون منجلاب بکشانند، البته که مقصر بوجود آمدن چنین منجلاب ها خود سران فرقه هستند.

پلیس آلبانی که این عمل ناشایست را با همکاری فرقه رجوی انجام داده بداند که هم دمکراسی را زیرپا گذاشته و هم کشور خود را در مقابل ملل دنیا ضایع نموده و هم سدی در راه پیوستن به اتحادیه اروپا بوجود آورده، بازداشت دوستمان اگر قانونی بود و اگر پلیس مدرکی در دست داشت بایستی طبق قانون بین المللی ایشان ازادانه به وکیل دسترسی داشته باشد تا بتواند از خود دفاع کند، بردن فرد بازداشت شده به مکان نامعلوم یک عمل غیرقانوی است و هیچ توضیحی هم آنرا توجیه نمی کند.

دوستان جدا شده و اعضای سابق فرقه رجوی بایستی با اتحاد بیشتر و در اتحاد با احسان بیدی دست در دست هم تا جائی که می توانند افشاگری کرده و این حرکت غیرقانونی در آلبانی را محکوم کنند تا فرقه رجوی گمان نبرد که با شانتاز و زدوبند می تواند دهان منتقدین را آنهم در اروپا ببندد.
با درود به احسان بیدی دوست گرامی و عزیز و تمام دوستانی که از افشاگری واقعیت هائی که از درون فرقه رجوی می دانند باز نمی ایستند.

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

لینک به منبع

***

احسان بیدی: مفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگلاحسان بیدی: مفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگل

همچنین: