مریم قجر عضدانلو رجوی ،  دست خر کوتاه

Follow Share on Tumblrارسال – غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، هجدهم نوامبر 2019:…باید به مریم قجر و سران جنایتکار فرقه اش گفت: دست خر کوتاه! مردم ایران صاحب دارند و اجازه نمی دهند مزدوران وطن فروشی همچون مریم رجوی از این اعتراضات برای اهداف شوم خودشان بهره برداری کرده و موج سواری … Continue reading مریم قجر عضدانلو رجوی ،  دست خر کوتاه