مریم و مسعود رجوی کی سوالات ایرج مصداقی و دیگر جدا شدگان پاسخ خواهند داد؟

مریم و مسعود رجوی کی سوالات ایرج مصداقی و دیگر جدا شدگان پاسخ خواهند داد؟

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم اکتبر 2014: … سرنگون کنیم اخر با چی با کدام نیرو و با کدام تجهیزات نظامی ما که هیچی نداریم؟  رجوی گفت سوال شما بسیار واقعی و شاید هم سوال همه خواهران و برداران حاضر در نشست باشد ولی ایا این سوال تناقض و یک مجاهد خلق است که می خواهد تناقضاتش را بیان کند یا اینکه مربوط به یک ادم بریده از مبارزه که بدین وسیله می خواهد از زیر بار سرنگونی فرار …

عادل اعظمی: تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

لینک به منبع

مریم و مسعود رجوی کی سوالات ایرج مصداقی و دیگر جدا شدگان پاسخ خواهند داد؟

آیا بهتر نیست که مریم قجر به جای مصاحبه های پوشالی به صدها سوال منجمله سوالات ایرج مصداقی که در حقیقت سوال تمام جداشده گان از این فرقه مخوف است جواب بدهد

اگر وجدان و شرافت انسانی را هم در نظر بگیریم تمامی این سوالات تازه بخش بسیار ناچیزی است که مطرح شده ولی متاسفانه سران جنایت کار این فرقه تروریستی از پاسخ دادن فرار می کنند

مریم قجر بطور هفتگی سرمست از پولهای باده اورده مردم فقیر عراق با انواع و اقسام روزنامه های و خبرگزاریهای اجاره ای مصاحبه های پوشالی برای مطرح شدن خودش می کند ولی به حاضر نیست یا فراموش کرده است که به این سوالات پاسخ بدهد

ولی کسانی که از نزدیک سروکاری با این فرقه داشتن بخوبی می دانند که اینها در هیچ زمانی قادر به پاسخگوی نخواهند بود زیرا همین مریم قجر در نشستهای تشکیلاتی در پادگان بدنام اشرف اعلام می کرد که مسعود به هیچ کسی جز خدا پاسخگو نیست نمی توانیم و نباید انتظار داشته باشیم که مسعود به ما پاسخ بدهد حال برای اشنای خوانندگان و نسل جوان و کسانی که ذره ای شعور سیاسی دارند و برای شناخت هر بیشتر رجوی جنایتکار در برخورد با سوالات مطرح شده از او…

در ماه رمضان سال۲۰۰۷ که سیل ریزش و فرار نیرو و افراد ناراضی زیاد شده بود یک بحث تشکیلاتی در این فرقه مطرح شده معروف به نشستهای رمضان که موضوع نشست این بود که تا دو سال دیگر اگر حکومت ایران را سرنگون نکردیم ما پادگان اشرف را بطور کامل جمع می کنیم و از عراق می رویم . و هر کسی هم که هر جا بخواهد می تواند برود . چون بعد از این زمانبندی دیگر عراق جای ما نیست نباید و نمی توانیم هم بمانیم و این موضوع را هم به امریکای ها گفته ایم . بنابراین بایستی تمامی افراد تعهد بدهند که تا دو سال دیگر یعنی رمضان سال ۲۰۰۹ کسی روی میز سازمان نباشد مسئول نشست که خانم پارسائی بود خطاب به همه گفت که هیچ کسی از مباحث نشست یاداشت برندارد ولی من تمام مباحثه نشست را یاداشت کردم …

خلاصه کسانی که دجالگریهای رجوی را در سرفصلهای مختلف به خوبی شناخت بودند نماندند و گفتن این یک واکسن دو ساله است بعداز دو سال همان تحلیلهای ابکی رجوی است مگر در سالیان گذاشته فراموش کردید که رجوی هر سال وعده سرنگونی می داد ویا هزاران تحلیل می کرد کدام کلمه که رجوی گفت تا بحال درست از اب درامده که این یکی درست باشد

خلاصه دو سال گذاشته و ماه رمضان ۲۰۰۹ فرا رسید و بلافاصله اعلام شده که نشست است همه خوشحال بودند که زمان تعین تکلیف فرا رسید و به زودی از اینجا می رویم و هر کسی برای خود کشوری انتخاب کرده بود

وقتی که وارد سالن نشست شدیم یک دفعه رجوی بصورت کال تلفن برای اولین بار بود که چینن تلفنی صحبت می کرد در همان ابتدا گفت به به نخود نخود خانه خود کی گفت که مبارزه تمام شده مگر مجاهدت تمام شدنی دارد همگی شما کج فهمی سیاسی داشتید حتی خواهر مزگان پارسائی هم که این بحث ها را به شما منتقل کرده کج فهمی داشته است ……

در صورتی که همگان می دانستن که هیچ کسی نمی توان در سازمان بدون اجازه مسعود و مریم یک نشست بگذارد و چینن بحثی را اعلام کند و مسعود در ادامه بحثی جدید دیگر به عنوان کشاندن نخست وزیر یعنی مالکی به سمت مجاهدین و سپس شروع مرحله سرنگونی را اعلام کرد که این خود بحث جداگانه است ….

خلاصه در همین نشست که همه مسئولین سازمان از رده ام جدید به بالا حضور علی کاکی رفت پشت میکروفون به رجوی گفت برادر من در نشست ۲ سال بیش بودم هیچ کج فهمی سیاسی در ان نبوده

ولی حال من یک سوال دارم شما که در این موقعیت اعلام سرنگونی می کنید اخر با چه چیزی ما می خواهیم حکومت را سرنگون کنیم چون در عالم واقعیت نگاه کنیم ما در زمان صدام حسین یک ارتش داشتیم با دها تانک و انواع و اقسام زرهی و خودرو نظامی و یک حکومت صدام حسین هم بطور کامل چه از طریق هوای و زمینی از ما حمایت و پشتیبانی کامل می کرد و در واقع در عراق ما کاملا ازاد بودیم برای هر کاری

ولی الان در این موقعیت ما خلع سلاح شدیم و نزدیک سیم خاردار اشرف هم نمی توانیم بشویم اگر بخوایم از اشرف برای بیمارستان هم برویم باید از امریکایها اجازه بگیریم و در واقع اسیر امریکایها هستیم حال چطوری می خواهیم حکومت ایران را سرنگون کنیم اخر با چی با کدام نیرو و با کدام تجهیزات نظامی ما که هیچی نداریم

حال جواب رجوی خائن

رجوی گفت سوال شما بسیار واقعی و شاید هم سوال همه خواهران و برداران حاضر در نشست باشد ولی ایا این سوال . تناقض و سوال یک مجاهد خلق است که می خواهد تناقضاتش را بیان کند یا اینکه مربوط به یک ادم بریده از مبارزه که بدین وسیله می خواهد از زیر بار سرنگونی فرار کند

حال بگذاریم بچه های دیگر و از جمله خودم از رجوی سوال مربوط به دو ساله سرنگونی مطرح کردیم که جواب همه سوالات را با همین لحن لمپنیسم جواب می داد

حالا هم به یکی از سوالات اقای مصداقی بپردازیم که ببینیم چرا مریم و مسعود جواب نمی دهند عدهی پاسخگویی به مردم ایران در فردای پیروزی شما در همان نشست در ارتباط با مقوله ی پاسخگویی وعده داده و میگویید:

» همچنین تکرار میکنم که در مورد تاریخچه ۴۲ ساله مجاهدین برعهده گرفتهایم »رو در روی مردم ایران از جوادیه تا نازی آباد و از کرانه های ارس و خزر تا خلیج فارس، درباره جزء به جزء، نکته به نکته، دینار به دینار و مو به موی هر آنچه انجام داده یا ندادهایم حساب بس بدهیم و » حتی وقتی که اباطیل و برچسبهای رژیم و مزدوران و متحدان و همسویان و پشتیبانان این رژیم ارزش پاسخگ ویی ندارد، در هر مورد و در هر زمینه و درباره هر فرد یا موضوعی که الزم باشد، میتوانیم با دالیل و شهود و اسناد و مدارک الزم و کافی، حق مطلب را در محضر خلق و در برابر هر دادگاه بیطرف، ادا کنیم.«

سنگ بزرگ عالمت نزدن است. چرا وعده به محال می دهید، فردا معلوم نیست کدام یک از ما زنده باشیم یا نباشیم، چرا همین امروز این کار را نمیکنید؟ پاسخ به سؤاالت امروز است که فردا را میسازد. چه بسا سکوت امروز عاملی شود که فردای مورد نظر برای ما رقم زده نشود. امروز به آینده پیوند خورده است. رفتار امروز شما بشارت آینده را میدهد.

تصدیق می کنید وقتی بیرون از قدرت هستیم پاسخگو نباشیم به قدرت که برسیم قطعاً پاسخگو نخواهیم بود. این ها وعدههایی است که خیلی ها دادهاند. چرا از همین حاال شروع نمی کنید؟ همهی مردم ایران که در »جوادیه« یا »نازی آباد« جمع نمی شوند، بنابر این شما میتوانید از »سیمای آزادی« شروع کنید، بردش بیشتر از محلهی تنگ و کوچک »جوادیه« و یا کمی فراختر »نازی آباد« است. باور کنید من و ما هم جزو مردم ایران هستیم. دلمان برای همان میهن می تپد. انگیزهی پلیدی هم نداریم. از جان و مال مان هم تا آنجا که برایمان مقدور بوده مایه گذاشته ایم. جز سرفرازی و شادی مردممان هم چیزی نمیخواهیم. وقتی پاسخگویی در میان خود شما باب نیست چگونه میتواند در ارتباط با مردم صورت تحقق به خود بگیرد.

متأسفانه در مجاهدین با تغییر معنای مسئول، پاسخگویی هم وارونه شده است. کلمه مسئولیت از ریشه سئل و سؤال به معنی »طلب«، »شناخت« یا »فهم« است. مسئول هم از ماده سئل است. صرف که شد میشود مسئول. چنانچه از نامش پیداست بایستی مورد پرسش و سؤال قرار بگیرد و پاسخگو باشد. هرچه مسئولیت باالتر و خطیرتر، پاسخگویی بایستی بیشتر باشد. در مجاهدین هیچ کس به پایینتر از خودش پاسخگو نیست بلکه به باالتر از خودش پاسخگو است و این فاجعه است. متأسفانه در روابط مجاهدین تنها توده های هوادار و یا اعضای ساده بایستی پاسخگو باشند و در ذهن و ضمیرشان به دنبال اشتباهات و ضعف هایشان بگردند. مسئوالن به ویژه هرچه مسئولیت شان باالتر می رود پاسخگویی شان کمتر می شود تا به رهبری که میرسد تنها در مقابل خداوند پاسخگو است.

بنابراین وقتی در جامعه قدرت را در دست داشته باشید از موضع »رهبر انقالب نوین« که به مردم عادی پاسخگو نمیشوید.

مهدی ابریشمچی به صراحت این موضوع را بیان کرده است. از وی نق ل میشود که :

» انتقاد و انتقاد از خود در چهارچوب صالحیت معنی دارد. عنصر پایین نمیتواند به عنصر باالتر از خود انتقاد کند. مرز دمکراسی صالحیت است. توان تصمیمگیری یعنی دمکراسی.«

وقتی اعضای سازمان حق پرسش ندارند آیا مردم عادی میتوانند مسئوالن مجاهدین و به ویژه رهبری انقالب نوین را مورد پرسش قرار دهند؟ آیا رهبری انقالب آنها را آدم حساب میکند

اره پس بنابراین رجوی یک حیله گر سیاسی است که فقط خط و مشی سیاسی خود را با دجالگری بیش می ببرد و اگرنه چرا در مقاله این همه سوال را بی پاسخ گذاشته است

غفور فتاحیان

انجمن یاران پاریس

***

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمسعود رجوی جیش‌العدل را برادر خود خواند

Maryam Rajavi terrorist syriaننگ سر بریدن مردم در عراق و سوریه توسط مجاهدین خلق و داعش تا ابد بر پیشانی مریم و مسعود رجوی باقیست

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

همچنین:

ایران فردا از دیدگاه وطن فروشی همچون مسعود و مریم رجوی

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، بیستم اکتبر 2014: …  این نوشتار شاید برای بیشتر خوانندگان قابل باور نباشد ولی واقعیتی است که از زبان مسعود و مریم و دیگر اوباشان رجوی همچون مهدی ابریچشمچی معروف به بهمن تهرانی و عباس داوری و … در نشستهای در مورد ایران فردا یعنی فردای سرنگونی بیان شده است . درایران فردا خانه

فرمان رجوی برای دزدی از اماکن دولتی و خصوصی عراق

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریسف چهاردهم اکتبر 2014: …  مریم و مسعود رجوی به همه افراد ارتش دست ساز خودش فرمان داد که به مدت نزدیک به دو هفته تمام ادرات و ارگانهای دولتی و شخصی عراق را غارت کنند که در این مدت صدها دستگاه خودرو از انواع مختلف به اضافه انواع وسایل دیگر که قیمت ان به گفت زهزه اخیانی مبلغی معادل

گوشه های از جنایت مسعود و مریم رجوی در حق اعضای اسیر در اردوگاه اشرف و دم زدن مریم قجر از حقوق بشر

غفور فتاحیان، انجمن یاران، پاریس، هفتم اکتبر 2014: …  مریم جنایت کا ر برای گول زده و کلاه برداری سیاسی و با مخارج هنگفت و پول های باد اورده مردم فقیر عراق و سرازیر کردن این پولها در جیپ دشمنان ملت ایران سعی بر کرسی نشاندن حرفهای در ظاهر دموکراسی خود دارد و می خواهد وا نمود کند که مافوق دموکراسی است و با بیش کشی�