مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدینمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم نوامبر 2020:… در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.  مزدوری رجوی جدید نیست .

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدین

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین

رجوی آدامس جویده شده صدام در خدمت دشمنان ایران

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

پیروزی انقلاب ایران مسیر ناهمواری را تا به امروز طی کرده است ، در این چهل و چند سال هیچ روزی نبوده است که کشور ایران درگیر دشمنان داخلی وخارجی نبوده باشد. در همان روزهای آغازین یعنی تنها با گذشت یکماه از انقلاب ایران مسعود رجوی در اسفند ماه سال 1357 خواستار انحلال ارتش میشود  وعلاوه بر ان سازمان مجاهدین خلق خواستار اعدام ارتشیان و نظامیان در رده های بالای نظامی میشود. با فشاری که ازطرف سازمان های افراطی همچون مجاهدین خلق و تجزیه طلبان برای تحقق این امر انجام میشود بخشی از کادرهای نظامی به سرعت اعدام میشوند، امری که باعث درهم ریختگی در ارتش شده و ارتش ایران را هر روز ضعیف و ضعیف تر میکند.  در همان ایام عملیات تروریستی تجزیه طلبان در خوزستان توسط دست پرورده های سعودی و صدام حسین آغاز میشود و تا ماهها پس از آن این منطقه سوق الجیشی درگیر تجزیه طلبان است. هنوز ماجرای خوزستان به پایان نرسیده که در کردستان احزاب تجزیه طلب اقدام به تسخیر چند شهر و پادگان میکنند و وارد یک جنگ تمام عیار میشوند تا کشور ایران را تجزیه کنند. با شکست تجزیه طلبان در خوزستان و کردستان  دست وهابی های سعودی خالی میشود. پس از این شکست، وهابی های سعودی  با تحریک صدام حسین و تضمین مالی جنگ علیه ایران، صدام حسین جنگ علیه ایران را اغاز میکند. خسارت های وارده در اثر این جنگ خانمانسوزصدها میلیارد دلار و نابودی زیر ساخت های کهنه دوران سلطنتی بود. همزمان با جنگ ضد میهنی صدام حسین برعلیه مردم ایران و انقلاب نوظهور آن مجاهدین خلق از درون جنگی را علیه مردم ایران و کشور ایران آغاز میکنند که هزاران نفر از هر طرف قربانی آن میشوند.

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو

بعد از سی خرداد سال شصت سازمان مجاهدین خلق بعنوان بازوی دشمنان سرزمین ایران آغازگر عملیات تروریستی میشوند که هزاران نفر در این عملیات های تروریستی به خاک و خون کشیده میشوند. ترور شخصیت های سیاسی و مقامات کشوری ایران ضربه بزرگی به کشور میزند. این درحالیست که صدام حسین وارد شهرهای ایران شده است و بخشی از خوزستان را اشغال کرده. همراهی سازمان مجاهدین خلق در انجام ترورهائی که به آن افتخار میکند بخشی از سناریو دشمنان ایران از ابتدای انقلاب ایران بوده است. علاوه برآن همین اصلاح طلبان امروز آن روزگار که در قدرت بودند با تندروی های ارتجاعی وافراطی در نقش عوامل نفوذی در تلاش بودند تا مردم ایران را به ضدیت با اصل انقلاب ایران بکشاند و مسیر پیشرفت وهدف انقلاب ایران را که عبارت بود از آزادی وعدالت را خنثی  کنند. بخشی از همان افراطیون آن روزگار که پونز در پیشانی زنان میکردند امروز در بغل امریکا و مواجب بگیر همان وهابی های سعودی هستند. 

والبته هزاران بلا و مصیبت دیگر که بدلیل تغئیر نکردن بعضی ازساختارها همچنان وجود دارد و در کنار آن  مداومت دشمنی تاریخی وهابی های سعودی و مرتجعین عرب منطقه  و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی همچنان کشور ما مورد حمله و هجوم تروریستی قرار میگیرد. چند روز پیش نیز در ادامه خط ویران کردن ایران توسط همان ها که نام بردیم دانشمند ایرانی دیگری  را ترور کردند. نقطه مشترک تمام حمله و هجوم ها و ترورهائی که از زمان پیروزی انقلاب ایران تا به امروز در ایران رخ داده نابود کردن کشوری به نام ایران است. سقف خواسته دشمنان ایران تبدیل ایران به یک کشور موازییک شده است و کف آن تبدیل ایران به کشوری ضعیف و وابسته و تحقیر شده ،

دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی

بدون تردید سازمان مجاهدین خلق ورجوی چیها  به تفاله های جویده ای شده ای میمانند که امروز نیششان کشیده شده است اما نباید تردید داشت که سازمان مجاهدین خلق ، که از ترور مسئولین ایرانی اینگونه به وجد می آید و میمون وار بالا و پائین میپرد در هر عملی که در ضدیت با کشور ومردم ایران باشد مشارکت دارد. همان ها که شکمشان را صابون زده بودند تا با آمدن دیوانه ای مانند ترامپ جنگ بزرگی آغاز میشود و ایران نابود میشود و مجاهدین را با سلام صلوات به ایران خواهند برد. رویاهائی که با شکست شارلاتانی به نام ترامپ در حال فرو ریختن است.

در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند. 

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

یکی دو ماه پیش تروریستهای افراطی چند نفر از مردم  فرانسه را به طرز فجیعی کشتند. تروریستهائی که سرمنشع ایدئولوژیکی شان افراط گرائی وهابی بود اینکه متعلق به کدام کشور بودند مهم نیست. آنچه که مهم است طرز فکر افراط گرائی وهابیست که همچون بربرها دست به جنایت میزنن.د همان ها که اربابشان سعودی ها بودند سرمنشع ایدئولوژی افراطی وهابی که جهان را به خطر انداخته است و مجاهدین خلق نیز از این امر مثتثنی نیستند. در دیدگاه سازمان مجاهدین خلق هر مخالفی را میشود کشت. همانگونه که مجاهدین آنرا انجام داده اند. سازمانی به غایت خطرناک که امروزه در ارتباط مستقیم و مخفیانه با محمد بن سلمان قاتل شنیع که خاشوقچی را قطعه قطعه کرد و بی دلیل نیست که امروز همچون میمون از ترور ایرانیان بالا و پائین میپرند.

سرزمین ایران چندهزار سال است پابرجا مانده با هزاران حادثه تلخ وشیرین و همچنان پابرجا خواهند ماند و تفاله هایی همچون باند مافیائی رجوی و تروریستها نمیتوانند این سرزمین را ویران کنند. سرزمینی که ریشه در تاریخ کهن دارد ونامش ایران است و همیشه ایران باقی خواهد ماند. 

منصور نظری، پاریس

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین 

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی،-از-کاندید-شدن-در-انتخابات-ت/

مسعود رجوی، از کاندید شدن در انتخابات تا ترور اساتید دانشگاه (سالگرد ترور دانشمندان ایرانی بدست موساد و فرقه رجوی)ا

 انجمن نجات، مراکز مازندران و البرز، دوازدهم ژانویه 2017:… فرقۀ تروریستی رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق که هیچ برگی از تقویم را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته با پوشش یک سازمان انقلابی و نیروی مقاومت با دم تکانی به اربابان خود و کسب اطلاعات از دستور کار کشورهای استکبار در مورد ایران ، با سبقت گرفتن از دیگر تروریست ها مجدد مانند سالیان گذشته و با سابقۀ ننگین …

عملیات مشترک موساد و مجاهدین خلق در ترور اساتید دانشگاههای ایرانعملیات مشترک موساد و مجاهدین خلق در ترور اساتید دانشگاههای ایران

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

کاندیداتوری رجوی در سال 58 و سوء استفاده وی از فضای باز انقلاب

انجمن نجات مرکز مازندران چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
 لینک به منبع
 
رجوی با انقلابی که بنیانگذار آن امام خمینی بود از همان ابتدا با شیادی و حقه بازی سعی داشت به اصطلاح رهبری انقلاب را از آن خود کند و برای اینکه کسی به ماهیت ضد خلقی او اشراف پیدا نکند از همان ابتدا با شیوه حمایت از رهبری انقلاب و زدن عکس های آن در مراسم و میتنگهای خود اینگونه نشان دهند که در راستای انقلاب اسلامی گام بر می دارند ولی هر روز که می گذشت ماهیت پلید رجوی برای  همه روشن می شد که اولین مقطعی که رجوی فریبکار ماهیت خود را نشان داد رای ندادن به قانون اساسی بود که وی در کلیت با نظام اسلامی مشکل دارد و تعریف کردن از انقلاب و رهبری آن دروغی بیش نیست .

هر چقدر که جلوتر می رفتیم ماهیت وی بیشتر نمایان می شد که از آن جمله می توان در مورد شرکت  وهمکاری افراد فرقه در جنگ عراق علیه ایران و … بود و رجوی برای اینکه دید دیگر امکان به قدرت رسیدن را ندارد سعی نمود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید ولی از آنجائیکه وقتی کسی به قانون اساسی کشور اعتقادی ندارد چگونه می تواند حامی قانون اساسی باشد و به همین دلیل تیر وی به خطا رفت و رهبری با شناختی که از ماهیت این فرقه داشت وی را قبول ننموده و مورد تنفر مردم قرار گرفت .

بعد از آن رجوی پلید سعی نمود بلوا دیگری را در جامعه ایران رقم بزند و آن هم تولید کردن اخبار در مورد زدن نیروهایشان در شهرهای مختلف و ترور افراد گروه و … و برگزاری راهپیمایی که کار را به آنجا رساند که رهبری انقلاب بیان نمود وقتی این گروه سلاح خود را تحویل دهد من خودم برای ملاقات به نزدشان خواهم رفت . ولی رجوی از آنجائیکه ماهیت قدرت طلبی در وی بود سعی نمود از این مسئله استفاده کرده و اینکه اگر ما سلاح های خودمان را تحویل دهیم نابود خواهیم شد . در حالیکه پیام رهبری را نگرفت و باز هم فکر می کرد می تواند به قدرت برسد و دست به سلاح ببرد بدون اینکه خیلی از نیروهایش خبر داشته باشند و باعث مرگ تعداد زیادی از افراد فرقه شد . رجوی پلید فکر می کرد همه نفراتی که به سخنرانی وی می آمدند همراه وی بوده و می توانند سلاح بدست بگیرند و به همین خاطر در کله پوک خود فکر می کرد می تواند در مدت شش ماه حکومت نوپای جمهوری اسلامی را سرنگون کند . البته این خوابی است که اکنون به بیش از سه دهه رسیده است .

اکنون تعریف کردن از کاندیداتوری رجوی و اعلام حمایت شخصیت ها و گروه های مختلف چه مسئله ای از فرقه رجوی حل خواهد نمود ؟ مگر همه کسانی که از رجوی حمایت کردند اکنون از شورای دست وی اخراج نشدند ؟ استفاده کردن یک مشت افراد بی خاصیت و بی کار از فرقه رجوی در سیمای خود می تواند شخصیتی برای این جنایت کار بخرد ؟ بهتر است به همه کسانی که اکنون به فکر سفید سازی چهره رجوی ملعون می باشند باید گفت او به حدی دست به جنایت زده که با آب هفت دریا پاک نخواهد شد و تکرار دروغهای سالیان گذشته هم دردی از فرقه رجوی حل نخواهد کرد .

عبدالله افغان   

فرقه رجوی و ترور دانشمندان

انجمن نجات مرکز البرز پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
 لینک به منبع
 
21 و 22 دیماه سالروز ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط ایادی کشورهای حامی تروریست می باشد که می توان ترور دکتر مسعود علی محمدی ، استاد فیزیک تهران و دانشمند هسته ای در 22 دی ماه 1388 را از جمله این جنایت ها دانست که چنین کشورهای امپریالیسم همواره قصد داشتند از پیشرفت کشور و مردم ایران در عرصه های علمی و دیگر عرصه ها جلوگیری کنند و برای رسیدن به هدف شوم خود مزدوران استیجاری استخدام و تنها راه حل را در کمال ناتوانی ترور دانشمندان می پنداشتند از این رو ترور دانشمندان هسته ای ایران را از فعالیت های مداوم و جریان دار برگزیدند که فقط به ترور یک دانشمند خاتمه نداشت و در یک برنامه ریزی دقیق و از قبل سرمایه گذاری شده ترور دانشمندان و استفاده ابزاری از فرقه های تروریستی در دستور کار قرار گرفت که ترور مصطفی احمدی روشن ، دانشمند هسته ای ایران در 21 دی ماه 1390 نیز از دیگر اقدامات کشورهای استکبار و مزدوران آنها بود.

فرقۀ تروریستی رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق که هیچ برگی از تقویم را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته با پوشش یک سازمان انقلابی و نیروی مقاومت با دم تکانی به اربابان خود و کسب اطلاعات از دستور کار کشورهای استکبار در مورد ایران ، با سبقت گرفتن از دیگر تروریست ها مجدد مانند سالیان گذشته و با سابقۀ ننگین و درخشان در ترور دولتمردان ایرانی نزد اربابان برای این امر مهم که فقط و فقط در منش آنهاست به استخدام در آمده و ترور دانشمندان هسته ای ایران را به اتفاق همراهانشان را بدست گرفت وانجام داد که به خیال خام خود بتواند برای همیشه فرقه را بیمه عمر نماید در صورتیکه نگاه کشورهای مخالف دولت و مردم ایران به چنین فرقه هایی اعتباری و دارای تاریخ مصرف دار می باشد که دردنیای سیاست به چنین سازمان ها و فرقه های تروریستی که فرقۀ رجوی نوک پیکان تروریست ها می باشد فاحشه های سیاسی خطاب میگردد و بدرستیکه لایق آن هستند.

روح شهدای هسته ای شاد و یادشان  گرامی………. 

تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ارضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویواز قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

العربیه شیخ نشین سعودی: تروریستهای ما مجاهدین خلق نماینده رجوی در العربیه سعودی: تروریست های توحید و جهاد از اعضای ما بودند

رجوی مجاهدین خلق مزدوری عربستان اسرائیلاین روزهای سیاه فرقه رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خواسته-خانواده-ها-حق-است/

خواسته خانواده ها حق است . زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید

خواسته خانواده ها حق است منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم می 2020:…  از خود بپرسید برای خانواده های دردمند در داخل ایران چه کرده اید؟ کجا ؟ وکی؟ صدای آن مادر پیر درآخرین لحظات زندگی اش را به گوش مجامع حقوق بشری رسانده اید؟ اینها علامت چیست ؟ در حد یک اشاره میتوانم بگویم که همه اینها آثار گرد وغبار این فرقه است. با اینکه به مجاهدین همه چیز میگوئید اما میترسید اسمی از خانواده های قربانیان داخل ایران بیاورد. اسمش را هم میگذارید مرزبندی با رژیم همان خزئبلاتی که فرقه رجوی روزانه به خورد قربانیانش میدهد. هر کسی از مجاهدین خلق جدا میشود قبل از هر کاری باید خودش را بتکاند قبل از اینکه معلم اخلاق شود. وقتی که جداشده ای خودش را از گرد وغبار رجوی نتکانده باشد آخرش این میشود که  جرات نمیکند اسم خانواده های داخل ایران را بیاورد. خواسته خانواده ها حق است. زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید 

خواسته خانواده ها حق است پیام خانواده ها به رئیس دولت آلبانی: فرزندان ما اسیر دست تروریست ها در کشور شما هستند.

خواسته خانواده ها حق است . زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید

سیرک کجاست ؟ چه کسانی حیوانات این باغ وحش هستند فرقه رجوی یا خانواده ها

در تاریخ جهان وگروههای سیاسی واحزابی که تابحال آمده اند و رفته اند اتفاقی نادر رخ داده است ، گروهی که خود را سازمان مجاهدین خلق ایران مینامند ، آمده اند وتمام معیارهای یک سازمان یا یک حزب وگروه سیاسی را دگرگون کرده اند ، سازمانی که نه مرامنامه دارد نه اساسنامه دارد ونه مانیفست و تنها چیزی که میگوید این است فقط به خدا پاسخگوست. در این کره خاکی هیچ سازمان ویا گروه یا حزبی و یا حتی یک شرکت تجاری را نخواهیم یافت که مرامنامه یا اساسنامه نداشته باشد و به اعضایش بگوید که نمیتوانید با خانواده تان ملاقات کنید و یا با آنها تماس بگیرید.

در هرجای این کره زمین اگر دولتی با چنین ارگانی مواجه شود بی درنگ آن را متلاشی خواهد کرد مگر آنکه این ارگان وسیله ای در دست آن دولت یا کشور حامی آن برای اهداف مورد نظر خود باشد. سازمان مجاهدین خلق بدون هیچ مشروعیت قانونی  و فراتر از آن با داشتن پیشینه تروریستی وخیانت اینک در آلبانی ساکن شده است. اینکه چرا دولت آلبانی اقدام به برچیدن این فرقه مخوف نمیکند ، بی شک بخاطر فرمانیست که از بالا و از طریق ارباب به آنها رسیده چرا که دشمنان تاریخی ایران زمین از خر لنگ و شغال کور هم برای دشمنی با ایران وایرانی استفاده کرده و بهره میبرند  و این تنها دلیل بقای این فرقه در آلبانیست. 

اما فراتر از همه اینها میزان رذالت این فرقه است ، فرقه ای که چند هزار انسان را به گروگان گرفته وارتباط انها را با دنیای بیرون از فرقه قطع کرده است  وکثیف تر از همه اینکه به خانواده های همان قربانیان وگرفتار شدگان هم با بی شرمی هر چه تمام میگوید الدنگ مزدور وجدیدا هم سیرک را به آن اضافه کرده اند.

 براستی قلاده رذالت ودریوزگی برگردن کیست ؟ چه کسی برمردم خویش زوزه میکشد و صدای خرناسه شیردرمی آورد اما مثل موش به سوراخ خزیده وگم میشود؟ براستی چه کسی حیوان دست آموز در دست سیرک باز است ؟ خانواده ها که دنبال دیدار وشنیدن صدای فرزندشان هستند یا کسانی که چهل سال است بندبازی میکنند؟ از بند صدام به بند سلمان و از بند سلمان به بند ترامپ وپمپئو؟ و براستی چه کسی قلاده برگردن دارد و با صدای سیرک گردان بالا وپائین میپرد؟ چه کسی قلاده برگردن دارد که وقتی سیرک گردان نام خلیج فارس را جعل میکند اما این قلاده به گردن جرات نمیکند جیک بزند؟  قلاده برگردن کیست ؟ که میرود ودرخواست میکند مردم کشورش را تحریم کنند و بمبارانش کنند؟ بی تردید آنکه قلاده به گردن وروی بند سیرک گردان بازی میکند رجویها هستند ونه خانواده ها. 

رجوی عنصری بزدلیست که فقط ضعیف کش است ، او انچه که خود هست به دیگران نسبت میدهد ، تاریخ سیاه سازمان مجاهدین خلق فقط ضعیف کش است چه آن زمان که در قرارگاههای اهدائی صدام حسین ، نفس کش می طلبید و صداها را درگلو خفه میکرد و زندان براه می انداخت وفرزندان معصوم مردم ایران را که برای آزادی وعدالت آمده بودند  تحویل جنایتکاران صدام حسین میداد تا به ابوغریب ببرند وشکنجه کنند.  ضعیف کشی رجوی بی پایان است از شکنجه های روحی وجسمی که بر قربانیان در فرقه روا میداشت و نفس ها را در سینه حبس میکرد تا صدائی به بیرون نرود ، ودر همان حال از این همه ضعیف کشی نشعه میشد و حالا پس از این همه فراز و نشیب زهرش را روی خانواده ها میریزد ، خانواده هائی که سالهاست در ارزوی دیدار فرزندانشان هستند ، بسیاری از پدران ومادران سالخورده حسرت بدل دنیا را ترک کردند و رفتند وداغ دیدار فرزنداشان را با خود بردند ، ننگ بر این همه شقاوت که برای رسیدن به قدرت دست به هر کار کثیفی زدند ،

خوشبختانه تعداد زیادی توانستند از این فرقه جدا شده وماهیت این فرقه تبهکار را به همه نشان دهند نقش جداشدگان از فرقه رجوی در افشای ماهیت این خودفروختگان در تاریخ ماندگار است.  بطور خاص نقش اقای ابراهیم خدابنده در واکاوی این جریان و ترجمه کتاب ارزشمند فرقه ها در میان ما ، برگی درخشان در افشای ماهیت این فرقه بوده است ، همچنین نقش اقای ابراهیم خدابنده در همبستگی خانواده ها برای دیدار فرزندانشان برگ درخشان دیگریست از تلاش ایشان برای کمک به خانواده های قربانیان اسیر

اما متاسفانه هستند هنوز کسانی که سالهاست از این فرقه جدا شده اند اما جرات ندارند اسم خانواده های قربانیان را در ایران بیاورند و در بهترین حالت جربزه آنها حمایت از یک نفر یا دو سه نفر از خانواده ها آنهم کسانی که فقط در خارج از ایران هستند. نکته قابل توجه اینجاست. بسیاری از اینها سالهاست با مجاهدین خلق بگو ومگو میکنند بهم فحش میدهند اما جرات نمیکنند اسم خانواده های قربانیان را در ایران بیاورند و یا ازانها حمایت کنند ،  راستی چند ماه پیش که مادری دردمند ورنج کشیده روی تخت بیمارستان آخرین لحظات زندگی اش را میگذراند و میخواست صدای فرزندش را بشنود چه کسی صدای این مادر را به گوش دنیا رساند ؟ مطمئنا آن شخص شما نبودید. چشمتان را باز کنید آری این شخص آقای ابراهیم خدابنده بود و نه شما. از سنگ صدا در آمد اما از شما نه. راستی فکر کرده اید چرا صدایتان برای آن مادر دردمند در بیمارستان در نیامد؟ دلیلش چه بود ؟ و صدای دهها پدر و مادری که میخواستند صدای فرزندشان را بشنوند ولی شما سکوت کردید وجرات نکردید به مجامع حقوق بشری بگوئید هستند پدران ومادرانی که دارند میمیرند ومنتظر یک لحظه صدای فرزندانشان هستند چه کسانی آن صداها را منعکس کردند؟

خواسته خانواده ها حق است

مادر فوت کرد. تنها درخواستش در این سالها فقط شنیدن صدای پسرش مصطفی بهشتی بود

حالا شما معلم اخلاق شده ومیخواهید به آقای خدابنده درس اخلاق بدهید و مرزبندی تعریف کنید؟  وجدان تنها محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد. خودتان را قضاوت کنید و از خود بپرسید برای خانواده های دردمند در داخل ایران چه کرده اید؟ کجا ؟ وکی؟ صدای آن مادر پیر درآخرین لحظات زندگی اش را به گوش مجامع حقوق بشری رسانده اید؟ اینها علامت چیست ؟ در حد یک اشاره میتوانم بگویم که همه اینها آثار گرد وغبار این فرقه است. با اینکه به مجاهدین همه چیز میگوئید اما میترسید اسمی از خانواده های قربانیان داخل ایران بیاورد. اسمش را هم میگذارید مرزبندی با رژیم همان خزئبلاتی که فرقه رجوی روزانه به خورد قربانیانش میدهد. هر کسی از مجاهدین خلق جدا میشود قبل از هر کاری باید خودش را بتکاند قبل از اینکه معلم اخلاق شود. وقتی که جداشده ای خودش را از گرد وغبار رجوی نتکانده باشد آخرش این میشود که  جرات نمیکند اسم خانواده های داخل ایران را بیاورد. تعارف را کنار بگذاریم یعنی میگوید فرقه رجوی درست میگوید خانواده ها مزدور هستند ودر بهترین حالت هم میگوید آلت دست رژیم شده اند. این است گرد وغبار فرقه رجوی برتن آنهائی که ادای جدائی از فرقه را در میاورند. و یک پز عاقل اندر صفیح هم به خودشان میگیرند که ما مرز داریم  وهر جداشده ای هم که خواسته در ایران زندگی کند را هم شلاق کش میکنند که مرزش را شکسته. البته اینها یادشان رفته که این آموزشها را فرقه رجوی به خورد همه قربانیانش میداده.  کسی جرات نکند اسم ایران را بیاورد.  فاجعه بارتر از همه اینکه اینها متخصص مرزبندی هم میشوند و بادی در غبغب می اندازند و ژست میگرند. ببینید ما مرزبندی داریم. من شخصا زمانی حرف اینها را باور میکنم که جرات داشته باشند اسم خانواده های قربانیان فرقه رجوی که در ایران هستند رو هم بیارن والا همه حرف های انها ژست توخالی بیش نیست. 

به امید ازادی قربانیان اسیر درفرقه رجوی و دیدار همه خانواده های قربانیان با فرزندان ودلبندانشان

(پایان)

خواسته خانواده ها حق است.  زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید

***

همچنین: