بازی مسخره رجوی بنام انتخابات – مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است

بازی مسخره رجوی بنام انتخابات – مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخیادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نهم سپتامبر 2021:… یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟ مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ 

ادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجویادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجوی

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

وبلاگ ادوارد 08 سپتامبر 2021

در تمام دنیا انتخابات  قابل قبول یک شکل است و معمولآ انتخاب مخفی است، حتی در سیستم هایی که انتخابات را دستکاری و مهندسی می کنند، در فرقه رجوی انتخابات نه تنها معنی و مفهومی ندارد بلکه رای دهندگان توسط رهبر فرقه به سخره گرفته می شوند و البته کسی رای دلخواه رجوی را تآیید کند یا نکند اصلآ مهم نیست، که البته کسی جرآت چنین کاری را ندارد.

رجوی ها هیچگونه اعتقادی به انتخابات نداشته و ندارند، همانگونه که به هیچ عنوان به آزادی و دمکراسی معتقد نیستند و تنها برای فریب مردم و امروز مقامات غربی شعارش را سر می دهند، در فرقه رجوی انتصاب از اولویت برخوردار است و هر کسی را که رجوی ها پسندیدند به افراد غالب می کنند آنهم با شارلاتان بازی که تنها از دست همین گروه ضد مردم و ضد ایرانی و رهبر فراری اش بر میاید.

چندی روز پیش هم خانم زهرا مریخی را در یک مبارزه بسیار فشرده و در یک انتخابات کاملآ دمکراتیک و آزاد در رقابت با خودش دوباره به تخت مسئول اولی فرقه نشاندند، سیستم انتخابات در فرقه رجوی در سالن و با دست بلند کردن انجام می شود که هیچ کسی جرآت نداشته باشد دستش را بالا نبرد حتی این نوع از انتخابات را به شورای کذایی ملی خود هم تحمیل کرده و به همین دلیل هم گفتم رجوی ها رای دهندگان که اکثرآ اعضای نگون بخت خودش هم هستند را به سخره می گیرد و این یعنی آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته.

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

از این موضوع که بگذریم یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟

نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

واقعیت این است که هیچ، مسئول اول درعراق هم کاربرد بیرونی و سیاسی نداشت و تنها برای کنترل نیرو و پیشبرد انقلاب کذایی مریم که هدفش تنها سرویس دادن به فرد مسعود رجوی بود و دیگر برای سرکوبی منتقدین یا معترضین در تشکیلات بکار گرفته می شد به همین دلیل هم رجوی تلاش می کرد از میان زنان دور و برش زنی را برای این پست انتخاب کند که هار و پاچه گیرتر از دیگران باشد، مثل مهوش سپهری با نام مستعار (نسرین) که زنی درنده خو و بد دهان و بی عاطفه بود و اکثر اعضای سازمان هم از وی دوری می جستند و از وی متنفر بودند، شخصآ بارها و بارها در جمع بچه ها در درون تشکیلات شاهد بودم که چه الفاظ رکیکی نثار این زن وحشی می کردند، حالا هم در آلبانی همین بساط را هر دوسال یکبار تنها برای فریب دادن اعضای در بند و اسیر در اشرف سه پهن می کنند، تثبیت و تحمیل خانم مریخی دو دلیل دارد، یکی اینکه خانم رجوی کسی را که قابل اعتماد تر از خانم مریخی باشد ندارد و به قول معروف کف گیرش ته دیگ خورده که این هم متقابلآ نشانه ای است از بی اعتمادی دیگر زنان عضو نسبت به خانم رجوی و تشکیلات روبه زوالش و دیگر اینکه از نظر خانم رجوی خانم مریخی در فریب افراد و سرکوبی تشکیلاتی خوب عمل کرده و خانم رجوی مدال مسئول اولی را دوباره به گردن ایشان آویزان کرده که از نظر اینجانب اتفاقآ در این دوسال و در دورانی که خانم مریخی مسولیت مقام اول فرقه را برعهده داشته ریزش نیرو بیشتر بوده و امیدوارم که در دوسال آینده باز با همان سیاست قبلی باعث ریزش بیشتر نیرو شود تا افراد بیشتری به دنیای آزاد برسند.

پشت پرده تبلیغات رجوی ، شوهای تکراری و حاضران اجاره ای و فریبکاریها از عراق تا آلبانی

لازم به ذکر است، پخش و اعلام بیرونی این انتخابات مضحک تنها به این دلیل است که به مردم بگویند ما در درون فرقه انتخابات آزاد داریم، اما این دکور ها و بازار گرمی هاهم کسی را نمی فریبد. بهتر بود که فیلم انتخابات را هم پخش می کردند تا مردم ببینند این انتخاب است با انتصاب و البته تمام ابن تلاش ها دست و پا زدن در لجنزار خودساخته ای است که مسعود رجوی در خودخواهی تمام نصیب اعضای نگون بخت کرد و سازمان مجاهدین را از سازمانی انقلابی به فرقه ای مخوف تبدیل کرد که امروز هم به زمین خورده و زمین گیر شده و هم اینکه برای سرپا نگهداشتن تشکیلاتش بایستی افراد خود را در یک زندان به نام اشرف سه در انزوا نگهدارد و هم اینکه دائم به مردم ایران دروغ بگوید و از ملاقات اعضای خود با خانواده هایشان در هراس باشد.

لینک به منبع

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

***

*** 

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گردهمایی-مریم-رجوی-و-برخورد-هم-میهنان/

گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنان

گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنانادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، پانزدهم ژوئیه 2021:… گردهمایی فرقه رجوی در فضای آنلاین این بار هم مانند دفعات پیش مثل نمایشی بود که در سیرک ها اجرا می شود، فرقه رجوی مانند قبل با خرج کلان مشتی منفور مانند خودش را از طویله ها جمع آوری کرده بود تا با نمایشی مضحک در فضای سیاسی ایران دست به مانور بزند و در دنیای سیاسی که چراغ فرقه رو به افول است خودی نشان دهد، قبل از این هم فیل موسسان پنجم را هوا کرده بود و با تبلیغات گسترده تلاش داشت تا موسسان پنجم که از عده ای سالخورده و از کار افتاده پوشک پوش تشکیل شده را در فضای مجازی به مردم ایران و جهان تحمیل کند. گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنان 

گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنانتابستان داغ مریم رجوی – سخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

واکنش قهرمانانه خلق قهرمان ایران به گردهمایی آنلاین خانم رجوی

وبلاگ ادوارد ترمادو

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است

وبلاگ ادوارد 13 ژوِئیه 2021-07-13

واکنش قهرمانانه خلق قهرمان ایران به گردهمایی آنلاین خانم رجوی

گردهمایی فرقه رجوی در فضای آنلاین این بار هم مانند دفعات پیش مثل نمایشی بود که در سیرک ها اجرا می شود، فرقه رجوی مانند قبل با خرج کلان مشتی منفور مانند خودش را از طویله ها جمع آوری کرده بود تا با نمایشی مضحک در فضای سیاسی ایران دست به مانور بزند و در دنیای سیاسی که چراغ فرقه رو به افول است خودی نشان دهد، قبل از این هم فیل موسسان پنجم را هوا کرده بود و با تبلیغات گسترده تلاش داشت تا موسسان پنجم که از عده ای سالخورده و از کار افتاده پوشک پوش تشکیل شده را در فضای مجازی به مردم ایران و جهان تحمیل کند و داد و قال می کرد که تمام مردم ایران در صف ثبت نام در موسسان پنجم ایستاده اند، اما نمی دانم از کجا سوزنی در فلان جای فیل در هوا فرو رفت و فیلش فس فس کنان افتاد، البته که افشاگری های به موقع اعضای جدا شده این کثافتکاری فرقه رجوی را هم با تمام قوا خنثی کرد و احتمالآ این افشاگری ها به صورت سوزن عمل کرد و در جا جای رجوی و فیلش فرو رفت و فس فس کنان روی زمین پهن شد.

اما این بار در این نمایشنامه که گردهمایی آنلاین بود، رجوی ها در فضای مجازی پاسخی دندان شکن از مردم شریف ایران دریافت کردند و این بار این خلق قهرمان ایران بود که به سرعت به گردهمایی که بیشتر به طویله شبیه بود واکنش نشان داد تا برای فرقه رجوی درسی باشد که از این پس برای ایران و ایرانی نسخه نپیچد آن هم با علفخورانی چون مایک پمپئو که منفور تمام مردم دنیاست.

این یادداشت مواردی را که مردم ایران در واکنش به گردهمایی فرقه رجوی در فضای مجازی انتشار داده اند را شامل می شود تا فرقه رجوی خوب بداند خلق قهرمان ایران چگونه از این فرقه جنایتکار استقبال خواهد کرد البته کامنت ها به قدری بود که نتوانستم تا نتهای آن را بخوانم و به همین تعداد بسنده میکنم و یاداوری می کنم که کامنت هایی که با فحش های رکیک همراه بود را برای رعایت مسائل

اخلاقی حذف نمودم، لطفآ حوصله کرده و کامنت های زیر را بخوانید.

اینها تنها نمونه هایی بود فقط از واکنش مردم ایران در اینستاگرام خودتان می توانید فضا را در یوتیوب هم ببینید.

با این فضا که تنها در اینستاگرام بود و البته این تنها یک نمونه کوچکی از دیدگاه مردم ایران نسبت به فرقه رجوی است، به کمان اینجانب مجاهدین بایستی از امروز حداقل خفه خون بگیرند و در همین لجنزاری که مسعود رجوی برایشان ایجاد کرده تا آخر عمر دست و پا بزنند و بیش از این عنترئار جست و خیز نکنند.

برای دیدن کامنتها لطفآ به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://aawa-association.com/index.php/sport/sport-news/football/1256-2021-07-13-09-46-08 

 

لینک به منبع

گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جیغ-بنفش-فرقه-رجوی-در-اتریش/

جیغ بنفش فرقه رجوی در اتریش

جیغ بنفش فرقه رجوی علیه برجام ادوارد ترمادو ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هفدهم ژوئن 2021:… امروز درمقابل گرند هتل محل برگزاری مزاکرات احیای برجام درشهر وین در اتریش فرقه رجوی با بر پا کردن چادر و استقرار بلندگوهای قوی تلاش کرد تا نشست اعضای شرکت کننده در مزاکرات را مختل کند فرقه رجوی با بکار گیری بلندگوهای قوی با سردادن شعار و پخش مستمر آهنگ باعث شد تا هماهنگ کننده مزاکرات به پلیس شکایت کند و نهایتآ پلیس وین کاسه کوزه شکسته فرقه رجوی را برچید. فرقه رجوی همیشه از آزادی‌های موجود در اروپا سواستفاده کرده و به هیچ عنوان به قوانین اروپا احترام نگذاشته و همیشه طلبکار اروپایی‌ها هم هست فرقه رجوی در این تجمع که حاضرین کمتر از انگشتان دست بودند تلاش نموده تا جای کمبود نفرات را با ایجاد سرئصدا پر کند . جیغ بنفش فرقه رجوی در اتریش 

از مذاکرات برجام تا مذاکرات تهران و ریاضادوارد ترمادو: از مذاکرات برجام تا مذاکرات تهران و ریاض

جیغ بنفش فرقه رجوی در اتریش

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است 

وبلاگ ادوارد 16.06.2021

جیغ بنفش فرقه رجوی علیه برجام ادوارد ترمادو

جیغ بنفش فرقه رجوی علیه برجام

امروز درمقابل گرند هتل محل برگزاری مزاکرات احیای برجام درشهر وین در اتریش فرقه رجوی با بر پا کردن چادر و استقرار بلندگوهای قوی تلاش کرد تا نشست اعضای شرکت کننده در مزاکرات را مختل کند

فرقه رجوی با بکار گیری بلندگوهای قوی با سردادن شعار و پخش مستمر آهنگ باعث شد تا هماهنگ کننده مزاکرات به پلیس شکایت کند و نهایتآ پلیس وین کاسه کوزه شکسته فرقه رجوی را برچید.

فرقه رجوی همیشه از آزادی‌های موجود در اروپا سواستفاده کرده و به هیچ عنوان به قوانین اروپا احترام نگذاشته و همیشه طلبکار اروپایی‌ها هم هست فرقه رجوی در این تجمع که حاضرین کمتر از انگشتان دست بودند تلاش نموده تا جای کمبود نفرات را با ایجاد سرئصدا پر کند .

نکته جالب اینکه سران فرقه رجوی بخاطر بدنام بودن در اروپا و ممنوعیت فعالیت سیاسی در اروپا این تجمع را دجالگرانه به نام شورای جیره بستان مقاومت تمام کردند و جالبتر اینکه جیغ بنش فرقه رجوی از حلقوم شورای مفتخور حرکت پلیس وین را نقض آزادی بیان اعلام نموده .

جنگ سفارتخانه‌ها – پاسخ جواد منصوری و مسعود خدابنده

بایستی به این دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی یادآوری کرد که چگونه جمع کردن تجمع و کاسه کوزه ضدایرانی شما در مقابل گرند هتل توسط پلیس وین که با هدف برهم زدن مزاکرات و ادامه تحریم مردم ایران برگزار کرده بودید نقض آزادی است اما افشاگری کثافتکاری ها شما توسط اعضای رها شده از تشکیلات بند تنبانی شما آزادی بیان نیست ؟

واقعآ که در دریوزگی و شارلاتان بازی دقیقآ مانند خود مسعود رجوی گوربگور شده عمل می‌کنید احسنت که در مکتب رجوی خونخوار دروس شارلاتانیسم خود را خوب آموخته اید.

اما یادتان باشد که نه مردم ایران فریب شما را خواهند خورد و نه سیاستمداران اروپایی منافع کلان کشور خود را رها کرده و به سگمرده شما خواهند چسبید چون سیاستمداران اروپایی که در مزاکرات حضور دارند مانند شما خودفروخته و خائن نیستند و نه اعضای جدا شده دست از سر شما برخواهند داشت. در ضمن بیاد بیاورید که اینجا عراق نیست و بلندگو و سرو صدا کردن هم جواب نمی دهد

لینک به منبع

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/موسسان-پنجم-مسعود-رجوی-چرا-و-چگونه/

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

ادوارد ترمادو - موسسان پنجم مسعود رجویادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سی و یکم  می 2021:… یکی از شارلاتان بازی‌های رجوی همین موسسان چندم و چندم است که هر گاه کفگیر رجوی به ته دیگ می‌خورد فیلی به نام موسسان چندم هوا می‌کند تا بتواند باز هم در درون مناسبات عنکبوتی خود سر افراد پیر و ازکار افتاده خود شیره بمالد البته اعضای فرقه به این کار عادت دارند و چیز عجیبی نیست. این یکی از شعبده بازی‌های مرسوم فرقه رجوی است و با این کار بازهم از اعضای درون تشکیلات تعهد می‌گیرد که تا سرنگونی بایستی در تشکیلات ضد انسانی بمانند و هر چه هم که بارشان کنند تحمل کنند. موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

ادوارد ترمادو - آسران فرقه رجوی و ویروس کرونابی بی سی: اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

هوا کردن فیل دیگری به نام موسسان پنجم

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است 

یکی از شارلاتان بازی‌های رجوی همین موسسان چندم و چندم است که هر گاه کفگیر رجوی به ته دیگ می‌خورد فیلی به نام موسسان چندم هوا می‌کند تا بتواند باز هم در درون مناسبات عنکبوتی خود سر افراد پیر و ازکار افتاده خود شیره بمالد البته اعضای فرقه به این کار

عادت دارند و چیز عجیبی نیست.

این یکی از شعبده بازی‌های مرسوم فرقه رجوی است و با این کار بازهم از اعضای درون تشکیلات تعهد می‌گیرد که تا سرنگونی بایستی در تشکیلات ضد انسانی بمانند و هر چه هم که بارشان کنند تحمل کنند.

اما این بار با تاکتیک دیگری وارد این کار شده آنهم با چاپ چند عکس مبهم که حتمآ و طبق روال معمول در آلبانی گرفته شده اینگونه وانمود می‌کند که کانون های شورشی البته کذایی در درون ایران اعلام آمادگی برای ثبت نام درارتش پنجم نموده و حالا بی صبرانه منتظر فرمان قیام سرنگون کردن هستند عکس‌های منتشر شده به عنوان کانون شورشی در درون ایران مسخره آمیز است چرا که فرقه رجوی بدون خجالت مدعی شده کانون های شورشی محل انتخاباتی را که معلوم نیست در کجا است به آتش کشیدند در حالیکه هنوز هیچ محلی برای انتخابات نه آماده شده و نه اعلام شده.

به این احمق‌های دوران بایستی یادآوری کرد که چهارارتش قبلی شما که دارای توپ و تانک و انواع سلاح های اهدایی اربابتان صدام بود آنهم در جوار مرزهای ایران چه غلطی کرد که اکنون ارتش پنجم شما با عده ای از کار افتاده و پیر مرد و پیر زن زمینگیر پوشکی آنهم در آلبانی چه غلطی می‌خواهد بکند من که کلی خندیدم و در همان حال به حال اعضای دربند در آلبانی افسوس خوردم که باز این حقه‌بازی دیرینه را شاهد هستند.

ناگفته نماند که فرقه رجوی در درون ایران دست به خرید جاسوس می‌زند و این در همه کشورهای دنیا می تواند اتفاق بیفتد این جاسوسان ترسو هم آن کانون های شورشی نیستند که فرقه به گل نشسته رجوی در بوق کرنا می‌کند بلکه افرادی هستند که به خاطر پول دست

به جاسوسی زده و برای امرار معاش خود خود فروشی می‌کنند اما به هر حال با جاسوسی کردن هم دردی از دردهای لاعلاج این فرقه ضد ایرانی درمان نمی‌شود چرا که از ابتدا راه را کج رفتند و بر علیه مردم و کشور شوریدند عاقبت دست دادن به دشمن همین است و بس.

اعلام تاسیس ارتش پنجم و اینگونه الفاظ به غیر از دجالیت آن هم از نوع رجوی چیز دیگری نیست و تمامآ پوچ و بی محتواست و تنها مصرف داخلی دارد اما با این ترفند سران فرقه رجوی گمان می‌کنند که می‌توانند در درون ایران عضوگیری کنند زهی خیال باطل دست رجوی و عضدانلو خیلی وقت است که نزد مردم ایران رو شده و به غیر از لعن و نفرین از

سوی مردم ایران چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد.

از مرام بیگاری در مجاهدین خلق تا گاف جدید مریم رجوی

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟ جیغ بنفش فرقه رجوی

***

***

همچنین: