“مستند ناتمام برای دخترم سمیه ” فیلم ناتمام همه اعضای دربند فرقه رجوی است

“مستند ناتمام برای دخترم سمیه ” فیلم ناتمام همه اعضای دربند فرقه رجوی است

برای دخترم سمیه محمدیحمید دهدار، انجمن نجات، مرکز خوزستان، سی و یکم اوت 2014: … مگر این تنها سمیه است که قربانی شیادی های فرقه رجوی شده است ؟! که حالا بخواهند با جست وخیزهای میمون وارچنین سند گویایی را جعلی عنوان وازسرفرقه خود باز كنند ؟!! چرا كه قریب به 3000 نفراز اعضای نگون بخت فرقه همچون سمیه محمدی درفرقه اسیرند که هرکدام “یک مستند ناتمام” درفرقه دارند که اگر به رشته تصویر کشیده شود شاید که …

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

“مستند ناتمام برای دخترم سمیه ” فیلم ناتمام همه اعضای دربند فرقه رجوی است

برای دخترم سمیه محمدیطی ماه گذشته مستندی بنام “فیلم ناتمام برای دخترم سمیه” درشبکه های مختلف صدای وسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. دراین مستند که بخوبی ماهیت فرقه منحوس رجوی در فریب ،جذب ،مغزشویی وتخریب کانون خانواده را درسیمای “سمیه محمدی ” بعنوان یکی از 3000 عضوقربانی این فرقه را نشان می داد با استقبال گسترده ای درداخل وحتی خارج ازایران روبروشد که آبروریزی هرچه بیشتری را برای فرقه رجوی بدنبال داشت .سران فرقه غرق دربحران رجوی که ازفاش شدن ماهیت فرقه گرایانه خود دراین مستند مات ومبهوت شده بودند بعد ازحدود یک ماه سکوت خفت باردرمقابل پخش این مستند دریک سناریوی تکراری که طبق معمول بجای اینکه خود پاسخگوی عملکرد ضدانسانی شان باشند ! به نحو مضحکی سعی کردند تا با سوء استفاده ازقربانی داستان یعنی”سمیه محمدی ” ویا به زبان عنصرمفلوک وکچل مغزشویی شده خود یعنی “حمید آراسته” ساخت این مستند را جعلی ،اباطیل وپخش آن را توطئه ایران علیه فرقه خود عنوان کنند !! اما با همه تشبثاتی که سران فرقه رجوی حتي با سوء استفاده از قرباني خود برای مخدوش کردن این سند زنده بکارگرفتند بازنتوانستند واقعیت تلخ بکارگیری روش های کنترل ذهن همراه با تهدید و فشار برای مغزشویی ، به بند کشیدن ، تخریب کانون خانواده وارزش های انسانی را دراذهان اعضای خود که طی سالیان بطورسیستماتیک در دستور کار سران فرقه بوده وهست بپوشانند زيرا كه این موضوع درچهره به هم ريخته وترس آلود سميه هم بخصوص در ديدارآخرخود با پدرش بخوبي آشکار بود !!

واقعیت این است که سران فرقه زهوار در رفته رجوی طی سالیان با ایجاد یک فضای بسته درتشکیلات فرقه ای خود درکشورعراق ،تمامی تکنیک وتاکتیک های فرقه ای را بکارگرفتند تا با درهم شکستن وتهی کردن اعضای نگون بخت خود ازتمامی ارزش های انسانی و خدایی بتوانند آنها را تمام عیار در جهت اهداف شوم و تروریستی رهبر فرقه بکارگیرند.اما ازطرف دیگرسران این فرقه دردنیای بیرون ازفرقه همواره سعی کردند با بزک کردن چهره کریه خود وگرفتن ژست های سیاسی ومدرن ،افکارعمومی وبخصوص دولت های غربی را متقاعد کنند تا شاید آنها سران این فرقه را در معادلات سیاسی به بازی بگیرند! به همین دليل چون اين مستند تناقض رفتاری و فکری فرقه را فاش مي كرد می خواهند باهمان سیاست هوچیگری همراه با توهين وزدن اتهام به پدر سميه باآن مقابله كنند !! ولی سئوال اساسی اینجاست که مگر این تنها سمیه است که قربانی شیادی های فرقه رجوی شده است ؟! که حالا بخواهند با جست وخیزهای میمون وارچنین سند گویایی را جعلی عنوان وازسرفرقه خود باز كنند ؟!! چرا كه قریب به 3000 نفراز اعضای نگون بخت فرقه همچون سمیه محمدی درفرقه اسیرند که هرکدام “یک مستند ناتمام” درفرقه دارند که اگر به رشته تصویر کشیده شود شاید که سرنوشتی تکاندهنده ترازسرنوشت غم بار”سمیه محمدی “را داشته باشند ! دراینصورت است که به همگان ثابت خواهد شد درد و رنجی که به واقع آقای مصطفی محمدی برای نجات دخترش ازدست بوزینه های رجوی کشیده است تازه مشتی ازنمونه خروار دجالیت ،شقاوت وجنایات رجوی ها درحق اعضای نگون بخت خود وخانواده های آنهاست .

آری اگر فرقه رجوی بازهم طبق معمول مذبوحانه تلاش دارد تا هرطورشده با فاش شدن چنین اسنادی ازجنایات خود با سوء استفاده از قربانیان به بند کشیده خود مقابله و آن را توطئه و یا شیطان سازی علیه فرقه عنوان کند! به راستی با رازهایی که صدها تن ازاعضای رها یافته از فرقه بعنوان شاهدان زنده ، اصرار هزارتوی شقاوت ودجالیت رجوی ها را درسینه های خود دارند چکار خواهد کرد ؟! وهمچنین چگونه وبا چه توجیهی می خواهد گواهی خانواده های دردمند اسیران که طی سه سال تحصن پشت کمپ بدنام سابق اشرف برای اینکه شاید با عزیزان خود ملاقات کنند ولی طی این مدت با چشم و گوشت و پوست خود ددمنشی ، توهین ،بدرفتاری ،سنگ اندازی واقدامات هیستریک مسئولین فرقه رجوی را لمس کردند را جعلی و بقول خود اباطیل عنوان کنند ؟!! اما هیهات که هرکدام از آنها یک گواه واقعی هستند برای ثبت جنایات فرقه رجوی درسینه تاریخ که باند خائن رجوی با بکارگیری هر رذالت و فریبکاری هرگز قادر نخواهد بود گواهی آنها را كتمان و يا جعلی عنوان کند؟! البته این مشیعت خداست که خائنین و جنایتکاران و شیادانی همچون رجوی ها را کور، کر و بعد رسوا و در این بازي سیاسی و تاريخي روسياه کند .باشد تا در محضرعدالت مردم ایران فرقه رجوی وسران جنایتکارش بخاطر همه خیانت و جنایاتی که طی سالیان عمر ننگین خود مرتکب شدند محاکمه و برای عبرت روزگار به زباله دان تاریخ فرستاده شوند و دیرنیست که این امر به لطف خدا و با همت تمامی اعضای نجات یافته از فرقه رجوی و با یاری و تلاش همه خانواده های دردمند اسیران محقق خواهد شد .انشاءاله

حمید دهدار

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq

http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12810

وقتی آب در لانه مسعود رجوی می افتد

سمیه محمدیمصطفی محمدی، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۴: …  آدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنند ، ، بزرگترین اشتبا ه من هم فرستادن دختر م سمیه ۱۶ ساله و پسرم محمد ۱۵ ساله به لانه گرگ ها در اشرف بود . محمد را بعداز سالها با تلاش و کمک خدا از دهان گرگ سالم بیرون کشیدم و سمیه را هم سالم بیرون خواهم اورد. مسعود رجوی سالهاست حق …

سمیه محمدی

LET SOMAYEH CHOOSE IN A FREE COUNTRY

(با تشکر از آقای محمدی دریافت شد – ایران اینترلینک)

وقتی آب در لانه مسعود رجوی می افتد

مصطفی محمدی

۲۷ آگوست ۲۰۱۴

آدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنند ، ، بزرگترین اشتبا ه من هم فرستادن دختر م سمیه ۱۶ ساله و پسرم محمد ۱۵ ساله به لانه گرگ ها در اشرف بود .

محمد را بعداز سالها با تلاش و کمک خدا از دهان گرگ سالم بیرون کشیدم و سمیه را هم سالم بیرون خواهم اورد.

مسعود رجوی سالهاست حق ازدواج و حق بچه دار شدن ، حق مادر و پدر بودن را از اعضای خوددر عراق گرفته است در حالیکه خودش و فرماندهانش در پاریس و دنیای غرب ، مشمول این نقض حقوق بشر تشکیلات نمی شوند . مرگ خوب است برای همسایه

بنابراین حرفهای دل ازار و نا مهربانی ها ی دخترم ، سمیه ، که سالها در زندان تشکیلات ضد انسانی مجاهدین و در سانسور خبری و رشد یافته در محیط بدون عشق و دوستی را به دل نمی گیرم..

سمیه جان

تورادر تلویزیون دیدم ، ترجیح می دادم که در اردوگاه مردم و حق بودی که جدائیت مقبولیت و مشروعیت مردمی داشت .

اگر همانگونه که دختر مریم رجوی را به فرانسه بردند تو هم در فرانسه بودی و در یک تلویزیون مستقل حرف می زدی ، میشد انرا نظر مستقلی دانست . ولی در اردوگاه اسیران لیبرتی ( بغداد ) رجوی مجبور است تورا به تلویزیون بیاورد و نوشته های تکراری این دودهه را ودروغهایی که خودت می دانی ، دروغ است را بجای وی برای کلاه گذاشتن سر معدود هواداران خارج از کشوری بخوانی .

این پروسه را صدها نفری که از تشکیلات بدلیل عدم صداقت و جاه طلبی های رجوی که ارزشی برای نیروهای خودش ، یعنی امثال من و محمد -برادرت ( در گذشته و تو ( در حال حاضر) قائل نیست . ، گذرانده ایم ، کهنه شده است . داستان رجوی دروغگو ، عین داستان چوپان دروغگو کتابهای درسی بود.

اگرچه در اسارتی ولی با تلاشهایم توانستم سلامتی تو را تضمین کنم،

رجوی می داند مطرح شدن تو در سالهای اخیر یعنی اینکه اگر یک مو از سر تو کم شود ، سروکارش با دادگاه سازمان ملل خواهد بود . همانگونه که حکم بازداشت عباس داوری و چند تن از فرماندهان را بخاطر گروگان گیری تو و ده ها نوجوان ازقاضی در عراق گرفته بودم .

همانگونه که قبلا در اطلاعیه مورخ ۲۷ اوت ۲۰۰۶ برابر با ۱۷ شهریور ۱۳۸۵ آورده بودیم

تنها یک درخواست داشتیم سمیه را به یک کشور آزاد منتقل کنید تا وی که در زیر سن قانونی به اشرف برده شده بود و سالهاست که به سن قانونی رسیده است در فضای آزاد و نه در شرایط امنیتی و خفقان تشکیلات مجاهدین ، برای ماندن و یا بر گشتن به خانواده ما در کانادا خود تصمیم بگیرد. .

تشکیلات رجوی در تورنتو پیام داده بوکه مصطفی محمدی کسی نیست . بود ،

نوشتم من کسی نیستم .

من یک نقطه ام .

ولی رجوی دیر فهمید که هیج جمله ای بدون نقطه تمام نمی شود . همان نقطه ای که قاعدتا خوانده نمی شود. الان ۸ سال است که با شرح داستان زندگی ام و اشتباهم در مورد رجوی ، ایرانیان در کانادا ، اب به لانه رجوی ریخته ام .

سمیه جان “من و مادرت ” نقطه ای هستیم که رجوی را تمام کردیم . این را روزی در ازادی خواهی فهمید همانگونه که من و هزاران مجاهد خیانت دیده از پلیدی رجوی ، فهمیدیم .

مستند دخترم ، خواب را از رجوی گرفته است . مستندی که روایت زندگی و حضور من در اشرف و در میان مجاهدین بود . سالهایی که فکر می کردم رجوی دلش برای مردم می سوزد. به قول ایرج میرزا

غم ملت زبس خوردند مردند

ورم کردند از بس غصه خوردند

شروع مجدد ا توپخانه تهمت پراکنی رجوی در سیمای خیانت رجوی و سایت های وابسته به وی یعنی سوزش رجوی از سندهای تاریخی که تا قیام قیامت خواهد ماند و مردم ایران با دیدن ان خود قضاوت خواهند کرد که رجوی چه دیکتاتور کوتوله و وطن فروشی بوده است .

مااز سال ۲۰۰۶ حرفمان یکی بوده است در ان زمان جرممان خواستن ازادی دخترمان بود و در سالهای اخیر جرمما ن ازادی همه اسرا ی نگون بخت اردوگاه لیبرتی و انتقال به اروپا هست .

اینم پایان نامه ما در ژانویه ۲۰۰۸ برای یاداوری به رجوی که ما ایستاده ایم و پیگیر . با مهر پدری و مادری یکی از مافیایی ترین و مخوف ترین گروه های را مجبور به موضع گیری کرده ایم .

حق و باطل

داستان سیمه داستان مبارزه حق و باطل است . داستان مشروعیت و اهمیت خانواده در قبال کسانی که برایشان خانواده ارزشی ندارد .

برای کسانی که با یک فرمان خانواده ها را متلاشی می کند که وصل به رهبر تنها شرط پیروزی است . این خانواده ها پس از تلاشی به امید وصل و فرمان معجزه آسا برای پیروزی روز را به شب ؛ شبها را به ماه و ماهها را به سر می کنند ولی رهبر که همه به ا و وصل شده اند خود از از صحنه گریخته است . و هوادران را هم بی مغز تصور می کند که از وی نپرسند کجا هست زیرا رژیم سو استفاده می کند .

مجاهدین آنجا که پای سازمان خودشان هست کمک خواستن از هردولتی مجاز است ولی آنجا که پای خانواده هاد رمیان هست می گویند با جمهوری اسلامی مبارزه کنید.

پیروزی مجاهدین و سرنگونی جمهوری اسلامی چه نفع مادی خاص برای ما به عنوان خانواده مصطفی محمدی می تواند داشته باشد جز ابراز شادی آزادی مردم ایران که سالهاست که از آن دور زندگی می کنیم. و به آن تعلق داشته ایم .

فرزندان ما سالهاست که در چنگال اهریمنی شما اسیر هستند . آنها هستند که مرخصی و آزادی ندارند .انها در زندان اشرف هستند . شما بودید که تمامی درهای گفتگو را بسته نگهداشتید . بنابر این خود کرده را تدبیر نیست. هر وقت سمیه را آزاد کردید آنوقت از ما طلب مبارزه کنید .

سازمانی که ادامه حضورش به آمدن و یا ماندن سمیه بستگی داشته باشد دلیل بی اعتباری و مزدوری بودن آن سیستم هست والا کسی که در خاک ریشه داشته باشد از ریختن برگهایش در توفان هیچ واهمه ای ندارد زیرا سالهاست که در بربیابان به مسافران سایه می دهد تا خستگی راه را بدرکنند و می داند که زمستان خواهد رفت و بهار خواهد آمد و برگها دوباره خواهند روئید .

حتی اگر درخت را از ریشه بکنند آن خدمتی که به مردم کرده است از یادها فراموش نخواهد شد . در حالی که همان مردم ریشه کننده درخت را به بدی نام خواهند برند.

رجوی بی ابرو تر و بی اعتبار تر می شود . . حق بر باطل پیروز هست

خانواده محمدی

بغداد – عاشورای حسینی ۲۰۰۸

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq

http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

***

همچنین:

 مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

سوء استفاده از سمیه محمدی و عواطف خانوادگی ممنوع ، رجوی دستت کوتاه …

برای دخترم سمیه محمدیحسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، هجدهم اوت ۲۰۱۴: …  سئوال این است : چرا سمیه را به کانادا نمی فرستید تا روبروی خانواده اش قرار گرفته و حرفها را خود بگوید ؟ چرا حرفهای سمیه از راه دور و با فاصله جغرافیایی ، به خانواده اش باز نشر می گردد؟ واقعیتی که در فیلم نشان داده شد این بود که سمیه هیچ حرف

واکنش رجوی “در برابر مستند ناتمامی برای دخترم “

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هفدهم اوت ۲۰۱۴: …،در سایت رجوی بنام ایران افشاگر درتاریخ ۲۴ مرداد فقط چند سطرازطرف سمیه چاپ شده است بقیه نوشته ها کپی نامه های واداشته شده گذشته است که اکثر آنها در زمان حفاظت امریکایی ها دراشرف بوده است .این شیوه رجوی در قبال تمام افشاگریهای خانواده ها

تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

عادل اعظمی، ایران اینترلینک، چهارم اوت ۲۰۱۴: …نوشته حاضر مقایسه ایست شگفت انگیز بین فرقه باطنیه و فرقه رجوی با تجربیات و مشاهدات شخصی خودم که سالها در سازمان بوده‌ام و داغ فرقه گری را با پوست و استخوانم تجربه کرده‌ام و استناد به کتاب خداوند الموت تألیف پل آمیر و ترجمه زیبای ذبیح الله منصوری. از آنجا که سازمان و هو