مسخ شدگان کمپ آلبانی ، رجوی حتی مرگتان را هم دیگر اعلام نمی کند. به خود آیید، حرکت کنید

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و نهم دسامبر 2020:…  سازمان مجاهدیدین سالها پیش مرده و تبدیل به یک بیزینس اطلاعاتی شده است پس نگذارید از شماها سوء استفاده کند. ماندن حتی برای یک لحظه در کنار رجوی خیانت به تمام ملت ایران است. بگذارید به شماها بگویم که در همین خارجه که من و دیگر جداشده ها هستیم باور کنید نمی توانیم به ایرانیها و کسانی که آشنایی اندکی هم با این فرقه تروریستی داشتند بگوییم که ما در سازمان مجاهدین بودیم زیرا این سازمان بسیار نزد ایرانیان منفور شده است، بطوریکه آنها بلافاصله به ما اعتراض میکنند که چرا این همه سالیان عمرتان را با اینها که ماهیت و وطن فروشیشان برای همه مشخص است ماندید؟. متاسفانه هیچ جواب قانع کنندای نداریم که به اینها بدهیم. مسخ شدگان کمپ آلبانی ، رجوی حتی مرگتان را هم دیگر اعلام نمی کند