مسعود رجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت و جنایت و برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند

مسعود رجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت و جنایت و برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، زنان ایران، نهم ژانویه 2014: …  تاریخ تکرارمی شود. آری اینچنین بود اعتصاب غذای اجباری 108روزه ومرگ تدریجی قربانیان درلیبرتی. وقتی عکسهای قربانیان مجبور به مرگ تدریجی بنام اعتصاب غذا را مشاهده می کردم آهی ازنهادم برمیخواستد وبغض گلویم را می فشرد عکس یکی ازاین اعتصابیون اجباری که چهره دردناکی داشت وبرروی تخت درازکشیده بود خانمی بود که سرطان داشت ودارای دوفرزند …

اعتصاب غذا مریم رجویچرا مریم رجوی وشوهر فراری اش اعتصاب غذا نمی کنند؟

ائتلاف نوری المالکی: عراق نوکر آمریکا نیست / واشنگتن منافقین (فرقه رجوی) را سریع تر ببرد

لینک به منبع

مسعودرجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت وجنایت و برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند

تاریخ تکرارمی شود. آری اینچنین بود اعتصاب غذای اجباری 108روزه ومرگ تدریجی قربانیان درلیبرتی.

وقتی عکسهای قربانیان مجبور به مرگ تدریجی بنام اعتصاب غذا را مشاهده می کردم آهی ازنهادم برمیخواستد وبغض گلویم را می فشرد عکس یکی ازاین اعتصابیون اجباری که چهره دردناکی داشت وبرروی تخت درازکشیده بود خانمی بود که سرطان داشت ودارای دوفرزند بود من او را در اشرف می شناختم واززنان شورای رهبری بود.

بیاد بردگان وقربانیان اهرام سه گانه مصرمی افتادم بردگان وقربانیان اهرام سه گانه مصرتا آخرین نفس ورمق کارمی کردند در نهایت اجساد آنهاد به عنوان ابزاری وخشتی جرز دیوارمی شد تا دیواربالا رود آری حتی به اجساد بردگان قربانی رحم نمی شد.

آری درتاریخ معاصرما تاریخ تکرارمی شود اینبار با سس انقلابی آری این قربانیان در لیبرتی چقدر بخت برگشته ومغزشویی شده اند.مسعود رجوی به راحتی آب خوردن فرمان این اعتصاب غذای اجباری را به مدت 108روز داد وبه بعد به راحتی آب خوردن فرمان پایان اعتصاب غذا اجباری را داد.

خدایا برای این برده دارنوین وسنگدل خائن به میهن ومردم هیچ مهم نیست که چه صدمات جبران ناپذیرجسمی وروحی به اعتصاب کنندگان اجباری وارد شده است.

دراعتصاب غذای اجباری دورقبل سی وچند گروگانی که بدستور رجوی اعتصاب غذا کرده بودند

واضح شد که هرچند آن موقع کسی فوت نکرد ولی بعد ها ازمیان این اعتصاب کنندگان رجوی ارمغان مرگ ومیر داد وبسیاری ازانها مستمر در درد وشکنجه بودند ولی علنی نمی شد و بی تردید درمورد این ساکنان لیبرتی ظاهرا اعتصاب غذا اجباری به فرمان پایان گرفته است ولی آنان بی گمان در درد و رنج ناشی از صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی دست و پا می زنند و فریاد رسی ندارند .

درزمانی که من درقرارگاه واسارتگاه اشرف بودم درجلسات اجباری ومغزشویی شده مسعودرجوی ومریم رجوی این رهبری خودخوانده می گفتندخون ونفس شما مال رهبری است خونتان برای مسعود ونفستان برای مریم است این زن ومرد خائن به میهن ومردم نسبت به قربانیان مغزشویی شده خود بی نهایت سنگدل بوده وهستند ودراین سنگدلی حدومرزی نمی شناسند.

دراسارتگاه اشرف مارا که شستشوی مغزی می کردند با اجبارهمراه بود میدانستیم در چنگال دشمن هستیم ما بشکل روانی به شکل فیزیکی شکنجه می شدیم.

آیا بقیه فرقه ها در طول تاریخ اینگونه بوده اند؟ مسعودرجوی ومریم رجوی باید برای پاسخگویی خیانت وجنایت واین برده داری نوین دردادگاه محاکمه شوند. به امید آن روزکه دیر نباشد

زهرا سادات میرباقری

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)

همچنین:

فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، زنان ایران، دوم ژانویه 2014: …  از مجامع بین المللی وحقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و ارگانهای ذیربط دیگر مبنی بر درخواست اطلاع از سرنوشت و وضعیت افراد خانواده من ودیگرخانواده ها با اعلام اسامی زخمیهای حملۀّ تروریستی جنایتکارانۀ اخیر به کمپ لیبرت

آقای قصیم ! رجوی تا بن استخوان به استثمار زنان اعتقاد دارد

زهرا میر باقری، زنان ایران، هفتم اوت 2013: … اقای قصیم در مصاحبه با آقای احمد رفعت در یکی از برنامه های تلویزیون آمریکا  به زن ستیزی رجوی پرداخته است و در این رابطه گفتند که وقتی اقای فیلابی به عنوان رئیس کمیسون ورزش شورا به آقای رجوی پیشنهاد کرد که ورزش زنان هم همانند ورزش مردان در تلویزیون سازمان پخش شود سران

ملاقات انجمن زنان با نماینده صلیب سرخ در شهر کلن آلمان با موضوع کمک به خروج ساکنان از قتلگاه لیبرتی

زنان ایران، دوم ژوئیه 2013: … در این ملاقات لیست اسامی تعدادی از کسانی که معترض در تشکیلات هستند و در قتلگاه لیبرتی در معرض مرگ و نابودی قرار دارند از جمله برادر خانم میرباقری آقای سید علیرضا میرباقری تقدیم این نماینده شد. در این ملاقات همچنان از وضعیت سخت و دردناک کسانی که اغلب سن بالا دارند و نیازمند مراقبت و در