مسعود بنی صدر در کنفرانس لندن: تروریسم هم مثل ویروس های دیگر از نقاط ضعف ما وارد می شود

مسعود بنی صدر در کنفرانس لندن: تروریسم هم مثل ویروس های دیگر از نقاط ضعف ما وارد می شود

مسعود بنی صدر 2014ایران اینترلینک به نقل از آوا دات کو، بیست و سوم اوت 2014: … مسعود بنی صدر از اعضای سابق مجاهدین خلق (یک سازمان تروریستی ایرانی) گفت: “تروریسم  هم مثل بقیه ویروسها است. این ویروس از طریق نقاط ضعف ما حمله می کند”. وی سپس به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که “درب هایی باز”  مانده باشند این به ویروس اجازه گسترش میدهد و فرقه ها و گروههای افراطی با دست باز به کارشان ادامه میدهند …

مسعود بنی صدر 2014How Fast Can Someone Be ‘Radicalized’?

لینک به متن کامل گزارش (انگلیسی)

مسعود بنی صدر در کنفرانس لندن: تروریسم هم مثل ویروس های دیگر از نقاط ضعف  ما وارد می شود

… مسعود بنی صدر از اعضای سابق مجاهدین خلق (یک سازمان تروریستی ایرانی) گفت: “تروریسم مثل بقیه ویروسها است. این ویروس هم از طریق نقاط ضعف ما حمله می کند”. وی سپس به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که “درب هایی باز” باشند این مسئله به ویروس اجازه گسترش میدهد. فرقه ها و گروههای افراطی با دست باز به کارشان ادامه میدهند. وی گفت: آنچه باید انجام پذیرد پرداختن به “تاثیرات مضر گروههای افراطی” (شستشوی مغزی) است . این تاثیرات مضر هستند که به این گروهها اجازه رشد و نمو میدهند.

***

همچنین:

زنان_مجاهدین خلق_فرقه رجویخانم بتول سلطانی ( نفر دوم از سمت چپ) افشاگر سوء استفاده جنسی مسعود رجوی از زنان در تشکیلات مجاهدین ـ جلسه نقد و بررسی استثمار زنان توسط اعضای سابق تشکیلات رجوی و افشای چهره مریم رجوی در روز جهانی زن ـ دوسلدورف ـ آلمان

مسعود رجوی مریم رجوی تجاوز به زنان در کمپ اشرفلینک به ویدئوی مستند (پنجاه دقیقه)

(نمونه ای از گردنبندهای هدیه ای مسعود رجوی به زنان حرمسرای اشرف)

شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): یازده مرحله رفرم فکری لیفتون

مسعود بنی صدرمسعود بنی صدر، انستیتوی تحقیقات در مورد فرقه های مخرب، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۳: … من نمیتوانم مدعی شوم که شستشوی مغزی میتواند شما را تبدیل به یک زامبی، آدم ماشینی، و یا شی کند؛ اما در مقابل کسانی که بکل منکر وجود چنین شیوه هائی هستند، برای وادار کردن آنها به دیدن واقعیتهای انکار ناپذیر

 با مقالات تجربی- علمی دکتر مسعود بنی صدر آشنا شویم

مسعود جابانی، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۳: …  در روزهای یکشنبه ۲۴ نوامبر و شنبه اول دسامبر جلساتی با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه رجوی در شهرهای هلند و آلمان با عنوان ” چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید ” برگزار گردید.جلسات فوق هر یکماه و نیم یکبار، با هدف آشنائی با فرقه و آسیب های

رهایی و بازگشت شیراحمد روز رخ از چنگال فرقه رجوی

احمد روز رخانجمن نجات، مرکز گلستان، دوازدهم اوت ۲۰۱۴: …  فرقه خیانتکار رجوی در مدت سه دهه که جنایتهای بسیاری در حق خانواده های کشورمان انجام داده و فرزندان آنها را با انواع نیرنگها فریب داده بود که خانواده شیر احمد روز رخ نیز از جمله آنهاست . وی که در سال ۱۳۶۶ به اسارت نیروهای بعثی در آمده بود ، بعد از گذشت دو سال با حیله و نیرنگهای فراوان سران فرقه رجوی به آنها پیوست ولی بعد از گذشت مدتی به