مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد

مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد

مسعود رجوی از گور گم شده اشادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و پنجم فوریه 2020:… در هر بزنگاهی که مردم ایران با هر بهانه ای که پیدا کرده اند و دست به اعتراض زده اند فرقه رجوی برای اینکه محصول اعتراضات را به جیب نامبارک خود بربزد با شانتاژ و هوچیگری تلاش کرده تا اعتراضات را به نام خود ثبت کند و همین موضوع و مداخله بی دلیل فرقه رجوی در مبارزه مردم ایران جنبش مردم را نابود کرده و از بین برده، در حالیکه تجمعات اعتراضی مردم ایران اساسآ به فرقه رجوی مربوط نمی شود و این فرقه نمی تواند در درون ایران هیچگونه حرکت اعتراضی را سازمان دهد، این برای همه مثل روز روشن است. اما آنطوری که رجوی در پیام خود بیان نموده، اگر خواهان نابود کردن سپاه پاسداران است معلوم نیست چرا در خفا و پنهانی هر از گاهی از سوراخ سرک می کشد و بلغور می کند، (البته اگر زنده باشد) گویی صدایش از جای گرم بلند می شود، آقای رجوی، اگر خواهان از میان برداشتن سپاه پاسداران هستید بفرمایید این گوی و این هم میدان. مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد 

مسعود رجوی از گور گم شده اشجسد مسعود رجوی کجاست ؟ چالش فرقه در درون و بیرون

وبلاگ ادوارد 23/02/2020

مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد

پیام شماره 20 منتسب به رجوی، نه پیام بلکه تهدیدی پوچ

ادوارد ترمادو، آلمان

آقای ادوارد ترمادو ، آلمان

در سایت رسمی فرقه رجوی در رابطه با انتخابات اخیر در ایران، پیامی درج شده که گویی رجوی برای مردم ایران صادر نموده، این پیام که پیام صوتی است مشخصآ یک صدا گذاری حرفه ای است که از شیوه ضبط آن کاملآ مشخص است، رجوی صد درصد زنده نیست و تمامی پیام های صوتی منتسب به وی یا صدا گذاری شده یا تقلید صدای حرفه ای، اما اگر هم زنده است گویا در غار زندگی می کند و هنوز گمان می کند که ارتشش بسان قبل مجهز به توپ و تانک صدام است، چون چنان از ارتش آزادی دم میزند که انگار در تیرانای آلبانی اعضای سالخورده گرفتار در فرقه هر روز مانور جنگی اجرا می کنند و هر لحضه آماده فرمانش هستند تا از تیرانا یکراست به تهران حمله کنند.

دم از کانون های شورشی می زند که اساسآ وجود خارجی نداشته و فرقه برای فریبکاری همان اعضای سالخورده و مردم ایران اسم کانون های شورشی را سرزبان انداخته تا شاید بتواند از اعتراضات مردم برای خود جای پایی باز کند و دم از مردم ایرانی می زند که در تمام تجمعات اعتراضی جواب فرقه رجوی را با بی اعتنائی تمام داده اند.

مسعود رجوی از گور گم شده اش

اما از این کلاهبرداری که بگذریم متن پیام جالب است، پیام چند دقیقه بیشتر نیست آنهم به این دلیل که شنونده متوجه صداگذاری نشود، رجوی در حرافی بسیار استاد بود و کسی نبود که به پیام چند دقیقه ای بسنده کند.

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

اگر چه متن پیام وی انتخابات بود اما در اصل مایه اصلی پیام تهید پوچ و توخالی بیش نبود، رجوی در این پیام چند دقیقه ای سپاه پاسداران را تهدید کرده که بایستی نابود شود، اما توسط چه کسی و چطور؟ رجوی در پیامش مشخص نکرده که چگونه می میخواهد سپاه پاسداران را که تا بن استخوان مسلح است نابود کند، شاید منظور رجوی نابودی سپاه پاسداران توسط همان ارتش ازادیبخشش است که در پیامش به آن اشاره کرده؟ اگر چنین است، بایستی به شرایط و وضعیت کنونی ارتشیانش توجه کرد که هم اکنون در آلبانی در خانه سالمندان با پوشک گذر عمر می کنند، این ارتشی که رجوی با آن قمپز در می کند در گذشته نه چندان دور درعراق دارای توپ و تانک و انواع سلاح ها و هلیکوپتر و لجستیک و تمامی امکانات بود و در همان زمان هم نیرویش تقریبآ کاربرد نظامی هم داشت، هم جوانتر بودند و هم از نظر جسمی سرحال و در ضمن تنگ گوش ایران، اما نه تنها نتوانست ضربه ای به رژیم بزند بلکه صد ضربه هم خورد، پس از سرنگون شدن صدام هم که از عراق بیرون رانده شد و جوارخاک میهن را از دست داد، اکنون هم در 1350 کیلومتری ایران در آلبانی در زندان اشرف 3 گرفتار در تشکیلات دیکتاتوری هم پیر و از کار افتاده هستند هم بیمار روحی و جسمی، پس ارتش آزادی بخشی در کار نیست.

اما اگر منظورش نابودی سپاه پاسداران توسط مردم ایران هست، این را بایستی بپذیرد که در این چهاردهه هر چه پیام به مردم ایران فرستاده مردم ایران هم برای خودش و هم برای پیام هایش تره هم خورد نکرده اند زیرا مردم ایران از این فرقه متنفر هستند و اتفاقآ همین فرقه و در رآسش مسعود رجوی در این چهار دهه در هر مقطعی که مردم ایران برای رسیدن به ذره ای آزادی تلاش و تقلا کرده و قیمت داده اند با سبز شدن سر راه مبارزه مردم سد بزرگی ایجاد کرده و مبارزه مردم را به بیراهه کشانده.

عضو شورای ملی مقاومت : پیام اخیر مسعود رجوی گریبان سازمان را گرفته است

در هر بزنگاهی که مردم ایران با هر بهانه ای که پیدا کرده اند و دست به اعتراض زده اند فرقه رجوی برای اینکه محصول اعتراضات را به جیب نامبارک خود بربزد با شانتاژ و هوچیگری تلاش کرده تا اعتراضات را به نام خود ثبت کند و همین موضوع و مداخله بی دلیل فرقه رجوی در مبارزه مردم ایران جنبش مردم را نابود کرده و از بین برده، در حالیکه تجمعات اعتراضی مردم ایران اساسآ به فرقه رجوی مربوط نمی شود و این فرقه نمی تواند در درون ایران هیچگونه حرکت اعتراضی را سازمان دهد، این برای همه مثل روز روشن است.

اما آنطوری که رجوی در پیام خود بیان نموده، اگر خواهان نابود کردن سپاه پاسداران است معلوم نیست چرا در خفا و پنهانی هر از گاهی از سوراخ سرک می کشد و بلغور می کند، (البته اگر زنده باشد) گویی صدایش از جای گرم بلند می شود، آقای رجوی، اگر خواهان از میان برداشتن سپاه پاسداران هستید بفرمایید این گوی و این هم میدان.

بارها گفته ام و باز هم تکرار می کنم به جای اینکه حضرات در اروپا در امنیت کامل با پیام های بی محتوا سعی کنید جوانان ایران را به کشتارگاه بفرستید بفرمایید خودتان از طریق کردستان یا دیگر مرزهای ایران وارد میدان شوید و از خون خودتان مایه بگذارید، شماها که ورودی مرزها را خوب می دانید، بروید درون کشور و خودتان جلودار باشید، اصلآ مستقیم بروید جلوی مقر اصلی سپاه پاسداران و نابودش کنید،چرا منتظر مانده اید که دیگران این کار را انجام دهند، خوب اگر هم کشته شدید به قول خودتان عاقبت بخیر خواهید شد و از شما به نیکی یاد خواهد شد، نشستن در پناه یک کشور خارجی در امنیت و آسایش به تحریک جوانان پراختن هنر نیست که خیانت است.

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق

اما نه، شما اینکاره نیستید و معتقدید ( مرگ خوبه برای همسایه) به همین دلیل هم در چهل سال گذشته درهر بزنگاهی که خطری احساس کردید نیروی خود را رها کرده و الفرار به نقطه امن، چرا؟ چند مرتبه این کار را انجام داده اید؟

به نظر نگارنده مسعود رجوی دیگر وجود خارجی ندارد و سران فرقه یا با صداگذاری یا با تقلید صدای وی دست به ساخت چنین پیام هایی می زنند تا همین نیروی از کار افتاده را داشته باشد که حداقل بتواند در محافل بین المللی خود را یک سازمان معرفی کنند تا با این عنوان کسب درامد کرده و نان خوری خود را از دست ندهند، والا سران سازمان خوب می دانند که تاریخ مصرفشان تمام شده و هیچگونه کاربردی در رابطه با حال و آینده سیاسی ایران ندارند.

مرگ مسعود رجوی و سکوت مریم عضدانلو چرا؟

مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد

لینک به منبع

***

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-رجوی-آن-صبو-بشکست-و-آن-پیمانه-ریخت/

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریختادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و سوم ژانویه 2020:… در جای دیگر باز هم برای اینکه همسر خود را از نفرت مردم به در ببرد می گوید: سی دی روزی است که مسعود، اشرف، موسی و شمار دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها از زندان رژیم شاه آزاد شدند مسعود از فرط شکنجه‌ و اعتصاب غذاها بسیار نحیف شده دروغ که شاخ و دمب ندارد و مالیات هم ندارد، آن روزی که این جوانک از زندان آزاد شد را دقیقآ بیاد دارم در آن موقع ۱۹ ساله بودم، نه نحیف بود نه ضعیف، البته دلیلی هم نداشت که ضعیف و نحیف شده باشد چرا که در زندان نه کسی باهاش کاری داشته و نه کتکی خورده و نه اعتصابی کرده تمام حرف مفت و ساخته و پرداخته خودش و همپالگی هایش است، وقتی از زندان آزاد شد خیلی هم سرحال بود، پرویز معتمد از مآمران ساواک نامه ای که رئیس وقت ساواک به شاه نوشته بود را منتشر کرده که این نامه گویای همه چیز است. خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت 

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریختاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

خانم مریم رجوی در اردوگاه آلبانی تیرانا بمناسبت سی دی بیاناتی ایراد نموده اند، با حمله به حکومت شاه تلاش کرده تا فرقه اش را که رهبر مفقودش در همان سی دی از زندان آزاد شد انقلابی معرفی کند و تا توانسته این فرقه منحوس را تافته جدا بافته جا زده، اما تصویری که از حکومت پهلوی و ساواک ارائه کرده دقیقآهمان چیزی است که در فرقه خودشان در جریان است، خانم رجوی در زندان و یا اردوگاه اشرف برای فریب اعضای مفروط و از کار افتاده خود تلاش کرده تا چهره سیاه مسعود غیب شده را سفید کند و می فرماید:

در آن موقع جوانان و دانشجویان مخالف، یک‌باره ناپدید می‌شدند و تا ماه‌ها، خانواده‌ها از دستگیری فرزندان‌شان مطلع نمی‌شدند. هزاران نفر در زندان‌های سیاسی بودند.
شاه، سانسور وحشیانه‌یی برقرار کرد و کوچک‌ترین فعالیت‌ سیاسی مخالف را تحمل نمی‌کرد. به‌طوری که دانشجویان را به‌خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب مخالف به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستادند.

بایستی از ایشان و گردانندگان فرقه پرسید: آیا در سازمان شما درعراق و در اردوگاه اشرف همین ریل را اجرا نمی کردید؟ و یا اکنون در آلبانی همینطور نیست؟ آیا در اردوگاه اشرف درعراق نبودند بچه هائی که ناگهان گم می شدند و کسی هم اجازه نداشت در موردش سؤال کند؟ آیا همین الان خاتواده های اعضای شما از عزیزان خود که در اسارت شما در آلبانی هستند اطلاعی دارند؟ آیا شما و همسر مفقودتان موافق کتاب بودید؟ پس چه شد که ناگهان دستور جمع آوری کتاب ها را از کل تشکیلات صادر نمودید؟ آیا شما مخالف خود را تحمل می کردید و یا اکنون تحمل می کنید؟ اگر پاسخ شما آری است پس چرا در همان دوران تاب و تحمل هیچ تشکیلات و یا گروه مخالف خود را مانند همین الان نداشتید و تمام احزاب و گروه های سیاسی ایرانی مورد تمسخر رجوی قرار می گرفتند و قرار می گیرند و یا چرا همین الان منتقد و مخالف و معترضین خود را آن هم در اروپا تحمل که نمی کنید هیچ، تهدید به مرگ هم می کنید

در جای دیگر باز هم برای اینکه همسر خود را از نفرت مردم به در ببرد می گوید:

سی دی روزی است که مسعود، اشرف، موسی و شمار دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها از زندان رژیم شاه آزاد شدند مسعود از فرط شکنجه‌ و اعتصاب غذاها بسیار نحیف شده

دروغ که شاخ و دمب ندارد و مالیات هم ندارد، آن روزی که این جوانک از زندان آزاد شد را دقیقآ بیاد دارم در آن موقع ۱۹ ساله بودم، نه نحیف بود نه ضعیف، البته دلیلی هم نداشت که ضعیف و نحیف شده باشد چرا که در زندان نه کسی باهاش کاری داشته و نه کتکی خورده و نه اعتصابی کرده تمام حرف مفت و ساخته و پرداخته خودش و همپالگی هایش است، وقتی از زندان آزاد شد خیلی هم سرحال بود، پرویز معتمد از مآمران ساواک نامه ای که رئیس وقت ساواک به شاه نوشته بود را منتشر کرده که این نامه گویای همه چیز است.

مبارزه مسعود در زندان شاه و اعتصاب و این حرف ها تمامآ دروغ و ساخته شده برای بزرگنمائی کسی است که در آن شب که مردم بیرون زندان قصر جمع شده بودند، مسعود روی بالکن زندان رفت و خطاب به مردم گفت: این شما هستید که ما را آزاد کردید. این قیام شماست، که خانم رجوی هم به آن اشاره کرده، اما آیا مردمی که در آن شب در مقابل زندان جمع شده بودند می دانستند که همین فرد بزودی برای به قدرت رسیدن فرزندانشان را با تحریک احساسات مذهبی به خاک و خون خواهد کشاند؟ آیا هیچکدام از آتها می دانستند کسی را که آزاد می کنند بزودی در جبهه دشمن ایران و ایرانی (صدام) در مرزهای کشور دست به کشتار سربازان ایرانی خواهد زد؟

آیا در آن شب شوم مردمی که برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان تجمع کرده بودند می دانستند فردی را که از زندان آزاد می کنند بزودی تبدیل به بلای جان این میهن خواهد شد و برای تصاحب قدرت و حکومت در درون کشور در زمان جنگ سی خرداد اعلام خواهد کرد تا با درگیر کردن نیرو در درون کشور دشمن بهتر بتواند کشتا رکند و آیا می دانستند که همین فرد فرزندان آنان را برای دهه ها به گروگان خواهد برد؟ و آیا آنشب مردم از نامه رئیس ساواک به شاه برای در خواست یک درجه تخفیف مجازات اعدام رجوی به حبس ابد خبر داشتند؟

در آنشب مردم به احترام بنیانگزاران سازمان برای آزادی زندانیان اقدام کردند کسی از مردم مسعود رجوی را نمی شناخت، اگر هم اسمی از او شنیده شد در همان آخرین روزهای سقوط شاه بود.
خانم رجوی می گوید : مردم مسعود و دیگر زندانیان سیاسی آزاد شده را روی دوششان حمل می کردند، البته درست هم می گوید مردم ایران همین کار را انجام دادند اما به حرمت بنیانگزارن سازمان نه شخص مسعود و بدون آگاهی و شناخت که چه کسی را روی دوش خود حمل می کنند و البته رجوی  هم پاسخ اینهمه مهربانی و لطف مردم را با پشت پا زدن به همان مردم و میهن داد.

خدمت سردمداران فرقه رجوی بایستی گفت آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت، امرزه سازمان مجاهدینی وجود ندارد و از سازمان مجاهدین به یمن سیاست های رجوی فرقه ای تروریستی باقی مانده که آنهم با اعضای پیر و فرتوتی که توان نفس کشیدن هم ندارند، اما اگر فکر می کنید که باز هم مردم شما و امسال شما را روی شانه های خود خواهند گذاشت کور خوانده اید، همین که سر و کله تان اون طرف ها پیدا شود اینبار فرزندان همان کسانی که مسعود را روی دوش بردند تمامی شما را زیر لگد له خواهند کرد و خودتان این را نیک می دانید برای همین هم جرات حضور در درون ایران را ندارید، برای همین هم بساط خود را جمع کردید و ابتدا به اروپا و بعد هم به دامن پربرکت اربابتان صدام پناه بردید و حالا هم زیر چتر حمایت همان امپریالیسمی که مبارزه با آن هدف بنیانگزارن سازمان بود در آلبانی برای بمباران ایران توسط همان امپریالیسم خونخوار و تحریم بیشتر مردم ایران تلاش می کنید و خود را آوایزان همان کسانی کردید که محمد حنیف و یارانش پرچم مبارزه با آن را در دست داشتند، آیا پرده ای مانده که ندریده باشید؟

باید قبول کنید که مسعود، همان مسعودی که شما در تلاش هستید به بهانه سی دی وی را سفید کنید جدآ خراب کرده، همه چیز را خراب کرده و شما خانم عضدانلو بهتر از هر کس دیگری این را می دانید اما بااین حال حاضر نیستید یک انتقاد از مسعود یا خودتان و تشکیلاتتان بنمایید آونوقت یقه خانواده پهلوی را گرفته اید که از عملکرد شاه انتقاد نمی کنند؟
بهتر است شما نگاهی به گذشته و حال تشکیلات خود بیندازید و صادقانه هر آنچه که در گذشته و حال اشتباه کرده اید را به مردم شریف ایران بازگو کنید ( یک سوزن به خود و یک جوال به دیگران) این بهترین کاری است که می توانید انجام دهید،در همین اعتراضات اخیر خودتان خوب متوجه شدید که مردم حتی اسم شاه و رضا شاه را هم در شعارها سر دادند اما از نام و نشان شما خبری نبود، آیا این برایتان کافی نیست که مطمعآ باشید این ملت از شما تنفر دارد؟ حالا هی با نام کذائی کانون های شورشی دروغی اطلاعیه های کذائی صادر کنید آخرش که چی؟ راه به کجا خواهید برد وقتی ملتی شما را نخواهد نمی توانید خود را با دروغ و دغلکاری به جامعه تحمیل کنید ،خود را فریب ندهید و مردم را هم گمراه نکنید.

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تحریم-شدیدتر-مردم-ایران-خواسته-مجدد-مر/

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلو

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلوادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نهم ژانویه 2020:… مریم عضدانلو سرپرست خانه سالمندان در آلبانی از شورای امنیت خواست تا حلقه تحریم ها بر علیه مردم ایران را تنگتر کند، وی در بیانیه ای که از سوی شورای کذائی خود صادر کرد بر ضرورت و فوریت فعال کردن مکانیزم ماشه توسط شورای امنیت ملل متحد و اعمال مجدد شش قطعنامه این شورا تآکید کرد، این مار سمی خطرناک تمام تلاش خود را بکار گرفته تا زهر خود را به هر ترتیبی به جان و تن مردم ایران بریزد. بهتر است در ابتدا یادآوری کنم که تمام مواضع این فرقه در رابطه با موضوع هسته ای ایران دروغ است و خود رجوی همسر مفقود همین خانم در یکی از نشست ها تآکید کرد که اگر زمانی قدرت را در دست بگیرد تا می تواند موشک بسازد و زیر کوه های دماوند پنهان کند. تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلو 

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلوفراخوان مریم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلو

وبلاگ ادوارد، 09/01/2020

مریم عضدانلو دوباره خواستار تحریم شدیدتر مردم ایران شد

مریم عضدانلو سرپرست خانه سالمندان در آلبانی از شورای امنیت خواست تا حلقه تحریم ها بر علیه مردم ایران را تنگتر کند، وی در بیانیه ای که از سوی شورای کذائی خود صادر کرد بر ضرورت و فوریت فعال کردن مکانیزم ماشه توسط شورای امنیت ملل متحد و اعمال مجدد شش قطعنامه این شورا تآکید کرد، این مار سمی خطرناک تمام تلاش خود را بکار گرفته تا زهر خود را به هر ترتیبی به جان و تن مردم ایران بریزد.

بهتر است در ابتدا یادآوری کنم که تمام مواضع این فرقه در رابطه با موضوع هسته ای ایران دروغ است و خود رجوی همسر مفقود همین خانم در یکی از نشست ها تآکید کرد که اگر زمانی قدرت را در دست بگیرد تا می تواند موشک بسازد و زیر کوه های دماوند پنهان کند، مواضع امروز فرقه رجوی و مظلوم نمائی است و تمامآ دورغ است و این فرقه خود عاشق و شیفته انبار کردن سلاح است و اگر زمینه ای داشته باشند خودشان در تولید بمب اتمی دریغ نخواهند کرد.

مریم عضدانلو در حالی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست فعال کردن سیستم ماشه را نموده که خود بخوبی می داند که تحریم ها دقیقآ مردم شریف ایران را هدف قرار داده، اما برای مریم عضدانلو مردم مهم نیستند، مرگ و میر کودکان در اثر نبود دارو و تغذیه کافی اصلآ مهم نیست در عوض تا می تواند برای چاپلوسی و خوشرقصی خدمات خود را به زلزله زدگان آلبانیائی تقدیم می کند، اینان دقیقآ ضد مردم ایران بوده و هستند و تا کنون هر گامی که برداشته اند بر علیه ایران و مردم ایران بوده.

زمانی همین فرقه مک کین و بولتن ها را به تجمع خود می آورد و با دادن هزاران دلار پول به این یاغیان از زبان جنگ طلبان امریکائی درخواست بمباران مردم ایران را می کرد، اما با مردن مک کین و با اردنگی خوردن بولتون و اخراج از کاخ سیاه، فرقه رجوی دریافت که مواضع بولتون علیه ایران دیگر خریدار ندارد پس سر خرش را به سمت مواضع ترامپ چرخاند و آویزان جریان تحریم شد و تا توانست با لابی گری تلاش کرد تا تحریم ها بر علیه مردم ایران را به اوج برساند و اکنون در همین بیانیه اخیر در خواست بیشرمانه فعال کردن سیستم ماشه توسط شورای امنیت را مطرح کرده
یعنی بازگشت خودکار تمام تحریم های سازمان ملل بر علیه مردم ایران.

جالب است که امروز وزیر خارجه امریکا به دیپلمات های خود دستور داده که تماس و رابطه خود را با پنج گروه مخالف ایرانی محدود کنند، از جمله با مجاهدین و شورای تحت امرشان، با این دستور پمپئو بوضوع سرسپردگی فرقه رجوی و شورای تحت امرشان را به امریکا فاش و برملا کرده اگر چه با این فرمان یک اردنگی دیگر به بساط فرقه رجوی زده.

فرقه رجوی در خواب و رویای سرنگون کردن رژیم و سوار شدن بر قدرت در ایران عمر اعضای خود را در چهار دهه با دروغ و حقه بازی و شارموتی بازی های رجوی برباد داده و اکنون با ترور قاسم سلیمانی و بیشتر شدن شکاف بین ایران و امریکا گمان کرده که کار تمام است و امریکا همین فردا از سرپرست خانه سالمندان آلبانی دعوت می کند که بفرما حاکمیت ایران را تحویل بگیر، این دقیقآ همان چیزی است که رجوی در انتظارش است که ارباب بزرگ فرمان بدهد، در این چند روز اخیر هم با همین رویاها دوباره شروع به تهدید و ترساندن مخالفین و منتقدین خود کرده و گمان کرده که با این شانتاژها میوتواند از افشاگری اعضای جدا شده بکاهد یا اینکه آنان را در گوشه رینگ قرار دهد.

البته شکاف بین ایران و امریکا به نقطه قرمز رسیده، با ترور سلیمانی توسط تروریست های امریکا که فرقه رجوی را بیش از حد خوشحال کرد و امروز هم با حملات راکتی ایران به پایگاه عین الاسد درعراق در پاسخ به عملکرد امریکا که فرقه رجوی را خیلی غمگیم کرد گمانه زنی ها در مورد شروع جنگ بالاست، اما بایستی به فرقه رجوی عرض کنم حتی اگر ایران خدای ناکرده وارد جنگی تمام عیار گردد که البته هدف مجاهدین همین هم هست اما برای مجاهدین از این نمد جنگ کلاهی دوخته نخواهد شد، چون مردم ایران از این گروه و فرقه بیزار است و این فرقه با پرونده سیاه خود نزد مردم ایران نه تنها جایگاه و پایگاهی ندارد بلکه مردم از این فرقه متنفر هستند.
والبته جنگ با ایران هم به همین آسانی نیست، در سال ۱۳۶۷ فرقه رجوی با این خیال که نیروهای ایران در جنگ هشت ساله خسته شده اند و مردم ایران از ارتش مزدوری که در خدمت دشمن درجه یک ایران (صدام) بود استقبال خواهند کرد سرش را پایین گرفت و در یک ستون، احمقانه راهی ایران شد و این حرکت احمقانه را هم عملیلت فروغ جاویدان نامید که منجر به از هم پاشیده شدن تمام نیروهایش شد و دست از پا درازتر فرار را بر قرار ترجیح داد و به آغوش اربابش صدام بازگشت، اما ارتش امریکا و امریکائی ها را نبایستی با رجوی مقایسه کرد، اگر جنگ با ایران برای امریکا ساده و آسان بود خیلی وقت پیش در دوران بوش قلدر این کار را انجام می داد اما به این سادگی که فرقه رجوی گمان می کرد و هنوز هم بر همان گمان دوران فروغشان هستند نیست.

به هر حال تحولات در منطقه به سرعت درحال تعقییر است و برای کسی مشخص نیست حرکت بعدی چه خواهد بود، تنها چیزی که مشخص است و می توان با اطمینان بیان نمود این است که هر اتفاقی که در منطقه و یا در درون ایران چه در رابطه با موضوع ایران و امریکا چه در رابطه با مسایل درونی ایران اتفاق بیفتد برای فرقه رجوی آبی گرم نخواهد شد و دردی از هزاران درد بی درمان فرقه را درمان نخواهد کرد، چون رجوی با سیاست اشتباه و البته منفعت فردی خودش سازمان حنیف نژاد را هم تبدیل به فرقه نمود و هم در باتلاقی فرو برد که تاریخآ نخواهد توانست خود را از فرو رفتن نجات دهد.

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلو

لینک به منبع

***

مریم رجوی و تجاوز مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق و روز جهانی منع خشونت علیه زنانگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

ملاقات آقای ادوارد ترمادو با نماینده پارلمان اروپا ‪Dennis de Jongملاقات آقای ادوارد ترمادو با نماینده پارلمان اروپا ‪Dennis de Jong

ادوارد ترمادو، سال 2012: دمکراسی از نوع مجاهدینادوارد ترمادو، سال 2012: دمکراسی از نوع مجاهدین
(آیا قمه کشی ماموران سابق صدام در خیابانهای پاریس تروریسم نیست؟)

همچنین: